Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Кафедра фтизіатрії та пульмонологіїСкачати 158.64 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір158.64 Kb.


Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

" Затверджую"

Декан ФПДО

К.м.н., доц.. Січкоріз О.Є

«………»…………..» 2012 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Первинної спеціалізації лікарів за спеціальністю

« Дитяча фтизіатрії» - 2 міс. (305 год.)

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Кількість лекцій – 36 год.

Кількість практичних занять – 112 год.

Кількість семінарів – 52 год.

Комп'ютерний контроль –12 годин

Суміжні дисципліни – 93 годин

Всього – 305 години

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

складена на підставі ТИПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГОРАМИ циклу інтернатури з спеціальності «Пульмонологія та фтизіатрія», затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України19 квітня 2006 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Обговорена на засіданні кафедри схвалена Методичною комісією

фтизіатрії і пульмонології ЛНМУ факультету післядипломної освіти

..»….»…………..2012р. Протокол № ЛНМУ

»….»…………..2012р. Протокол №
Зав .кафедри Голова Методичної комісії ФПДО

академік Ільницький І.Г. к .м. н., доцент О.Є Січкоріз .
Львів-2012
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

занять на циклі спеціалізації з спеціальності «Фтизіатрія»


№№ п/п

Теми лекцій

Години

1

2

3

1.

Туберкульоз – загальне інфекційне захворювання людини.

2

2.

Основи і принцип організації боротьби з туберкульозом. .

2

3.

Профілактичні заходи щодо боротьби з туберкульозом у дітей та підлітків.

2

4.

Організація етапного лікування хворих: стаціонар, санаторій, санаторні дитячі заклади.

2

5.

Імунітет і алергія при туберкульозі. Імунодіагностика захворювань органів дихання

2

6.

Патоморфоз і патоморфологія туберкульозу.

2

7.

Сучасна інструментальна, рентгено-камп'ютерна томографія, і лабораторна діагностика туберкульозу.

2

8.

Теоретичні основи туберкулінодіагностики. Алтернативні методи діагностики імуноспецифічної реакції у дітей та підлітків

2

9.

Початкові прояви латентного туберкульозу у дітей (віраж

туберкулінової проби, туберкульозна інтоксикація).2

10.

Первинний туберкульозний комплекс. Рентгендіагностика первинних форм туберкульозу. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Диференційна діагностика первинних форм туберкульозу

2

11.

Ускладнення туберкульозу легень. Туберкульозний плеврит, клініка, діагностика.

2

12.

Вторинні форми туберкульозу у підлітків і їх особливості: рентгендіагностика і клініка

2

13.

Дисемінований туберкульоз у дітей та підлітків: клініка, діагностика, диференційна діагностика

2

14.

Вогнищевий, інфільтративний туберкульоз легень і туберкульома:

клініка , діагностика, диференціальна діагностика.2

15

Туберкульома: клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

2

16

Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Циротичний туберкульоз легень. клініка, діагностика, диференціальна діагностика

2

17.

Туберкульоз позалегеневої локалізації. Клініка, особливості

діагностики та лікування.2

18.

Принципи лікування хворих на туберкульоз. основні фактори, які визначають лікувальну тактику. Проблема резистентності мікобактерій до хіміопрепаратів.

2

ВСЬОГО

36

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

занять на циклі спеціалізації з спеціальності «Фтизіатрія»


№№ п/п

Теми практичних занять

Години

1

2

3

1.

Соціальні і економічні фактори та їх значення у розповсюдженні туберкульозу.

2

2.

Структура протитуберкульозної служби і організація, принципи протитуберкульозної допомоги дитячому населенню.

2

3.

Лабораторні методи та бактеріологічні дослідження при туберкульозі (Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р)..

2

4.

Диспансерне групування дітей та підлітків, які перебувають на обліку протитуберкульозних диспансерів (Наказ МОЗ України № 26 від 14.02.1996 р.).

2

5.

Епідемічні показники захворюваності на туберкульоз дитячого та підліткового віку

2

6.

Організація профілактичних заходів щодо туберкульозу міського та сільського дитячого та підліткового населення (вакцинація, ревакцинація, хіміопрофілактика).

2

7.

Вогнища туберкульозної інфекції. Профілактична робота

у вогнищах.2

8.

Сучасна клінічна класифікація туберкульозу (Накази МОЗ

України №№.499, 384, 385)2

9.

Патофізіологічні розлади при туберкульозі

2

10.

Патоморфологія при туберкульозі,сегментарна будова легень

2

11.

Імунологічні дослідження. Імунодіагностика туберкульозу

2

12.

Туберкулінові проби. Альтернативні сучасні методи діагностики туберкульозу у дітей та підлітків

2

13.

Загальна семіотика захворювань легень.

2

14.

Функціональні методи дослідження. Методи дослідження функції апарату

зовнішнього газообміну.2

15.

Рентгенологічні методи дослідження органів грудної клітки.

4

16.

Рентгеносеміотика при первинних та вторинних формах

туберкульозу. Роль томографії і комп’ютерної томографії

у діагностиці туберкульозу у дітей та підлітків.


6

17.

Неінвазійні методи дослідження легень у дітей та підлітків

2

18.

Класифікація туберкульозу ( Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р., Наказ МОЗ України № 384 від 09.06.2006 р.)

2

19.

Латентні форми туберкульозу у дітей та підлітків. Диференціальна діагностика віражу з післявакцинною алергією. Диференціальна діагностика туберкульозної інтоксикації з інтоксикаціями іншої

етіології.4

20.

Клініка, діагностика первинного туберкульозного комплексу та туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

2

21.

Диференційна діагностика первинних форм туберкульозу

2

22.

Саркоїдоз, диференційна діагностика з туберкульозом

2

23.

Параспецифічні реакції при первинних формах туберкульозу.

2

24.

Клінічний розгляд дітей хворих на первинний туберкульоз

2

25..

Туберкульоз трахеї та великих бронхів.

2

26.

Клініка , діагностика, перебіг та прогноз міліарного туберкульозу і підгострого дисемінованого туберкульозу легень.

2

27.

Дисемінований туберкульоз (клініка, діагностика)

2

28.

Стероїдний туберкульоз.

2

29.

Диференційна діагностика первинної каверни з абсцедуючою

пневмонією, бронхоектазами і кістами.2

30.

Сухий, фібринозний, ексудативний плеврити.

Диференційна діагностика туберкульозного плевриту з неспецифічними 4

плевритами.


4

31.

Клінічний розгляд дітей хворих на туберкульозний плеврит

2

32.

Синдром вогнищевості та інфільтрації різної етіології. Туберкульома легень, клініка, диференціальна діагностика з доброякісними пухлинами, грибковими ураженнями легень.

4

33.

Рентгендіагностика і диференційна діагностика казеозної пневмонії.

2

34.

Кавернозний і фіброзно-кавернозний, циротичний туберкульоз

легень, клініка, диференціальна діагностика.4

35.

Клінічний розгляд дітей хворих на вторинний туберкульоз

2

36.

Туберкульоз на тлі супутних захворювань

2

37.

Туберкульоз мозкових оболонок і ЦНС, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

2

38.

Туберкульоз позалегеневої локалізації: туберкульоз кісток та суглобів кінцівок, хребта, тазу і грудної клітки, сечовивідних шляхів, нирок і Туберкульоз шкіри та підшкірної клітковини очей та інших органів

6

39.

Вади розвитку дихальних шляхів.

2

40.

Основні принципи лікування хворих дітей на туберкульоз (наказ МОЗ України №384,385)

2

41.

Протитуберкульозні препарати : класифікація, дози, побічні реакції

4

42.

Основні принципи лікування хворих дітей на хіміорезистентний туберкульоз (наказ МОЗ України №, 385,600,108)

2

43.

Критерії оцінки ефективності лікування туберкульозу.

2

44.

Стимулююча терапія туберкульозу (характеристика препаратів, показання, методика, ускладнення).Фізіотерапія туберкульозу

2

45.

Спонтанний пневмоторакс, як ускладнення туберкульозу. Легеневі кровотечі, як ускладнення деструктивних форм туберкульозу легень, хірургічне лікування

4

ВСЬОГО

112


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

занять на циклі спеціалізації з спеціальності «Фтизіатрія»


№№ п/п

Теми семінарських занять

Години

1

2

3

1.

Епідемічні показники туберкульозу в дітей та підлітків

2

2.

Організація роботи протитуберкульозного диспансеру. Диспансеризація населення, групи диспансерного спостереження.

2

3.

Бактеріологічні дослідження при туберкульозі.

4

4.

Шляхи інфікування мікобактеріями туберкульозу. Семіотика туберкульозу. Захворювання туберкульозом, як наслідок взаємовідносин:

збудника, макроорганізму та умов зовнішнього середовища.4

5.

Загальна характеристика первинного періоду і особливості вторинного інфекційного процесу.

2

6.

Роль вікового фактору і значення реактивності організму в виникненні і перебігу туберкульозного процесу.

2

7.

Патоморфоз в епідеміології та клініці туберкульозу.

2

8.

Семіотика туберкульозу. Методи фізичного обстеження хворих

на туберкульоз.2

9..

Туберкулінодіагностика в практиці сучасної фтизіатрії.

2

10.

Лабораторна діагностика туберкульозу.

2

11.

Роль рентгенотомографічного обстеження в діагностиці туберкульозу в дітей та підлітків.

4

12.

Диференційна діагностика первинних форм туберкульозу у дітей та підлітків

2

13.

Диференційна діагностика лімфаденопатій у дітей та дорослих

2

14..

Маски туберкульозу легень.

2

15.

Принципи лікування хворих за ДОТС-стратегією.

2

16.

Принципи лікування хіміорезистентного туберкульозу легень.

2

17.

Клініко-рентгенологічна діагностика та диференціальна діагностика синдрому дисемінації.

2

18.

Клініко-рентгенологічна діагностика, перебіг і прогноз вогнищевого, інфільтративного туберкульозу легень та туберкульоми .

2

19.

Клініко-рентгенологічна діагностика, диференціальна синдрому округлих тіней.

4

20.

Туберкульоз позалегеневої локалізації.

4

21.

Невідкладні стани при захворювання органів дихання

2

ВСЬОГО

52


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Авербах М.М., Литвинов В.И., Гергерт В.Я. и соавт. Иммунологические аспекты легочной патологии. - М.: Медицина, 1980. - 193 с.

2.Александрова А.В. Рентгендиагностика туберкулеза органов дыхания. - М.: Медицина, 1983. -191 с.

3. Беленький М.С. Клиническая туберкулинодиагностика. - К.: Здоров'я, 1984. - 86 с.

4.Беллендир Э.Н. Внелегочный туберкулез. - СПб.: Гиппократ, 2000. - 374 с.

5.Дужий И.Д. Заболевания плевры: диагностические, хирургические и терапевтические аспекты. — К.: Здоров'я, 1997. — 432 с.

6.Иванюта О.М., Пилипчук Н.С., Назаренко В.Г. и соавт. Туберкулезный менингоэнцефалит. -К.: Здоров'я, 1987.-128 с.

7.Ільницький І.Г., Костик О.П. і ін . Синдром бронхіальної обструкції в практиці педіатрії, фтизіатрії і сімейного лікаря - Київ-Львів, 2008.- 302 с.

8.Лайт Р.У. Болезни плевры / Пер. с англ. Е.Г. Федоровой. - М.: Медицина, 1986. - 374 с.

9.Мельник В.П., Ільницький І.Г. Фтизіатрія – Київ-Львів, 2008.- 302 с.

10.Наказ МОЗ Украни № 233 від 29.07.1996 р. Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз.

11.Наказ МОЗ України № 26 від 14.02.1996 р. Про удосконалення протитуберкульозної служби.

12.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

13.Наказ МОЗ України № 45 від 28.01.2005 р. Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

14.Наказ МОЗ України № 422 від 27.06.2006 р. Про затвердження Посібника з питань боротьби з туберкульозом на основі міжнародних стандартів з контролю за туберкульозом допомоги хворим на туберкульоз

15.Наказ МОЗ України № 693 від 08.12.2005 р. Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення

16.Наказ МОЗ України № 50 від 06.02.2006 р. Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору мокротиння

17.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

18.Наказ МОЗ України № 385 від 9.06.06р. Про затвердження Інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

19.Наказ МОЗ України № 600 від 22.10.2008 Про затвердження стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз 20.Наказ МОЗ України № 108 від 14 лютого 2012 Про затвердження Змін до Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз

21. Перельман М.И., Ефимов Б.П., Бирюков Ю.В. Доброкачественные опухоли легких. - М.: Медицина, 1981.-240 с.

22.Перельман М.И., Корякин В.А., Протопопова Н.М. Туберкулёз: Учебник. - М.: Медицина, 1990. - 304 с.

23. Помельцов Н.Ф. Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. - М.: Медицина, 1971. — 367 с.

24. Путов Н.В., Федосеев Г.Б., Хоменко А.Г. Справочник по пульмонологии. - Л.: Медицина, 1987.-243 с.

25. Рабухин А.Е. Туберкулез органов дыхания у взрослых. - М.: Медицина, 1976. - 328 с.

26. Рачинский СВ. и соавт. Болезни органов дыхания у детей. - М.: Медицина, 1988. - 178 с.

27. Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Виннер М.Г. Рентгендиагностика заболеваний органов дыхания: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1987. - 640 с.

28. Савула М.М., Сахелашвілі М.І., Сливка Ю.І. Туберкульоз і вагітність. –Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2007.- 191 с.

29. Саркоидоз: от гипотезы к практике / Под ред. А.А. Визеля. — Казань: Издательство «ФЭН», Академия наук РТ, 2004. — 348 с.

30. Струков А.И., Соловьева М.П. Морфология туберкулеза в современных условиях. - М.: Медицина, 1985.-224 с.

31.Фещенко Ю.1., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Панасюк О.В. Туберкульоз позалегеневої локапизацп. - К.: Логос, 1998. - 376 с.

32. Фещенко Ю.1., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. - К.: Здоров'я, 2002. - 904 с.

33. Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії – .- Київ-Львів, 2007- 2-х томах,- 1174 с.

34.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Хвороби респіраторної системи. - Київ-Львів, 2008- 496с.

35.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Кобилянська А.В.Хіміорезистентний туберкульоз Київ: Здоровя, 2003. -133 с.

36.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

37.Фирсова В.А. Туберкулез органов дыхания у детей. - М.: Медицина, 1979. - 231 с.

38.Хоменко А.Г. Туберкулез: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1996. - 496 с.

39.Хоменко А.Г., Швайгер О. Саркоидоз. - М.: Медицина, 1982. - 296 с.

40.Шестерина М.В. Изменения бронхов при туберкулезе. - М.: Медицина, 1976. - 168 с.

41.Янченко Е.Н., Греймер М.С. Туберкулез у детей и подростков: Руководство для врачей. -СПб.: Гиппократ, 1999. - 336 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка