Лекція №6 "Рак легенів: етіологія, клініка, діагностика, лікування" План лекціїСкачати 112.69 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір112.69 Kb.
ЛЕКЦІЯ № 6

“Рак легенів: етіологія, клініка, діагностика, лікування”


План лекції.

 • Актуальність теми і епідеміологія раку легенів (РЛ).

 • Вихідний рівень знань з анатомії і фізіології легенів.

 • Фактори, які визначають виникнення РЛ.

 • Сучасні механізми канцерогенезу в легенях.

 • Класифікація, шляхи метастазування і біологічні особливості РЛ.

 • Особливості клінічного перебігу РЛ.

 • Виявлення і діагностика РЛ.

 • Принципи і прогноз лікування РЛ.

Рекомендована література.

А. Основна • Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія, 1992.

 • Білинський Б.Т. і співавт. Онкологія, 1998.

 • Петерсон Б.Е. Онкология, 1980.

 • Трапезников Н.Н., Шайн А.А. Онкология, 1985.

Б. Додаткова

 • Петерсон Б.Е. Ранняя онкологическая патология, 1985.

Актуальність теми характеризується:

 • Неухильним ростом захворюваності і смертності населення у всіх розвинутих країнах світу;

 • Ураженням найбільш діяльного і працездатного контингенту населення, має характер епідеміологічного лиха, тому РЛ став не тільки медичною, але і народногосподарською і соціальною проблемою;

 • Агресивним перебігом (напр. в порівнянні з плоскоклітинним раком шкіри);

 • Затруднення діагностики в ранньому (доклінічному) періоді перебігу хвороби;

 • Недостатньою ефективністю лікування.

 • З 1985 р. РЛ займає 1-ше місце в структурі онкозахворюваності чоловіків.

 • Найвищі показники захворюваності на РЛ реєструються серед населення Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Одещини, Херсонщини, Львівщини і Закарпаття.

 • У світовому масштабі максимальні показники становлять107,2; мінімальні – 1,1, а в Європі – 96,8 і 18,6 чол. на 100 тис. населення.

 • Співвідношення чоловіків та жінок, хворих на РЛ становить як 4:1 – 9:1.

 • Найвищі показники захворюваності на РЛ припадають на вік 70 р. і вище (383 на 100 тис. чоловіків такого віку і 53 – серед жінок).

Вихідний рівень знань з анатомії і фізіології легенів.

 • Легені, як судинно-трубчатий орган, складаються з:

а) трьох систем кровоносних судин малого і великого кола кровообігу;

б) трьох груп лімфовузлів по Рев’єру – внутрішньолегеневих, перибронхіальних і медіастінальних;

в) бронхіального дерева: трахея в діаметрі 2-2,5 см, головних бронхів – до 1,5 см, дольових бронхів – 0,8-1 см, сегментарних – 0,4 см в діаметрі, яких по Лінбергу нараховується 20 (в правій легені – 11, в лівій – 9);

г) в склад бронха входять незамкнуті кільця хрящів, між якими проходять пучки гладких м’язових волокон, над якими розташована слизова;

д) в нормі слизова представлена шістьма типами епітеліальних клітин – війчастих миготливих, гландулоцитів, базальних, шітко- і шпилькоподібних, нейросекреторних. Альвеоли вистелені пневмоцитами. У підслизовому шарі бронхіальні залози вистелені циліндричним епітелієм.

 • РЛ може виникнути з більшості вказаних клітин , за винятком війчатого миготливого епітелію і пневмоцитів. Тому РЛ завжди бронхогенний.

 • Існує 750 млн. альвеол, загальна поверхня яких у чоловіків становить 130 м2, у жінок – 104 м2. Вентиляція при фізичному навантаженні сягає 100-120 м3. Тобто, через легені людина дуже широко контактує з оточуючим зовнішнім середовищем, як в оптимальних умовах, так і при його забрудненні.

Фактори, які впливають на виникнення РЛ.

 • Забруднення повітря хімічними канцерогенами, зокрема ПАУ (робітники, зайняті з нафтовидобувною і нафтопереробною промисловістю, двигунами внутрішнього згоряння органічних речовин, асфальтовим виробництвом, люди, які проживають на відстані до 4 км. навколо цих виробництв та автобаз, в будинках міст, які розташовані на регульованих перехрестях доріг, навколо підприємств азбестового виробництва – всі такі контингенти людей відносяться до груп підвищеного ризику на РЛ).

 • Паління тютюну. Якщо взяти людей, які не палять, за одиницю, то при випалюванні за день 20 сигарет ризик вмерти від РЛ має 15, а 40 сигарет – в 25 разів більше. Аерозоль тютюнового диму містить понад 400 тис. різних хімічних сполук, які володіють канцерогенною дією, серед них: нікотин, нітрозаміни, стронцій, полоній, титан, миш’як, свинець та ін.

 • Викиди з копалень радіоактивних руд – уранових, кобальтових, а також при аваріях на АЕС – Чехословакія, Саксонія, Кіровоград, Чорнобиль та ін.

 • Робота з видобуванням мінералів, до складу яких входить азбест (хризоліт, амзіт та ін.), а також контакт з промтоварами, що містять в собі азбест, який є сильним канцерогеном. У хворих з азбестозом РЛ спостерігається в 10 разів частіше, ніж у популяції.

 • Крім зазначених вище факторів ризик виникнення РЛ мають особи з хронічними запальними процесами в легенях – хр. абсцедуючі пневмонії, пневмосклероз, наслідки перенесеного туберкульозу, неспецифічні хронічні пневмонії.

 • Може виникнути питання, чому не хворіють на РЛ всі люди, оскільки всі ми знаходимось в більш-менш однакових умовах оточуючого середовища? Чому чоловіки хворіють на РЛ частіше, ніж жінки?

 • Для реалізації канцерогенної дії вказаних вище факторів необхідні певні умови, з них: підвищення рівня канцерогенів в оточуючому середовищі; постійний і довготривалий контакт їх з епітелієм бронхів. Останні дві умови виникають у людей у випадках заміни війчастого миготливого епітелію на плоский. До тих пір, поки слизова оболонка бронха вистелена циліндричним миготливим війчастим епітелієм, виникнення РЛ неможливе. Процес метаплазії бронхіального епітелію може бути фізіологічним і патологічним.

Вікова метаплазія розпочинається у чоловіків у віці 45-50 років, у жінок – в 55-60 років, чим обумовлюється різниця в частоті РЛ у цих груп населення. Слід відзначити також, що цей вид ендотелію активно працює при багаторазовій зміні вологості і температури оточуючого повітря протягом доби. Якщо в побуті, праці, відпочинку таких умов постійно бракує – виникає атрофія війчастого епітелію від бездіяльності.

Патологічні процеси в легенях – хронічний бронхіт будь-якого генезу, хронічні пневмонії, пневмосклерози, наслідки перенесеного туберкульозу завжди супроводжуються процесами метаплазії бронхіального епітелію.
Сучасні механізми канцерогенезу в легенях.
Перераховані вище бластомогенні фактори обумовлюють пошкодження (альтерацію) генома клітини, рецепторів зв’язку між клітинами та інформаційних структур в цитоплазмі ураженої клітини, що супроводжується порушенням внутрішньоклітинної репарації і вивільненням онкогенів – це стадія ініціації, яка триває 10-15 років, в залежності від дози канцерогена і експозиції його дії.

Стадія промоції (пришвидшення), яка триває знову 10-15 років, перебігає в 4 фази, а саме: І фаза – атипова метаплазія; 2 фаза – вогнищева проліферація епітелію бронха – дисплазія, яку ще називають стратифікацією; 3 фаза – мікропапіломатоз і 4 фаза – внутрішньоепітеліальний рак. Тобто фаза промоції характеризується формуванням передракових станів.

Стадія прогресії розпочинається з появою першої ракової клітини. На основі вивчення цитокінетики РЛ підраховано, що час подвоєння маси пухлини досягає 590 днів, а в 35% випадків збільшення її розміру до 1 см в діаметрі 7-14 років. При цьому на перші 0,5 см приходиться 75% періоду росту, на другі 0,5 см – 25% терміну. Тобто РЛ є хронічним довготривалим патологічним процесом.

Класифікація РЛ

А. Морфологічна:

- плоскоклітинний РЛ без- і з ороговінням складає 40-50% всіх випадків і до 1 см в діаметрі досягає через 6-7 років;

- залозистий рак становить 15-25%, до 1 см досягає через 8-10 років;

- дрібноклітинні – 20-25%, до 1 см досягає через 2-3 роки, його синоніми: - -пневмонієподібний, розгалужений, паравазальний, інфільтративний рак.

Б. Клінічна: • центральний вузлуватий ендо- і перибронхіальний та інфільтративний – ЦРЛ становить 65-70% всіх хворих;

 • периферичний – 18-19% (субплевральний, внутрішньодолевий, порожнинна форма);

 • Пен Коста – 0,5-1%, є особливою формою РЛ.

В. За стадіями: І ст. – пухлина в межах слизової; ІІ ст. – те ж + “М” в пульмональні л/в; ІІІ ст. – пухлина проростає в стінку бронха + “М” в паратрахеальні л/в; ІV ст. – проростання в сусідні органи, віддалені метастази.

Метастазування РЛ

А. Лімфогенне – в регіонарні лімфовузли – 74%;

Б. Гематогенне – печінка – 39%, кістки – 23%, наднирники – 21%, нирки – 19%, мозок – 11%.

Біологічні особливості РЛ

РЛ володіє гормональною активністю (синтез АКТГ, ЛГ, ФСГ, серотонін, кальцитонін), особливо дрібноклітинний рак, який супроводжується нейроендокринними порушеннями (гінекомастія, розлади серцево-судинної системи, синдром Штрумпель-Марі-Бамбергера, Іценко-Кушинга та ін.).


Особливості клінічного перебігу РЛ


 • Залежно від форми росту, локалізації, стадії, ускладнень, психічного стану хворого, супутньої патології;

 • Від періоду перебігу РЛ: доклінічна фаза – 4-10 років; фаза клінічних ознак – 3-4 роки (І-ІІ ст.); фаза поширеного процесу – 1-2 роки.

Центральний вузловатий ендобронхіальний РЛ

Складає 70-80% всіх РЛ, локалізується переважно в місцях найменшого опору – устях задніх сегментів правої і лівої верхньої долі; 6-х (верхівкових) сегментах нижніх долей і в язичковому сегменті лівої верхньої долі.

Доклінічна фаза цього РЛ характеризується наявністю сегментарної емфіземи, яка виявляється при рентгенографії групи ризику на РЛ. Фаза клінічних ознак виникає при обтурації просвіту сегментарного бронха і виникненні ателектазу сегмента, який в залежності від вірулентності мікрофлори бронха може давати ознаки від сезонного катару верхніх дихальних шляхів, туберкульозу, грипу до клініки прикореневої пневмонії з абсцедуванням. При цьому, розпад ракового вузла в просвіті бронха і відновлення його прохідності супроводжується рецидивуючим перебігом хвороби з переходом пухлини на сусідні сегменти та формуванням бронхоектазій, а при проростанні в долевий чи головний бронх виникають ателектази долі легені з абсцедуванням, плевритом та іншими ознаками запального процесу в легенях. Таким чином, клініка ЦВЕРЛ є клінікою гострих і хронічних запальних процесів в легенях, з якими він диференціюється.

Означені в підручниках симптоми РЛ: подразнення, патологічні виділення, гарячка, больовий, функціональний, паранеопластичний, нейроендокринний, судинний, остеоартропатії та інші стосуються переважно поширених форм РЛ.Центральний вузловатий перибронхіальний РЛ

Пухлинний процес розповсюджується в напрямку легеневої тканини, а не в напрямку бронха. Тому в доклінічному періоді його можливо виявити лише при допомозі Rtg обстеження людей з підвищеним ризиком виникнення РЛ. В фазі клінічного розвитку цієї форми РЛ вже може проявитись у вигляді різного виду паранеоплазій, або синдрому стискання сусідніх органів чи проявом регіонарних чи віддалених метастазів.Центральний інфільтративний РЛ

Як правило, росте перибронхіально, тому, як було показано вище, процес має багато синонімів – розгалужений, паравазальний, пневмонієподібний, медіастінальний. Морфологічно, як правило, він є дрібноклітинним. Ракові клітини здатні продукувати гормони: АКТГ, ФСГ, ЛГ, серотонін та інші. Поширюється пухлинний процес в напрямку до периферії, що сприяє виникненню ускладнень у вигляді параканкрозного плевриту, тоді як вузловаті форми РЛ поширюються до центру і наявні при них плеврити носять банальний характер.

В фазі клінічного перебігу хвороби визначаються нейроендокринними розладами (гінекомастія, порушення функції серцево-судинної системи, синдроми Штрумпель-Марі-Бамбергера, Іценко-Кушинга, мігруючими тромбофлебітами, параканкрозними плевритами, лімфогенними та гематогенними метастазами).

Периферичний РЛ

В доклінічний період його можливо виявити рентгенологічним обстеженням груп ризику, в яких він проявляється у вигляді шаровидних тіней в легенях субплевральної або внутрішньодолевої локалізації.

В клінічній фазі перебігу РЛ проявляється у вигляді остеоартропатій, проростанням в сусідні з легенями тканини, абсцедуванням, появою переважно гематогенних метастазів.

Що стосується форми РЛ Pencostae, то це позалегеневий пухлинний процес, який виникає на ґрунті клітин легеневої борозни з поширенням росту на верхівку легені та поперечні відростки і тіла нижніх шийних і верхніх грудних тіл хребців. В клінічний період перебігу процесу проявляється і вигляді плекситів з різко вираженим больовим синдромом.Виявлення і діагностка РЛ

 • В доклінічному періоді забезпечується обстеженням груп людей з підвищеним ризиком виникнення РЛ, а саме:

а) хворих з передраковими захворюваннями (хр. бронхіт, хр. пневмонія, пневмосклероз, перенесений туберкульоз, хр. абсцеси в легенях);

б) осіб, які мають контакт з бластомогенними факторами;

в) осіб, які проживають близько до джерел канцерогенів;

г) зловживання палінням тютюну;

д) з неблагополучним спадковим анамнезом;

е) пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою з приводу патологічних процесів в легенях. • У відповідності з означеним вище розрізняють наступні ступені ризику: 0 – наявність 2-х факторів загального впливу (вік старше 45 років + спадкові фактори); І ст. – наявність 2-х факторів, з якими пов’язані проліферативні процеси в легенях (паління тютюну + робота з нафтопродуктами); ІІ ст. – наявність 3-4; ІІІ ст. – 5-6 і ІV ст. – 7 і більше таких факторів.

 • Особи, віднесені до 0-ІІ ст. ризику обстежуються по місцю проживання один раз в 3 роки (Загальний аналіз крові, визначення рівня великих гранулярних лімфоцитів, структуроутворюючої здатності крові та визначення ліпопротеїдів в крові), флюорографія, загальноклінічні дослідження, а особи, віднесені до ІІІ-ІV ст. ризику крім обстеження в такому ж плані визначається рівень маркерів пухлин один раз в 6 місяців та повне бронхологічне дослідження з використанням сучасних спеціальних методів.

 • При наявності клінічної симптоматики , підозрілої на РЛ, крім означених вище тестів виконують:

 • фізикальні методи обстежень, якими лікар повинен добре володіти;

 • якщо патологічний субстрат в легенях незрозумілий – думати про РЛ;

 • при запаленні більш прослуховується ніж проглядається, а при РЛ – навпаки;

 • у випадках РЛ наявні ножиці між клінікою і рентгенологічними даними;

 • при рецидивуванні запалення в легенях – думай про РЛ.

 • Променева діагностика РЛ: багатовісьова рентгеноскопія грудної клітки, жорстка рентгенографія фасна і профільна. При цьому здійснюється пошук порушень прохідності бронха (гіповентиляція, ателектаз), патологічного легеневого малюнку (пневмосклероз, шаровидні тіні, доріжки, синдром порожнини).

 • Цитологічне 4-5 кратне дослідження харкотиння при збереженні певних умов.

 • Бронхоскопія, при якій вивчають функціональний стан бронхіального дерева (пульсаторна і респіраторна рухомість), виявляються прямі і непрямі ознаки пухлини, виконується біопсія патологічних вогнищ. Діагноз РЛ без морфологічної верифікації в 25% хибний.

 • Томографія, УЗД, пункція пухлини і при показах – торакотомія.

 • Слід відзначити, що ні один з перерахованих методів дослідження, застосований ізольовано, не забезпечує належного ступеня діагностики РЛ. Лише використання їх в комплексі, в певній послідовності дає оптимальний шанс досягти мети.

 • В залежності від маси пухлини в легенях, означені вище методи мають певне значення, а саме: в доклінічному періоді цитологія; в ранньому періоді – комплексне обстеження груп ризику; місцевопоширеному – променеві та клінічні методи, ендоскопія, морфологія; генералізованому процесі – клінічне обстеження.

 • Причини пізньої діагностики в 58% випадків обумовлені низькою підготовкою лікарів в плані діагностки РЛ. Проте ряд дослідників приводять значно більший відсоток помилок.

Принципи лікування хворих на РЛ

 • Методом вибору при лікуванні плоскоклітинного та залозистого РЛ є хірургічний метод – лобектомія в І-ІІ стадії та пневмонектомія в ІІІ ст. Кращі результати одержано при застосуванні комбінації операції з гама-опроміненням.

 • Хіміотерапія та опромінення і їх комбінація не ефективна при вказаних вище формах РЛ. Методом вибору ХТ є дрібноклітинний РЛ, особливо в комбінації з опроміненням.

Ефективність лікування РЛ (п’ятирічне виживання)

а) В залежності від методу лікування: хірургічного – 25%, променевого – 5%, хіміотерапії – 0%.

б) Хірургічного лікування в залежності від морфологічних форм РЛ: плоскоклітинний РЛ – 30%; залозистий – 25%; дрібноклітинний – 0%.

в) Хірургічного лікування в залежності від стадії РЛ: в І стадії – 80%; в ІІ-й – 50%; в ІІІ – 20%.Висновки по темі.

 1. Методи виявлення і діагностики РЛ в наш час доведені до досконалості – анамнез, об’єктивне обстеження, методи променевої діагностики, цитологія, бронхоскопія, біопсія. Тому вирішальне значення мають організаційні заходи, які сприяли б забезпеченню потоку хворих і груп підвищеного ризику в діагностичні центри для комплексного адекватного обстеження.

 2. Центральний вузлуватий ендобронхіальний РЛ тяжко диференціювати з запальними процесами в легенях, тому необхідно ширше ставити питання хірургічного лікування хронічних. нагнійних процесів в легенях.

 3. Необхідно уважно ставитись до феномену периферичної тіні в легенях:

 • Особливу увагу звертати на зірчасті рубці в легенях, з яких з часом утворюються шаровидні тіні;

 • Реакція лікаря на таку тінь повинна бути однозначною – абсолютні покази до операції, оскільки таку тінь дає 96 захворювань, які важко диференціювати.

 1. Можлива профілактика РЛ – пропаганда шкоди паління тютюну, створення умов для тривалого збереження активності війчастого епітелію бронха – фізкультура, спорт, свіже повітря, температура і вологість якого повинні змінюватись багато разів за добу.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка