Лекція 30 Тема 15. Міцність матеріалів при повторно-змінному навантаженні >15 Явище втоми матеріалів. Характеристика циклівСкачати 65.16 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір65.16 Kb.
Лекція 30

Тема 15. Міцність матеріалів при повторно-змінному навантаженні


15.1. Явище втоми матеріалів. Характеристика циклів

Опір матеріалів змінному у часі навантаженню відрізняється від опору постійному навантаженню: руйнування відбувається при значно менших напруженнях, навіть менших.

Етапи руйнування: накопичення мікро пошкоджень, зародження тріщини, розвиток тріщини у часі часі, остаточне раптове руйнування (долом).

Втома явище руйнування матеріалів в результаті накопичення пошкоджень, утворення і розвитку тріщин від дії змінних напружень.

Витривалість – властивість матеріалів протистояти втомі.

Сукупність всіх значень напружень за період називається циклом напружень.

Цикл характеризується двома величинами: ,

або середнім значенням напружень

і амплітудою напружень ,

Окрім того, для характеристики циклу користуються коефіцієнтом асиметрії .

Якщо цикл називається симетричним.

Якщо – цикл асиметричний. Окремий випадок асиметричного циклу – віднульовий (пульсуючий) цикл.
В залежності від зміни знаку змінної величини розрізняють цикли знакопостійні і знакозмінні.

Опір матеріалів циклічному навантаженню вивчають на спеціальних випробувальних машинах при розтягу- стиску, циклічному крученні або згинанні. Нижче наведені схеми установок для випробувань зразків на згин..


15.2. Крива втоми Веллера.

Крива втоми будується на основі даних експериментальних досліджень в координатах: максимальне напруження в циклі – кількість циклів до руйнування . На машині відпрацьовують цикли із заданим . Перший зразок - при великому значенні , якому відповідають невеликі числа циклів . Поступово знижуючи , можна прийти до такого значення , при якому зразок не руйнується навіть після дуже великого числа циклів. Одержана крива втоми асимптотично наближається до прямої, паралельної осі . Криву втоми будують і для дотичних напружень.Максимальне напруження, при якому матеріал може витримати без руйнування довільно велике число циклів навантаження, називається границею витривалості.

Позначення - . Нижній індекс – значення коефіцієнта асиметрії, при якому визначалась границя витривалості.Число циклів, після якого зразок не руйнується як би довго ми його не навантажували називається базою випробувань.

При крива втоми паралельна осі . Для сталей циклів. Для кольорових металів і сплавів крива витривалості немає горизонтальної ділянки, а поступово наближається до осі. Тому для цих матеріалів визначають умовну границю витривалості.Найбільше напруження, при якому зразки витримують без руйнування задане число циклів навантаження, називається умовною границею витривалості.

Для кольорових металів і сплавів циклів.

Границя витривалості залежить від асиметрії циклу. Найнижча границя витривалості для симетричного циклу.

В логарифмічних координатах крива втоми представляє собою ламану пряму.

Значення границі витривалості для різних матеріалів наведені в довідниках. Для сталей її можна обчислити за наближеними формулами в залежності від границі міцності:

розтяг – стиск

;

згин


;

кручення


Для кольорових сплавів.

Для крихких матеріалів (чавун, високолегована сталь).15.3. Діаграма граничних амплітуд Хейя


Цикл, у якого максимальне напруження дорівнює границі витривалості, будемо називати граничним. Для нього ; гранична амплітуда ; граничне середнє напруження . При цьому циклі навантаження зразок із сталі витримує базове число циклів – 107 .

Діаграма Хейя встановлює зв‘язок між амплітудою і середнім значенням напружень для граничних циклів з різним коефіцієнтом асиметрії. Вона будується на основі експериментальних досліджень. Координати кожної точки кривої це і граничного циклу з певним коефіцієнтом асиметрії. Промінь, проведений під деяким кутом, відповідає циклічному навантаженню, коефіцієнт асиметрії якого пов’язаний з кутом співвідношенням .


15.4. Схематизована діаграма Хейя

Для побудови діаграми Хейя потрібно виконати багато випробувань зразків. В довідниках вона наведена для обмеженого числа матеріалів Тому в розрахунках використовується схематизована (спрощена) діаграма, яка будується на основі даних тільки для симетричного і віднулевого циклів.

Для симетричного циклу:

.

Для пульсуючого циклу:.

Рівняння прямої : , де – коефіцієнт, що враховує вплив асиметрії циклу. Звідси(15.1)

Пряма проводиться під кутом . Для кожної точки М прямої ВС . Це відповідає умові, що максимальне напруження не повинно перевищувати границю міцності.

Діаграму Хейя будують і для дотичних напружень. У цьому випадку

. (15.2)

Лекція 3115.5. Вплив конструктивно- технологічних факторів на втому

На границю витривалості впливають багато факторів. Цей вплив враховується в розрахунках коефіцієнтами.1. Ефективний коефіцієнт концентрації напружень - враховує вплив концентраторів напружень на границю витривалості:

,

; – для гладкого зразка;

; –для зразка з концентратором.

Ефективний коефіцієнт концентрації можна знайти у довіднику, або розрахувати за формулою , де – теоретичний коефіцієнт концентрації;– коефіцієнт чутливості до концентрації напружень. Останні наведені у довідниках.

2. Коефіцієнт масштабного фактору – враховує вплив розмірів деталей:;

– для зразка діаметром d;

– для стандартного зразка з .

3.Коефіцієнт поверхневої чутливості - враховує вплив шорсткості і стану поверхні зразка:

;

для зразка зі станом поверхні, яку має деталь;

– для полірованого зразка.

Вплив усіх факторів враховується комплексним коефіцієнтом – ефективним коефіцієнтом концентрації для деталі:(15.3)

15.6. Визначення коефіцієнта запасу міцності при циклічному навантаженні

Розглянемо діаграму граничних амплітуд Хейя. Нехай деталь піддається циклічному навантаженню з коефіцієнтом асиметрії – , якому на діаграмі відповідає промінь під кутом .т. В відповідає граничному (небезпечному) значенню напружень.

т. А – номінальним напруженням в деталі під час її роботи.

Коефіцієнт запасу .

Гранична пряма для зразка описується рівнянням ; для деталі -. Звідси ;

. Відкинувши в напруженнях в деталі індекс , отримаємо остаточно (15.4)

Якщо в деталі діють дотичні напруження, коефіцієнт запасу(15.5)

Для вуглецевих сталей . Для легованих сталей


15.7. Розрахунок при складному напруженому стані

Розглянемо циклічне навантаження деталі, коли в ній виникає об”ємний напружений стан, причому напруження змінюються пропорційно за симетричним циклом. Для розрахунку використовується відповідні теорії міцності.Теорія найбільших дотичних напружень

(3 теорія):

.

Допустиме напруження .


Теорія енергії зміни форми (4 теорія):

Розглянемо випадок, коли в конструкції виникають нормальне і дотичне напруження, наприклад розтяг (стиск) з крученням або згин з крученням валів.

При симетричному циклі навантаження:

за 3-ю теорією ;

за 4-ю теорією .

Виведемо формулу для коефіцієнта запасу при симетричному і асиметричному навантаженні.

За четвертою теорією .

Розділимо на :.

Враховуючи, що за 4-ою теорією , одержимо . Оскільки , де - загальний коефіцієнт запасу, а -коефіцієнти запасу за нормальними і дотичними напруженнями відповідно, одержимо; . (15.6)

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка