Лекція Організаційні основи, зміст І завдання сес в галузі гігієни дітей та підлітків на сучасному етапі



Дата конвертації01.01.2017
Розмір96.2 Kb.




ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. декана ФІПО ДонНМУ імені М. Горького

к.м.н., доц. Баличевцева І.В.

______________________________

„______”_________ 2016 р.




РОЗКЛАД

занять на передатестаційному циклі лікарів-курсантів за фахом "Гігієна дітей та підлітків"

з 01.04.2015 по 29.04.2016 р.

Дата

Від заняття

Тема заняття


Час

Викладач

01.04

семінар

Основи охорони праці і техніки безпеки при проведенні попереджувального та поточного санітарного нагляду з гігієни дітей та підлітків

2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Правила надання першої медичної допомоги при нещасних випадках

5,2

ас. Чайка Т.П.

04.04

практичне

Форми та методи роботи лікарів з гігієни дітей та підлітків.

5

ас. Корнєєва М.В.

лекція

Організаційні основи, зміст і завдання СЕС в галузі гігієни дітей та підлітків на сучасному етапі.

2,2

доц. Дмитренко О.А

05.04

практичне

Критерії економічної ефективності санітарно-оздоровчих заходів.

5

ас. Козирєва Г.В.

лекція

Планування санітарних, протиепідемічних та оздоровчих заходів відділів ГДП.

2,2

доц. Дмитренко О.А

06.04

семінар

Основні законодавчі документи в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.

3,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Правові основи діяльності СЕС.

5

ас. Козирєва Г.В.

07.04

практичне

Розробка пропозицій для поліпшення роботи та підвищення її ефективності.

5

ас. Козирєва Г.В.

лекція

Аналіз та оцінка діяльності відділів ГДП.

2,2

ас. Чайка Т.П.

08.04

семінар

Стан здоров’я дітей і підлітків та фактори, які його формують.

2,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Методика оцінки показників здоров’я дітей і підлітків..

5

ас. Корнєєва М.В.

11.04

семінар

Закономірності росту і розвитку дітей, вікова періодизація, календарний і біологчний вік

2,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Методика оцінки особливостей морфофункціонального стану і фізичного розвитку дітей та підлітків.

5

ас. Козирєва Г.В.

12.04

лекція

Захворюваність, як показник стану здоров’я дітей та підлітків

2,2

доц. Дмитренко О.А

практичне

Аналіз захворюваності дітей та підлітків за відами, віковою структурою, поширеністю.

5

ас. Козирєва Г.В.

13.04

семінар

Комплексна оцінка індивідуального і колективного здоров’я дітей та підлітків.

2,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Методи обчислення статистичних показників фізичного розвитку і захворюваності дітей та підлітків.

5

ас. Козирєва Г.В.

14.04

семінар

Зміст роботи лікаря по управлінню здоров’ям організованого дитинства.

2,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Одержання інформації про здоров’я дітей з метою встановлення взаємозв’язку з факторами оточуючого середовища. Дитячий травматизм.

5

ас. Козирєва Г.В.

15.04

семінар

Попереджувальний санітарний нагляд за використанням полімерних, синтетичних матеріалів та барвників для виготовлення предметів дитячого побуту і посуду

2,2

ас. Сіробаба Н.Б.

практичне

Методика гігієнічної оцінки синтетичних матеріалів у будівництві закладів для дітей і підлітків, дитячих іграшок, одежі, взуття і шкільних підручників.

5

ас. Сіробаба Н.Б.

18.04

семінар

Організаційні основи попереджувального нагляду в галузі гігієни дітей та підлітків.

2,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Зміст попереджувального санітарного нагляду за дитячими і підлітковими закладами.

5

ас. Козирєва Г.В.

19.04

семінар

Фізичні фактори навколишнього середовища та їх вплив на стан здоров’я дітей і підлітків.

2,2

ас. Ляпін В.О.

практичне

Основи гігієнічного нормування факторів повітряного середовища закритих приміщень в дитячих і підліткових закладах.

5

ас. Козирєва Г.В.

20.04

лекція

Санітарно-технічний благоустрій, повітряно-тепловий режим, світловий режим в дитячих і підліткових закладах.

2,2

доц. Дмитренко О.А

практичне

Методи оцінки мікроклімату, природного та штучного освітлення в закладах для дітей та підлітків.

5

ас. Ляпін В.О.

21.04

семінар

Гігієна учбово-виховного процесу. Принципи складання і оцінки розкладу уроків. Гігієнічні вимоги до добового та учбово-виховного режиму.

2,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Працездатність та втома, методи їх вивчення.

5

ас. Козирєва Г.В.

22.04

лекція

Гігієнічні питання навчання дітей 6-тірічного віку.

2,2

доц. Дмитренко О.А

практичне

Методи оцінки функціональної готовності дітей до навчання в школі.

5

ас. Козирєва Г.В.

25.04

семінар

Система трудового виховання, професійна орієнтація, профвибір та профвідбір по медичних показниках.

2,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Гігієнічна характеристика факторів виробничого середовища та трудової діяльності підлітків. Санітарно-гігієнічні вимоги до місць трудового та професійного навчання.

5

ас. Козирєва Г.В.

26.04

лекція

Засоби і форми фізичного виховання дітей та підлітків.

2,2

доц. Дмитренко О.А

практичне

Гігієнічне нормування і методика оцінювання рухової активності. Загартування як засіб фізичного виховання.

5

ас. Козирєва Г.В.

27.04

семінар

Харчові отруєння та їх профілактика для організованого дитинства

Концепція збалансованого харчування. Фізіологічні норми і значення різних харчових речовин, режим харчування.



3,2

ас. Білоусова М.Л.

практичне

Санітарний нагляд за харчоблоками в установах для дітей та підлітків. Методика розлідування харчових отруєнь

Організація харчування в різних типах установ для дітей і підлітків. Методи вивчення та оцінки харчування



5

ас. Білоусова М.Л.

28.04

семінар

Гігієна позашкільних оздоровчих закладів для дітей і підлітків. Санітарний нагляд за дитячими закладами науково-технічної, культурно-масової творчості, спортивного профілю

3,2

ас. Козирєва Г.В.

практичне

Особливості контролю за режимом та умовами навчання і виховання дітей і підлітків в позашкільних та оздоровчих закладах.

4

ас. Козирєва Г.В.

29.04

іспит

Заключний контроль знань. Іспит. Підведення підсумків циклу.

6

доц. Дмитренко О.А

Зав. каф. гігієни, екології та безпеки



життєдіяльності, к.м.н., доц. О.А. Дмитренко


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка