Львівська політехнікаСкачати 166.87 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір166.87 Kb.
Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 1 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Пояснити чи може комп‘ютер працювати без операційної системи.

 2. Функціональні компоненти мережевої ОС.

 3. Опишіть порядок взаємодії прикладних програм з ОС, яка має мікроядерну архітектуру.

 4. Багатозадачність в системах пакетного оброблення. Навести способи поєднання обчислень з операціями введення/виведення.

 5. Навести алгоритми планування, які базуються на квантуванні.

 6. Мета і засоби синхронізації процесів і потоків. Поняття "перегонів".

 7. Поняття свопінгу і віртуальної пам’яті. Охарактеризувати відмінність між цими механізмами.

 8. Які з тверджень правильні?

а) “мережева ОС” – це сукупність ОС всіх комп’ютерів мережі;

б) “мережева ОС” – це операційна система окремого комп’ютера, який може працювати в мережі;

в) “мережева ОС” – це набір мережевих послуг, представлений у вигляді оболонки.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 2 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Пояснити визначення операційної системи як "розширеної" машини.

 2. Варіанти побудови мережевих ОС. Приведіть приклади ОС для кожного такого варіанту.

 3. Пояснити відмінність в роботі процесора в привілейованому і користувацькому режимах.

 4. Порівняти способи виконання задач в однопрограмній і мультипрограмній системі.

 5. Навести алгоритми планування, основаних на пріоритетах. Навести граф стану потоків в системах з абсолютними пріоритетами.

 6. Поняття взаємних блокувань та семафору.

 7. Пояснити метод сторінкового розподілу пам’яті. Навести схему такого розподілу.

 8. Які з тверджень є правильними?

а) редиректор – клієнтська частинамережевої служби;

б) редиректор – модуль, що входить до складу клієнтської частини мережевої служби, розпізнає і перенаправляє запити до потрібного мережевого сервера чи локальної ОС.


Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 3 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Який мінімум функціональних можливостей потрібно добавити до локальної ОС, щоб вона стала мережевою ?

 2. Пояснити різницю між однокористувацькими та багатокористувацькими ОС. Наведіть приклади таких ОС.

 3. Модульна структуризація ОС. Поняття ядра і допоміжних модулів ОС.

 4. Поняття багатозадачності. Охарактеризувати критерії ефективності обчислювальних систем.

 5. Охарактеризувати алгоритми планування в ОС UNIX та Windows NT.

 6. Функції ОС по керуванню пам’ятю в багатозадачній системі. Типи адрес.

 7. Пояснити метод сегментного розподілу пам’яті. Навести схему такого розподілу.

 8. Які з наступних тверджень правильні?

а) ОС виділеного сервера ніколи не містить клієнтських частин мережевих служб;

б) в однорангових ОС завжди є і клієнтські, і серверні частини мережевих служб;

в) в мережах з виділеними серверами можуть підтримуватися однорангові зв’язки.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 4 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Поняття серверного, клієнтського та однорангового вузла. Наведіть схеми побудови мереж на основі вищезгаданих вузлів.

 2. Перерахувати вимоги до сучасних ОС. Дати їм характеристику.

 3. Засоби взаємодії допоміжних модулів з ядром ОС. Пояснити суть інтерфейсу прикладного програмування.

 4. Поняття "процес" і "потік" в багатозадачній ОС. Охарактеризувати відмінність між цими поняттями.

 5. Алгоритми планування в системах реального часу. Моменти перепланування.

 6. Розподіл пам’яті динамічними розділами.

 7. Сегментно-сторінкове розподілення пам’яті. Навести схему такого розподілу.

8. Які з наведених термінів є синонімами?

а) привілейований режим;

б) захищений режим;

в) режим супервізора;

г) режим користувача;

д) реальний режим;

е) режим ядра.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 5 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Клієнт-серверна модель організації ОС. Навести приклади однорангових ОС та ОС з виділеним серверам.

 2. Дати характеристику архітектурі ОС з ядром в привілейованому режимі.

 3. Поняття мультипроцесорного оброблення. Асиметрична і симетрична архітектура мультипроцесорної системи.

 4. Призначення і типи переривань. Механізм переривання.

 5. Навести основні підходи до перетворення віртуальних адрес у фізичні.

 6. Кеш-пам’ять. Пояснити принцип дії кеш-пам’яті.

 7. Сторінковий розподіл пам’яті. Навести схему такого розподілу.

 8. Які з тверджень правильні?

а) всі віртуальні адреса замінюються на фізичні під час завантаження програми в оперативну пам’ять;

б) віртуальні адреса замінюються на фізичні під час виконання в момент звернення по даному віртуальному адресу.


Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 6 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Особливості сучасного етапу розвитку мережевих ОС.

 2. Дати характеристику багатошарової структури ядра ОС.

 3. Створення процесів і потоків в багатозадачній ОС. Планування і диспетчеризація потоків.

 4. Організація оброблення переривань в ОС. Диспетчеризація і пріоритезація переривань в ОС.

 5. Навести класифікацію методів розподілу пам’яті.

 6. Дати коротку характеристику способам відображення основної пам’яті на кеш. Навести методи вирішення проблем узгодження даних.

 7. Пояснити метод сегментного розподілу пам’яті. Навести схему такого розподілу.

 8. Який з наступних методів розподілу пам’яті може розглядатися як частковий випадок віртуальної пам’яті?

А) розподіл фіксованими розділами;

В) розподіл динамічними розділами;

С) сторінковий розподіл;

D) сегментний розподіл;

Е) сегментно-сторінковий розподіл.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”


(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .


КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 7 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Пояснити різницю між однозадачними та багатозадачними операційними системами.

 2. Концепція мікроядерної архітектури ОС. Переваги і недоліки мікроядерної архітектури.

 3. Охарактеризувати основні стани потоку.

 4. Навести граф станів потоку в багатозадачному середовищі.

 5. Поняття системного виклику. Вимоги стосовно реалізації системних викликів.

 6. Розподіл пам’яті фіксованими розділами.

 7. Пояснити суть асоціативного пошуку записів в кеші з випадковим методом відображення.

 8. Які з тверджень правильні?

а) “мережева ОС” – це сукупність ОС всіх комп’ютерів мережі;

б) “мережева ОС” – це операційна система окремого комп’ютера, який може працювати в мережі;

в) “мережева ОС” – це набір мережевих послуг, представлений у вигляді оболонки.

Затверджено на засіданні кафедри захисту інформаціїпротокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”


(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .


КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 8 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Призначення і функції типової ОС.

 2. Наведіть типовий приклад реалізації системного виклику в мікроядерній архітектурі ОС.

 3. Створення процесів і потоків в багатозадачній ОС.

 4. Витісняючі і невитісняючі алгоритми планування. Наведіть приклади ОС в яких реалізовані відповідні алгоритми планування потоків.

 5. Синхронні та асинхронні системні виклики.

 6. Розподіл пам’яті динамічними розділами.

 7. Пояснити суть методу пошуку записів в кеші на основі прямого відображення.

8. Які з тверджень правильні?

а) всі віртуальні адреса замінюються на фізичні під час завантаження програми в оперативну пам’ять;

б) віртуальні адреса замінюються на фізичні під час виконання в момент звернення по даному віртуальному адресу.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


Національний університет “Львівська політехніка”


(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .


КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 9 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Функціональні компоненти мережевої ОС.

 2. Пояснити різницю між однокористувацькими та багатокористувацькими ОС. Приведіть приклади таких ОС.

 3. Засоби взаємодії допоміжних модулів з ядром ОС. Пояснити суть інтерфейсу прикладного програмування.

 4. Поняття мультипроцесорного оброблення. Асиметрична і симетрична архітектура мультипроцесорної системи.

 5. Поняття системного виклику. Вимоги стосовно реалізації системних викликів.

 6. Планування і диспетчеризація потоків в багатозадачній ОС.

 7. Навести схему виконання запиту до пам’яті в системі, що використовує кешування. Пояснити принцип роботи схеми.

 8. Який з наступних методів розподілу пам’яті може розглядатися як частковий випадок віртуальної пам’яті?

А) розподіл фіксованими розділами;

В) розподіл динамічними розділами;

С) сторінковий розподіл;

D) сегментний розподіл;

Е) сегментно-сторінковий розподіл.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 10 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Пояснити чи може комп‘ютер працювати без операційної системи.

 2. Функціональні компоненти мережевої ОС.

 3. Опишіть порядок взаємодії прикладних програм з ОС, яка має мікроядерну архітектуру.

 4. Багатозадачність в системах пакетного оброблення. Навести способи поєднання обчислень з операціями введення/виведення.

 5. Навести алгоритми планування, основаних на квантуванні. Мета і засоби синхронізації процесів і потоків. Поняття "перегонів".

 6. Поняття свопінгу і віртуальної пам’яті. Охарактеризувати відмінність між цими механізмами.

 7. Пояснити суть методу пошуку записів в кеші на основі прямого відображення.

 8. Які з тверджень правильні?

а) “мережева ОС” – це сукупність ОС всіх комп’ютерів мережі;

б) “мережева ОС” – це операційна система окремого комп’ютера, який може працювати в мережі;

в) “мережева ОС” – це набір мережевих послуг, представлений у вигляді оболонки.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 11 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Пояснити визначення операційної системи як "розширеної" машини.

 2. Варіанти побудови мережевих ОС. Приведіть приклади ОС для кожного такого варіанту.

 3. Пояснити відмінність в роботі процесора в привілейованому і користувацькому режимах.

 4. Порівняти способи виконання задач в однопрограмній і мультипрограмній системі.

 5. Навести алгоритми планування, основаних на пріоритетах. Навести граф стану потоків в системах з абсолютними пріоритетами.

 6. Поняття взаємних блокувань та семафору.

 7. Пояснити суть асоціативного пошуку записів в кеші з випадковим методом відображення.

 8. Які з тверджень є правильними?

а) редиректор – клієнтська частинамережевої служби;

б) редиректор – модуль, що входить до складу клієнтської частини мережевої служби, розпізнає і перенаправляє запити до потрібного мережевого сервера чи локальної ОС.


Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 12 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Який мінімум функціональних можливостей потрібно добавити до локальної ОС, щоб вона стала мережевою ?

 2. Пояснити різницю між однокористувацькими та багатокористувацькими ОС. Наведіть приклади таких ОС.

 3. Модульна структуризація ОС. Поняття ядра і допоміжних модулів ОС.

 4. Поняття багатозадачності. Охарактеризувати критерії ефективності обчислювальних систем.

 5. Охарактеризувати алгоритми планування в ОС UNIX та Windows NT.

 6. Функції ОС по керуванню пам’ятю в багатозадачній системі. Типи адрес.

 7. Пояснити суть методу пошуку записів у кеші на основі комбінування прямого і випадкового відображення.

 8. Які з наступних тверджень правильні?

а) ОС виділеного сервера ніколи не містить клієнтських частин мережевих служб;

б) в однорангових ОС завжди є і клієнтські, і серверні частини мережевих служб;

в) в мережах з виділеними серверами можуть підтримуватися однорангові зв’язки.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 13 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Поняття серверного, клієнтського та однорангового вузла. Наведіть схеми побудови мереж на основі вищезгаданих вузлів.

 2. Перерахувати вимоги до сучасних ОС. Дати їм характеристику.

 3. Засоби взаємодії допоміжних модулів з ядром ОС. Пояснити суть інтерфейсу прикладного програмування.

 4. Поняття "процес" і "потік" в багатозадачній ОС. Охарактеризувати відмінність між цими поняттями.

 5. Алгоритми планування в системах реального часу. Моменти перепланування.

 6. Розподіл пам’яті динамічними розділами.

 7. Навести схему виконання запиту до пам’яті в системі, що використовує кешування. Пояснити принцип роботи схеми.

 8. Які з наведених термінів є синонімами?

а) привілейований режим;

б) захищений режим;

в) режим супервізора;

г) режим користувача;

д) реальний режим;

е) режим ядра.

Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”


(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .


КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 14 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Клієнт-серверна модель організації ОС. Навести приклади однорангових ОС та ОС з виділеним серверам.

 2. Дати характеристику архітектурі ОС з ядром в привілейованому режимі.

 3. Поняття мультипроцесорного оброблення. Асиметрична і симетрична архітектура мультипроцесорної системи.

 4. Призначення і типи переривань. Механізм переривання.

 5. Навести основні підходи до перетворення віртуальних адрес у фізичні.

 6. Кеш-пам’ять. Пояснити принцип дії кеш-пам’яті.

 7. Пояснити суть використання в обчислювальній системі дворівневого кешування.

 8. Які з тверджень правильні?

а) всі віртуальні адреса замінюються на фізичні під час завантаження програми в оперативну пам’ять;

б) віртуальні адреса замінюються на фізичні під час виконання в момент звернення по даному віртуальному адресу.


Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”

(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .
КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 15 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Особливості сучасного етапу розвитку мережевих ОС.

 2. Дати характеристику багатошарової структури ядра ОС.

 3. Створення процесів і потоків в багатозадачній ОС. Планування і диспетчеризація потоків.

 4. Організація оброблення переривань в ОС. Диспетчеризація і пріоритезація переривань в ОС.

 5. Навести класифікацію методів розподілу пам’яті.

 6. Дати коротку характеристику способам відображення основної пам’яті на кеш. Навести методи вирішення проблем узгодження даних.

 7. Організація пошуку даних в системі дворівневого кешування. Навести схему виконання запиту на читання даних в такій системі.

 8. Який з наступних методів розподілу пам’яті може розглядатися як частковий випадок віртуальної пам’яті?

А) розподіл фіксованими розділами;

В) розподіл динамічними розділами;

С) сторінковий розподіл;

D) сегментний розподіл;

Е) сегментно-сторінковий розподіл.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Національний університет “Львівська політехніка”


(назва вищого навчального закладу)

Спеціальність ІБ-4 Семестр 8 .


КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (МОДУЛЬ 1) № 16 .
Навчальний предмет Мережеві операційні системи


 1. Пояснити різницю між однозадачними та багатозадачними операційними системами.

 2. Концепція мікроядерної архітектури ОС. Переваги і недоліки мікроядерної архітектури.

 3. Охарактеризувати основні стани потоку.

 4. Навести граф станів потоку в багатозадачному середовищі.

 5. Поняття системного виклику. Вимоги стосовно реалізації системних викликів.

 6. Розподіл пам’яті фіксованими розділами.

 7. Організація пошуку даних в системі дворівневого кешування. Навести схему виконання запиту на запис даних в такій системі.

 8. Які з тверджень правильні?

а) “мережева ОС” – це сукупність ОС всіх комп’ютерів мережі;

б) “мережева ОС” – це операційна система окремого комп’ютера, який може працювати в мережі;

в) “мережева ОС” – це набір мережевих послуг, представлений у вигляді оболонки.
Затверджено на засіданні кафедри захисту інформації

протокол № 1 від “ 20 серпня 2008 р.

Зав. кафедрою Дудикевич В.Б.. Лектор Тишик І.Я(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка