Лекція №8 слідчі дії слідча дія Мета проведення Суб’єкт прове денняСкачати 73.15 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір73.15 Kb.
ЛЕКЦІЯ №8 СЛІДЧІ ДІЇ


Слідча дія

Мета проведення

Суб’єкт прове-

дення


Юридична підстава проведення

Обов’язковість участі понятих чи інших осіб

Процесуальне оформлення

Допит обвинува-ченого,пі-дозрюва-ного,свід-ка,потерпілого

З’ясування обставин, які мають значення для справи

Слідчий

--------

Для неповнолітнього свідка-педагог, при необхідності-лікар,батьки

Протокол

Очна ставка

З’ясування правдивості двох раніше допитаних осіб, в показаннях яких є суперечності

Слідчий

---------

---------

Протокол

Пред’яв-

лення для впізнанняЗ’ясувати чи відома певна особа чи предмет обвинуваченому, підозрюваному,

свідкові чи потерпіломуСлідчий

----------

Не менше 2 понятих

Протокол

Обшук

Виявлення доказів

Слідчий

Постанова слідчого, затверджена прокурором, обшук житла- постанова судді ,за винятком невідкладних випадків

Не менше 2 понятих, особа, яка займає це приміщення

Протокол

Виїмка


Вилучення доказів

Слідчий

Постанова слідчого, виїмка документів, що становлять державну чи банківську таємницю- постанова слідчого, затверджена прокурором, виїмка з житла- постанова судді

Не менше 2 понятих, особа, яка займає це приміщення

Протокол

Накладення арешту на кореспон-

денцію і зняття інформації з каналів зв’язкуЗ’ясування обставин, що мають значення для справи

Начальник відповідної установи

Постанова судді

-------------

----------

Огляд і виїмка кореспон-

денції і досліджен-ня інформації, знятої з каналів зв’язкуЗ’ясування обставин, що мають значення для справи

Слідчий

Рішення суду

Поняті з числа службовців установи

Протокол

Огляд місцевості, приміщен-ня, предметів і документів

Виявлення слідів злочину, з’ясування інших обставин, які мають значення для справи


Слідчий

Огляд житла- постанова судді

Не менше 2 понятих

Протокол

Освідування


Виявлення або засвідчення наявності у обвинуваченого, підозрюваного, свідка чи потерпілого особливих прикмет


Слідчий,

судово-медичне освідуван-

ня проводить судмед-

експерт або лікарПостанова слідчого


------------


Протокол, при судово-медичному-акт або довідка


Відтворення обстановки і обставин події


Перевірка і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого або даних, одержаних при проведенні слідчих дій

Слідчий

-------------


Не менше 2 понятих


Протокол


Огляд та ексгумація трупа


Виявлення слідів злочину, з’ясування інших обставин, які мають значення для справи


Слідчий,

судмедекспертПри ексгумації-постанова слідчого, затверджена прокурором


Не менше 2 понятих


Протокол


Експертиза


Одержання відповідей на питання , для з’ясування яких потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання


Експерт чи група експертів


Постанова слідчого


------------


Висновок

1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА СЛІДЧИХ ДІЙ

Основним змістом процесуальної діяльності є встановлення об'єктивної істини, а основним засобом отримання і перевірки доказів є слідчі дії.

У теорії кримінального процесу мають місце різні визначення поняття слідчих дій. Наприклад, на думку Н. А. Громова, слідчі дії — це передбачені кримінально-процесуальним законом і здійснювані з метою збирання і перевірки доказів заходи, що складаються з сукупності пошукових, пізнавальних і засвідчуваних прийомів, які обумовлені своєрідним поєднанням у кожному з них загальнонаукових методів пізнання, відповідаючих особливостям слідів злочину і пристосованих для ефективного виявлення, сприйняття і закріплення доказової інформації.

Слідчі дії — це регламентовані нормами процесуального права та здійснювані в рамках кримінально-процесуального провадження уповноваженою на те особою, а також забезпечувані заходами державного примусу та супроводжувані необхідним документуванням процесуальні дії, які являють собою комплекс пізнавально-засвідчувальних операцій, спрямованих на отримання, дослідження та перевірку доказів.

Іншими словами, слідчі дії — це процесуальні дії, здійснювані для одержання доказової інформації, збирання, дослідження та перевірки доказів. Вони мають пізнавальний характер та процесуально-правову природу.

Основу слідчих дій складають окремі методи пізнання — візуальне спостереження, розпитування, сприйняття, пошук, порівняння (ідентифікація), відтворення, дослідження, які супроводжуються закріпленням (фіксацією та засвідченням) одержаної доказово інформації чи висновків дослідження в відповідних процесуальні документах.

КПК передбачає та регламентує проведення таких слідчих дій:

1.огляд (місця події, предмета, документів, місцевості, приміщень, трупа);

2. обшук;

3.виїмка (предметів, документів);

4.огляд і виїмка поштово-телеграфної кореспонденції;

5.зняття інформації з каналів зв'язку;

6.накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію;

7.відтворення обстановки та обставин події злочину;

8.допит (свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта);

9.очна ставка;

10.пред’явлення для впізнання;

11.огляд і ексгумація трупа; 12.проведення експертизи. 13.освідування
2. ВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ

Залежно від джерел отриманої інформації слідчі дії поділяються на:

а) спрямовані на отримання інформації від людей (допит, очна ставка, впізнання та деякі інші);

б) спрямовані на отримання інформації від матеріальних об'єктів (огляд, обшук, виїмка, експертиза та подібні);

в) спрямовані на отримання інформації як від матеріальних об'єктів, так і від людей (відтворення обстановки й обставин події злочину, затримання підозрюваного).

За особливостями процесуальної форми провадження слідчі дії можуть бути поділені на такі, які провадяться:

1) за постановою слідчого або без неї.

2) з санкції прокурора і без санкції прокурора;

3) за постановою судді (виїмка поштово-телеграфноі кореспонденції, обшук житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з технічних каналів зв'язку);

4) за участю понятих (обшук, виїмка, впізнання) і без них (допит, очна ставка);

5) з обов'язковою участю фахівця (огляд трупа; судово-медичний огляд; ексгумація трупа; допит неповнолітнього свідка у віці до 14 років) і без його участі або за його участю на розсуд слідчого.

6) особою однієї статі з іншими учасниками (освідування, особистий обшук) та будь-якими особами, що проваджують розслідування в передбаченому порядку.

Слідчі дії за послідовністю проведення можуть бути поділені на:

а) первинні і повторні. При цьому, наприклад, слідчий може призначити повторну експертизу, але не може провести повторне пред'явлення особи для впізнання;б) невідкладні та інші. Огляд місця події, наприклад, завжди має характер невідкладної слідчої дії, а очна ставка, навпаки, проводиться в певний, визначений слідчим час, або ж не проводиться взагалі. Невідкладність проведення певної слідчої дії може виявитися не тільки на початку розслідування, а й у ході подальшого його провадження. Наприклад, достатні підстави для проведення обшуку на квартирі знайомої обвинуваченого виникли лише після допиту одного з співучасників злочину;

в) основні та додаткові. Наприклад, після відтворення обстановки й обставин події злочину може виникнути потреба в проведенні додаткового допиту потерпілого, обвинуваченого чи проведенні додаткової експертизи.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка