Лекція 16 Карбонові кислоти та їх похідні Тривіальні назви монокарбонових кислот: hcooh мурашинаСкачати 67.61 Kb.
Дата конвертації22.11.2016
Розмір67.61 Kb.
Тема 8

Лекція 16

Карбонові кислоти та їх похідні

Тривіальні назви монокарбонових кислот:HCOOH мурашина

CH3COOH оцтова

C2H5COOH пропіонова

C3H7COOH масляна

C4H9COOH валеріанова

C5H11COOH капронова

C6H13COOH енантова

C11H23COOH лауринова

C15H31COOH пальмітинова

C17H35COOH стеаринова

Методи одержання:
 1. Окислення алканів, спиртів, альдегідів, кетонів 1. Оксосинтез із спиртів

 1. Реакції засновані на гідролізі

 1. Карбоксилювання металорганічних сполук

Хімічні властивості:


Характерні реакції:

 1. Пов’язані з наявністю протона.

 2. SN біля атома С карбонільної групи.

 3. Обумовлені основністю (нуклеофільністю) гідроксильної групи (-ОН).

 4. Заміщення у вуглеводневому радикалі.

Домашнє завдання:

Реферат на тему: «Застосування карбонових кислот у харчовій промисловості».


Лекція 17

Дикарбонові кислоти
НООС-СООН щавлева

НООССН2СООН малонова

НООС(СН2)2СООН бурштинова

НООС(СН2)3СООН глутарова

НООС(СН2)4СООН адипінова

НООС(СН2)5СООН пімелінова

НООС(СН2)6СООН пробкова

НООС(СН2)7СООН аделаінова
Методи одержання:

 1. Окислення алкенів, аренів, гліколей, діальдегідів 1. Гідроліз динітрилів та тригалогенідів 1. Щавлеву кислоту отримують з форміату натріюХімічні властивості:


Для карбонових кислот характерні реакції монокарбонових кислот.

Специфічні реакції дикарбонових кислот:

Деякі похідні карбонових кислот
Складні естери:

Аміди карбонових кислот:
Домашнє завдання:

Реферат на тему: «Застосування поліфункціональних карбонових кислот у харчовій промисловості».Тема 9

Лекція 18

Жири та жироподібні сполуки
Класифікація:
Кислота, тривіальна (систематична) назва

Кількість атомів С

Формула

Масляна (бутанова)

4

C3H7COOH

Капронова (гексанова)

6

C5H11COOH

Каприлова (октанова)

8

C7H15COOH

Капринова (деканова)

10

C9H19COOH

Лауринова (додеканова)

12

C11H23COOH

Міристикова (тетрадеканова)

14

C13H27COOH

Пальмітинова (гексадеканова)

16

C15H31COOH

Стеаринова (октадеканова)

18

C17H35COOH

Арахінова (ейкозанова)

20

C19H39COOH

Ненасичені кислоти

Олеїнова

18Лінолева

18Ліноленова

18Арахідонова

20


Гідроксикислота

Рицинолева

18Циклічна кислота

Хаульмугрова

18
Хімічні властивості:
Домашнє завдання:

Реферат на тему: «Застосування жирів у харчовій промисловості».Змістовий модуль 3

Тема 10

Лекція 19

Гідрокси та оксикислоти. Номенклатура та класифікація. Методи синтезу та хімічні властивості. Молочна, яблучна, винна та лимонна кислоти
Основність – кількість СООН груп;

Кислотність – кількість ОН груп
Методи синтезу:


 1. Окиснення або відновлення біфункціональних сполук

 1. Циангідриновий синтез 1. Гідроліз галогензаміщенних та гідратація ненасичених кислот4.Бродіння цукрів
Хімічні властивості:α-оксикислоти


β-оксикислоти

Акрилова кислота
γ-оксикислоти

Лекція 20

Оптична ізомерія
Оптичні ізомери мають однакові фізичні та хімічні властивості:

А) кристалізуються в формах що не мають площини симетрії;

Б) ізомери обертають площину поляризації світлового променя на один і той же кут, але в різні сторони;

В) проявляють різну біологічну активність.
Правила поводження з моделями Фішера:

 1. Поворот моделі на 180 з виведенням з площини дає проекцію антипода.

 2. Поворот моделі на 90 в площині аркуша – формула антиподу.

 3. Парна кількість перестановок замісників не змінює значення формули.Домашнє завдання:

Оксокислоти.

Тема 11

Лекція 21

Аміни. Класифікація, номенклатура, методи синтезу, хімічні властивості. основність та кислотність амінів. Основні представники аліфатичних амінів та шляхи їх використання

Методи одержання:

 1. Відновлення азотовмісних сполук:

RNO2+H2 RNH2+H2O

RCN+H2 RNH2

RNC+H2 RNHCH3


 1. Алкілування аміаку та амінів

А)метод Гофмана

NH3+CH3I NH2CH3+NH+4I

NH2CH3+CH3I NH(CH3)2+NH+4I

CH3NHCH3+CH3I N(CH3)3+NH+4I

Б)алкілування спиртами при 4500 в присутностсі Al2O3

NH3 CH3NH2 (CH3)2NH (CH3)3N
 1. Відновлювальне амінування

 1. перегрупування амідів кислот за Гофманом 1. Алкілування та гідроліз імідів дикарбонових кислотХімічні властивості:
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка