Лекція Соціальна психологія як культурно-історичне явище і наукаСкачати 77.01 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір77.01 Kb.
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Змістовий модуль 1. Загальна теорія та історія соціальної психології
Тема 1. Лекція 1. Соціальна психологія як культурно-історичне явище і наука

Навчальні питання:

1.1. Соціальна психологія як явище. Ефект соціальності та його виявлення у психічних феноменах.

1.2 Предмет соціальної психології як науки.

1.3. Загальна характеристика соціальної психології як галузі психологічних знань.

Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.16-21.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.4 -25.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.
Тема 2. Лекція 2. Історія формування і розвитку соціально-психологічних ідей

Навчальні питання:

2.1. Перші історичні форми соціально-психологічного знання.

2.2. Передумови виникнення соціальної психології та перші соціально-психологічні теорії.Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.22-48.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.26-55.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.
Тема 3. Лекція 3. Основні теоретичні напрямки сучасної соціальної психології

Навчальні питання:

3.1. Біхевіоризм і необіхевіоризм у розвитку соціальної психології.

3.2. Когнітивний напрямок соціальної психології.

3.3. Психоаналіз в соціальної психології.

3.4. Гуманістичний напрямок у сучасній соціальній психології.Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.22-48.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.26-55.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.
Тема 4. Лекція 4. Методологічні основи соціально-психологічного дослідження.

Навчальні питання:

4.1. Поняття і сутність соціально-психологічного дослідження.

4.2. Етапи соціально-психологічного дослідження.

4.3. Методи дослідження в соціальній психології.

Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.22-48.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.26-55.

Канеман Д., Тверски А. О психологии прогнозирования // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.120-138.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.
Змістовий модуль 2. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення проблеми особистості.
Тема 5. Лекція 5. Проблема особистості в соціальній психології.

5.1. Особистість як предмет дослідження в соціології і психології.

5.2. Соціально-психологічні властивості особистості

Література

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1996.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – С 167-188.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - С.245-256

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 1997. – С.373-430.
Тема 6. Лекція 6. Дослідження процесу і моделей соціалізації особистості.

6.1. Поняття та стадії соціалізації особистості.

6.2. Механізми соціалізації.

Література

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1996.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – С 167-188.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - С.245-256

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 1997. – С.373-430.
Тема 7. Лекція 7. Особистість у структурі соціальних взаємодій і відносин.

7.1 Місце особистості в системі суспільних і міжособистісних відносин.

7.2 Методи психологічного дослідження міжособистісних стосунків.

Література

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1996.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – С 167-188.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - С.245-256

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 1997. – С.373-430.

Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні закономірності спілкування і взаємодії людей.
Тема 8. Лекція 8. Феномен спілування в соціальній психології та його інтерактивні параметри.

8.1. Загальна характеристика процесу спілкування.

8.2. Інтерактивний аспект спілкування.

Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008. – 507 с.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.

Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 383 с.
Тема 9. Лекція 9. Перцептивна сторона спілкування.

9.1. Поняття соціальної перцепції.

9.2. Перцептивні механізми та ефекти.

Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008. – 507 с.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.

Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 383 с.
Тема 10. Лекція 10. Інформаційно-комунікативні аспекти спілкування.

10.1. Спілкування як обмін інформацією.

10.2. Специфіка комунікативного процесу між людьми.

Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008. – 507 с.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.

Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 383 с.
Тема 11. Лекція 11. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

11.1. Класифікація та особливості психологічних впливів в системі масових комунікацій.

11.2. Маніпуляція свідомістю і поведінкою людей.

Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008. – 507 с.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.

Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 383 с.
Змістовий модуль 4. Проблема груп та міжгрупової взаємодії в соціальній психології.
Лекція 12. Класифікація груп та їх соціально-психологічні характеристики.

12.1. Поняття та соціально-психологічні характеристики групи.

12.2. Класифікація груп.

Література:

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.22-48.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.26-55.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - 649 с.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.
Тема 13. Лекція 13. Соціально-психологічні підходи до вивчення малих груп і дослідження їх динаміки.

13.1. Поняття і специфіка вивчення малої групи.

13.2. Дослідження динаміки групових процесів.

Література:

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.22-48.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.26-55.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - 649 с.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.
Тема 14. Лекція 14. Великі соціальні групи

14.1. Зміст і структура великої соціальної групи.

14.2. Загальна характеристика і типи стихійних груп.

Література:

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.22-48.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.26-55.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - 649 с.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.

Тема 15. Лекція 15. Дослідження міжрупових відносин в окремих галузях практики

15.1. Поняття психічної і соціальної напруженості. Критичні й конфліктні ситуації у професійній сфері діяльності, механізми їх виникнення та шляхи подолання.15.2. Психологічне забезпечення соціального управління, соціально-психологічна діагностика, корекція і профілактика ПТСР і СЕВ.

Література

Андреєва Г.М. Соціальна психологія. Навч. Посібник. - М.: Аспект-Пресс, 2008.– С.22-48.

Гапон Н.Соціальна психологія. Навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.26-55.

Основи соціальної психології навч. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - К. : Міленіум, 2008.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. - 649 с.

Психологічна енциклопедія /Авт.-упоряд. О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006. – 855 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка