Лекція Поняття нових інформаційних технологійСкачати 40.13 Kb.
Дата конвертації15.11.2016
Розмір40.13 Kb.
Лекція 1. Поняття нових інформаційних технологій

Вступ

Інформатизація і комп’ютеризація різних галузей діяльності вважається сьогодні одним з найголовніших напрямків розвитку сучасного суспільства. Внаслідок цього розвивається й інформатика – загальна наука про методи і засоби одержання, збереження, передачі, пошуку, опрацювання інформації, визначення її видів, властивостей і структури. В результаті з’явились такі поняття як ”інформаційні ресурси”, ”інформаційні системи”, ”інформаційні структури”,”інформаційне забезпечення”,”інформаційні технології”.

Процеси отримання інформації будуються на основі впорядкованих дій спрямованих на збір, накопичення, перетворення та застосування даних. Такі процеси в інформатиці називаються інформаційними технологіями, а їх основними елементами є технічні засоби та пристрої.

Нові інформаційні технології – це інформаційні технології, які базуються на нових, технічних, комунікаційних і комп’ютерних засобах одержання, збереження та застосування інформації.

Високі технології – технології якісної зміни складу, характеристик і методів задач, які розв’язуються. Це технології еволюції, а не функціювання.

Наприклад, звичайна (”стара”) технологія обчислень ставить мету – знайти розв’язок задачі за деякий час і вартість. Нова технологія використання математичних комп’ютерних пакетів ставить нову мету – знайти розв’язок достатньо швидко, точно і економно. А висока технологія, наприклад, розподілених квантових обчислень ставить мету – знайти розв’язок задачі, яка є труднорозв’язуваною або нерозв’язуваною за допомогою звичайних технологій.

Нові інформаційні технології одержали загальну назву ”комп’ютерні інформаційні технології” (КІТ). КІТ вивчаються у ряді таких дисциплін: ”Основи інформаційних технологій”, ”Основи програмування й алгоритмічні мови”, ”Операційні системи”, ”Комп’ютерні мережі”, ”Основи штучного інтелекту”, ”Організація баз даних” та ін. В даному курсі будуть розглядатись такі частини КІТ як теорія інформації і кодування, деякі методи та засоби зберігання і пошуку інформації, види та характеристики каналів передачі даних, поняття інформаційної безпеки, а також будуть розглядати та вивчатись такі потужні засоби візуального програмування як Delphi та VBA.

Загальна структура нової інформаційної технології та її характеристики

Нова інформаційна технологія базується на поняттях ”інформаційні ресурси ” та ”інформаційні процеси”. На рис. 1.1 подано схему, яка логічно визначає поняття інформаційної технології.Рис. 1.1. Схема інформаційної технологіїІнформаційні ресурси – це наукові теорії, відкриття та винаходи, економіко-математичні моделі, проекти машин і технологічних процесів, інакше кажучи, уся інформація, що визначає інтелектуальну основу суспільства.

Інформаційний процес у широкому смислі – це процеси одержання, збереження, перетворення, представлення і передачі інформації, узяті зокрема або в сукупності. Зміст і характер інформаційного процесу визначається інформаційною системою, в якій він протікає.

Автоматизована інформаційна система (АІС) являє собою інструмент, що дозволяє відбирати інформаційні ресурси і реалізувати інформаційні процеси. Основу АІС складає ЕОМ з наявними операційною системою (ОС), системою управління базами даних (СУБД) і прикладні програми. До складу АІС може додатково входити вимірювальний пристрій.

Розглянемо основні функції АІС.  1. Збір даних полягає в тому, що використовуючи інформаційні ресурси, виділяємо з них дані, під якими розуміємо отримані факти, події, повідомлення, вимірювальні характеристики, реєстровані сигнали тощо. Дані є основою , на якій ґрунтуються висновки і рішення.

  2. Аналіз даних. Дані є вторинні стосовно предметної області та цілі дослідження, але первинні стосовно методів їх опрацювання і аналіз. Таким чином, аналіз даних ґрунтується на використанні сукупності математичних методів для видобутку інформації з певним чином організованих даних, яка необхідна для прийняття рішення. Іншими словами, аналіз даних реалізує тріаду ”дані” – ”інформація” – ”рішення”.

  3. Зберігання та пошук інформації вирішується за допомогою створення баз даних, експертних систем, а також систем керування ними.

  4. Захист інформації реалізується в АІС за допомогою методів криптографії, захисту паролів, способів боротьби з комп’ютерними вірусами та ін.

  5. Передача інформації реалізується з використанням телекомунікаційних каналів, різних видів комп’ютерних мереж з метою перерозподілу інформації між особами, які приймають рішення.

Виходячи з названих понять, сформулюємо поняття комп’ютерної інформаційної технології. КІТ – це задана і керована процедура формування інформаційних процесів з використанням певних інформаційних ресурсів й інструментально реалізована за допомогою автоматизованих інформаційних систем.

У процесі реалізації КІТ формується інформаційне забезпечення, що являє собою певну сукупність відомостей (знань) про досліджувані об’єкти, системи, явища, що дають змогу приймати певні рішення.Базові типи нових інформаційних технологій

Нові (комп’ютерні) інформаційні технології є таких типів:  • когнітивні технології – напрямлені в основному на отримання, збереження та застосування знань, прийняття інтелектуальних рішень;

  • інструментальні технології – напрямлені в основному на використання їх в якості інструменту або середовища для побудови інших технологій і для їх обслуговування;

  • прикладні технології – напрямлені в основному на вирішення задач деякої проблемної області (або областей);

  • комунікативні технології – напрямлені в основному на вирішення проблем зв’язку, комунікації, спілкування.

Зауважимо, що такий поділ є умовний, адже технологія може бути і прикладною, і когнітивною, і комунікативною. Наприклад, технологія комп’ютерного моделювання або гіпермедіа.

Поділяють (також умовно) інформаційні технології і за сферою їх використання. Наприклад, інформаційні технології в науці, в навчанні, в проектуванні та виробництві, в менеджменті (управлінні), у сфері послуг, у сфері побуту.Можна також умовно розбити усі нові технології на дві групи: технології корпоративної роботи і технології індивідуальної роботи.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка