Лекція: Облік необоротних активів Поняття, організація обліку та оцінка необоротних активів Облік надходження необоротних активівСкачати 393.97 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір393.97 Kb.
  1   2   3
Лекція: Облік необоротних активів
1. Поняття, організація обліку та оцінка необоротних активів

2. Облік надходження необоротних активів

3.Облік зносу необоротних активів

4. Облік вибуття необоротних активів

5. (с. в.) Облік ремонтів необоротних активів

Рекомендовані джерела:

 1. Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ. Наказ
  Держказначейства України від 17.07. 2000. № 64 в редакції наказу ДКУ № 30
  від 21 лютого 2005 року зі змінами та доповненнями;


 2. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей
  з балансу бюджетних установ.
  Наказ Держказначейства та Міністерства
  економіки від 10.08.2001 року № 142/181 зі змінами та доповненнями;


 3. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних
  засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок
  коштів державного або місцевих бюджетів. Наказ Головного управління
  Держказначейства України та Держкомстату від 2.12.97. № 125/70;


 4. Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ. Лист
  Державного казначейства України від 20.12.05. року № 07-04/2362-11163 зі змінами та доповненнями;


 5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в бюджетних установах, с. 50 – 105;

 6. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах, с. 264 – 219;

 7. Михайлов М. Г. Бухгалтерський облік в бюджетних установах; с. 220 – 270.


НЕОБОРОТНІ АКТИВИ -

земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі і силові машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, обчислювальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя лову, спеціальні інструменти та спеціальне пристосування, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові не-титульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання з науковою метою, авторські та суміжні з ними права, права користування природними ресурсами, майном, об'єкти промислової власності, інші матеріальні та нематеріальні активів довготривалого використання.

1. Поняття, організація обліку та оцінка необоротних активів
- Поняття необоротних активів:

Для забезпечення діяльності бюджетних установ та високоякісного надання послуг вони повинні бути забезпечені засобами праці — необоротними активами.

В бюджетних установах основні засоби не створюють матеріальні блага, а тому не є засобами виробництва і використовуються як основні засоби невиробничого призначення.

Необоротні активи - це сукупність матеріально-речових і нематеріальних цінностей та об'єктів, які належать установі, забезпечують її функціонування і мають очікуваний термін корисної дії чи експлуатації понад один рік.

До необоротних активів належать: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі і силові машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, обчислювальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя лову, спеціальні інструменти та спеціальне пристосування, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові не-титульні споруди, природні ресурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання з науковою метою, авторські та суміжні з ними права, права користування природними ресурсами, майном, об'єкти промислової власності, інші матеріальні та нематеріальні активів довготривалого використання.

3 метою бухгалтерського обліку необоротні активи поділяються на три групи:


 • основні засоби;

 • інші необоротні матеріальні активи;

 • нематеріальні активи.

Основні засоби - необоротні активи, які ма­ють матеріальну форму і вартість яких становить понад 1000 грн. за одиницю (комплект).
Інші необоротні матеріальні активиусі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму й не ввійшли до переліку основних засобів.

Нематеріальні активи - активи, що не ма­ють фізичної або матеріальної форми й використовуються в процесі господарської та адміністративної діяльності устано­ви більш як один рік.
- Організація обліку необоротних активів:

Для обліку необоротних активів призначені наступні рахунки:10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

субрахунку
Назва субрахункуЗміст підгрупи необоротних активів

10 «Основні засоби»


101

«Земельні ділянки»

1) земля, яку згідно з чинним законодав­ством придбано і або надано для користування установі, зокрема здано в оренду

102

«Капітальні витрати на поліпшення земель»

1) витрати не інвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за ра­хунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, кор­чування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо)

103

«Будинки та споруди»

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами; 2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання; 3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо.

104

«Машини та обладнання»

1) силові машини та обладнання; 2) робочі машини та обладнання; 3) вимірювальні прилади; 4) регулюючі прилади та пристрої; 5) лабораторне обладнання; 6) обчислювальна техніка; 7) медичне обладнання; 8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі; 9) інші машини та обладнання.

105

«Транспортні засоби»

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту; 2) рухомий склад повітряного транспорту; 3) гужовий транспорт; 4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди та ін.); 5) усі види спортивного транспорту.

106

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

1) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями необхідними для трансформації (перетворення) і передачі електроенергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача; 2) інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів (електродрелі, гайковерти та ін.); 3) виробничий інвентар та приладдя: робочі столи, верстаки, кафедри, парти, та інші, обладнання з охорони праці. Предмети технічного значення ; 4) господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування: конторська обстановка, дивани, столи, крісла, друкарські машини, розмножувальна апаратура, палатки, інший господарський інвентар.

107

«Робочі і продуктивні тварини»

1) робоча худоба; 2) продуктивна і племінна худоба; 3) службові собаки; 4) декоративні тварини; 5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та ін).

108

«Багаторічні насадження»

1) штучні багаторічні насадження незалежно від їхнього віку;

2) плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озе­ленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, у па­рках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових бу­динків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні на­садження та ін.;

3) штучні насадження ботанічних садів та інших науково-до­слідних установ і навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження.


109

«Інші основні засоби»

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 грн за одиницю(декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні і національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки); 2) документація з типового проектування незалежно від вартості; 3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.


11 «Інші необоротні матеріальні активи»


111

»Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

1) музейні цінності (незалежно від вартості) крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях; 2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від вартості.

112

«Бібліотечні фонди»

наукова, художня, навчальна літера­тура, спеціальні види літератури та інші видання.


113

«Малоцінні необоротні матеріальні активи»

1) знаряддя риболовлі (трали, неводи, сіті тощо);

2) бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного й масового виробництва певних виробів або для вико­нання індивідуальних замовлень);

4) предмети виробничого значення вартістю до 1000 грн. за одиницю (комплект) — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які можуть бути віднесені до робочих машин (світло­копіювальні рами тощо);

5) предмети, призначені для видачі напрокат;

6) господарський інвентар вартістю до 1000 грн. за одиницю (комплект) — предмети конторського й господарського облаш­тування, конторське обладнання, переносні бартери, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машинки, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні й нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним облад­нанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший госпо­дарський інвентар, а також предмети протипожежного значен­ня — гідропульти, стендери, драбини ручні і т. ін.;

7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більш як один рік, а вартість за одиницю не перевищує 1000 грн. — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники і т. ін.


114

«Білизна, постільні речі, одяг та взуття»

1) білизна (сорочки , халати); 2) постільні речі (матраци, подушки, наволочки та ін); 3) одяг і обмундирування; 4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки та ін); 5) спортивний одяг і взуття.

115

«Тимчасові нетитульні споруди»

1) тимчасові нетитульні споруди, пристосування та пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівель­но-монтажних робіт;

2) сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі в лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пил­козаточувальні майстерні, бензозаправки тощо).
116

»Природні ресурси»

1) мінеральні копалини, нафтові свердло­вини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівель­ного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджет­ній установі.


117

«Інвентарна тара»

1) інвентарна тара тривалого використання для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рід­ких і сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.


118

«Матеріали довгострокового використання»

1) матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових дослі­джень; в установах культури дорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації та ремонту видань мистецтва, музейних ціннос­тей і пам'яток архітектури.


119

»Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»

1) необоротні матеріальні активи, що мають специфічне при­значення та обмежене застосування лише в певних галузях.12 «Нематеріальні активи»


121

«Авторські та суміжні з ними права»

- права па літературні твори;

- права на музичні твори;

- програми для електронно-обчислювальних машин;

- бази даних.
122

«Інші нематеріальні активи»

1) права користування природними ресурсами право ко­ристування надрами, іншими ресурсами природного середови­ща, геологічною та іншою інформацією про природне середо­вище тощо;

2) права користування майном - право користування земель­ною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо;

3) права на знаки для товарів і послуг - товарні знаки, торго­ві марки, фірмові назви тощо;

4) права на об'єкти промислової власності - право на вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо;

5) гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою по­купця у справедливій вартості придбаних активів;

6) інші нематеріальні активи - право на провадження діяль­ності, використання економічних та інших привілеїв тощо.
Аналітичний облік ведеться в інвентарних картках;

синтетичний облік надходження необоротних активів відображається в меморіальних ордерах № 4„Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами”, 6„Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами”,

8„Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами”;синтетичний облік вибуття і переміщення необоротних активів – в меморіальному ордері № 9„Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів”.

Дані меморіальних ордерів переносяться в книгу „Журнал – Головна”.
Особливість обліку.

Облік необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, що становлять частину сплаченої вартості необорот­них активів, списується на видатки установи. На видатки установи за відповідними кодами списуються також транспортні видатки з перевезення необоротних активів. На видатки також списується сума ПДВ, що сплачується під час придбання необоротних активі, якщо установа не є платником ПДВ.

Основні завдання обліку необоротних активів:

1 - своєчасне і повне документальне оформлення і відображення


в облікових регістрах надходження, переміщення і вибуття основних
засобів;

2 - контроль за збереженням та ефективним використанням


кожного об'єкта;

 1. - нарахування зносу відповідно до чинних норм і правил;

 2. - повне відображення витрат на ремонт і модернізацію;

 3. - достовірна оцінка їх в звітності;

 4. - точне визначення результатів ліквідації необоротних активів;

 5. - отримання інформації та забезпечення нею користувачів для
  визначення розрахунково-аналітичних показників установи.

Необоротні активи надходять в установу з різних джерел: при-дбання за кошти, що передбачено кошторисом, безоплатні отримання тощо.

Витрати по придбанню необоротних активів відображаються за кодами:2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового корис-тування»;

2120 «Капітальне будівництво»;

2130 «Капітальний ремонт»;

2140 «Реконструкція та реставрація».
- Оцінка необоротних активів:

Для оцінки необоротних активів існують такі види вартості:

первісна;

балансова;

відновлювальна.

Первісна вартість необоротних активів - це вартість, що історично склалася, тобто собі­вартість за фактичними витратами на їх прид­бання, спорудження та виготовлення.

До первісної вартості необоротних активів не включаються витрати:


 • Витрати з наймання транспорту для перевезення необоротних активів. Вони відносяться на фактичні видатки бюджетної установи.

 • Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) необоротних активів. Вони відносяться на фактичні видатки бюджетної установи.

 • Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні. Вони відносяться на фактичні видатки бюджетної установи.

Балансова (залишкова) вартість необо­ротних активів - це первісна вартість за ви­рахуванням суми нарахованого зносу.

Відновлювальна вартість необоротних активів - це первісна вартість, змінена після переоцінки.

Первісну (відновлювальну) вартість необоротних активів змі­нюють у разі індексації їхньої первісної вартості, а також у разі добудівлі, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації від­повідних об'єктів та модернізації, яка спричинила додаткове укомплектування необоротних активів.

Згідно з чинною нормативною базою переоцінювання необорот­них активів бюджетних установ здійснює спеціальна тимчасова комісія, яка призначається наказом керівника установи й до скла­ду якої входять:

• заступник керівника установи (голова комісії);

• головний бухгалтер чи його заступник;

• керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалте­рії, які обліковують необоротні активи;

• особи, на яких покладено відповідальність за збереження необоротних активів;

• інші посадові особи (на розсуд керівника установи). Комісія переоцінює кожну окрему одиницю необоротних активів і встановлює нові ціни. При цьому документи, що під­тверджують нову ціну, не потрібні. Під час оцінювання одно­типних об'єктів у межах однієї установи на них установлюють однакові ціни.2. Облік надходження основних засобів

Необоротні активи поповнюються та оновлюються через:

- придбання за системою тендерних торгів;

- капітальне будівництво;

- отримання гуманітарної допомоги;

- безкоштовне надходження.

Відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів Державного казначейства України від 167.07.2000 № 64 об’єкти в експлшуатацію приймає створена наказом керівника установи комісія.

Приймаючи необоротні активи, комісія складає Акт приймання - передачі основних засобів ф. № 03 - 1 (бюджет) у двох примірниках : один - для установи, яка здає, другий – для установи, яка приймає.

Підписують його члени комісії та матеріально відповідальна особа, затверджує керівник установи.

Необоротні активи, отримані як гуманітарна допомога оприбутковує комісія і складає Акт приймання - передачі основних засобів ф. № 03 - 1 (бюджет).

Об’єктам необоротних активів присвоюється інвентарний номер, а для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних активів - номенклатурні номери.

В бухгалтерії установи на кожен об’єкт необоротних активів відкриваються інвен- тарні картки:

- інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах ф. № 03-6 (бюджет) (для обліку будівель, споруд, машин, обладнання, ін.)

- інвентарна картка ф. № 03-8 (бюджет) (для тварин і багаторічних насаджень);- інвентарна картка групового обліку основних засобів ф. № 03- 9 (бюджет) (для групового обліку однотипних об’єктів ) для обліку по рахунку 11).

Для обліку орендованих об’єктів використовуються копії інвентарних карток орендодавця, які додаються до акта.

Інвентарні картки зберігаються в картотеці в бухгалтерії. Вони групуються за субрахунками і групами з розподілом за матеріально-відповідальними особами. Всі інвентарні картки реєструються в Описі інвентарних карток ф.№ 03-10 (бюджет).Для контролю за правильністю і повнотою записів в інвентарних картках щоквартально складаються оборотні відомості ф. № 326 .

Для контролю за наявністю необоротних активів у місцях їх зберігання матеріально - відповідальні особи ведуть Інвентарний список основних засобів ф.№ 03-11 (бюджет).Кореспонденція рахунків з обліку надходження необоротних активів


Зміст операції

Сума, грн.

Д-т

К-т

1. Оприбутковані необоротні активи, що сплачені

а) шляхом попередньої оплати


40000

10-12

364


б) що сплачені після їх отримання

40000

10-12

675

2. І одночасно проводиться другий запис по створенню фонду в необоротних активах (без ПДВ)


а) при оплаті коштами загального фонду

40000

801,802

401

б) при оплаті коштами спеціального фонду

40000

811-813

401

3. На суму ПДВ (якщо установа не є платником ПДВ


А) при оплаті коштами загального фонду

8000

801-802

364,675

Б) при оплаті коштами спеціального фонду якщо ПДВ не включено до податкового кредиту:

8000


811-813

364,675

В) якщо ПДВ включено до податкового кредиту:

8000

641

364,675

4. Списані суми копійок з придбаних необоротних активів

0,60


801,802,811-813

364

675


5.Отримані безоплатно необоротні активи(крім централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів), як гуманітарна допомога

30000

10-12

712

6. І одночасно проводиться другий запис по створенню фонду в необоротних активах;

на суму зносу30000
6000

812
812

401
13

7. Отримані необоротні активи як гуманітарна допомога

6000

10-12

712


8.Проводиться другий запис по створенню фонду в необоротних активах812

401


9. Оприбутковані лишки необоротних активів

4000

10-12

711
4000

811

401

9. Відображені суми за не введеними в експлуатацію об’єктами капітального будівництва

12000

141-143

402

10 Прийняті в експлуатацію об’єкти капітального будівництва

8000

103-122

401

І одночасно проводиться списання сум за незавершеним капітальним будівництвом

8000

402

141-143

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка