Лекція з навчальної дисципліни соціологія політики тема №7 : соціологія політичної ідеології навчальний час: 2 годиниСкачати 27.71 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір27.71 Kb.
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

професор О.П. ПОЛИСАЄВ


ЛЕКЦІЯ
з навчальної дисципліни СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ
Тема № 7: СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

Навчальний час: 2 години
Для студентів: навчально-наукового інституту менеджменту та

підприємництва, які навчаються за спеціальністю 6.030101 Соціологія.

Навчальна та виховна мета:

розкрити сутність політичної ідеології, дати загальну характеристику ідеології Формувати у студентів гуманістичне, науково-обгрунтоване ставлення до професійної діяльності. Виховувати активну позицію соціолога.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

“____” _________ 2015 року Протокол № ___

Київ – 2015


ЗМІСТ

Вступна частина 5 хв.

Основна частина 80 хв.

 1. Сутність політичної ідеології.

 2. Загальна характеристика ідеологій.

Заключна частина 5 хв.
Навчальна література:

 1. Амелин В.Н. Социология политики . – М., 1992.

 2. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки . – К.: Юніверс, 2004.

 3. Бандурка А. М., Друзь В. А. Психология власти: Учеб. пособие для вузов. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1998.

 4. Барматова С.П. Політична соціологія: Курс лекцій . – К., 2003.

 5. Бебик В. М. Політологія: теорія, методологія, практика: Підручник. – К.: МАУП, 1997.

 6. Бурдье П. Социология политики. – М.: Социо-Логос, 1993.

 7. Варивода Я. Масова свідомість як об'єкт національної безпеки // Людина і політика. – 2001. – № 2(14). – С. 88-96.

 8. Вебер М. Избранньїе произведения. – М.: Прогресс, 1990.

 9. Видрин Д. И. Очерки практической политологии. – К.: Инноцентр, 1991

 10. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 11. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: Учеб. для высш. учеб. завед. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 2000.

 12. Гаджиев К.С. Политическая философия / Отделение экон. РАН; М.: ОАО “Изд-во “Экономика”, 1999.

 13. Гаєвський Б. А. Сучасна українська політологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1999.

 14. Головатий М.Ф. Соціологія політики . – К., 2003.

 15. Городяненко В. „Соціологія політики”, „політична соціологія” або „соціологія політичної сфери”? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . -2003 . - № 1.


Навчально-матеріальне забезпечення

мультимедійний проектор, презентація лекції
Текст лекції додається
Доцент кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

к.політ.н., доцент Н.А. ДУБОВИК


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка