Лекція Теоретичні основи процесу читанняСкачати 20.73 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір20.73 Kb.
Змістовий модуль 1

«Психолого педагогічні основи читання»

Лекція 1. Теоретичні основи процесу читання.

Зорове сприймання тексту. Поле зору. «Горизонтальне» і «вертикальне» поле читання. Причини повільного читання. Зміст понять: швидке, динамічне, інтенсивне, раціональне читання. Правильна стратегія смислового сприймання тексту, оптимальність, ефективність, одержання значущої інформації – основа методики швидкого читання. Параметри вимірювання читання: швидкість, коефіцієнт засвоєння, продуктивність читання.Лекція 2. Увага, пам’ять, мислення і читання.

Види уваги, пам’яті, мислення. Зосередженість під час читання. Стійкість уваги. Вміння керувати увагою. Обсяг уваги. Пам’ять. Параметри пам’яті (запам’ятовування, збереження, відтворення). Мислення. Прийоми виховання уваги, розвитку пам’яті, активізації мислення.Лекція 3. Види читання та логічні основи роботи з текстом.

Загальні закономірності побудови тексту. Застосування до тексту алгоритму: назва, автор, основний зміст, особливості побудови (композиція), критична оцінка, новизна для читача. Читання проглядове, вибіркове, пошукове, вивчаюче (аналітичне). Вибір виду читання залежно від поставлених читачем цілей. Методика оволодіння видами читання. Самоаналіз читання.Змістовний модуль 2

«Книгознавчі і бібліотечно-бібліографічні основи читання»

Лекція 4. Структура книжки. Довідковий апарат книжки і його використання в процесі роботи з навчальною, науковою, художньою та іншою літературою. Анотація. Зміст. Передмова. Вступна стаття. Довідка про автора. Коментарі. Бібліографічні посилання і прикнижні бібліографічні списки. Допоміжні показники до видань. Умовні скорочення.

Лекція 5. Система бібліотечного обслуговування читачів. Види бібліотек. Обов’язки бібліотек в обслуговуванні читачів. Правило користування бібліотекою. Право і обов’язки читачів. Форми бібліотечного обслуговування: абонемент, читацький зал, використання ЕОМ в технології обслуговування читачів. Значення бібліотеки ВНЗ у вирішенні освітніх і виховних завдань і удосконалення навчального процесу. Бібліотечні каталоги і картотеки. Види каталогів: алфавітний, систематичний, предметний. Основи бібліографії. Фонд довідкових і бібліографічних видань. Види бібліографії: державна, обліково-реєстраційна, науково-допоміжна рекомендація. Анотація, реферат, рецензія.

Лекція 6. Довідкові видання. Уміння з ними працювати. Енциклопедії, словники, довідники. Енциклопедії універсальні, галузеві, спеціалізовані. Методика роботи з ними. Словники лінгвістичні (тлумачні, словники іншомовних слів, орфоепічний, етимологічний, синонімів, антонімів, омонімів; двомовні, багатомовні) термінологічні (політичний, філософський, з етики). Довідники: політичні, наукові, виробничі, навчальні, популярні. Статистичні збірники: короткі, узагальнюючі, галузеві, тематичні. Календарі знамених і пам’ятних дат. Путівники.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка