Лекція Тема. Вступ. Предметний світ і дизайн. Витоки дизайн освітиСкачати 297.31 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір297.31 Kb.
Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А Предметний світ і дизайн.

Лекція 1.

Тема. Вступ. Предметний світ і дизайн. Витоки дизайн освіти.

Мета: закріпити поняття про дизайн; формувати вміння відрізняти різні види дизайну; вчити розуміти функції дизайнері у процесі своєї діяльності; розвивати образне мислення, зорову пам'ять; виховувати чуйність до сприйняття прекрасного.

Теоретична частина

План


 1. Дизайн як мета і спосіб гармонізації систем життя людини і суспільства.

 2. Основні категорії дизайну.

 3. Види дизайнерської діяльності.

 4. Імідж дизайнера.


Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.
Запитання для самоперевірки

Види дизайнерської діяльності.


Індивідуальне завдання:

. Створити методичну модель підготовки дизайнерів за підручником Хмельовського О. М. Вступ у дизайн.
Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А Предметний світ і дизайн.

Лекція 2

Тема. Історія розвитку дизайну. Єгипет.

Мета: закріпити поняття про дизайн; ознайомити з естетичними ідеалами стародавнього Єгипту; розвивати образне мислення, зорову пам'ять; виховувати чуйність до сприйняття прекрасного.

Теоретична частина

План

Предметний сві в епоху ремісничого виробництва. Стародавній Єгипет: 1. Одяг.

 2. Житло.

 3. Посуд.

 4. Побутові меблі.

 5. Музичні інструменти.Завдання: Уважно дослідити і порівняти зображення.. Створити власний банк графічних зображень предметів стародавніх Єгиптян. .

Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.
Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть історичні стильові періоди.

Індивідуальне завдання:

1 . Створити власний банк даних графічних зображень.


Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А Предметний світ і дизайн.

Лекція 3

Тема. Предметний світ епоху античного мистецтва. Греція. Рим.

Мета: закріпити поняття про дизайн; ознайомити з естетичними ідеалами стародавнього античного світу; розвивати образне мислення, зорову пам'ять; виховувати чуйність до сприйняття прекрасного.

Теоретична частина

План

 1. Грецька культура.

 2. Культура Стародавнього Риму.

 3. Побутові меблі .


Завдання: Уважно дослідити і порівняти зображення.. Створити власний банк графічних зображень предметів античного світу.

Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.
Запитання для самоперевірки

Що є культурою з погляду дизайну?Індивідуальне завдання:

1 . Створити власний банк даних графічних зображень античного світу.
Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А Предметний світ і дизайн.

Лекція 4.

Тема. Архітектурний дизайн. Європа Х-ХІХ століть.

Мета: закріпити поняття про архітектурні стилі Європи Х-ХІХ століть; формувати вміння відрізняти різні архітектурні стилі; вчити розуміти вплив архітектурних стилів на дизайн, розвивати образне мислення, зорову пам'ять; виховувати чуйність до сприйняття прекрасного.

Теоретична частина

План


 1. Романський стиль 950 – 1250 рр.

 2. Готичний стиль 1250 – 1520 рр.

 3. Ренесанс у Європі 1520 – 1650 рр.

 4. Бароко 1650 – 1770 рр.

 5. Доба класицизму 1770 – 1840 рр.

 6. Історизм (ретроспективізм) 1840 – 1918 рр.

 7. Розвиток архітектури після 1917 р. (Еклектизм та модерн, постмодернізм).

Завдання: Уважно дослідити і порівняти зображення. Назвати графічні ознаки стилів. Створити власний банк даних графічних зображень сталевих епох.

Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Запитання для самоперевірки

Назвіть історичні стильові періоди?Індивідуальне завдання:

. Створити власний банк даних графічних зображень стилів по епох.


Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А.

Предметний світ і дизайн.

Лекція 5.

Тема. Становлення дизайну. Ремесло і промисловість. Канонічний і проектний вид діяльності. Структура проектної діяльності.

Мета: дати поняття про канонічний і проектний види діяльності; вчитися використовувати спеціальну дизайнерську термінологію; розвивати вміння дизайн-аналізу виробів; ознайомитись структурою проектної діяльності; сприяти кращому поглиблення знань, формувати пізнавальну активність.

Теоретична частина

План


 1. Канонічний та проектний вид діяльності. Історичні джерела та основні ознаки.

 2. Структура проектної діяльності.

 3. Дизайн проектування, як проектний вид діяльності.Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.
Запитання для самоперевірки

Що означає слово « канон», «прототип»?

Які речі називають культурними взірцями?

Назвати основи проектної дизайн-графіки.

Індивідуальне завдання:

1 . Законспектувати з підручника Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

«Як проектують предметне середовище» Ст. 143-167.

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А.

Предметний світ і дизайн.

Лекція 6.

Тема. Метод дизайн - програм як шлях системної комплексної дизайн розробки масштабних комплексних об'єктів.

Мета: дати поняття про метод дизайн - програм; вчитися використовувати спеціальну дизайнерську термінологію; розвивати вміння дизайн-аналізу виробів; ознайомитись структурою проектної діяльності; сприяти кращому поглиблення знань,формувати пізнавальну активність.

Теоретична частина

План


 1. Міхаєль Тонет. (1796- 1871).

 2. Програма Петера Бернса 1868-1949)..

 3. Етапи проектного процесу:

 • підготовчий;

 • дизайнерська пропозиція;

 • завершення дизайнерського проекту;

 • його реалізація.

Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Запитання для самоперевірки

Назвати автора стільця «Василій», «модель14»?Індивідуальне завдання:

1 . Законспектувати з підручника: Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

«Як проектують предметне середовище» Ст. 143-167.

Замалювати стільці «Василій», «модель14».
Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 Навчальний модуль 6.

(3 семестр) 2 курс, група А.

Лекція 7.

Тема. Перші дизайнерські школи. Провідні дизайнерські школи України.

Мета: ознайомити провідними першими дизайнерськими школами. Сформувати уявлення про зародження дизайн - освіти.

Теоретична частина

План


 1. «Веркбунд» ( 1907 - !9!4р) - архітектор Герман Мутезіус.

 2. Перший дизайнер Петер Бернс, компанія АЕГ (Загальна електрична компанія).

 3. « Баухауз» - перша школа художнього конструювання (1919 – 1933рр.).

 4. ВХУТЕМАС – Московські державні вищі художньо-технічні майстерні (25.12. 1920р); ВХУТЕІН – інститут (1926-1930рр); Архітектурно-художнє бюро - АХБ ( !946р).

 5. Львівська «Вільна Академія Мистецтв», Київський і Харківський худ. інститути.

Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Запитання для самоперевірки

Коли була заснована виробнича спілка «Веркбунд»?

Перший художній директор компанії АЕГ.

Індивідуальне завдання:

1. Законспектувати з підручника: Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Ст. 69-86.

2. Даниленко В. Дизайн.


Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А.

Предметний світ і дизайн.

Тема 8. К. М. Р. . 1. « Веркбунд» - це:

а) виробнича спілка, що об’єднала промисловців, архітекторів, художників, комерсантів;

б) мистецька течія;

в) фірма Тонета.

2. Оздоблення предметів у Стародавньому Єгипті носило: .


а) утилітарний; б) естетичний; в) магічний, знаковий характер.

3. Головним досягненням давньогрецьких зодчих вважають:

а) створення міст-полiciв; б) створення ордерної системи;

в) будівництво хрестово-купольних споруд.

4. Поєднання елементів різних стилів в одному виробі називаеться:а) класицизм; б) еклектизм; в) романтизм.

5. Стиль — це:

а)відбиття уявлень певної епохи; б) архітектурна споруда; в) відбиття уявлень про предмет.


 1. Канон – це:

а) система правил, принципів, норм, прийомів праці, символічних цінностей та соціально - культурних досягнень суспільства, які набувають речової форми в діяльності ремісників;

б) процес розвитку техніки з початку XІX ст.;в)організації, що ведуть роботи з проектування промислових виробів.

7. Хто був основоположником дизайну у світовому промисловому мистецтві?

а). Петер Бернс; б) В. Кандинський; в) В. Гропіус.

8.Як називалася перша школа дизайну, створена в Німеччині?

а) «Баухуз»; б) «Веркбунд»; в) «Десау».

9. Тип геометричного орнаменту у вигляді ламаної лінії під прямим кутом. Застосовувався у мистецтві Стародавньої Греції:

а) пальмета; б) хвиля; в) меандр.


 1. Типи орнаментів Стародавньої Греції (намалюй):

а). …………………………………………..лесбійський кіматій;

б). ……………………………………………меандр;

в)………………………………………… .пальмета;

д)…………………………………………… іонічний кіматій.

11. Функція -

а) робота, яку повинен виконувати виріб, а також смислова, знакова і ціннісна ролі речей;

б) особливе значення об’єкту;

в) будова, структура форми вироба.

12. Єдина система проектування об’єднує:

а) технологічне, морфологічне та функціональне проектування;

б) начерки, проекти, креслення;

в) суміш різноманітних мотивів.

13 Автор меблевої дизайн-програми, розробник відомих венських меблів та крісла «модель 14».

а) Міхаель Тонет ; б) Пітер Бернс; в) Герман Метезіус.

14. Яку назву мав вищий навчальний заклад, який займався підготовкою художників-дизайнерів і був організований у 1920 р. згідно з постановою В. І. Леніна?

а) ВХУТЕМАС ; б) ВХУТЕІН ; в)ВДНХ.

15. Перший навчальний дизайнерський заклад: . -------------------------------------------
а) "Баухауз"; б) ВХУТЕМАС-ВХУТЕІН; в) Ульмська школа дизайну.
Заліковий модуль 3. Змістовий модуль 3.

Навчальний модуль 7.

Навчальний модуль 7. (3 семестр) 2 курс, група А.Предметний світ і дизайн.

Лекція 9.

Тема. Дизайн на зламі І-ІІ тисячоліття. Дизайнери, що змінили світ.

Мета: ознайомити провідними дизайнерами світу. Сформувати уявлення про творчий підхід дизайнера.

Теоретична частина

 1. Дизайн на зламі І-ІІ тисячоліття.

 2. Дизайнери, що змінили світ:

 • Росс Лаугров;

 • Грета Ліхотскі;

 • Генрі Дрейфус.

Література.

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Даниленко В. Основи дизайну. – К., 1996.

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Запитання для самоперевірки
Автор сучасних прототипів моделей холодильника, телевізора, телефонна.

Хто розробив проект кухні для робітників, яка отримала назву «франкфуртська кухня»?
Індивідуальне завдання:

Підготувати презинтацію: «Дизайнери, що змінили світ».

1. Законспектувати з підручника: Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

2. Даниленко В. Дизайн. К., – 1996.


Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3.

Навчальний модуль 7. (3 семестр) 2 курс, група А.

Предметний світ і дизайн.

Лекція 10.

Тема. Проектування предметного середовища. На чому ґрунтується дизайнерське проектування.

Мета:

Теоретична частина

План


  1. Зовнішня форма предмета:

   • симетрія (дзеркальна, осьова) і асиметрія;

   • співвідношення (величин, контраст, нюанс);

   • об’ємно - просторова будова (фронтальна, просторова);

   • матеріал.

  2. Гармонійна форма і поняття композиції:

 • органічність і цілісність зовнішньої форми;

 • пропорційність і ритм;

 • масштабність;

 • пластичність;

 • колір і поєднання кольорів.

3. Виражальні властивості форми:

 • власні особливості (вид,величина, маса, колір, щільність):

 • просторові зв’язки ( масштаб, стійкість, рухливість, напруженість, динамічне спрямування, протяжність, кольорова протяжність, кольорова виразність);

 • характер поверхні ( лінійність, площинність, об’єм, фактура, текстура, кольорове покриття тощо).

Література:

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с. Ст. 48-87.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.
Запитання для самоперевірки:

Назвіть виражальні властивості форми?

Індивідуальне завдання:

1. Законспектувати з підручника: Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

2. Даниленко В. Дизайн.

Заліковий модуль 3. Змістовий модуль 3.

Навчальний модуль 7.

(3 семестр) 2 курс, група А.

Предметний світ і дизайн.

Лекція 11.

Тема. Проектне – графічне моделювання, як важливий дизайнерський засіб процесу дизайн проектування.

Мета: ознайомити з основними етапи дизайн – проектування. Навчити читати креслення.
Теоретична частина

План


 1. Графіка на різних етапах проектування.

 2. Графіка ескізу.

 3. Графіка завершеного проекту.

  • Лінійне креслення.

  • Лінійне тональне креслення.

  • Світлотіньове креслення.

  • Поліхромне креслення.

  • Компоновка креслення.

 4. Основні умовні графічні позначення на кресленнях.

Література:

Ботвиников О.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольський І.С., Креслення: Підручник для 7-8 кл. серед. загальноосвіт. шк., - К.: Рад. шк., 1989. – 224 с.; іл.

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Художественное констуирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учеб. Для студентовхудожественных институтов. Под ред.. Быкова, З.Н., Минервина Г.Б., Крюкова Г.В., Холмянского М.Л. – М.; Высшая шк., 1986. – 239с.: ил.Запитання для самоперевірки

Як називається на будівельному кресленні вигляд будинку спереду?

Що називають планом будинку?

Що називають на плані нульовою позначкою?

Індивідуальне завдання:

 1. Виконати перспективне зображення одноквартирного житлового будинку.

 2. Під малюнком будника накреслити план (креслення) цього будинку. Нанесіть на кресленні, розміри визначте площу, покажіть не тільки вікна і двері, але і меблі. Якщо виникнуть якісь питання, скористайтеся довідником. Роботу виконати на окремому аркуші. Розміри виберіть відповідно до стандарту. Експлікація.Заліковий модуль 3. Змістовий модуль 3 (3 семестр). 2 курс, група А.

Предметний світ і дизайн.

Лекція 12

Тема. Ландшафтний дизайн. Створення предметного середовища.

Мета: закріпити поняття типології простору; формувати вміння відрізняти різні просторові стилі; вчити розуміти роль архітектури у житті людей, розвивати образне мислення, зорову пам'ять.

План теоретичної частини

 1. Проектування предметного середовища:

  • простір, що розвивається в глу­бину;

  • простір, що розвивається фрон­тально;

  • концентричний простір;

 2. Рішення планувальних і просторових завдань.

 3. Ландшафтний дизайн.Завдання: Уважно дослідити і порівняти зображення. Назвати графічні ознаки стилів. Створити власний банк даних графічних зображень ландшафтного дизайну.

Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.
Запитання для самоперевірки

По яким типам ділиться інтер єрний простір.Індивідуальне завдання:

Створити власний банк графічних даних зображень стилів ландшафту.Самостійна робота

Законспектувати з підручника: Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.


Заліковий модуль 3. Змістовий модуль 3 (3 семестр). 2 курс, група А.

Навчальний модуль 7. Предметний світ і дизайн.

Лекція 13

Тема. Комп’ютерне явище і дизайн. Арт - дизайн. Історична довідка

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А Предметний світ і дизайн.

Лекція 13.

Тема. Комп’ютерне явище і дизайн. Веб - дизайн. Арт - дизайн. Історична довідка.

Мета: закріпити поняття про «сучасне мистецтво», проектну концепцію культури «хай-тач»; формувати вміння відрізняти різні дизайн стилі; вчити розуміти роль дизайну у житті людей, розвивати образне мислення, зорову пам'ять; виховувати чуйність до сприйняття прекрасного.

Теоретична частина

План


 1. Арт - дизайн

 2. Новий погляд на дизайн.

 3. Поняття «сучасне мистецтво».

 4. Проектна концепція культури «хай-тач».


Завдання: Законспектувати Даниленко В. «Дизайн» Ст. 235-247.
Література:

Даниленко «Дизайн»

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.
Запитання для самоперевірки

Дати коротку характеристику проектної концепції культури «хай-тач».


Індивідуальне завдання:

 1. 1 . Створити власний банк даних графічних зображень стилів по епох.

 2. Словникова робота..

Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 3 (3 семестр) 2 курс, група А Предметний світ і дизайн.

Лекція 14.

Тема. Дизайн і архітектура міського середовища. Рекламно – поліграфічний дизайн.

Мета: закріпити поняття про складові дизайну; познайомити з різновидами рекламно – поліграфічного дизайну; вчити розуміти роль дизайну у житті людей, розвивати образне мислення, зорову пам'ять; виховувати чуйність до сприйняття прекрасного.

Теоретична частина

План


 1. Дизайн і міське середовище.

 • Основні завдання дизайну у формуванні міського середовища.

 • Дизайн і місто та його середовище.

 • Типологія об’єктів міського дизайну.

 1. Рекламно - поліграфічний дизайн. Різновиди:

  • зовнішня реклама;

  • друкована реклама.

 2. Методичні принципи графічного дизайну.


Завдання: Законспектувати Даниленко «Дизайн».

Література:

Даниленко В. Дизайн.

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Запитання для самоперевірки

Дати коротку характеристику рекламно – поліграфічному дизайну.Індивідуальне завдання:

 1. Словникова робота.


Заліковий модуль 3. Змістовий модуль 3 (3 семестр). 2 курс, група А.

Предметний світ і дизайн.

Лекція 15

Тема. Творчість і жива природа. Джерела активізації творчого пошуку.

Мета: розширити та поглибити знання з біонікою як наукою, передумови її виникнення; познайомити зприкладами використання природних закономірностей і форм у житті сучасної людини; розвивати образне мислення, зорову пам'ять.

План теоретичної частини.

1. Джерела активізації творчого пошуку: 1. Логіка;

 2. Інтуїція;

 3. Евристика;

 4. Біоніка (аналогія).

2. Біоморфологія.

3 .Основні методи дизайнерської біоніки.

4. Приклади використання біоніки в техніці і художньому конструюванні.

Література:

Архітектура:Для дітей середнього шкільного віку/ Авт. – упорядник Безпалова; Худож.- оформлювачі Бублик Б. П., Юхман О.Ю. – Харків: Фоліо, 2002. – 316 с. – (Дитяча енциклопедія).

Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.

Холмянський Л. М., Щипанов О. С. Дизайн: проб. навч. посібник для 5 – 7 кл. серед. Шк.. – К.; Освіта, 1992. – 2008 с.

Запитання для самоперевірки

Поясніть суть логіки і інтуїції у дизайні. Розкрийте суть аналогії як способу творчого пошуку рішень у дизайні.Самостійна робота:

1.Законспектувати з підручника ст. 78- 88: Хмельовський О. М. Вступ у дизайн. Основи проектування системи життя. Курс лекцій. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. 208 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка