Лекція Створення бази даних. Операції над бази даних. Основні об’єкти бази даних. Моделі бази данихСкачати 99.39 Kb.
Дата конвертації15.11.2016
Розмір99.39 Kb.
Лекція 2. Створення бази даних. Операції над бази даних. Основні об’єкти бази даних. Моделі бази даних

Мета лекції – розглянути моделі БД, основні об’єкти системи управління базами даних MS Access, створення файлу бази даних.

Питання лекції:

 • реляційна модель даних;

 • ієрархічна і мережна моделі даних.

 • запуск СУБД Microsoft Access;

 • створення файлу бази даних;

 • типи об’єктів бази даних.

Реляційна модель даних

Практично всі сучасні СУБД використовують реляційну модель даних. Основою цієї моделі, запропонованою Е. Ф. Коддом у 1970 р., є поняття відношення (англійською мовою relation). Йдеться про відношення, подані у двовимірних (тобто звичайних) таблицях. Кодд показав, що таблиці можуть застосовуватися для збереження даних про об’єкти реального світу.

Двовимірні таблиці складаються із рядків, названих у термінології баз даних записами, і стовпців, названих полями

Розглянемо приклад реляційної моделі даних. Скажімо, потрібно скласти базу даних про підготовку до походу школярів. Назвемо цю базу «Похід». У ній насамперед повинна бути таблиця відомостей про учасників походу. Ця таблиця складатиметься з полів «Код учасника», «Прізвище», «Ім’я», «Клас», «Адреса», «Телефон» (табл. 1.1).

Код учасника

Прізвище

Ім’я

Клас

Адреса

Телефон

1

Арбузов

Костянтин

8-А

вул. Піщана, 3а кв.17

25-44-93

2

Бірюкова

Ірина

8-Б

вул. Лугова, 15

33-62-76

3

Вендик

Костянтин

8-А

вул. Піщана, 3, кв. 43

25-37-12

4

Крамаренко

В’ячеслав

8-В

Пр. Перемоги, 1, кв.66

34-25-98

5

Крамаренко

Наталія

7-Б

Пр. Перемоги, 1, кв.66

34-25-98

Табл. 1.1. База даних «Похід», таблиця «Учасники»

Назвемо цю таблицю «Учасники» (таке саме ім’я матиме і відношення, подане даною таблицею). Зверніть увагу, що поле «Код учасника» даної таблиці містить унікальні значення, які не повторюються в кожному із записів. Таке поле при введенні таблиці в базу даних матиме статус ключового поля. Ключовим не може бути ні поле «Прізвище» (у таблиці є однофамільці), ні будь-яке інше поле.

База даних створюється на основі не однієї, а багатьох таблиць. Введемо до бази даних «Похід» ще одну таблицю – «Спорядження» (табл. 1.2). До неї будуть занесені дані про спорядження, яке повинні взяти з собою учасники.


Код спорядження

Код учасника

Спорядження

10

1

Намет

20

2

Казанок

30

2

Мотузка

40

4

Сокира

50

5

Казанок

60

5

Ліхтар

Табл. 1.2. Таблиця «Спорядження»

Записи у цій таблиці складені з полів «Код спорядження», «Код учасника» і «Спорядження». Перше поле («Код спорядження») є ключовим: для кожного запису воно набуває унікальних значень, на відміну від інших полів, у яких є дублюючі значення (наприклад, повторюються коди учасників 2, 4, 5 і спорядження «Казанок»).

Як можна використовувати інформацію наведених двох таблиць? Наприклад, нас цікавить, хто візьме в похід намет. З таблиці «Спорядження» дізнаємося, що намет під кодом 10 має взяти учасник із кодом 1. З таблиці «Учасники» бачимо, що код 1 належить Арбузову Костянтину. Отже, намет має взяти учасник походу Арбузов К. Цю інформацію ми отримали завдяки зв’язку таблиць «Учасники» і «Спорядження» через загальне поле «Код учасника».

На додаток до двох таблиць, ми маємо створити й інші корисні таблиці, наприклад «Продукти», у якій наведено список продуктів і визначені учасники, що їх беруть. Ви можете вигадати таблиці «Графік руху», «Пам’ятні місця», «Чергування» тощо, що увійдуть у реляційну базу даних «Похід». Про те, як створювати таблиці за допомогою СУБД і як з ними працювати, ви дізнаєтеся в наступних параграфах.Ієрархічна і мережна моделі даних

При створенні баз даних, крім реляційної моделі, іноді звертаються до інших видів моделей: ієрархічної і мережної. Розглянемо коротко ці типи моделей, хоча вони мають, скоріше, історичний інтерес, оскільки основою практично всіх сучасних СУБД є реляційна модель.

Ієрархічна модель бази даних – це сукупність об’єктів різного рівня причому об’єкти нижнього рівня підпорядковані об’єктам верхнього рівня.

Ієрархічна структура уявляється перевернутим деревом, як у прикладі на мал.1.1. Об’єкти у цій структурі з’єднані лініями зв’язку. Зауважимо, що лінії зв’язку відповідають відношенню «один до багатьох». Тобто одному об’єкту верхнього рівня відповідає багато об’єктів нижнього рівня.Мал. 1.1. Приклад ієрархічної моделі даних «Мої шкільні друзі»

Інший тип відношень, а саме «багато до багатьох», встановлюється в мережній моделі даних.

Мережна модель бази даних, як і ієрархічна модель, уявляється сукупністю об’єктів різного рівня, однак схема зв’язків між об’єктами може бути будь-якою.

На мал.1.2. показана мережна модель, що відображає участь хлопців у різних командах.Мал. 1.2. Приклад мережної моделі даних «Спортивні команди»

Створення БД

Отже, для створення БД необхідно з’ясувати її структуру. Структура БД визначається методом занесення даних та збереження їх у базі.

Створення структури БД складається з таких етапів:


 1. Складання генерального списку полів.

 2. Визначення типу даних для кожного поля (залежно від характеру інформації, що розміщена в цьому полі).

 3. Розподіл полів генерального списку за базовими таблицями.

На першому етапі розподіл проводять за функціональною ознакою. Це робиться для того, щоб введення даних у таблицю відбувалося по можливості в рамках одного підрозділу або одного робочого місця. Після чого проводиться подальший поділ таблиць.

 1. Встановлення ключового поля в кожній таблиці.

Як ключове поле необхідно вибрати поле, дані в якому не повторюються. Якщо в таблиці взагалі немає таких полів, завжди можна додатково ввести поле типу «лічильник» – воно не може містити повторів даних за означенням.

 1. Встановлення міжтабличних зв’язків.

Зв'язок між таблицями організовується на основі загального поля, причому в одній із таблиць воно обов’язково повинно бути ключовим. Найпоширеніші зв’язки: «один до багатьох» та «один до одного».

 1. Налагодження складної схеми згідно з завданням.

Операції над базами даних

Над таблицями БД можна проводити різні операції. Основними операціями є: об’єднання, перетин, різниця, декартів добуток, вибір, проекція, об’єднання, ділення.

Операцію об’єднання виконують над двома таблицями з ідентичними структурами, в разі чого отримуємо нову об’єднану таблицю, яка має такий склад атрибутів, що і первинні таблиці, в яку не вносять дублікатів.

Перетинце операція, яка виконується над двома суміжними таблицями, і в результаті одержуємо таблицю, яка містить однакові елементи.

Різниця – операція над двома суміжними таблицями з ідентичною структурою, в результаті одержуємо таблицю з такою самою структурою, яка містить тільки ті елементи першої таблиці, які не повторюються в другій.

Декартів добуток – це операція, що виконується на двома таблицями з різним складом атрибутів, у результаті чого одержуємо нову таблицю, яка вміщує всі атрибути первинних таблиць.

Вибір – це операція, що виконують над однією таблицею, в результаті чого здійснюється вибір підмножини атрибутів, в результаті одержуємо таку саму таблицю з меншою або такою самою кількістю атрибутів.

Проекція – це операція, що виконується над однією таблицею, коли є повторення інформації, в результаті таблиця містить частину інформації початкової, на яких виконується проекція.

З’єднання – це операція з’єднання над двома логічно зв’язаними таблицями, певні таблиці мають різні структури, в яких є однакові атрибути – зовнішні ключі.

Ділення – це операція, що виконується над двома таблицями з різними структурами та деякими однаковими атрибутами, в результаті одержується нова таблиця, структуру якої одержують вилученням з множини атрибутів першої таблиці множини атрибутів другої.

Запуск Access і створення файлу бази даних

Робота з базою даних починається з запуску СУБД. Для запуску Access натисніть кнопку Пуск на панелі задач і оберіть у головному меню команду Все программы→Microsoft Office→ Microsoft Office Access. У відповідь з’явиться діалогове вікно Microsoft Access (мал. 2.1, а).

У цьому діалозі вам буде запропоновано відкрити вже існуючу базу даних. Однак якщо ви створюєте свою базу, клацніть по посиланню Новая база данных…

В наступному діалозі (мал. 2.1, б) оберіть шаблон створення нової бази даних (Натисніть на посилання Новая база данных…)

Вам потрібно ввести ім’я файлу для нової бази даних і позначити папку, у якій цей файл розміститься. Йому буде надано розширення . accdb. Після задання імені і розташування файлу клацніть по кнопці Создать, і на екрані з’явиться вікно майбутньої бази даних.а)б)

Мал. 2.1. Діалог початку роботи з Microsoft Access

Об’єкти бази даних

База даних в Access вміщує об’єкти різних категорій (усього таких категорій сім). Кожній із категорій відповідає своя вкладка вікна бази даних (мал. 2.2): Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Страницы, Макросы, Модули. • Таблицы. Це основна категорія об’єктів у реляційній СУБД, оскільки вся інформація зберігається в базі даних у вигляді таблиць. Кожна таблиця складається з записів (рядків) і з полів (стовпців). Робота з таблицею виконується в двох основних режимах: у режимі конструктора й у режимі таблиці.

 • Запросы. Об’єкти цього типу призначені для отримання даних з однієї або кількох таблиць. Відбір потрібних відомостей відбувається на основі сформульованих критеріїв. Фактично за допомогою запитів створюються нові таблиці, у яких використовуються дані з існуючих таблиць.

 • Формы. Цей тип об’єктів використовується в основному для зручного введення даних. Форма є ніби бланком, який потрібно заповнити. Заповнити такий бланк зможе навіть початківець. Позитивним є те, що форми запобігають безпосередньому внесенню змін до таблиці.

 • Отчеты. Об’єкти-звіти відображають дані так, що їх зручно переглядати. На основі звіту може бути створений документ, що буде роздрукований або включений у документ іншого додатка.

 • Макросы. Макросами називаються «макрокоманди», що запускаються простими натисканнями кількох клавіш і можуть виконувати такі дії, як відкриття таблиць і форм, використання опцій меню, керування вікнами тощо. Користувач може створювати свої макроси для послідовностей операцій, які часто застосовуються.

 • Модули. Цей тип об’єктів є програмними модулями, написаними мовою VBA. Модулі – це процедури для обробки подій або виконання обчислень. Розбиття на модулі полегшує процес створення і настроювання програми.

Ми вивчимо роботу з першими чотирма типами об’єктів, тобто з таблицями, запитами, формами і звітами.
Мал. 2.2. Вікно бази даних


Контрольні запитання

 1. Що таке реляційна модель даних? Наведіть приклад реляційної моделі даних.

 2. Як здійснюється зв'язок таблиць у реляційній базі даних.

 3. Що таке ієрархічна структура даних?

 4. Чим відрізняється мережна модель даних від ієрархічної?

 5. Наведіть приклади ієрархічної і мережної моделей даних.

 6. Як запустити Microsoft Access?

 7. Що таке вікно бази даних?

 8. Як створити файл бази даних?

 9. Які об’єкти бази даних передбачені в Access?


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка