Лекція. №15 Тема. Поняття про основні проекції дороги і технічні нормативи її проектування. Проектування плану лісової дорогиСкачати 56.06 Kb.
Дата конвертації08.11.2016
Розмір56.06 Kb.


Лекція. № 15

Тема. Поняття про основні проекції дороги і технічні нормативи її проектування. Проектування плану лісової дороги.

Мета. Ознайомити студентів із основними проекціями дороги, розрахунками прямих і кривих елементів плану дороги та технічними нормативами їх проектування.

Вступ. Ефективне ведення лісогосподарських та лісозаготівельних робіт з використанням сучасної техніки та новітніх технологій підприємствами лісової галузі потребує розвиненої сітки лісових доріг. Недостатня їх кількість вимагає збільшення будівництва лісових доріг, чому передує виконання проектних робіт. Тому майбутні спеціалісти галузі повинні володіти знаннями проектування та будівництва лісових доріг.

План.

1. Основні проекції дороги.

2. Основні нормативи проектування дороги.

3. Основні елементи плану дороги та їх розрахунок.

4. Побудова розгорнутого та умовного планів траси

Зміст лекції.

1. Основні проекції дороги.

Конструкція шляху лісової дороги як інженерної споруди характеризується трьома проекціями: 1. план дороги (на горизонтальну площину);

Планом дороги називають її проекцію на горизонтальну площину, виконану у відповідному масштабі. Ширина дороги набагато менша в порівнянні з її довжиною. Тому на плані наноситься тільки одна лінія, що проходить вздовж шляху по її середині – поздовжня вісь дороги. Поздовжня вісь, прокладена на поверхні землі і закріплена коликами називається трасою дороги. Робота по закріпленню осі дороги називається трасуванням. Траса визначає напрям дороги між проміжними пунктами, через які повинна пройти дорога. Найкоротша віддаль по прямій між двома пунктами називається повітряною лінією.

 1. поздовжній профіль дороги (на вертикальну площину, що проходить через вісь дороги);

Поздовжній профіль є головною характеристикою дороги і являє собою проекцію вертикального розрізу, виконану по поздовжній осі дороги у відповідному масштабі. Поздовжній профіль природної поверхні землі по трасі дороги дає «чорні» відмітки (лінію поверхні землі). Але лінія поверхні землі може проходити по заболоченій місцевості або може мати великі підйоми чи спуски, на яких транспорт працювати не може. В цьому випадку поздовжній профіль дороги, що проектується, виконується по «червоній» проектній лінії (відмітка бровки земляного полотна). Ухили робляться менш крутими, а в заболоченій місцевості проектується насип. Різниця між проектними (червоними) і чорними відмітками рівна висоті насипу або виїмки.

 1. поперечний профіль (на вертикальну площину, перпендикулярну осі дороги).

Поперечним профілем земляного полотна дороги називається проекція вертикального розрізу, виконана перпендикулярно поздовжній осі дороги. Зазвичай його виконують в масштабі 1:100.

В звичайних умовах складають лише план траси дороги. На окремих ділянках, де виконуватимуться спеціальні роботи щодо відведення вод, боротьби з зсувом ґрунтів тощо, на плані зображають деталі конструкції шляху (земляного полотна, канав, підпірних стінок та ін.).2. Основні нормативи проектування дороги.

Дорога повинна забезпечити можливість руху автопотягів з розрахунковою швидкістю, а також безпеку руху. При цьому капітальні затрати на будівництво дороги і її утримання повинні бути мінімальними.

Зважаючи на це для проектування лісових доріг розроблені основні технічні нормативи. Основними з них є:


 1. розрахункова швидкість руху;

 2. розрахункова відстань видимості;

 3. радіуси кривих в плані і вертикальних кривих;

 4. максимальний поздовжній ухил;

 5. крок проектування;

 6. поперечні розміри земляного полотна;

 7. мінімальне підвищення низу дорожнього одягу над розрахунковим горизонтом.

3. Основні елементи плану дороги та їх розрахунок.

Основними елементами плану дороги є: • довжина дороги , рівна сумі дожин прямих і кривих ділянок траси;

 • радіуси кривих ділянок дороги ;

 • коефіцієнт видовження траси (відношення довжини дороги до відстані між початком (ПТ) і кінцем (КТ) траси); залежно від рельєфу місцевості для лісових магістралей , для віток і вусів більший.

Для забезпечення плавності і безпеки руху автопотягів окремі елементи траси з’єднують коловими кривими (рис. 1).

Основні елементи колових кривих плану дороги:

 • дорожній тангенс

, (2.1)

де - прийнятий радіус колової кривої, м; (див. п. 2.2 в), ;- кут повороту траси, град;

 • довжина кривої

; (2.2)Рисунок 1 – Розгорнутий план траси.
 • дорожня бісектриса

; (2.3)

 • домір

; (2.4)

 • початок колової кривої

, (2.5)

де - пікет і плюс вершини кута повороту, м; • кінець колової кривої

. (2.6)

Відстань між кінцем попередньої і початком наступної кривої, яка визначається за формулою, (2.7)

повинна перевищувати 50 м [1, ст. 23].

Перевірку виконуємо шляхом додавання довжин прямих та кривих ділянок траси

, (2.8)

де - загальна довжина траси, м.

Паралельно з розрахунком елементів прямих і кривих плану на проектній трасі розбивають пікети (100 м) та вимірюють румби прямих ділянок траси. Кути повороту траси обчислюються згідно визначених румбів (азимутів).

Румб – гострий горизонтальний кут, який відраховується від меридіану до заданої лінії.

Азимут – горизонтальний кут, який відраховується від північного напрямку магнітного чи дійсного меридіану за ходом годинникової стрілки.

для першої чверті;

ПнС


для другої чверті;

ПдС
ІV

І

для третьої чверті;

ПдЗ
ІІІ

ІІ

для четвертої чверті;

ПнЗ


4. Побудова розгорнутого та умовного планів траси.

Розгорнутий план траси – це реальне відображення горизонтальної проекції траси на окремому кресленні або на карті з горизонталями (рис. 1.).

Умовний план траси – це відображення горизонтальної проекції траси на поздовжньому профілі чи іншому проектному документі, де прямі ділянки розташовуються на одній лінії, а криві показані зверху або знизу лінії залежно від напрямку повороту траси (повороти вправо – зверху, повороти вліво – знизу).

На такому плані також зазначаються основні елементи колових кривих та прямих ділянок плану дороги (рис. 2.).Рисунок 2 – Умовний план траси.Література.

1.Мовчан І.Б. Проектування автомобільних доріг: навчальний посібник/ М.І. Мовчан, Ю.М.Собко – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.-116с.

2.Гайдар М.О. Проектування лісовозних автомобільних доріг /Гайдар М.О. – Львів: Вища школа. Видавництво при львівському університеті, 1982.- 232с.

3. Автомобільні дороги: ДБН В. 2.3-4-2007.-К., 2007.-115с.4.Інтернетресурс.

Запитання.

 1. Якими проекціями характеризується конструкція шляху лісової дороги як інженерної споруди?

 2. Перерахуйте основні технічні нормативи для проектування лісової дороги.

 3. Назвіть основні елементи плану дороги.

 4. Які є основні елементи колових кривих плану дороги?

 5. Що таке румб?

 6. Що таке азимут?

 7. Що таке розгорнутий план траси?

 8. Що таке умовний план траси?База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка