Лекція 10. Синтетичний та аналітичний облік запасів Облік продуктів харчування. Облік медикаментів



Скачати 242.45 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір242.45 Kb.
Тема 8.

Лекція 10. Синтетичний та аналітичний облік запасів

1. Облік продуктів харчування.

2. Облік медикаментів.

3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.



  1. Облік продуктів харчування.

Такі бюджетні установи як установи охорони здоров’я, навчальні заклади, установи

дошкільної освіти, мають, як правило у своєму розпорядженні продукти харчування, необхідні для забезпечення різних допоміжних видів діяльності.

Облік продуктів харчування повинен забезпечити повне збереження продуктів харчування і тари як при їх прийманні, так і під час зберігання та відпуску. Продукти харчування й тара має зберігатися у спеціально пристосованих до цього приміщеннях (складах), що забезпечують повне збереження, дотримання санітарних норм і правил. На рахунку 23 "Матеріали і продукти харчування" обліковуються матеріали та продукти харчування, що знаходяться в установі, з деталізацією за субрахунками.




п/п

Назва субрахунку

Характеристика субрахунку

1

2

3

1

231 "Матеріали для учбових, наукових і інших цілей"

Обліковуються:

- реактиви та хімікати, скло і хімпосуд, метали;

- електроматеріали і радіоматеріали, радіолампи,

фотоприлади;

- папір для видання навчальних програм, посібників,

наукових та інших робіт;

- піддослідні тварини;

- інші матеріали для навчальних цілей і науково-дослідних

робіт;

- дорогоцінні й інші метали для протезування

2

232 "Продукти харчування"

Обліковуються продукти харчування в установах, у кошторисах яких передбачені витрати за кодом економічної класифікації видатків 1133 "Продукти харчування"

3

233 "Медикаменти і

перев'язувальні

засоби"

Обліковуються медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, сироватки, вакцини, кров, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів і перев'язувальних засобів, дрібний медичний інвентар (термометрів, ланцетів, пінцетів, голок тощо) в установах, у кошторисах яких передбачені асигнування за кодом 1132 "Медикаменти і перев'язувальні матеріали", а також обліковуються допоміжні і аптечні матеріали у медичних закладах, що мають власні аптеки

4

234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"

Обліковуються господарські матеріали і канцелярське приладдя, які використовуються для поточних потреб установи (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельні матеріали для капітального і поточного ремонту. Обліковуються медикаменти і перев'язувальні матеріали в установах, у кошторисах яких передбачені кошти за кодом економічної класифікації видатків 1131 "Предмети, матеріали, устаткування й інвентар".

У невеликих установах канцелярське приладдя (папір, олівці тощо) і медикаменти (за винятком спирту і дорогих медикаментів), придбані й одночасно видані на поточні потреби, можуть відразу списуватися на фактичні видатки з відображенням їхньої загальної вартості за дебетом і кредитом субрахунка 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя".

На документах, які підтверджують придбання й одержання цих цінностей, повинен бути підпис особи, яка отримала матеріали

1

2

3

5

235"Паливо, горючі і мастильні матеріали"

Облік усіх видів палива, горючих і мастильних матеріалів, що знаходяться на складах або в коморах, а також безпосередньо у матеріально відповідальних осіб (дров, вугілля, торфу, бензину, газу, мазуту, автолу тощо)

6

236 "Тара"

Облік оборотної, обмінної тари (бочок, бідонів, ящиків, банок

скляних, пляшок тощо), як порожньої, так і такої, що містить

матеріальні цінності, із розподілом за групами або видами.

Слід звернути увагу:

- тара обліковуються за цінами, що зазначенім у рахунках

постачальників;

- при поверненні або реалізації тари різниця між ціною

придбання і ціною реалізації, відноситься на фактичні видатки

7

237 "Матеріали в дорозі"

Облік оплачених установами матеріалів за поставками, що не надійшли до кінця місяця на склад, але підтверджених транспортними документами, а також матеріалів груп централізованого постачання і господарського обслуговування, отриманих на склад і нерозподілених по установах. При надходженні матеріалів оприбутковуються за відповідними субрахунками обліку матеріалів

8

238"Запасні частини до машин і обладнання"

Облік запасних частин, призначених для ремонту і заміни відпрацьованих частин машин (медичних, електронно -обчислювальних тощо), устаткування, тракторів комбайнів, транспортних засобів (моторів, автомобільних шин, включаючи покришки, камери й ободні стрічки тощо), що не обліковуються на субрахунку 105 "Транспортні засоби". Облік запасних частин ведеться за найменуваннями, марками, заводськими номерами, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами.

9

239"Інші матеріали"

Облік сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби й інших тварин, а також насіння, добрива, та інші матеріали, не передбачені субрахунками 231-238

Продукти харчування і тара на складі повинні розміщуватися за найменуванням, сортами, в доступних місцях у секціях, а всередині секцій - за окремими видами (на стелажах, в ящиках, на полицях тощо) таким чином, щоб можна було б забезпечити їх швидке приймання, відпуск і перевірку. Складський облік продуктів харчування ведеться у Книзі складського обліку (ф.№ З- 9).

Продукти харчування належать до такого виду запасів, які за неправильних умов зберігання можуть бути небезпечними для здоров'я населення, і тому в установі має бути організовано контроль за їх якістю. Передусім це стосується контролю за якістю продуктів харчування, що надходять. Так, попередня перевірка якості продуктів харчування (за зовнішніми ознаками) проводиться при їх прийманні завідувачем складу установи. У разі виникнення сумніву в якості продуктів харчування їх приймання здійснюється за обов'язкової участі дієт лікаря (дієтсестри) або чергового лікаря. Оприбуткування продуктів харчування здійснюється на підставі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, накладних, актів приймання.

Під час приймання продуктів харчування матеріально-відповідальна особа повинна здійснити приймання тари на підставі документів на продукти харчування, де окремим рядком зазначається найменування тари, її кількість, ціна й сума. Порожня тара повертається постачальникам.



Відпуск продуктів харчування зі складу до харчоблоку проводиться через шеф-кухаря на підставі Меню-вимоги на видачу продуктів харчування ф. № 3-4. У меню-вимозі зазначається кількість продуктів харчування для приготування однієї порції кожної страви відповідно до затверджених норм харчування на одну людину, а також кількість продуктів харчування, необхідних для приготування усіх порцій цієї страви.

на одну дитину), а працівник бухгалтерії зазначає кількість продуктів харчування, необхідних для приготування усіх порцій цієї страви. Один примірник Меню-вимоги залишається у шеф-кухаря, другий – у комірника, на підставі якого він робить записи у Книгу складського обліку.

Згруповані первинні прибутково-видаткові документи комірник здає з реєстром здачі – прийняття документів до бухгалтерії.

У бухгалтерії облік надходження продуктів харчування ведеться у Накопичувальній відомості про надходження продуктів харчування ф. 3-12. Записи у цій відомості здійснюються на підставі первинних документів, які засвідчують надходження продуктів харчування до установи (накладна, акт приймання), у кількісному та сумовому вираженні.

Протягом місяця у відомості відображаються дані про вартість продуктів харчування, які надійшли, в розрізі постачальників щодо кожного найменування продукту харчування. Після закінчення місяця у відомості підраховується загальна вартість продуктів харчування, що надійшли, по кожному постачальнику окремо.

Накопичувальні відомості про надходження продуктів харчування складаються за кожною матеріально відповідальною особою.



Облік витрачання продуктів харчування ведеться у Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування ф. № З-12, яка заповнюється на підставі даних меню-вимог. У накопичувальній відомості про витрачання продуктів харчування протягом місяця в окремих графах здійснюються записи про кількість витрачених продуктів харчування за кожний день (або декілька днів) виходячи з даних меню-вимоги.

Після закінчення місяця підраховується загальна кількість витрачених продуктів харчування за відомістю за місяць, зазначається їх ціна за одиницю і визначається загальна вартість витрачених продуктів харчування за звітний період. Одночасно звіряється кількість осіб, які одержують харчування, з даними про наявність хворих, кількість дітей, які харчуються в дитячій установі, про відвідування дітей тощо.

На основі накопичувальних відомостей здійснюють записи у меморіальний ордер

11 (зведенні накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. № 398).

Аналітичний облік продуктів харчування ведеться в бухгалтерії установи за найменуваннями, сортами, кількістю, вартістю та за матеріально відповідальними особами в Оборотній відомості ф. № 3-11. Записи у цій відомості здійснюються на підставі даних накопичувальних відомостей про надходження і витрачання продуктів харчування. Наприкінці місяця в оборотних відомостях щомісяця підраховуються обороти та визначаються залишки продуктів харчування на початок місяця, які звіряються з оборотами і залишками по субрахунку 232 "Продукти харчування" у книзі "Журнал-Головна".
Типові господарські операції та кореспонденція рахунків до рахунку 232 "Продукти харчування"

п/п




Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1



Оприбутковано продукти харчування (вартість без ПДВ), що сплачені: шляхом попередньої оплати;

після отримання продуктів харчування

Оприбутковано продукти харчування (вартість без ПДВ), придбані за рахунок підзвітних сум

232
232



364


675

362





- на суму ПДВ, якщо установа не є платником податку

801, 802, 811, 812, 813

364, 675,362




- на суму ПДВ, якщо установа є платником податку

641

364, 675,362

2

Оприбутковано лишки продукти харчування

232

701,702

711-713


3

Списано використані продукти харчування

801, 802, 811, 812, 813,

232

4

Надійшла тара з продуктами харчування

236

364, 675, 362

5

Списано бій тари

801, 802

236

6

Списано бій тари на винних осіб

363

236

7

Повернуто тару

364, 675, 362

236

5

Списання збитків продуктів харчування у межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених за рахунок установи

701,

702,


711-713

232

6

Списання нестач і втрат продуктів харчування, віднесених за рахунок винних осіб,

363

711


7

Відображено нестачу, якщо винна особа не встановлена

05







  1. Облік медикаментів.


На субрахунку 233 " Медикаменти і перев'язувальні засоби" обліковуються медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, дезінфекційні засоби, сироватки, вакцини, кров, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів та перев'язувальні засоби, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки тощо) установ, у кошторисах яких ці видатки передбачені за кодом економічної кваліфікації видатків 1133 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали". На цьому субрахунку також обліковуються допоміжні та аптекарські матеріали в медичних закладах, які мають свої аптеки.

Методика обліку лікарських засобів розглядається залежно від наявності аптеки при медичному закладі в розрізі двох напрямків:



  • облік звичайних лікарських засобів;

  • облік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку.

Придбані та отримані аптекою лікарські засоби оприбутковуються на підставі рахунків постачальників. При надходженні зазначених матеріальних цінностей завідувач аптеки чи інша уповноважена особа здійснює перевірку на відповідність кількості та якості. Отримані та перевірені рахунки постачальників реєструються у Книзі реєстрації рахунків (ф. № 6 - МЗ), після чого вони передаються до бухгалтерії для оплати.

Лікарські засоби, що не підлягають предметно-кількісному обліку, обліковуються як в бухгалтерії, так і в аптеці за роздрібними цінами в сумарному (грошовому) вираженні. Вони реєструються в Книзі ф. № 6 – МЗ.

Склад лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, визначений наказом Міністерства охорони здоров'я від 20.09.95 р. за № 172 та Переліком Міністерства охорони здоров'я від 30.06.94 р. за № 117, з подальшими змінами і доповненнями. До зазначеної категорії препаратів належать: наркотичні лікарські засоби, психотропні лікарські препарати, отруйні лікарські засоби, лікарські засоби, що мають одурманювальну властивість, а також спирт етиловий.).

Облік зазначених препаратів здійснюється як у грошовому виразі (у бухгалтерії та в аптеці), так і в кількісному розрізі відповідних найменувань (в аптеці). Предметно-кількісний облік здійснюється в Книзі предметно-кількісного обліку аптекарських запасів ф.8-МЗ, в якій на кожне найменування, фасування, лікарську форму, дозування лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку (ПКО), відкривається окрема сторінка. До початку записів у книзі її сторінки нумеруються, а їх кількість завіряє головний бухгалтер.



Відпуск лікарських засобів матеріально відповідальним особам з аптеки здійснюється за накладними (вимогами) ф. № 3-3 у двох примірниках. Накладна підписується зі сторони одержувача матеріально відповідальною особою відділення (залишається другий примірник накладної), а зі сторони, що відпускає лікарські засоби, – завідувачем аптеки чи його заступником (залишається перший примірник накладної). Накладна містить наступні характеристики відповідного об'єкта обліку: повну назву лікарського засобу, розмір, фасування, лікарську форму, дозування, упаковку, кількість, ціну. Кожна накладна на видачу лікарських засобів таксується завідувачем аптеки чи його заступником, після чого накладні фіксуються за порядком номерів у Книзі обліку протаксованих накладних (вимог) ф.7-МЗ. Наприкінці місяця в книзі ф.7-МЗ підраховується загальна сума за кожною групою ліків і загальна сума за місяць. На підставі зазначених даних складається звіт аптеки про надходження та витрачання медикаментів, перев'язувальних засобів та виробів медичного призначення ф.П-МЗ, який є підставою для списання видатків по лікарських засобах.

Вибуття лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку, у відділення оформлюється спеціальними накладними (вимогами), затвердженими керівником установи, в яких проставляється штамп, печатка установи, зазначаються номери історії хвороби, прізвища, ім'я та по батькові хворих, для яких виписані ліки. Отримує лікарські засоби (ПКО) виключно матеріально відповідальна особа відповідних відділень, кабінетів.

На підставі накладних (вимог) на відпущені лікарські засоби (ПКО) складається Відомість вибірки витрачених лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку ф.1-МЗ, Загальна кількість відпущених препаратів відповідно до вибірки за день переноситься до книги ф.8-МЗ, записи в яку здійснюються за кожним найменуванням окремо.

До відділень лікарень лікувальні засоби надходять через матеріально відповідальних осіб (головних медсестер, старших медсестер) за накладними (вимогами).

Для отримання медикаментів головним (старшим) медсестрам видається довіреність, строк дії якої залежить від групи медикаментів (для отруйних і наркотичних засобів – до 1 місяця, для інших – у межах поточного кварталу.

Для забезпечення контролю за витрачанням лікувальних засобів під час оформлення довіреності на отримання медикаментів з аптеки фіксується інформація про грошові норми на поточний місяць, яка розраховується за кожним відділенням окремо з урахуванням профілю ліжка.

У відділеннях, куди надходять лікарські засоби зберігаються у шафах, холодильних камерах, сейфах або металевих шафах.

Облік звичайних лікарських засобів у відділеннях здійснюється згідно накладної (вимоги) ф. № 3-3.

Облік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку здійснюється головною (старшою) медичною сестрою у Книзі обліку наркотичних лікарських засобів у відділеннях і кабінетах (ф. № 60-АП). Наприкінці кожного місяця зазначені матеріально відповідальні особи на підставі даних первинного обліку складають Звіт про рух лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку ф.2-МЗ.

Для забезпечення зберігання лікарських засобів у медичних установах створюється постійна комісія, яка щомісячно перевіряє стан зберігання, обліку й витрачання наркотичних засобів і не рідше ніж двічі на рік – фактичну наявність інших лікарських засобів групи предметно-кількісного обліку.

У бухгалтерії медичного закладу аналітичний облік лікарських засобів здійснюється в сумовому виразі за їхніми групами у книзі (картках) кількісно-сумового обліку (ф. № З -6, ф. № З -7).


Типові господарські операції та кореспонденція рахунків до рахунку 233 " Медикаменти і перев'язувальні засоби"

п/п




Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1



Оприбутковано медикаменти (вартість без ПДВ), що сплачені: шляхом попередньої оплати;

після отримання медикаментів

що надійшли в порядку планових платежів

233
233



364


675

361





- на суму ПДВ, якщо установа не є платником податку

801, 802, 811, 812, 813

364, 675,361




- на суму ПДВ, якщо установа є платником податку

641

364, 675,361

2

Оприбутковано лишки медикаментів

233

701,702

711-713


3

Оприбутковано медикаменти. що надійшли, як гуманітарна допомога

233

712

3

Списано використані медикаменти

801, 802, 811, 813,

233




Списано використані медикаменти, що надійшли, як гуманітарна допомога

812

233

4

Надійшла тара

236

364, 675, 361

5

Списано бій тари

801, 802

236

6

Списано бій тари на винних осіб

363

236

7

Повернуто тару

364, 675, 361

236

5

Списання збитків медикаментів у межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених за рахунок установи

701,

702,


711-713

233

6

Списання нестач і втрат медикаментів, віднесених за рахунок винних осіб,

363

711


7

Відображено нестачу, якщо винна особа не встановлена

05






3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
До складу малоцінних і швидкозношуваних предметів бюджетних установ належать предмети, термін корисної експлуатації яких становить менше одного року. Термін очікуваної експлуатації встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю або самостійно установою в момент придбання запасів.

Документальне оформлення надходження і відпуску МШП в експлуатацію, а також облік на складах здійснюється аналогічно обліку матеріалів. При цьому використовуються наступні форми первинних документів з обліку МШП


Документування господарських операцій з руху МШП


Зміст операції (призначення документів)

Назва документа

код форми

Надходження, внутрішнє переміщення, складський облік, реалізація на сторону, передача в експлуатацію аналогічно матеріалам

Аналогічно матеріалам

У випадках виявлення розбіжностей між даними первинних документів і фактичною наявністю матеріальних цінностей складається акт приймання матеріалів



(ф. № 3-1).



Вибуття:

- на потреби установи

а) для поповнення МШП у місцях експлуатації;
б) під час видачі працівникам у тривале користування
- на ремонт, загострення



Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв),

Картка обліку МШП,

Відомість обліку видачі
Замовлення на ремонт або загострення інструментів (пристроїв)

ф. №МШ-1


ф. № МШ-2

ф. № МШ-7

№ МШ-3


Списання:

- через поломку і втрату

- через повне зношення



Акт вибуття МШП

Акт на списання МШП

ф. № МШ-4 ф. ф. № МШ-8


Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів Планом

рахунків передбачено рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані

предмети", до якого відкриваються такі субрахунки


з/п

Назва субрахунків

Характеристика субрахунків

1

221"Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації"

Облік предметів із розподілом на групи:

- знаряддя лову (трали, неводи, сітки тощо);

- пилки, троси для сплаву;

- спеціальні інструменти і спеціальні пристосування

для серійного і масового виробництва певних виробів або

для виготовлення індивідуальних замовлень;

- предмети виробничого призначення; устаткування, що

сприяє охороні праці, предмети технічного призначення,

що не можуть бути віднесені до необоротних активів;

- господарський інвентар - предмети конторського і

господарського облаштування, столовий, кухонний та

інший господарський інвентар, предмети

протипожежного призначення

- сценічно-постановочні засоби вартістю до 10 гривень

за одиницю (комплект)

- інші предмети, термін корисної експлуатації яких, як

очікується, не перевищує один рік



2

222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення"

Облік предметів, що мають специфічне й обмежене призначення тільки в деяких галузях і короткий термін застосування

За дебетом субрахунку 221 відображаються придбані або виготовлені МШП за договірною вартістю (без ПДВ) , за кредитом - введення МШП в експлуатацію з наступним списанням на зменшення фонду МШП.



Особливістю обліку МШП у бюджетних установах є те, що їхня вартість при передачі зі складу в експлуатацію не списується з балансу, а залишається в обліку до повного використання, тобто до часу втрати придатності. Крім того, на вартість МШП, що надійшли в установу, створюють фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах (рахунок 411 "Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах за їх видами") за видами з одночасним відображенням фактичних видатків на придбання.

При передачі в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. за одиницю (комплект) списуються відразу як використані. МШП вартістю понад 10 грн. – відображаються в обліку як МШП в експлуатації, а коли настає їх повне зношування, списуються на основі актів, затверджених керівником.

А тому бюджетні установи для обліку МШП, що перебувають на складі та в експлуатації, можуть відкривати окремі аналітичні рахунки, наприклад: 221/1 "МШП на складі", 221/2 "МШП в експлуатації"'.



Аналітичний облік за субрахунком 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації в бухгалтерії ведеться за назвами предметів, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами в Книзі кількісно-сумового обліку матеріалів ф. № 296, тобто аналогічно обліку матеріалів. або на вкладних аркушах до інвентаризаційного опису й порівняльної відомості. Синтетичний облік операцій щодо руху малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться в Накопичувальній відомості про вибуття та переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів - меморіальний ордер № 10", підсумки якого переносяться до книги Журнал-головна.
Типові господарські операції та кореспонденція рахунків до рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"




Зміст

господарської операції



Кореспондуючі рахунки




Д-т

К-т

1

Оприбутковано МШП, виготовлені у власній майстерні:

надходження МШП на склад готових виробів


241

821





передача МШП для власного використання

221

241




відображення другим записом фактичних видатків та створення фонду у МШП

801,802

411


2

Оприбутковано МШП (вартість без ПДВ), що сплачені: шляхом

попередньої оплати;

після отримання продуктів харчування

Оприбутковано продукти харчування (вартість без ПДВ), придбані за рахунок підзвітних сум



221


221
221

364


675
362




- на суму ПДВ, якщо установа не є платником податку

801, 802, 811, 812, 813

364, 675,362




- на суму ПДВ, якщо установа є платником податку

641

364, 675,362




одночасно робимо на вартість без ПДВ

801, 802, 811, 812, 813

411

3

Оприбутковано надлишки МШП, виявлені при інвентаризації; одержані безплатно МШП від спонсорів, як гуманітарна допомога тощо

221


411


4

Видача МШП зі складу в експлуатацію:

вартістю до 10 грн. за одиницю (комплект)


411

221/1





вартістю понад 10 грн. за одиницю (комплект)

221/2

221/1

5

Списано МШП, вартістю понад 10 грн. за одиницю (комплект)

411

221/2

6

Списано МШП, що вибули з різних причин:

на облікову вартість


411

221





на вартість одержаних матеріалів від ліквідації МШП, залишених для господарських потреб установи

231,234, 235,238, 239

701,702,711,712,713






на вартість одержаних матеріалів, яка підлягає зарахуванню в доход бюджету

231,234

642


6

Реалізація надлишків МШП:










на облікову вартість

411

221




на суму виручки від реалізації без ПДВ

313,323 364,675

711




на суму ПДВ

313,323, 364,675

641


7

Списання недостач МШП, виявлених при інвентаризації на облікову вартість

411

221




на вартість стягнення з винних осіб (якщо такі виявлені)

363

642


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка