Лекція №10. Оцінка практичності кі. Тестування на зручність застосування. Цілі оцінки практичностіСкачати 87.48 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір87.48 Kb.
Лекція №10.

Оцінка практичності КІ. Тестування на зручність застосування.


 1. Цілі оцінки практичності.

Основний елемент розробки програмного продукту і КІ - тестуванні за участю користувачів. Якщо продукт задовольняє вимогам до практичності та іншим критеріям, він передається клієнтам. Якщо продукт не відповідає критеріям, він допрацьовується в ході чергової ітерації.

Практичність та загальний рівень задоволеності користувачів залежить від багатьох факторів. Практичність ПЗ - це функція можливостей, КІ, продуктивності, надійності, простоти інсталяції та інформаційної підтримки продукту. Перераховані змінні є базовими факторами. Збір користувацьких відгуків за кожним з цих напрямків важливий для причинного аналізу проблем та загальної оцінки практичності.Оцінка практичності висуває наступні основні цілі:

 • прогнозування користувацької задоволеності;

 • аналіз підходів, пов'язаних з зовнішнім виглядом, поведінкою та користувацькою взаємодією;

 • виявлення та вирішення проблем;

 • перевірка критеріїв;

 • конкурентна оцінка.

Оцінки призначені для визначення рівня короткотривалої та довготривалої практичності.


 1. Види оцінок.

Методи оцінки практичності:

 • перегляд (review) - неформальний та еврістичний;

 • наскрізний контроль (walk-through);

 • лабораторні випробування за участю типових користувачів (lab-based test);

 • випробування на території замовника за участю реальних замовників (in-your-house test);

 • експлуатаційні випробування (field test).

При проведенні оцінок найбільшу роль відіграють наступні фактори:

 • наперед визначені та об'єктивні критерії;

 • структурні та об'єктивні методи;

 • залучення користувачів до проведення оцінок;

 • методи, які дозволяють визначити, що вірно, а що ні.
 1. Підготовка до проведення та проведення оцінки.

Ретельна підготовка до проведення оцінки та її виконання сприяють обгрунтованому результату, а уміння вислухати користувачів може забезпечити стійкий та якісний зворотній зв'язок із ними. Незалежно від використовуваного методу при проведенні оцінки необхідно слідувати базовій послідовності кроків для залучення користувачів та одержання надійних результатів.

Етапи підготовки оцінювання:

 • план;

 • проект;

 • брифінг (інформаційна нарада), який передує оцінці;

 • анкетування, яке передує оцінці;

 • сценарії та задачі;

 • анкетування по завершенню сценарію;

 • анкетування по завершенню випробувань;

 • збір інших даних (час, необхідний для завершення; кількість звернень за допомогою; помилки та проблеми користувача; коментарії та питання користувача; місця в сценарії, де користувач був позбавлений можливості продовжувати виконання задачі або допускав серйозні помилки);

 • визначення суб'єктів тестування;

 • тестова платформа;

 • призначення координаторів тестування.

Крім планування та підготовки, проведення оцінки включає інші основні кроки. Після того, як матеріали і об'єкт тестування готові, бригада по оцінці продукту виконує наступні задачі:

 • організація;

 • пілотне тестування;

 • анкетування до оцінки;

 • виконання сценарію;

 • зауваження до оцінки;

 • порівняння;

 • анкетування після сценарію;

 • всебічна оцінка.
 1. Поняття зручності застосування продукту.

Зручність застосування є "клеєм", який скріплює всі частини, які повинні з'єднатись разом, щоб скласти якийсь продукт. Тобто зручність застосування збирає в єдине ціле наступні частини: бізнес-процес; технологію; користувацький інтерфейс; електронну підтримку виконання задачі.

Зручність застосування повинна бути частиною проекту і проходити тестування в процесі розробки та проектування. Зручність застосування повинна мати операційне визначення (щоб її можна було виміряти) та забезпечувати тестування. Головне при тестуванні - правильно обрати методи, за допомогою яких воно проводитиметься. Проблема розробки якісного КІ та проведення тестування на зручність застосування надзвичайно важливі та взаємозв'язані. Вдалий проект інтерфейсу ще не гарантує, що продукт буде зручно використовувати, і в той же час тестування за участю користувачів в жодній мірі не заміняє якісної розробки. Обидва питання складають частину процесу розробки інтерфейсу, яка називається проектування зручності застосування.Професори та дослідники сходяться на думці, що в комп'ютерній галузі термін "зручність застосування" трактується надто вільно. Ці автори пропонують декілька категорій загального характеру, за допомогою яких можна дати чітке визначення терміну "зручність застосування" з точки зору комп'ютерного ПЗ в різних користувацьких та системних середовищах. До цих категорій слід звернутись під час розробки анкет, контрольних списків або керівних принципів для оцінки програмних продуктів.

Категорії зручності застосування:

 • легкий у використанні;

 • легкий у вивченні;

 • легкий в повторному вивченні;

 • легко забувається;

 • не приносить шкоди;

 • легко підтримується;

 • легко контролюється;

 • легко розподіляється всередині групи;

 • легко впроваджується в існуючі операції.

Раншіе проектувальники вдосконалювали програмні продукти, додаючи до них додаткові функції. Для вдалого продажу продукту основний акцент робився на кількість функцій, які він мав, при цьому мало кого цікавило, як користувачі їх застосовуватимуть. В наш час проектувальники програм орієнтуються на задачі, які стоять перед споживачами. Подібний проблемно-орієнтований підхід повинен виконуватись при розробці КІ, включаючи систему електронної допомоги та технічну документацію.


 1. Важливість тестування на зручність застосування ПЗ.

Вже на початковому етапі розробки тестування на зручність застосування дозволить нам зрозуміти, чи зможуть споживачі взагалі використовувати цей продукт. Для відповіді на це питання необхідно одержати підтвердження того, що створюваний додаток виконуватиме потрібні користувачам функції та забезпечить їм додаткові переваги в бізнесі. Основні причини, чому тестування на зручність застосування так важливе:

 • інтуїція розробників та проектувальників іноді може підвести;

 • термінологія розробників і проектувальників не завжди співпадає з термінологією, до якої звикли користувачі;

 • всі люди різні, тому в природі не існує "середньостатистичного" користувача;

 • інструкції та керівні принципи по розробці питанб зручності застосування не повні;

 • інформації, одержуваної від користувачів по телефону або електронній пошті, недостатньо для проведення оцінки якості продукту;

 • витрачені на проведення тестування час, гроші та ресурси завжди окупаються;

 • продукти, створені частинами, звичайно бувають несумісними на системному рівні;

 • проблеми, виявлені на завершуючих стадіях розробки, складніше і накладніше виправляти;

 • усунення помилок під час проектування дозволить скоротити витрати на наступну підтримку програми;

 • оцінка зручності застосування може дати переваги перед конкуруючими продуктами.

Міжнародна організація стандартизації (ISO) дає наступне визначення: "Зручність застосування - це ефективність, рентабельність та задоволення, з яким користувачі можуть виконати ті чи інші задачі в заданому середовищі". Тестування на зручність застосування проводиться для того, щоб оцінити якість роботи продукту і вияснити, наскільки він ефективний, рентабельний та чи задоволені ним користувачі.

Тестування на зручність застосування здійснюється на різних етапах розробки продукту, щоб забезпечити зворотній зв'язок з користувачами. Це допомагає вдосконалювати весь проект в цілому, скорочує кількість помилок, проводить порівняльний аналіз продуктів і весрій, а також підтверджує відповідність продукту вимогам, які до нього висуваються. Тестування є частиною загального процесу розробки зручності застосування.Способи проведення тестування:

 • спостереження;

 • проведення опитів та досліджень;

 • контекстуальні опитування;

 • еврістичні оцінки;

 • робота з виділеними групами;

 • лабораторне тестування.

Методи оцінки зручності застосування:

 • методи оцінки роботи, які передбачають підрахунок дій, визначення повноти виконання задачі, підрахунок часу, помилок та звернень по допомогу. Такі методи називають чисельними;

 • суб'єктивні методи, які включають збір усних та письмових повідомлень користувачів про їх сприйняття, думки, судження, переваги, а також ступінь задоволеності системою та їх власну виконану роботу. Ці методи носять назву якісних. 1. Цілі і задачі тестування.

Перш ніж планувати і проводити тестування на зручніть застосування продукту слід чітко визначити цілі і задачі, які стоять перед ним.

Бут (Booth) виявив 4 фактори, що складають зручність застосування: корисність, ефективність, простота вивчення та відношення користувача. Шекель (Shackel) теж розбиває зручність застосування на 4 схожих категорії: простота вивчення, ефективність, гнучкість та відношення користувача.

Цілі і задачі, які стоять перед розробкою зручності застосування, повинні визначатись для всіх програмних продуктів. Цілі - це забезпечення переваг продукту перед конкуруючими в області простоти вивчення, ефективності, гнучкості і т.д. Цілі напряму пов'язані з чотирма факторами зручності застосування. Цілі самі по собі не підлягають безпосередній оцінці - вони повинні бути розділені на задачі, які представляють собою уточнення цілей, вони більш конкретні і детальні, їх можна оцінити і виміряти. Досягнення однієї цілі може вимагати розв'язку багатьох задач. Задачі повинні бути вибудовані таким чином, щоб містити інформацію по конкретних діях або операціях. 1. Переваги тестування. Надійність та достовірність результатів.

Користувачі хотять одержати в своє розпорядження продукти передових або новітніх технологій, високої якості, прості у використанні та дешеві в розробці. Виникає питання: скільки коштує зручність застосування?

Кожен розробник і проектувальник повинен сам приймати участь або спостерігати за процесом тестування свого продукта. Однак потрібно намагатись, щоб в нього не втручались проектувальники, які надто добре поінформовані про роботу продукту. Розробники продукту повинні відігравати допоміжну роль і не заміняти собою спеціалістів по моніторингу тестування.Надійність тесту полягає в тому, що один і той же тест може проводитись знову й знову і демонструватиме однакові результати. Це в корні відрізняється від достовірності тесту. Тест вважається достовірним, якщо точно вимірює те, що повинно бути виміряно. Порівняльне тестування на зручність застосування продуктів може бути мало надійним, але не приймайте його достовірність "по номінальній вартості". Нескладно розробити сценарії і задачі, які гарно висвітлять технологію або функції одного продукту в порівнянні з аналогічними характеристиками іншого. Різні типи вимірювань, використовуваних при тестуванні, можуть кардинально змінити результати. 1. Тестування різних інтерфейсів. Тестування операційних систем.

В останні роки було проведено ряд порівняльних аналізів, спрямованих на визначення переваг графічних КІ (ГКІ) над традиційними текстовими КІ (ТКІ) для виконання стандартних користувацьких задач. Одним з найбільш відомих досліджень є звіт Wharton Report під назвою "The Value of GUIs", який пропонує 7 переваг ГКІ на основі одержаних результатів тестування. Вони полягають в тому, що користувачі ГКІ:

 • працюють швидше;

 • виконують більше задач;

 • мають більш високу продуктивність;

 • зазнають меншої розгубленості;

 • менше втомлюються;

 • мають більше можливостей для самонавчання та дослідження додатків;

 • більш здатні до вивчення більшого числа можливостей додатку.

При порівняльному тестуванні операційних систем основну увагу приділяють наступним факторам:

 • час виконання задачі в системі;

 • показник успішності виконання задачі;

 • продуктивність системи;

 • ступінь задоволеності користувачів;

 • переваги користувачів.

Висновки про порівняльні тести:

 • порівняльні тести можуть надати корисну інформацію при дослідженні зручності застосування нових версій програмного продукту;

 • слід використовувати задачі загального характеру і області відомих проблем в якості базових задач, щоб провести точні порівняльні вимірювання між версіями продуктів;

 • слід затосовувати стандартні вимірювання зручності застосування;

 • слід використовувати зовнішніх, незалежних виконавців для планування та проведення тестування на зручність застосування, щоб зменшити суб'єктивність сприйняття.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка