Лектор – доц. Лузан П. Г., ст викл. Амосов В. ВСкачати 127.91 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір127.91 Kb.
Питання до державного екзамену зі спеціальності 7.091902

для груп МС, МП ( 4 курс)
Курс «Технологія виробництва, переробки та зберігання продукції рослинництва»

(лектор – доц. Лузан П.Г., ст. викл. Амосов В.В. )

1. Вказати, до яких гранулометричних фракцій відносяться приведені часточки механічних елементів грунту за Н.А. Качинським.

2. Вказати грунти, які за механічним складом називають легкими.

3. Вказати грунти, які є найкращими за агрономічними властивостями по гранулометричному складу.

4. Вказати що називають стуктурою грунту.

5. Вказати, що називають вологоємкістю грунту.

6. Вказати, що називають повітроємкістю грунту.

7. Вказати, що називають тепловбиранням грунту.

8. Вказати закон сукупної дії факторів життя рослин.

9. Вказати, що необхідно виконати, якщо чистота посівного матеріалу нижча, ніж передбачено стандартом.

10. Вказати, що називають посівною придатністю посівного матеріалу.

11.Вказати, які показники мають суттєве значення для визнавчення строків сівби ярих культур.

12. Вказати, що називають сівозміною.

13. Вказати строки початку обробітку раннього пару.

14. Вказати, які системи землеробства належать до примітивних.

15. Вказати, які добрива відносяться до мінеральних, і які до органічних.

16. Вказати технологічні операції і методи поверхневого обробітку грунту.

17. Вказати способи сівби пшениці, цукрових буряків та кукурудзи.

18. Вказати форми води у грунті, які можуть засвоюватися рослинами.

19. Вказати, до якої групи за комплексом морфологічних і біологічних ознак відносяться зернові культури.

20. Вказати, в які агротехнічні строки вносять основну норму добрив під озимі зернові культури.

21. Вказати з якою метою виконують снігозатримання при вирощуванні озимих зернових культур.

22. Вказати, з якою метою виконується весняне боронування перед сівбою ярових зернових.

23. Вказати, з якою метою виконується досходове боронування при вирощуванні технічних культур.

24. Вказати, з якою метою виконують яровізацію картоплі і обробку її ТМТД.

25. Вказати, з якою метою виконують підживлення фосфорно-калійними мінеральними добривами багаторічних трав зразу ж після збирання соломи. 1. Способи введення об’єктів зберігання до cтану біозу, анабіозу та абіозу.

 2. Фізичні властивості зернових мас.

 3. Фізіологічні властивості зернових мас.

 4. Технологія очищення зерна.

 5. Активне вентилювання зернових мас.

 6. Сушіння зерна.

 7. Особливості сушіння зерна окремих культур.

 8. Режим зберігання зернових мас.

 9. Способи зберігання зернових мас.

 10. Основні типи зерносховищ.

 11. Особливості зберігання зерна окремих культур.

 12. Підготовка зерносховищ до приймання зерна нового врожаю.

 13. Кількісно - якісний облік зерна під час зберігання.

 14. Будова зерна пшениці та жита як сировини для борошномельної промисловості.

 15. Вихід і сорти борошна.

 16. Технологічна схема виробництва борошна на борошномельному заводі.

 17. Зберігання борошна.

 18. Відходи борошномельного виробництва і їх використання.

 19. Хлібопекарські властивості борошна.

 20. Технологія приготування хліба.

 21. Зберігання і транспортування хліба.

 22. Показники якості круп’яного зерна.

 23. Виробництво крупи на крупорушках сільськогосподарського типу.

 24. Вимоги до якості крупи.

 25. Показники якості хліба.

Курс «Засоби механізації та електрифікації с.-г.»,

розділ – Mашини для рільництва

(лектор – ст. викл. Мачок Ю.В.)

 1. Способи механічного обробітку грунту. Класифікація грунтообробних машин і знарядь.

 2. Загальна будова та технологічний процес роботи плуга.

 3. Робочі органи плуга, їх будова та призначення.

 4. Загальна будова та підготовка до роботи начіпного плуга.

 5. Загальна будова та підготовка до роботи причіпного плуга.

 6. Лущильники. Робочі органи лущильників. Загальна будова та підготовка до роботи дискових та лемішних лущильників.

 7. Борони, їх класифікація. Робочі органи борін.

 8. Котки. Робочі органи котків.

 9. Культиватори для суцільного обробітку грунту, загальна будова та підготовка до роботи. Робочі органи культиваторів для суцільного обробітку грунту.

 10. Апарати для дозування та внесення добрив.

 11. Машини для підготовки та навантаження мінеральних добрив. Загальна будова, технологічний процес та основні регулювання машини АИР-20.

 12. Машини для внесення твердих мінеральних добрив. Загальна будова, технологічний процес та підготовка до роботи розкидувача добрив МВУ-8Б.

 13. Машини для внесення твердих органічних добрив. Загальна будова, технологічний процес та підготовка до роботи розкидувача добрив РОУ-5.

 14. Загальна будова та підготовка до роботи котушкового насіннєвисівного апарата.

 15. Загальна будова та підготовка до роботи механічного висівного апарата точного висіву.

 16. Способи сівби та посадки сільськогосподарських культур.

 17. Загальна будова та підготовка до роботи пневмо-механічного висівного апарата точного висіву.

 18. Сошники. Класифікація, призначення та загальна будова.

 19. Культиватори для міжрядного обробітку грунту. Робочі органи культиваторів для міжрядного обробітку грунту.

 20. Обприскувачі. Робочі органи обприскувачів. Будова, технологічних процес та підготовка до роботи регулятора тиску.

 21. Призначення та типи різальних апаратів зі зворотньо-поступальним рухом ножа.

 22. Машини для збирання кукурудзи на зерно. Загальна будова, технологічний процес та підготовка до роботи кукурудзозбирального комбайна КСКУ-6, “Херсонець-200”.

 23. Машини для збирання цукрових буряків. Загальна будова, технологічний процес та підготовка до роботи гичкозбиральної машини БМ-6А.

 24. Машини для збирання зернових культур. Загальна будова та технологічний процес роботи зернозбирального комбайна ДОН-1500.

 25. Принцип очищення та сортування зерна.

Курс «ЗМЕСГМ», розділ – Машини для збирання кормових і зернових культур (лектор – доц. Богатирьов Д.В.)


 1. Способи збирання трав та силосних культур. Комплекси машин, якими забезпечуються відповідні способи збирання.

 2. Класифікація косарок. Призначення, будова, принцип роботи та основні регулювання самохідної косарки-плющилки КПС-5Г.

 3. Типи різальних апаратів. Будова сегментних різальних апаратів, робочий процес і основні регулювання.

 4. Типи граблів. Особливості виконання технологічного процесу. Будова та основні регулювання граблів ГВР-6.

 5. Силосозбиральні та кормозбиральні комбайни. Особливості конструкції. Загальна будова, принцип роботи та основні регулювання силосозбирального комбайна КСК-100Б.

 6. Комплекс машин для заготівлі сіна з пресуванням. Будова, принцип роботи і основні регулювання рулонного преспідбирача ПРП-1,6.

 7. Обладнання для приготування трав’яного борошна. Загальна будова, принцип роботи та основні регулювання АВМ-3,0.

 8. Обладнання для гранулювання та брикетування кормів.

Будова та принцип роботи обладнання ОГМ-1,5.

 1. Способи збирання зернових, зернобобових і круп’яних культур. Передумови застосування та їх ефективність.

 2. Типи валкових жаток. Призначення, загальна будова, принцип роботи та основні регулювання валкових жаток (на прикладі ЖВН-6).

 3. Основні способи збирання незернової частини врожаю. Будова обладнання для їх забезпечення.

 4. Розрахунок ширини захвату валкової жатки для забезпечення оптимального завантаження молотарки комбайна.

 5. Переобладнання зернових комбайнів для збирання кукурудзи. Порядок переобладнання. Будова та принцип роботи приставки КМД-6.

 6. Класифікація зернозбиральних комбайнів. Особливості конструкції кожного типу та умови використання.

 7. Способи збирання кукурудзи. Кукурудзозбиральні комбайни, їх типи загальна будова і принцип роботи (на прикладі КСКУ-6).

 8. Способи очистки та сортування зерна. Машини для їх забезпечення.

 9. Складні зерноочисні та сортувальні машини, їх будова, принцип роботи та основні регулювання (на прикладі машини СМ-4).

 10. Способи збирання цукрового буряка. Гичкозбиральні машини, особливості їх конструкцій, принцип роботи та основні регулювання.

 11. Типи бурякозбиральних машин.. Особливості їх конструкцій, принцип роботи та основні регулювання.

 12. Завантажувачі цукрових буряків, їх призначення, будова та принцип роботи.

 13. Технології збирання картоплі та класифікація машин для їх забезпечення. Будова та принцип роботи швидкісного тракторного копача елеваторного типу КСТ-1,4.

 14. Технологічні схеми очистки і сортування зерна.

 15. Комбайновий спосіб збирання картоплі. Будова та принцип роботи картоплезбирального комбайна КСК-4-1.

 16. Робочі органи силосозбиральних комбайнів для подрібнення зеленої маси. Особливості конструкції, основні регулювання.

 17. Типи підбирачів хлібної маси, їх будова, принцип роботи, особливості застосування.

Курс «Теорія, конструкція, розрахунок с.-г. машин», розділ – Машини для вирощування с.-г. культур (лектор – доц. Васильковський М.І.)

 1. Властивості грунту як об’єкта обробки. Фізичні та технологічні властивості.

 2. Технологічні основи механічної обробки гранту. Взаємодія клина з грунтом, визначення деформації грунту та опору клина.

 3. Теоретичні основи роботи корпуса плуга. Визначення максимальної глибини оранки.

 4. Робочий опір плугів. Визначення сили опору плуга за формулою акад. В.П.Горячкіна.

 5. Сили, які діють на плуг. Коефіцієнт корисної дії плуга.

 6. Навантаження на корпус плуга при його розрахунку на міцність. Вплив конструктивних параметрів та умов роботи плуга на його опір та енергоємність.

 7. Визначення основних параметрів плуга. Взаємне розміщення робочих органів та коліс на рамі.

 8. Основи теорії і розрахунку дискових робочих органів. Визначення сил, які діють на дискові робочі органи.

 9. Визначення параметрів дискових робочих органів: діаметра, радіуса сфери, кута атаки та відстані між дисками в батареї..

 10. Тяговий опір і силові характеристики дискових робочих органів, їх переваги та недоліки у порівнянні з полицевими.

 11. Основи теорії культиваторних лап. Питома енергія роботи та вибір їх параметрів.

 12. Загальні відомості про посівні машини і способи висіву насіння. Класифікація сівалок, агротехнічні вимоги, продуктивність та якість висіву.

 13. Теорія і розрахунок котушкового висівного апарата. Активний шар, робочий об’єм та продуктивність апарата.

 14. Визначення параметрів котушкового висівного апарата та частоти його обертання: діаметр котушки, параметри жолобків, продуктивність висіву.

 15. Основи теорії і розрахунку висівних апаратів точного висіву. Формування однозернового потоку насіння механічним висівним апаратом сівалки ССТ-12В. Замовлення комірок висівного диска та скидання зайвого насіння роликом. Обґрунтування параметрів та режиму роботи.

 16. Оцінка технологічної ефективності роботи висівних апаратів точного висіву. Нерівномірність висіву насіння та показники її визначення. Основні фактори, що впливають на рівномірність розподілу насіння у борозні.

 17. Основи теорії сошників. Класифікація та агротехнічні вимоги до борозноутворення та закриття борозни.

 18. Типи і функціональні схеми машин та апаратів для внесення мінеральних добрив. Особливості їх роботи.

 19. Теорія робочого процесу тарілчастого туковисівного апарата: дозування туків,

транспортування їх тарілкою та розподіл скидачами на грунт.

 1. Теорія і розрахунок дискових (відцентрових) туковисівних апаратів.

Визначення мінімальної швидкості обертання диска, ширини захвату та продуктивності розкидача.

 1. Рівновага сошників. Силовий розрахунок механізму підйому сошників зернової сівалки.

 2. Тяговий опір та енергетичний розрахунок посівних машин. Вибір трактора для агрегатування сівалок.

 3. Отрутохімікати для хімічного захисту рослин. Загальні відомості про вплив розміру часток отрутохімікатів на ефективність обробки рослин.

 4. Загальна схема робочого процесу машин для химзахисту рослин. Розрахунок витрат отрутохімікатів та продуктивності обприскувачів, обпилювачів, протравлювачів та фумігаторів.

 5. Елементи розрахунку робочих та допоміжних органів обприскувачів. Параметри насосів, резервуарів і мішалок (змішувачів).


Курс «Теорія, конструкція, розрахунок с.-г. машин», розділ – Машини для збирання с.-г. культур (лектор - доц. Васильковський М.І.)

 1. Технології збирання зернових культур, характеристика, переваги і недоліки.

 2. Теорія мотовила. Кінематика планки мотовила, визначення висоти і діаметра мотовила.

 3. Ступінь впливу (взаємодії) мотовила на стебла зернових культур. Регулювання винісу мотовила відносно різального апарата.

 4. Теорія різальних апаратів. Кінематика ножа сегментно-пальцевих різальних апаратів: рівняння для визначення положення, швидкості та прискорення ножа.

 5. Основні фактори, які впливають на роботу різального апарата. Умови защемлення стебел при різанні.

 6. Визначення потужності для роботи сегментно-пальцевих різальних апаратів.

 7. Робота молотильних пристроїв. Технологічні властивості зернових культур, які впливають на процес їх обмолоту.

 8. Основне рівняння молотильного барабана та його аналіз. Вплив параметрів, режиму роботи та продуктивності на питомі витрати енергії на обмолот.

 9. Основи теорії соломотряса. Робочий процес та фактори, які визначають якість роботи. Вплив кінематичного режиму навантаження, довжини та ширини сольмотреса на ефективність його роботи.

 10. Принципи очищення і сортування зерна, критерії (показники) оцінки технологічної ефективності процесів сепарування зерна.

 11. Технологічні властивості зернових сумішей. Методи визначення та оцінка можливості їх розділення.

 12. Розділення зернових сумішей за розмірами на решетах: умови, які необхідні для розділення. Продуктивність і якість решітної сепарації. Фактори, які впливають на ефективність роботи решіт.

 13. Розділення зернових сумішей за аеродинамічними властивостями. Критична швидкість, коефіцієнт парусності, продуктивність і якість роботи повітряних сепараторів.

 14. Основи теорії роботи похилого повітряного потоку. Визначення раціональної швидкості та кута нахилу при очищенні зернових культур.

 15. Розрахунок основних параметрів і режимів роботи вертикального аспіраційного канала.

 16. Вентилятори сільськогосподарського призначення. Характеристика, вибір і обґрунтування параметрів і режиму роботи.

 17. Основи теорії і розрахунку трієра. Рух зерна в циліндричному барабані, форма і характеристика комірок, основні розміри і продуктивність трієрних барабанів.

 18. Основи теорії і розрахунку робочих органів кукурудзозбиральних машин. Пропускна здатність і ширина захвата комбайна, параметри різального апарата, робота подаючих ланцюгів.

 19. Теорія і розрахунок качановідокремлюючих вальців кукурудзозбиральних машин, визначення параметрів і частоти обертання.

 20. Технологічні властивості цукрового буряка і технології його збирання.

 21. Дія дискового ножа на корінь цукрового буряка при обрізанні гички. Параметри і режим роботи дискового ножа.

 22. Агротехнічні особливості збирання картоплі та агровимоги до картоплезбиральних машин.

 23. Основи теорії і розрахунку підкопуючих робочих органів картоплезбиральних машин.

 24. Розрахунок площинного решета, що коливається. Підбір форми та робочого розміру отворів, ширини та площі решета при очищенні та сортуванні зерна.

 25. Робота площинного похилого решета при очищенні зерна. Умови переміщення зерна та граничні швидкості його руху.


Курс «Засоби механізації та електрифікації с.-г. машин»,

розділ – Машини для тваринництва (лектор – доц. Матвєєв К.Д.)

 1. Системи водозабезпечення. Джерела, обладнання і споруди. Визначення потреби ферми у воді.

 2. Машини для очищення кормів від сторонніх домішок і миття коренеплодів.

 3. Механізація прибирання гною.

 4. Призначення, будова і принцип дії водопідіймачів. Насосні станції.

 5. Будова, принцип дії і регулювання мийки подрібнювача ИКМ-5, МРК-5.

 6. Призначення, будова і принцип дії насосів для добування і подачі води.

 7. Будова, принцип дії і регулювання соломосилосорізки РСС-6Б.

 8. Будова, принцип дії і регулювання подрібнювача кормів “Волгарь-5”, ИГК-30.

 9. Призначення, будова, принцип дії і регулювання кормороздавачів КУТ-3,0А, КТУ-10А, РСП-10, КС-1,5. Вимоги до кормороздавачів.

 10. Будова та дія доїльного стакана. Такти доїльного апарата.

 11. Призначення, будова та дія пульсатора двотактного доїльного апарата.

 12. Технологічні схеми первинної обробки молока.

 13. Призначення, будова та дія пульсатора тритактного доїльного апарата.

 14. Будова та дія колекторів дво- та тритактного доїльного апарата.

 15. Кормова база тваринництва. Способи і засоби для підготовки кормів до згодовування.

 16. Будова, принцип дії і регулювання дозаторів .

 17. Загальна будова доїльної машини. Класифікація доїльних установок. Доїльні установки АДМ-8, Ялинка, Тандем.

 18. Типи, загальна будова і принцип роботи дробарок кормів.

 19. Призначення, будова і принцип дії напувалок для ВРХ, свиней, птиці і вівців.

 20. Призначення, будова і принцип дії запарника-змішувача СКО-Ф-6, СКО-Ф-3.

 21. Обладнання для очищення молока від сторонніх домішок.

 22. Режими пастеризації молока. Пастеризатори.

 23. Будова та дія сепаратора.

 24. Теоретичні питання подрібнення зернових і стеблових кормів.

 25. Стаціонарні машини для роздавання кормів.

Курс «Основи охорони праці» (лектор доц. Лузан П.Г.)

1. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві визначає процедуру розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

2. Кого і в який термін потерпілий або свідок повинен повідомити про нещасний випадок на виробництві.

3. Нещасні випадки.

4.  Умови призначення голови комісії для розслідування нещасного випадку на виробництві.

5. У яких випадках проводиться розслідування нещасного випадку:

6.  Дії роботодавця у разі нещасного випадку.

7. Які чинники належать до фізичних небезпечних факторів.

8. Вказати показники виробничого середовища, що характеризують мікроклімат у приміщенні.

9. Умови праці на виробництві.

10. Електротравми.

11. Термічна дія струму.

12. Протягом якого часу потрібно провести розслідування нещасного випадку на виробництві.

13. З яких причин стається найбільша кількість нещасних випадків на виробництві.

14. При якій кількості працюючих створюється служба охороні праці на підприємстві.

15. На скільки груп поділяються небезпечні та шкідливі фактори.

16. Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин.

17. Який прилад використовується для теплового випромінювання.

18. Оптимальна вологість повітря для людини.

19. Особливості застосування протигазів.

20. Чому дорівнює пороговий фібріляційний струм з частотою 50 Гц.

21. Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

22. Визначення опору заземлення електроустановок.

23. При якому тискові більше робочого проводиться гідравлічне випробовування посудин, ємкостей, резервуарів, цистерн, бочок (крім литих)?

24. В який колір маркується балон з ацетиленом?

25. Яка гранична норма піднімання і перенесення вантажів для чоловіків старше 18 років?

26. Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?

27. Скільки існує стадій горіння?

28. На скільки класів поділяють пожежі?

29. Скільки існує видів самозаймання?30. Як визначається ширина шляхів евакуації.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка