Лекція 6 (тези) бюджетний дефіцит І державний борг історична довідкаДата конвертації29.12.2016
Розмір90.7 Kb.

5-й (весневий) триместр

2003-2004 навч. рік

Лекція 6 (тези)

Лекція 6 (тези)

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГІсторична довідка:

У 1776 році США проголосили незалежність.

З моменту свого створення Штати зразу ж почали “влазити” в державний борг. Спочатку – тому що треба було вести війну за свою незалежність. І т.д.


БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГДефіцит бюджету (budget deficit) – це сума перевищення бюджетних видатків над бюджетними доходами.

Якщо за певний фінансовий рік доходи бюджету перевищують видатки, то на суму різниці виникає профіцит бюджету, або надлишок (budget surplus).


Державний борг (або національний борг) (public debt, national debt) – це сума дефіцитів державного бюджету, накопичених за час існування країни, за вирахуванням бюджетних профіцитів.
Класичне визначення державного боргу має на увазі борг центрального уряду, без урахування заборгованості бюджетів областей, міст, штатів та інших адміністративно-територіальних одиниць. Але в деяких визначеннях, окрім боргу центрального уряду, до державного боргу включається заборгованість націоналізованих (одержавлених) підприємств, а також сума боргів місцевих бюджетів. Тоді, напевне, більш доречним здається термін “національний борг”, а не “державний борг”.

Визначають також чистий національний борг, який дорівнює різниці між загальним національним боргом і внутрішнім державним боргом.
ЗБАЛАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУЩорічно збалансований бюджет

Політика щорічного збалансування бюджету сприяє посиленню дії економічних циклів, тобто є не антициклічною, а – проциклічною. Наприклад, якщо зростає безробіття (при спаді виробництва).  знижуються доходи, отже  зменшується база оподаткування.  зменшується дохідна частина бюджету. Крім того, зростають бюджетні видатки (допомога безробітним, тощо).  Маємо дефіцитний бюджет. Якщо в цих умовах збалансовувати бюджет, щоб запобігти дефіциту,  потребуватиметься збільшення податків та/або зменшення видатків.  посилюватиметься і без того депресивний стан економіки.

Якщо – навпаки – маємо повну зайнятість та інфляцію1, то  збільшується база оподаткування і бюджетні видатки зменшуються  виникає бюджетний надлишок. В цих умовах збалансування бюджету потребуватиме зменшення податків та/або збільшення видатків.  а це посилюватиме інфляцію.
Циклічно збалансований бюджет

Циклічне збалансування бюджету передбачає одночасне проведення антициклічної програми уряду та збалансування бюджету, але останнє – не на щорічній основі.

Під час спаду уряд зменшує податки і збільшує видатки, при цьому свідомо посилює дефіцит бюджету.

Під час піднесення уряд діє навпаки: збільшує податки і зменшує видатки, при цьому свідомо збільшує надлишок бюджету.

Але в цілому за весь період економічного циклу спостерігається збалансування бюджету. При цьому основна проблема полягає в тому, що економічні цикли не однорідні за тривалістю та глибиною. Крім того, стадія піднесення та стадія спаду не завжди проходять на протязі однакового за тривалістю періоду часу.
Функціональні фінанси

Функціональні фінанси прагнуть збалансованої економіки. Мета збалансованого бюджету відходить на другий план.Державний бюджет – не предмет стабілізації як самоціль. Головне – збалансованість економіки. А досягається те за допомогою бюджетного надлишку або бюджетного дефіциту – не має принципового значення. Уряд володіє великими, якщо не безмежними, можливостями фінансувати дефіцит бюджету.


ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУВійни

Статистика показує, що державний борг особливо зростає під час війн. В дилемі “гармати-масло” ресурси в значній мірі переключаються на виробництво товарів воєнного призначення замість цивільного. Витрати на війну є необхідними, але непродуктивними з точки зору економіки. Виникає великий дефіцит державного бюджету.

Мова йде, перш за все, про т.зв. “чистий борг” (deadweight debt), тобто такий борг, що є не підкріпленим ніякими активами.

В таких обставинах подолання дефіциту неможливо шляхом збільшення податків, тому що це знизить стимули до праці, яка у величезних обсягах конче потрібна в період загальнонаціональної трагедії.


Спади

Завдяки дії вмонтованих стабілізаторів, під час економіного спаду зростає бюджетний дефіцит, а при під’йомі – виникає профіцит.


Зниження податків

Якщо скорочуються податки, а видатки лишаються на тому ж рівні, то зростає бюджетний дефіцит. Приклад – політика республіканців у США на протязі 1980-х років, а також в даний час.


Відсутність політичної волі

Політика типу “діжки із свининою” (pork-barrel politics), яка в найбільшій мірі проявляється у передвиборчій стадії політичного циклу державних діячів для завоювання якнайбільшої кількості голосів виборців, сприяє зростанню бюджетного дефіциту. Суть цієї політики проявляється у схильності до збільшення видатків на соціальні цілі та / або зменшення податків.


Інші причини

  1. Витрати державного бюджету під час націоналізації деяких підприємств і галузей2. Наприклад, у Великій Британії сталеливарна індустрія була націоналізована у 1951 році – British Steel. (Щоправда, у 1953 вона була денаціоналізована, а в 1967 – ренаціоналізована.)

  2. Також – зовнішні займи для стабілізації торговельного балансу та національної валюти.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕРЖАВНОГО БОРГУ З ІНШИМИ МАКРОПОКАЗНИКАМИ
Борг і ВВП

Незалежно від абсолютної величини державного боргу, чим менше відсоткове відношення він становить до ВВП, тим більші можливості для погашення цього боргу і тим більша довіра займодавців, які купують державні облігації (що використовуються для фінансування дефіциту бюджету).
Міжнародні порівняння

Одна з найбільш складних статистичних операцій – міжнародні порівняння показників. Пов’язано те з тривалістю процесу збору інформації та з переводом показників різних країн у вимір в одній і тій самій валюті – долари США. Тому міжнародні показники звичайно запізнюються щонайменше років на два.


Процентні платежі

Суттєва частина бюджетних видатків – це здійснення процентних платежів. Особливо тому, що вони зростають як в абсолютних, так і в відносних розмірах.


Власність

Велике значення має, щоб була помірною частка національного боргу, яку держава винна іноземцям. Якщо вона дуже велика, то для країни є ризик опинитися в стані банкрута. (Приклад 2001 року – Аргентина.)
Додаток 1
Зведений бюджет України

(млн.гр.)Роки 

1998

1999

2000

2001

2002

Доходи

28915,8

32876,4

49117,7

54934,6

60812,1

Видатки

31195,6

34820,9

48148,6

55528,0

59085,2

Перевищення видатків над доходами (дефіцит)

2279,8

1944,5

969,3*

593,4

-1726,9

* «Мінус» в даному випадку означає профіцит.

  • Джерело: «Україна у цифрах, 2002.» – Держкомстат, Київ, 2003


Додаток 2
Надлишок (+) або дефіцит (–) Держбюджету США

(включаючи прогнозні дані)


млрд.$

Роки 93

94

95

96

97

98

99

0

01

02

03

04

05

06

Доходи

1154

1259

1352

1453

1579

1722

1827

2025

2137

2192

2258

2339

2438

2528

Видатки

1409

1462

1516

1561

1601

1653

1703

1789

1856

1961

2016

2077

2169

2224

Надлишок (+)
+69

+124

+236

+281

+231

+242

+262

+269

+304

Дефіцит

(–)


-255

-203

-164

-107

-21
Джерело: Bureau of Economic Analysis.

1 Ділемму «безробіття-інфляція (в короткостроковому вимірі)» буде рорзглянуто в темах 9 і 10.

2 Слід відрізняти державні підприємства (бізнесові структури у державній власності) як учасники ринку від виробництва державою суспільних благ. У першому випадку підприємства орієнтуються на прибуток (хоча можуть допускати і збитки, як, наприклад, так звані “планово-збиткові” підприємства совітських часів). але належать державі. У другому – держава займається виробництвом, яке суть явно збиткове, через що приватний бізнесовий сектор не бере участі у тому виробництві.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка