Лекція 13 (тези) україна в контексті глобалізації економікиСкачати 53.39 Kb.
Дата конвертації18.04.2017
Розмір53.39 Kb.

5-й (весневий) триместр

2003-2004 навч. рік

Лекція 13 (тези)

Лекція 13 (тези)

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

No man is an iland, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a part of the maine; if a Clod bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as well as if a Promontorie were, as well as if a Mannor of thy friends or of thine owne were; any mans death diminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.


John Donne (1573-1631), English poet
Для другої половини 20-го століття характерними були як регіоналізація проблем, так і їх глобалізація.
Основними завданнями світового товариства є такі:

 • збереження миру;

 • підвищення соціально-економічного добробуту населення планети;

 • забезпечення міжнародного економічного порядку (МЕП) на основі:

  • лібералізації економіки

  • свободи торгівлі

  • міждержавного співробітництва.

Діяльність суспільства – це звязок між • виробництвом (в широкому тлумаченні) та

 • навколишнім середовищем, а також з

 • соціально-економічним становищем, в якому живуть і працюють люди.

Саме на стику цих трьох складових і виникають як національні, так і регіональні, а також і глобальні, проблеми.
В 1960-ті роки Тоффлер, Медоуз і Кеннеді сформулювали перелік глобальних проблем, який згодом доповнювався і зараз має приблизно такий вигляд:

 • обмеженість ресурсів;

 • перенаселення планети;

 • порушення екологічної рівноваги;

 • інтернаціоналізація господарського життя;

 • інтернаціоналізація політики;

 • інтернаціоналізація науки;

 • інтернаціоналізація культури;

 • розвиток науково-технічного прогресу;

 • глобальна компьютеризація

 • тощоНапрямки дослідження глобальних проблем:
Напрямок 1:

 • проблема суспільних взаємовідносин;

 • проблема міждержавних економічних зв’язків;

 • подолання відсталості цілої низки країн та регіонів;

 • ліквідація наслідків криз глобального (світового), регіонального та локального масштабів;

 • ринкова трансформація глобального (світового), національного та галузевого масштабів (рівнів).


Напрямок 2:

 • соціально-економічний розвиток суспільства;

 • забезпечення добробуту на сьогодення та (а не “або”!) на майбутнє;

 • адаптація людини до динамічного соціального середовища;

 • роль науково-технічного прогресу в формуванні і динаміці соціального середовища;

 • інформаційна та телекомунікаційна революція;

 • проблема урбанізації.


Напрямок 3:

 • раціональне природокористування;

 • освоєння природних ресурсів

  • літосфери

  • атмосфери

  • іоносфери

  • світового океану;

 • охорона навколишнього середовища;

 • використання поновлюваних та непоновлюваних джерел енергії;

 • освоєння космічного простору.ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА І УКРАЇНА
Глобалізація на рівні:

 • компанії;

 • галузі;

 • країни;

 • світового виробництва.


Глобалізація на рівні компанії – критерії: географія діяльності компанії; джерела надходження її доходів; масштаби розміщення активів компанії в різних країнах; роль компанії в експорті товарів, розвиток її зв’язків з зарубіжними постачальниками компектуючих виробів тощо.
Глобалізація на рівні галузі – критерії: пропорції прибутків, які отримали компанії галузі за кордоном; а також ступінь концентрації капіталу за допомогою приєднання та злиття компаній.
Глобалізація на рівні країни – наскільки розвинуті зв’язки країни зі світовою економікою в цілому. Критерії:

 • відношення зовнішньоторгового обороту до ВВП;

 • прямі та портфельні інвестиції, які надходять з-за кордону та здійснюються вітчизняними підприємствами за кордоном;

 • надходження до країни та виплати іншим країнам за передані технології.


Глобалізація на світовому рівні – її характеризують такі риси:

 • зростання обсягів зустрічної торгівлі товарами та послугами (по відношенню до ВВП)

 • зростання обсягів прямих іноземних інвестицій (по відношенню до ВВП)

 • зростання обсягів зустрічної торгівлі акціями та облігаціями (по відношенню до ВВП)

Визначними напрямками економіної системи в глобальному масштабі є розвиток науково-технічного прогресу, впровадження енергозберігаючих технологій, правове регулювання майнових відносин, узгодження законодавств різних країн з питань власності.


Світова економіка перетворилася (перетворюється?!) на єдину економічну систему.
Україна не достатньо інтегрується в світову економічну систему. Причини – низькі темпи економічних реформ. За темпами реформування економіки Україна дуже відстає від сусідніх країн. Україна лише почала процес структурної перебудови економіки, створення дійового законодавства тощо.

Концепція розвитку глобальної економіки змінюється.
Сучасний капіталізм на карту ставить вже не природні ресурси та дешеву робочу силу, а – застосування сучасних методів обробки інформації, засоби телекомунікації, генерацію знань, рівень розвитку людського капіталу.
В розробці нової концепції глобальної економіки приймають участь Римський клуб, Міжнародний інститут прикладних досліджень у Відні, Паризька група, Рада по вивченню людства, Інститут “Відкрите суспільство”1 (Сорос) тощо.
Розробляються моделі економічного розвитку світу, моделі майбутнього. Найбільш відома – модель Римського клубу “Перебудова світового порядку”, що розробив її Ян Тінберген.
Глобалісти вважають, що поняття “національна держава” вже застаріло.
Важливим елементом глобальної економіки стала зарубіжна допомога. Причому її ставлять в залежність від економічних реформ.

УКРАЇНА розвиває своїї звязки як із Сходом, так і з Заходом. Мета – створення відкритої економіки.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ
Елементи фінансового ринку України:

 • валютний ринок – купівля і продаж твердих і м’яких валют здійснюється компаніями та комерційними банками. Найактивніші торги – доларами США, євро, російськими рублями;

 • міжбанківський грошовий ринок – ринок кредитів та депозитів. На цьому ринку банки розміщують між собою у формі депозитів тимчасово вільні кошти. Цим вони регулюють баланси, виконують вимоги державних органів, здійснюють різні за термінами операції.

 • ринок цінних паперів – купівля та продаж корпоративних та державних цінних паперів.


Фондовий ринок. В основному він створювався за рахунок паперової приватизації, коли людям видавалися папірці, які не створювали інвестиційних ресурсів, а лише сприяли перерозподілу об’єктів власності.

СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ І УКРАЇНА
Для сучасної робочої сили характерна гнучкість, мобільність. Посилилася міграція робочої сили. Значно підвищилася роль освіти. Дистанційне навчання.
Кількість нелегальних іммігрантів в Україні – близько 1 млн. людей. Теоретично з України можуть виїхати 10-12 млн. людей. Але практично – 1.5-2 млн. Сильна конкуренція серед робочої сили в світі, а також через низький рівень роботи служб працевлаштування. Відсутність державної підтримки.

НОВА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА І УКРАЇНА
Раніше екологічна політика охоплювала лише питання власне екології, екологічні цілі. Це була концепція стійкого (сталого) розвитку суспільства у вузькому розумінні (вузькій інтерпретації). В даний час ця концепція застосовується в широкому розумінні (широкій інтерпретації), тому що охоплює в єдності екологічні, економічні та соціальні цілі.
Україна приймає участь в діяльності Глобального Екологічного Фонду (створений у 1980-х роках). Зокрема в таких проектах:

 • збереження біорізноманітності;

 • клімат і парниковий ефект (greenhouse effect);

 • озоновий екран землі;

 • охорона і використання землі і природних ресурсів.

В Україні введено в дію механізм сплати за забруднення навколишнього середовища. Розроблені нормативи, які відповідають європейським стандартам.


********************************************************

1 OSI, Open Society Institute.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка