Лекція Статистика кон’юнктури ринкуСкачати 87.92 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір87.92 Kb.
Лекція 2. Статистика кон’юнктури ринку.
План лекції:

1. Поняття, сутність та завдання статистики кон’юнктури ринку товарів та послуг.

2. Система показників кон’юнктури ринку товарів та послуг.

3. Кон’юнктурні оцінки ринкової ситуації.

4. Аналіз потенціалу та пропорційності розвитку ринку.

5. Аналіз тенденцій розвитку, коливань та циклічності розвитку ринку.
Ключові слова та поняття: ринкова кон’юнктура, кон’юнктурний аналіз, кон’юнктурний огляд, ринок товарів, ринкова ситуація, ризик, статистичне дослідження кон’юнктури ринку, пропорційність ринку, ємність ринку.


Кон’юнктура (лат.conjungo – поєдную, пов’язую) ринку – конкретна економічна ситуація, яка склалась на ринку (окремих його видах та сегментах) на конкретний момент часу.

Предмет статистики кон’юнктури ринку – масові процеси та явища, які визначають ринкову ситуацію з кількісного та якісного боку.

Поняття ринкової ситуації включає:


  • співвідношення попиту та пропозиції;

  • рівень стійкості та коливання його основних параметрів;

  • ступень ділової активності;

  • рівень комерційного ризику;

  • стан конкурентної боротьби;

  • тенденції розвитку ринку;

  • положення ринку в кон’юнктурних циклах.

Головна мета вивчення ринкової кон’юнктури – визначення характеру та ступеня збалансованості ринку.

Принципові властивості ринку:

 • циклічність;

 • динамічність;

 • певна стихійність розвитку.

Основні задачі кон’юнктури ринку:

 • збір та обробка кон’юнктурної інформації;

 • кількісна і якісна оцінка стану ринку, типології ринкової ситуації;

 • аналіз масштабів ринку;

 • оцінка та аналіз пропорцій ринку;

 • виявлення, аналіз та прогнозування тенденцій розвитку ринку;

 • оцінка та аналіз коливань, сезонності і циклічності розвитку ринку;

 • аналіз регіональних особливостей ринку;

 • оцінка та аналіз ділової активності;

 • оцінка ступеня комерційного ризику;

 • характеристика ступеня монополізації та інтенсивності конкуренції.

Зв’язок між блок-показниками кон’юнктури ринкуСистема показників кон’юнктури ринку

Блок


Показники

І. Попит


1. Попит по ступеню задоволення, формам виникнення, стану ринку та місцю покупки

2. Споживчий потенціал: ємність ринку засобів виробництва, предметів споживання, ринку послуг

3. Еластичність попиту

ІІ. Пропозиція


1. Обсяг, структура, динаміка пропозиції

2. Сировинний та виробничий потенціал пропозиції

3. Еластичність пропозиції

ІІІ. Пропорційність ринку

1. Співвідношення попиту та пропозиції

2. Співвідношення ринків засобів виробництва, предметів споживання

3. Товарна структура товарообороту

4. Розподіл ринку між виробниками та продавцями

5. Структура продавців по формам власності

6. Структура покупців

7. Регіональна структура ринку

IV. Тенденція розвитку ринку

1. Темпи росту, вектори та параметри трендів продажу, цін, товарних запасів

V. Коливання, циклічність, стійкість ринку

1. Коефіцієнти варіації продажу, цін, товарних запасів

2. Сезонні коливання розвитку ринку

VI. Регіональні особливості ринку

1. Регіональна варіація співвідношення попиту і пропозиції

2. Регіональна варіація рівня попиту

3. Регіональна варіація темпів динаміки основних параметрів розвитку ринку

VII. Ділова активність

1. Склад та динаміка портфелю замовлень

2. Кількість, розмір та динаміка угод

3. Ступінь завантаженості виробничих потужностей

VIII. Комерційний ризик

1.Інвестиційний ризик

2. Ризик прийняття маркетингових рішень

3. Ризик випадкових ринкових коливань

ІХ. Масштаб ринку


1. Кількість фірм в розрізі сегментів ринку

2. Загальний обсяг реалізації товарів (послуг)

3. Рівень приватизації

4. Розподіл ринку

5. Питома вага фірм на ринкуКон’юнктурні індикатори: ціни, товарні запаси, показники ділової активності та інші якісні та атрибутивні оцінки, які базуються на результатах експертних оцінок.

В оцінці кон’юнктурної ситуації широко застосовують метод експертних оцінок.

Типові диференційовані якісні оцінки стану ринку: • ринок що розвивається

 • стабільний ринок

 • стійкий ринок

 • в’ялий ринок

 • регресуючий ринок

 • ринок що скорочується

 • стагнуючий тощо.


Матриця типології ринків


Типи ринків

Кількість фірм

Вид товару

Контроль за цінами

Нецінова конкуренція

Чиста конкуренція

Дуже багато

Стандартизо-ваний

Відсутній

Відсутня

Монополі-стична конкуренція

Багато

Диференційо-ваний

У вузьких рамках

Реклама тощо

Олігополія

Декілька

Стандартизо-ваний або диференційо-ваний

Обмежений

Різні форми

Чиста монополія

Одна

Унікальний

Значний

Конс’ю-меризм


Види ризику:

 • ризик продавця та покупця

 • ризик інвестора

 • ризик комерсанта

 • ризик підприємця

 • ризик біржового спекулянта тощо.

Способи оцінки ризику:

  • експертні атрибутивні оцінки

  • експертні бальні оцінки чинників та критеріїв ризику

  • оцінка ймовірності ризику за допомогою статистичних моделей

Критерії ризику:

   • ступінь стійкості ринку;

   • тенденції, швидкість та вектор розвитку ринку;

   • оцінка інтенсивності конкуренції;

   • вірогідність ризику;

   • рівень стабільності політичної ситуації.


Фактори ризику:

  • ситуація на локальному ринку;

  • стан портфеля замовлень;

  • наявність або відсутність конкурентів;

  • збалансованість попиту та пропозиції, рівень попиту та його тенденції;

  • забезпеченість товарними, грошовими, сировинними та іншими ресурсами;

  • рівень цін на товари, які реалізує фірма;

  • рівень конкурентоспроможності фірми;

  • конкурентоспроможність товару;

  • кредитоспроможність;

  • стан власної матеріально-технічної бази.

Ризик оцінюється за формулою:


де R – рівень ризику, B – бал ризику, W – вага ризику.


Шкала меж ризику


Межі ризику

0

0,1-2,5

2,6-5,0

5,1-7,5

7,6-10,0

Зона ризику

Позаризи-кова

Наймен-шого ризику

Підвище-ного ризику

Критич-ного ризику

Недопусти-мого ризику
Потенціал ринку – прогнозна сукупність виробничих та споживчих сил, які зумовлюють попит та пропозицію.

Ємність ринку – кількість (вартість) товарів, які може поглинути ринок за певний проміжок часу.
Пропорційність ринку досліджується за допомогою:

 • балансового методу;

 • відносних величин структури та координації;

 • порівняльних індексів;

 • коефіцієнтів еластичності.

Аналіз пропорційності ринку повинен проводитись як в статиці, так і в динаміці.

Для визначення вектору та швидкості розвитку ринка будуються динамічні ряди показників – індикаторів ринку та показники ділової активності.Тенденція розвитку ринку визначається за допомогою прийомів:

 1. методом технічного вирівнювання;

 2. методом механічного згладжування;

 3. методом аналітичного вирівнювання;

 4. методом тестування.

Класифікація циклів ринку:

  • двадцятирічні цикли;

  • цикли Джанглера (7-10 років);

  • цикли Катчина (3-5 років);

  • господарські цикли.


Контрольні запитання:

  1. Назвіть основні завдання статистики кон’юнктури ринку.

  2. Дайте визначення ринковій кон’юнктурі.

  3. Охарактеризуйте систему показників кон’юнктури ринку.

  4. Яка інформаційна база статистики кон’юнктури ринку?

  5. Які методи кон’юнктурного аналізу?

  6. У чому полягає суть ринкового ризику?

  7. Які фактори ризику?

  8. Що включає поняття ринкова ситуація?

  9. Дайте визначення потенціалу та ємності ринку.

  10. Які прийоми застосовуються для вивчення тенденції розвитку ринку?
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка