Лекція семінар метаДата конвертації17.12.2016
Розмір31.5 Kb.
ЛЕКЦІЙНО – СЕМІНАРСЬКА СИСТЕМА НАВЧАННЯ


ЛЕКЦІЯ

СЕМІНАР

МЕТА

Засвоєння нових знань. (Доцільно проводити під час вивчення нового матеріалу, який недостатньо або зовсім не пов'язаний з раніше вивченим, а також коли засвоюється надто складний або дуже важливий матеріал)

Поглиблення, узагальнення, систематизація знань з певної теми, що передбачає колективне обговорення учнями теми під керуванням учителя.

Форми проведення


Фронтальна

Групова

Тип

(визначається метою, змістом навчального матеріалу, методикою проведення, віковими особливостями учнів, рівнем сформованості самоосвітніх умінь)

За навчальними задачами:

 • вступна;

 • тематична;

 • установча;

 • узагальню вальна;

 • оглядова.

За методичними прийомами проведення:

 • проблемна лекція;

 • бінарна лекція;

 • лекція – бесіда;

 • лекція – дискусія;

 • лекція з «навмисними помилками»;

 • лекція – співпраця;

 • лекція – консультація.

 • семінар – вивчення нового;

 • семінар – закріплення і поглиблення знань;

 • семінар – поєднання узагальнення з вивченням нового матеріалу;

 • семінар повторювально – узагальнюючого типу;

 • семінар – практикум;

 • семінар – диспут;

 • семінар – заслуховування доповідей, рефератів та інших видів повідомлень;

 • семінар з елементами заліку;

 • інші.

Поради вчителю

 • Матеріал викладається системно, великими блоками, реалізуючі міжпредметні зв’язки; проводити ознайомлення з історичними довідками розкривати прикладне значення того що вивчається.

Вимоги: науковість, доступність, логічність викладу, емоційність, зв'язок з наступними формами роботи, що плануються: семінари, практичні заняття, лабораторні дослідження;

 • доцільне конспектування. З цією метою важливо визначити оптимальний темп ведення уроку, поступово привчати учнів вирізняти в поясненні головне і записувати його під час лекції;

 • наводити приклади застосування теоретичного матеріалу для виконання нескладних, опорних вправ (зразки завдань демонструє вчитель або доручає це здібним дітям);

 • для інтенсифікації навчально – виховного процесу використовувати ТЗН, таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо;

 • використовувати роботу учнів з підручниками, довідниками. • Тему, план семінару і рекомендовану літературу повідомляти за 2 – 3 тижні до його проведення, зупинитися на основних питаннях теорії, якими учні повинні оволодіти, номерах задач, які мають розв’язати, виділити не більше 3 – 4 запитань, які формуються проблемно, націлені на роботу думки, узагальнення, аналіз, а не просто відтворення;

 • надати певний набір нестандартних задач, завдань, для розв’язування яких треба виявити творчість, логіку; запропонувати учням самим підібрати такі задачі і продемонструвати способи їх розв’язування;

 • повідомити список літератури, поділивши його на обов’язкову і додаткові частини;

 • познайомити з пам’яткою «Як готуватися до семінару»;

 • назначити консультації для контролю за підготовкою, роз’яснення проблем, що виникли.

Під час проведення семінару:

 • обов’язкова самостійна діяльність учнів і колективне обговорення результатів;

 • доцільне використання інтерактивних технологій;

 • на початку або наприкінці доцільно провести самостійну роботу.

Робота вчителя на семінарі:

1.Вступне слово, яке включає: визначення основних завдань заняття, коротку характеристику теми, її значимість у курсі; актуалізацію проблеми; визначення практичного значення; створення позитивного емоційного настрою.

2.Керівництво ходом семінару, виступаючими, опонентами; організація колективного обговорення, звертання з уточню вальними запитаннями: «які доповнення треба зробити і чому ?», «З чим ви не погоджуєтесь і чому?» тощо.

3.Заключне слово, яке містить аналіз роботи, оцінку роботи, рекомендації для підготовки до наступного семінару.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка