Лекція Витоки історії українського народу та його культури. Україна княжої доби. Контрольні запитанняСкачати 54.32 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір54.32 Kb.
Перелік питань для самоконтролю
Лекція 1. Витоки історії українського народу та його культури. Україна княжої доби.
Контрольні запитання

 1. Назвіть предмет та джерела історії та культури України.

 2. Розкрийте періодизацію історії та культури України.

 3. Висвітліть у чому полягає автохтонність українського народу.

 4. Чим вирізняється трипільська культура з поміж інших?

 5. Яка роль давніх кочових племен, що проживали на теренах України у формуванні української культури?

 6. Назвіть особливості релігійних вірувань східних слов’ян?

 7. Назвіть давньогрецькі міста у Північному Причорномор’ї.

 8. Які ви знаєте легенди та перекази щодо династії Києвичів?

 9. Розкрийте значення прийняття християнства в історико-культурному поступі Русі.

 10. Чому князя Ярослава Володимировича прозвали мудри? Відповідь обгрунтуйте.

 11. Назвіть основні риси внутрішньої і зовнішня політики Русі у Х ст.

 12. Яке значення для розвитку феодальних інституцій на Русі мали реформи княгині Ольги?

 13. Якими були особливості культурного, політичного та соціально-економічного розвитку Русі в Х–ХІ ст.?

 14. Охарактеризуйте просвітницьку діяльність Ярослава Мудрого.

 15. Розкрийте значення, роль і статус міст у Київській державі.

 16. Якими були основні причини занепаду Русі у ХІІ–ХІІІ ст.?

 17. Які причини завоювання монголо-татарами Київської Русі?

 18. Чи продовжувався культурний розвиток Русі за панування монголо-татар?

 19. Визначте роль християнської церкви в суспільно-політичному та економічному житті Давньоруської держави.

 20. Чому після занепаду Києва саме Галицько-Волинське князівство стало осередком українського культурного, економічного та державного розвитку?

 21. Якими були особливості культурного, політичного та соціально-економічного розвитку Галицько-Волинської держави у другій половині ХІІІ – першій половині XІV ст.?

 22. Назвіть основні здобутки й досягнення культури України-Руси ХІІ–XІV ст.

 23. Які пам’ятки культури княжої доби дійшли до наших часів?


Лекція 2. Україна в умовах Російської, Австрійської та Австро-Угорської імперій. Національний та культурний поступ українського народу.
Контрольні запитання

 1. Висвітліть імперську політику російського самодержавства в Україні наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 2. Розкрийте основоположне значення творчості І. Котляревського в історії становлення нової української літературної мови.

 3. Розкажіть політико-економічні та національно-культурні процеси у Західній Україні під владою Габсбургів.

 4. Що ви знаєте про декабристський рух в Україні.

 5. Чи відтворювала діяльність Кирило-Мефодіївського братства наростання політичної активності української інтелігенції. Якщо так, то чому?

 6. Які твори Тараса Шевченка ви знаєте? Яку роль він відіграв у становленні української літератури?

 7. Яким чином вплинула на Україну Кримська війна 1853 – 1856 рр.?

 8. Що ви знаєте про реформи в українських землях, які перебували у складі Австро-Угорської імперії?

 9. Проаналізуйте модернізаційні процеси в економіці і соціальній сфері в підросійських українських землях другої половини ХІХ ст.

 10. Чому «Громади» характеризують як національно-культурні осередки української інтелігенції?

 11. Коли заснували університети у Харкові, Києві, Одесі і Чернівцях?

 12. Назвіть перші перших політичні партії в українських землях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

 13. Назвіть представників української літератури і поезії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Які їх твори ви знаєте?

 14. Як розвивалось музичне мистецтво в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

 15. Висвітліть процес формування українського національного театру в ХІХ – на початку ХХ ст.

 16. Хто такі тарасівці, які світоглядні погляди їм притаманні?

 17. Висвітліть селянський та робітничий рух в Україні 1905–1907 рр.

 18. Що значила собою Перша світова війна для українців?

 19. Розкажіть про революційні процеси в Україні 1917 р.

 20. Що ви знаєте про Українських Січових Стрільців?Лекція 3.1. Україна в першій половині ХХ ст.
Контрольні запитання

 1. Що ви знаєте про діяльність Центральної Ради, розкажіть про значення її універсалів.

 2. Які досягнення в галузі освіти, науки, культури відбулись в Україні за Гетьманату?

 3. Хто був Президентом ЗУНР?

 4. Висвітліть характерні риси та уроки Української революції 1917 – 1921 рр.

 5. Які причини розгортання в Україні у 1917 – 1920х роках селянського повстанського руху?

 6. Кого із українських отамані 1917 – 1920х років ви знаєте? Розкажіть про них.

 7. Висвітліть методи більшовиків щодо насадження в Україні радянської влади.

 8. Розкрийте суть політики коренізації в Україні.

 9. Які характерні риси розвитку культури в Україні під час утвердження радянської влади (1919 – 1920ті роки).

 10. Назвіть причини і наслідки Голодоморів в Україні 1921 – 1923 та 1932 – 1933 років.

 11. Чому індустріалізацію в Україні називають форсованою?

 12. Що ви знаєте про Карпатську січ та яка її роль в історії України?

 13. Висвітліть плани фашистської Німеччини та її сателітів щодо України.

 14. Назвіть оборонні бої в Україні в ході першого етапу німецькорадянської війни 1941 – 1945 рр.

 15. Назвіть складові Руху Опору під час тимчасового окупаційного режиму в Україні 1941 – 1944 рр. та після Другої світової війни.

 16. Назвіть характерні особливості процесу визволення України від фашистських загарбників.

 17. Що ви знаєте про міжнародну діяльність УРСР після Другої світової віни?

 18. Як розвивалась українська культура в роки Другої світової війни?Лекція 3.2. Україна в другій половині ХХ ст.
Контрольні запитання

 1. Розкрийте суть радянізації західноукраїнських областей і Закарпаття після Другої світової війни.

 2. Що таке десталінізація?

 3. Хто такі дисиденти, які цілі вони переслідували?

 4. Розкрийте особливості розвитку культури соціалістичного реалізму.

 5. Висвітліть головні напрями і тенденції розвитку української літератури та поезії в УРСР.

 6. Що ви знаєте про наростання кризових явищ в політичному, соціально-економічному та культурному житті УРСР другої половини ХХ ст.?

 7. Кого із представників кіномистецтва радянської України ви знаєте? Розкажіть про них.

 8. Які основні риси політики перебудови в україні?

 9. Висвітліть основні події в Україні 1989 – 1991 рр. на шляху до її незалежності.

 10. Коли наприкінці ХХ ст. проголосили незалежність України?Лекція 4. Незалежна Україна в сучасному світі.
Контрольні запитання

 1. Розкрийте зовнішню політику України після 1991 р.

 2. Які особливості внутрішньої політики України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.?

 3. Висвітліть процес відродження церковно-релігійного життя в незалежній Україні.

 4. Що ви знаєте про Революцію на граніті?

 5. Які особливості Помаранчевої революції в Україні?

 6. Які причини та наслідки Революція Гідності?

 7. Охарактеризуйте розвиток україно-російських відносин після проголошення незалежності України 1991 р.

 8. Назвіть причини анексії АР Крим Росією, дайте їй правову оцінку.

 9. Чому 2014 р. на південному сході України розгорілись воєнні дії?

 10. Які на вашу думку перспективи взаємовідносин України і НАТО?

 1. Назвіть особливості виборів Президента України 2014 р.

 2. Охарактеризуйте сучасний стан культури в Україні.

 3. Що ви знаєте про українську діаспору?

 4. Розкажіть про українство світу як учасників процесу культурно-національного відродження українського народу.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка