Лекція 1 Word. Створення документаСкачати 206.69 Kb.
Дата конвертації29.11.2016
Розмір206.69 Kb.
Лекція 1 Word. Створення документа.

Мета. Ознайомити учнів з вікном програми і основним меню, розглянути основні дії при налаштуванні редактора, а також при введенні тексту на українській , англійській, російських мовах – стандартних мовах, що використовують комп’ютери, навчитись зберігати текст на диску, розглянути редактор виправлення помилок та вихід із редактора.

Хід уроку

1. Організаційний момент.
2. Оголошення теми й мети уроку, мотивація.

Мотивація.
Учитель: На попередніх уроках ми з вами вивчали одну з частин програмного забезпечення – це системне програмне забезпечення, яке дало нам можливість опрацювати програми, які забезпечували функціонування самої системи комп’ютера. Але ми знаємо, що комп’ютер – це машина, яка використовується в багатьох сферах життя людини. Постає питання, завдяки чому? 
Учень: Напевно, завдяки іншій складовій програмного забезпечення – прикладному програмному забезпеченню.
Учитель: Уявимо собі ситуацію, нам потрібно видати нашу наукову роботу. Для кращого розуміння почерку людини використовують друкарську машинку. Але принцип друкування тексту: якщо є помилки, то постійно доводиться їх виправляти і знову створювати чистовий варіант тексту. Робота дуже складна і має велике навантаження для творчої людини. Щоб спростити цю роботу, була створена програма в операційній оболонці Windows, яка дістала назву Word. Отже запишіть тему уроку.
Тема.
Текстовий редактор Word. Створення документа.
Мета.
Розглянемо основні поняття, які використовує даний редактор Word: запуск програми, налаштування, введення тексту, збереження документа, виправлення помилок і вихід із редактора.

3. Введення нового матеріалу.
Текстовий редактор можна запустити декількома способами: за допомогою ярлика програми чи документа, офісної панелі, пункту ПРОГРАМИ головного меню.
В основному меню програми існує така команда як ФАЙЛ. Вона дає можливість працювати з документом як з окремим текстовим файлом. Командами ФАЙЛ→ВІДКРИТИ відкривають існуючий документ, а ФАЙЛ→НОВИЙ створюють новий. Відкриється вікно текстового редактора, що міститиме вікно документа з назвою, наприклад, Документ 1. 
Вікно програми складається з:
● рядка, в якому є назви програми й документа та кнопки керування вікном програми;
● рядка основного меню з кнопками керування вікна документа;
● панелей інструментів і лінійки, якщо вони ввімкнені;
● робочого поля документа зі смугами прокручування і кнопками задання вигляду документа лівий нижній кут);
● рядка статусу, що містить деякі відомості про поточну сторінку документа.
Налаштування редактора. Наявність у робочому полі І-подібного курсору дає змогу вводити текст. Однак перед першим сеансом користувач готує середовище до роботи. За допомогою команд основного меню або кнопок панелей інструментів він може задати потрібні параметри (режими) функціонування програми. Найчастіше виконують такі підготовчі дії:
 вмикають панелі інструментів і лінійку (ВИГЛЯД);
● задають параметри сторінки: її розмір і поля (ФАЙЛ → ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ);
● вибирають вигляд документа (ВИГЛЯД);
● задають розмір абзацного відступу;
● задають назву шрифту, розмір символів, спосіб вирівнювання тексту;
● вмикають або вимикають засоби автоматичного перевіряння правопису;
● присвоюють паролі документам, якщо його треба захистити.
Підсвічена (натиснена) кнопка на панелі чи в меню відповідає увімкненому режиму, а сіра (ненатиснена) – вимкненому.
Лінійку вмикають (команда ЛІНІЙКА), щоб простежити за горизонтальними та вертикальними розмірами робочого поля сторінки, задати відступ тексту від лівого краю поля (нижній лівий трикутник), відступ від правого краю (верхній трикутник). Відступи у поточному абзаці чи вибраному тексті регулюють, перетягуючи на лінійці трикутники мишею. Інші параметри функціонування програми задають на закладках діалогового вікна команди ПАРАМЕТР, що є у пункті СЕРВІС.
Елементами діалогового вікна є закладки, текстові поля, кнопки, поля-списки, поля лічильники, вимикачі. Щоб розгорнути закладку, необхідно на її назві клацнути мишею.
Отже, після виконання всіх перелічених дій приступаємо до введення документа. Пригадаємо правила введення текстів:
● не натискайте клавішу вводу для переходу на інший рядок;
● не натискайте на клавішу пропуск для створення абзацних відступів і центрування тексту;
● не натискайте на клавішу Back space, щоб перемістити курсор до позиції з помилкою;
● щоб отримати велику літеру, натиcніть на клавішу Shift$
● стежте, щоб не була натиснена клавіша Caps Lock, інакше усі букви будуть великими;
● пам’ятайте, що наступний абзац(після натискання клавіші вводу) набуде вигляду попереднього.
Розглянемо найважливіші дії, які можна виконати над текстовим документом. За допомогою команд пункту ФАЙЛ чи кнопок стандартної панелі інструментів, що їх дублюють, можна:
● створити новий (СТВОРИТИ, Ctrl +N);
● відкрити старий (ВІКРИТИ, Ctrl + O);
● зберегти на диску (ЗБЕРЕГТИ);
● зберегти з новою назвою (ЗБЕРЕГТИ ЯК...);
● закрити(ЗАКРИТИ);
● друкувати (ДРУКУВАТИ, Ctrl + P). 
Закінчити роботу з редактором можна або засобами пунктів меню ФАЙЛ → ВИЙТИ, або закривши усі вікна (Alt +F4). Під час зберігання файлу стежте, щоб файл був збережений не в будь-якій папці, а в папці призначеній для даного документа. Для цього потрібно відкрити список папок і вибрати в ньому потрібну папку на заданому диску.

4. Підсумки уроку і домашнє завдання.

Як підсумок нашої роботи буде написання словника.Вигляд

Вид

View

Створити

Создать

New

Редагувати

Правка

Edit

Лінійка

Линейка

Ruler

Розмітка сторінки

Разметка страницы

Page Layout

Параметри сторінки

Параметры страницы

Page Setup

Панелі інструментів

Панели инструментов

Toolbar

Переноси

Переносы

Hyphenation

Попередній перегляд

Предварительный просмотр

Print Preview

Книжкова

Книжная

Portrait

Сервіс/ Параметри

Сервис / Параметры

Tools / Options

Загальні

Общие

General

Правопис

Правописание

Spelling & Grammer

Мова

Язык

Language

Зберігання

Сохранение

Save

Межі і заливка

Границы и заливка

Borders and Shading

Буквиця

Буквица

Drop Cap
Д./з. : конспект, §1. 10 (підручник)

нагору

 

Практична робота №1 Word. Створення документа.Мета. Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ.

Хід роботи.

 1. Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню.

 2. Увімкніть панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ та ФОРМАТУВАННЯ і ЛІНІЙКУ. Задайте вигляд документа РОЗМІТКА СТОРІНКИ.

 3. Задайте параметри сторінки.

 4. Змініть шрифт та його розмір.

 5. Переконайтесь, що вигляд шрифту нормальний, і задайте вирівнювання тексту – з обох боків.

 6. Перевірте чи задані сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці.

 7. Перевірте чи задано параметри: Автоматично перевіряти орфографію і Пропонувати автоматично правильне слово?

 8. Задайте режим показувати границі області тексту.

 9. Виберіть мову для перевірки правопису – українську чи російську.

 10. Задайте режим автоматичного перенесення слів.

 11. Задайте відступ першого рядка абзацу 1см.

 12. Дайте назву даному документу – ваше прізвище.

 13. Уведіть текст – “ВСТУП” з підручника “Інформатика 10-11 клас”(Де знайти на клавіатурі деякі символи? – є , ї )

 14. Увімкніть режим показу недрукованих символів.

 15. Скільки абзаців, слів і символів є у набраному тексті?

 16. Занесіть текст на дискету.

 17. Перевірте правопис і виправте помилки.

 18. Задайте час авто зберігання документа – 4 хвилини.

 19. Збережіть текст і закрийте програму WORD.

 20. запустіть програму WORD і відкрийте щойно створений документ.

 21. Перші три абзаци залийте кольоровим фоном на свій смак.

 22. Створіть буквиці у першому і другому абзацах.

 23. Закрийте вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

нагору

 

Урок 2 Word. Форматування текстових документів.Мета. Навчити дітей форматувати титульні сторінки для своїх робіт, а також використовувати текстовий редактор для написання ділових листів, розвивати культуру мови та записів.

Хід уроку

1. Організаційний момент.
2. Оголошення теми й мети уроку, мотивація.
Мотивація.
Використовуючи набір тексту на комп’ютері за допомогою відомого вже нам редактора. Часто постає питання про оформлення документа, про його задання за зразком чи відповідно до вимог користувача. Усі ці можливості теж може вирішити заданий текстовий редактор Word. Він може виконувати певний набір команд і вказівок , які дадуть змогу це все виконати. Тому запишемо тему уроку.
Тема. Форматування документів.
Мета. Отже, розглянемо основні параметри, які використовує текстовий редактор Word для форматування текстових документів. Не тільки за бажанням користувача, але й за стандартами оформлення документації на прикладі майстра ділового листа.

3. Перевірка домашнього завдання.
Для перевірки домашнього завдання використаємо спосіб тестового опитування учнів. Для цього кожен учень повинен мати при собі чистий листок паперу, на якому буде описувати правильні на його думку відповіді до запитань.
Запитання для опитування:

 1. Як запустити програму-редактор?

 2. Якого елемента не вистачає для повного вигляду програми-редактора?

 3. Яку дію потрібно виконати, щоб закрити вікно документа?

 4. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

 5. Опишіть основні кроки при підготовці редактора до роботи?

 6. Зобразьте значок, за допомогою якого можна:
  А) відкрити документ;
  Б) перевірити правопис;
  В) переглянути загальний вигляд документа.

 7. Для чого призначена ЛІНІЙКА?

4. Введення нового матеріалу.
Дамо на початку означення дії форматування: форматувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачеві або, який має деякий зразок. 
Форматування виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд із пункту головного меню ФОРМАТ.
Вони дають змогу задати таке(Учитель по мірі розповіді, на дошці виставляє замальовані значки, які зображають відповідні кнопки):
● Стиль документа;
● Назву шрифту;
● Розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см)
● Вигляд шрифту:
- товстий(ж),
- курсив(к),
- підкреслений(ч)
● Вирівнювання рядків абзацу:
- до лівого краю,
- до центру, до правого краю, двобічне;

  1. Нумерований список;

  2. Маркований список;

  3. Заливка кольором вибраного фрагмента;

  4. Колір букв у вибраному фрагменті тексту.

Але ці дії можна виконувати лише в тому випадку, коли текст буде виокремлений (вибраний, виділений). Цей текст буде виділений інверсним кольором. Цю дію виконують так: клацають на початку фрагмента і перетягують мишею курсор над текстом або (без миші) переміщають курсор клавішами-стрілками, утримуючи натиснену клавішу Shift.
Ділова переписка – це невід’ємний елемент в роботі багатьох людей. Діловий лист чи лист до друзів або родичів можна написати за допомогою програми Word. Автоматизувати процес створення ділового листа дає змогу засіб МАЙСТЕР ЛИСТІВ, з яким ознайомитеся під час виконання практичної роботи.

5. Підсумки уроку і домашнє завдання.
Як підсумок нашої роботи буде написання словника.

Шрифт

Шрифт

Font

Анімація

Анимация

Animation

Маркований список

Маркированный список

Bullets

Листи і факси

Письма и факсы

Letters and Faxes

Майстер листів

Мастер писем

Letter Wizard

Сучасний лист

Современное письмо

Contemporary Letter

Відправник

Отправитель

Sender Info

Далі/Готово

Далее/Готово

Next/Finish

Звичайний

Обычный

Normal

Вітання

Приветствие

Salutation
нагору

 

Практична робота 2 Форматування текстових документів.Мета. Уміти форматувати тексти і створювати ділові листи.

Хід роботи.

 1. Запустіть програму редактор і підготуйте документ до введення тексту.

 2. Уведіть перший текст – титульну сторінку звіту до практичної роботи. Уведіть текст не форматуючи його, тобто так:

Міністерство освіти і науки України
Гімназія імені Пантелеймона Куліша
(Тут введіть назву предмета)
Лабораторна робота№2
Тема: Редактор текстів. Форматування текстів
Варіант: (тут введіть номер вашого комп’ютера )
Виконав: прізвище та ініціали
Група 
Дата
Викладач: прізвище та ініціали
Місто-рік

 1. Сформуйте текст, змінюючи розміри і вигляд шрифті, кольори тощо, так щоб текст зайняв цілу сторінку і мав такий вигляд(клавішею пропуск користуватися не можна)

Міністерство освіти і науки України

Гімназія імені Пантелеймона Куліша

(Тут введіть назву предмета)

Лабораторна робота №2

Тема: Редактор текстів. Форматування текстів

Варіант: (тут введіть номер вашого комп’ютера )

 

 

 Виконав: прізвище та ініціали
Група 
Дата
Викладач: прізвище та ініціали

 

Місто-рік 1. Перевірте, чи оптимально розташований текст на аркуші

 2. Задайте різні перетворення шрифтів і ефекти анімації над окремими фрагментами.

 3. Проекспериментуйте з командою Символи, що не друкуються.

 4. Збережіть текстовий документ в особистій папці з новою назвою – прізвище 2

 5. Створіть новий документ(тип звичайний), який міститиме діловий лист.

Зразок листа.

79053, м. Львів


Наукова, 3⁄4
Костіву Р.
19. 03. 2001


Шановний пане Романе Костів!
Дирекція банку з приємністю повідомляє Вас, пане Романе Костів, що за результатами успішної діяльності банку Ваші дивіденди за минулий рік становлять 1250 грн.

З повагою, {тут введіть своє прізвище}


комерційний директор

 1. Збережіть лист в особистій папці з новою назвою – Прізвище 2.

 2. Створіть новий документ з листом до друга. У тексті листа повинна бути фраза “Чи знаєш ти, що ... ” і три абзаци з відповідями на три контрольні запитання.Виправте граматичні помилки у листі.

 3. Застосуйте до трьох абзаців тексту перетворення Нумерований список.

 4. Перетворіть нумерований список у маркований.

 5. Збережіть виправлений текст у файлі – Прізвище 3

 6. Продемонструйте тексти викладачеві

 7. Закрийте вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

нагору

 

Урок 3 Word. Побудова таблиць і діаграм.Мета. Розглянути основні способи створення таблиць, а також один із видів подання графічно інформації – діаграми, розібрати переваги даного способу представлення інформації для споглядача, розвивати логічне мислення і культуру мови та записів.

Хід уроку1. Організаційний момент.
Роздати роботи, які були написані на попередньому уроці і зробити їх короткий аналіз.

2. Оголошення теми й мети уроку, мотивація.
Мотивація.
У деяких випадках постає питання про подання в іншому ракурсі інформації, яка дасть змогу краще оцінити об’єм і її цінність. Якщо будемо подавати, наприклад, інформацію про успішність вашого класу, то напевно зручно відобразити це у вигляді таблиці, що дасть змогу компактніше розмістити вибрані повідомлення.
Тема. Побудова таблиць і діаграм.
Мета. Отже, розглянемо основні параметри, які використовує текстовий редактор Word для побудови таблиць і відповідним до діаграм.

3. Перевірка домашнього завдання.
Для перевірки домашнього завдання використаємо спосіб тестового опитування учнів. Для цього кожен учень повинен мати при собі чистий листок паперу, на якому буде описувати правильні на його думку відповіді до запитань.
Запитання для опитування:

 1. Що таке форматування тексту?

 2. Які способи дають змогу виконати дану дію?

 3. З переліку дій виберіть, ті які відносять до форматування: визначення типу документа, розмір шрифту, вирівнювання по лівому краю, правопис, виділення не друкованих символів, нумерований список, розмір споглядання листка, колір букв, назва шрифту.

 4. Як виокремити текст за допомогою клавіатури?(вкажіть набір символів)

 5. Як виокремити текст за допомогою миші?

 6. Вкажіть кнопку, яка дає змогу:
  А) ввімкнути маркований список;
  Б) надрукувати текст курсивом, напівжирним;
  В) задати колір літер;
  Г) подати текст у вигляді підкреслених букв;

 7. Які є види анімації для шрифтів?

4. Введення нового матеріалу.
Анкетні чи статистичні дані, дані виробничого характеру тощо часто варто наводити у вигляді таблиць. Таблиці призначені для наочного подання інформації. Елементами таблиці є клітинки(комірки, чарунки), рядки, стовпці рамки і дані ,які є в клітинках.
Є три способи створення таблиць за допомогою таких команд:
● ВСТАВИТИ ТАБЛИЦЮ;
● НАРИСУВАТИ ТАБЛИЦЮ;
● ПЕРЕТВОРИТИ ТЕКСТ В ТАБЛИЦЮ.

Розглянемо більш детальніше кожен спосіб. 1. У наслідок виконання запропонованої команди, отримаємо діалогове вікно, де треба задати кількість рядків і стовпців майбутньої таблиці. Після натискання ОК таблиця розміститься там де був курсор. Якщо рамки таблиці мають вигляд крапок, то таблиця буде не розграфлена, тобто на папері рамки виводиться не будуть. Щоб їх відобразити, то в пункті меню ФОРМАТ→МЕЖІ І ЗАЛИВКА встановимо потрібний нам вигляд меж таблиці.

 2. Після виконання другої команди, з’явиться панель інструментів ТАБЛИЦЯ І МЕЖІ. Курсор миші набуде вигляду олівця. На цій панелі вибирають тип ліній, її товщину колір тощо. Спочатку рисують зовнішній прямокутник, а потім – усі потрібні лінії. Клацнувши двічі в клітинці лівою кнопкою миші, можна вводити дані. Щоб продовжити рисування, треба клацнути на кнопці з зображенням олівця, а щоб витерти нарисоване – гумку.

 3. Цей спосіб дуже простий: спочатку треба ввести дані. Між даними обов’язково треба набрати розділював – символ, якого немає в даних, наприклад, пропуск, кому, крапку чи інше. Введений текст виокремлюють і застосовують команду ПЕРЕТВОРИТИ ТЕКСТ У ТАБЛИЦЮ з пункту меню ТАБЛИЦЯ. Отримаємо діалогове вікно, в якому потрібно правильно зазначити, що за розділювач використовувався.

Якщо таблиця містить інформацію про діяльність фірм, рекламу, то дані можна оформити також у вигляді діаграми. Щоб вставити відповідну до таблиці діаграму у текстовий документ, її треба виокремити і виконати послідовність команд ВСТАВИТИ → РИСУНОК → ДІАГРАМА. Через деякий час(що залежить від швидкості вашого комп’ютера) з’явиться таблиця в дещо іншому форматі , який називається Exel, також відповідна діаграма – стовпчикового типу. У цей момент можна робити зміни в таблиці – діаграма змінюватиметься автоматично. Вигляд діаграми можна змінити за допомогою команди ТИП ДІАГРАМИ з контекстного меню ДІАГРАМИ. Після виконаного редагування, клацаємо лівою кнопкою миші десь на полі, і через деякий час вона з’явиться на місці курсору. Тепер можна змінити розміри діаграми чи її розташування, повернути об’ємну діаграму.
Діаграма – це об’єкт, який активізують клацанням миші один раз у його межах. Якщо клацнути двічі, то одержимо доступ до всіх елементів діаграми. Активний елемент буде оточений маркерами(чорними прямокутниками).

5. Підсумки уроку і домашнє завдання.
Як підсумком нашого уроку буде словник з тих слів, які безпосередньо мають відношення до теми “Побудова таблиць і діаграм”.

Вставити таблицю

Добавить таблицу

Insert Table

Нарисувати таблицю

Нарисовать таблицу

Draw Table

Перетворити текст

Преобразовать в таблицу

Convert Text to Table

Межі і заливка

Границы и заливка

Borders and Shading

Діаграма

Диаграмма

Chart

Рисунок

Рисунок

Picture

Розділювач

Разделитель

Separator

Впорядкувати

Сортировка

Sort

За зростанням

По возрастанию

Ascending
Д/З: До практичної роботи підготувати такі задачі:
І варіант
Деяка фірма планує рекламний розпродаж трьох видів товарів і сповіщає про це у рекламному повідомленні. Створити таблицю з назвою Наші нові ціни , де буде чотири стовпці з заголовками Наші товари, Назва 1, Назва 2, Назва 3 і два ряди даних, що мають назви Сьогодні, Завтра. Побудувати діаграму для створеної таблиці.
ІІ варіант
Вибори президентів, ректорів вузів, депутатів, лідерів партій і молодіжних організацій супроводжується опитуванням про шанси претендентів. Створити таблицю з назвою Шанси претендентів, де навести дані про шанси декількох претендентів(зі 100%) станом на вчора і сьогодні. Прізвища чотирьох претендентів ввести довільні, наприклад, своїх друзів. Числові дані будь-які, але сума в рядку повинна дорівнювати 100. так таблиця буде містити п’ять стовпців з такими заголовками: Прізвище, конкретне прізвище1, конкретне прізвище2, конкретне прізвище3, конкретне прізвище4 і три рядки , останні два починаються з назв рядів даних: Вчора, Сьогодні. Створити діаграму до даної таблиці.
ІІІ варіант
Створити таблицю з назвою Мої друзі, де є п’ять стовпців і деяка, невідома заздалегідь, кількість рядків з даними про ваших друзів. Заголовки стовпців: Прізвище, Ім’я, Місто, Телефон, Загальний бал навчання. Дані ввести довільні. Створити діаграму до останнього і першого стовпців.

Практична робота №3 Word. Побудова таблиць і діаграм.Мета. Уміти створювати в текстовому документі таблиці і діаграми.

Хід роботи.

 • Запустіть текстовий редактор.

 • Створіть свої таблиці за відповідним завданням, що були запропоновані раніше.

 • Обведіть сторінку рамкою-рисунком – червоні яблука (змініть її, наприклад на морозиво, торт і тд.).

 • Збережіть дану роботу під вибраною вами назвою, у своїй особистій папці.

 • Закінчіть роботу, продемонструйте оформлення своєї роботи.

нагору

 

Урок 4 Підсумковий урок по темі “Текстовий редактор Word”.Мета. Узагальнити і систематизувати знання, уміння й навички з пройденої теми; виявити рівень засвоєння основних понять, які використовує текстовий редактор в оболонці Windows, по теоретичній частині матеріалу. Розвивати культуру мови та записів.

Хід уроку.

1. Організаційний момент.
Аналізуємо попередньо написану роботу.

2. Оголошення теми й мети уроку.

Тема. WORD. Основні можливості.
Мета. Ми вже навчилися виконувати основні дії з документами, застосовуючи тестовий редактор. Тому підсумуємо ті знання уміння й навички, яких ви набули протягом декількох занять.

3. Основна частина.
Щоб краще й змістовніше повторити всі поняття, будемо працювати у такому порядку. За кожну правильну відповідь ви отримуєте фант, вартість якого 2 бали, а за доповнення – 1 бал. По закінченню заняття підведемо підсумки й оцінимо ваші результати. Тому кожен працює й піднімає руку. Намагайтесь давати відповідь, використовуючи ту лексику, ті слова й поняття, що записані у ваших словниках, тобто за допомогою тих понять, які миз вами вже вивчили.
Отже, умови обговорені, переходимо до основної робочої частини. Повторимо початкові, основні поняття, що характеризують текстовий редактор:
● Що таке текстовий редактор, його призначення?
● Як називається редактор в операційній оболонці Windows ?
● Які існують способи запуску програми WORD ?
● Який стандартний вигляд має текстовий курсор?
● З яких елементів складається вікно програми WORD ?
● Перелічіть правила підготовки до роботи редактора.
● Чи потрібні вони?(відповідь обґрунтуйте).
● Яке призначення лінійки?
● Перелік яких дій дасть змогу “взяти чистий листок”?
● Яка послідовність дій дасть змогу зберегти створений нами документ?
● Як задати режим перевірки правопису?
Програма до роботи запущена і здійснене її налаштування, тобто виставили такі панелі як СТАНДАРТНАЯ, ФОРМАТИРОВАНИЕ і ЛИНЕЙКА.
Далі розглянемо, слідуючи завдання: потрібно розмістити у правильному порядку кнопки з панелі ФОРМАТИРОВАНИЕ. Коли буде вірно дано відповідь на це запитання то дізнаємося, що в перекладі означає ім’я Беатріче (кохана жінка Данте). Вартість цього запитання 6 балів.
Прослідкуємо за виконанням даного завдання і потім допоможемо виправити помилки своєму товаришеві.
Завдання виконано і відповідь до цього запитання – БЛАГОСЛОВЕННА.
Перейдемо до наступних запитань нашого уроку.
(запитання безпосередньо відносяться до карток які будуть виставлені на дошці з попереднього завдання)
● Що означає поняття – форматування текстового документа? 
● Які дії треба виконати перед тим як почати формату вати текст? 
● Зазначте способи виконання даної дії
● Яка кнопка дасть змогу визначити розмір символів на аркуші паперу?
● Що таке нумерований і маркований списки? Покажіть на дошці їх зображення.
● Що означає вирівнювання тексту?
● Які існують їх види ? покажіть на дошці їх зображення?
● Заголовок потрібно зробити напівжирним, курсивом і потім підкреслити його? Виберіть потрібні кнопки.
● Як задати розмір шрифту, його тип? Виберіть потрібну кнопку?
● Яка картка залишилась на дошці і яку дію вона означає?
● Які кнопки ще можна додати до даного списку в панелі? Поясніть їх призначення.
Залишилося повторити останню тему, що ми з вами вивчали. Ця тема називалася “Таблиці і діаграми”
● Що таке таблиця?
● Назвіть способи побудови таблиці.
● Який на вашу думку найзручніший? Обґрунтуйте чому?
● Перелічіть і ще які види подачі інформації ви знаєте?
● Дайте означення діаграми.
● Перерахуйте види діаграм, які можна використати для подачі інформації.

4. Підсумок уроку і домашнє завдання.

Підрахуємо ваші результати за фантами. Виставимо відповідні оцінки до вашої роботи. Хто хоче покращити свої сьогоднішні результати, той зберігає листочки з відповідною набраною кількістю балів, до наступного уроку. 


Ще було одне з домашніх завдань. Воно полягало в тому, що потрібно було написати вірш. Отже, хто хоче продемонструвати свої знання не тільки в інформатиці, а й у рідній мові? А ми з вами, як слухачі, оцінимо його. І потім ви самостійно оформите й роздрукуєте на принтері під час практичної роботи.
Д. / З. Переглянути конспект і словник.
1. До практичного заняття підготувати зміст листівок:
● з поздоровленням до свята (на ваш вибір)
● з запрошенням відвідати ресторан “Корал”
● з повідомленням про оплату за комунальні послуги
2. Самостійно опрацювати тему “Поля. Поля злиття.”

нагору

 

Практична робота №4 Поля. Поля злиття.Мета. Уміти готувати зразок ділового листа однакового змісту для розсилання декільком адресатам як документ з полями, злитий з джерелом даних.

Хід роботи.

 1. Запустіть текстовий редактор і створіть новий документ (вимкніть режим КОДИ ПОЛІВ на закладці ВИГЛЯД команди СЕРВІС → ПАРАМЕТРИ)

 2. Новий документ оголосіть документом злиття на бланку СЕРВІС→ЗЛИТТЯ→ 1 ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ. СТВОРИТИ...→ДОКУМЕНТИ НА БЛАНКУ→ АКТИВНЕ ВІКНО→ не закривайте це діалогове вікно

 3. Створіть джерело даних для описаного вище типового банківського листа з такими полями: Прізвище, Ім’я, Індекс, Місто, Вулиця, Сума, Закінчення.

 4. ДЖЕРЕЛО ДАНИХ. ОТРИМАНІ ДАНІ...→ СТВОРИТИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ...→З запропонованого списку ПОЛЯ В РЯДКУ ЗАГОЛОВКА вилучіть кнопкою ВИЛУЧИТИ ПОЛЕ усі поля → Введіть назви своїх полів і додайте їх до списку кнопкою ДОДАТИ ПОЛЕ→ ОК → Відкриється вікно для зберігання джерела даних на диску, куди введіть назву файлу для джерела даних і перейдіть у полі ПАПКА до особистої папки → ЗБЕРЕГТИ →РЕДАГУВАТИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ → Введіть п’ять-шість записів з даними про друзів(натискайте клавішу вводу після кожного значення поля) → ОК. Відбудеться перехід до основного документа. З’явиться панель інструментів ЗЛИТТЯ.

 5. Створіть основний документ – лист з банку.
  Скористайтесь таким текстом: 
  "Індекс", м. "Місто"
  "Вулиця"
  "Ім'я" "Прізвище"
  {Вставте звичайне поле date}
  Вельмишановн "закінчення" п. "Ім'я" "Прізвище" !
  Дирекція банку з приємністю повідомляє Вас, п. "Ім’я" "Прізвище", що за результатами успішної діяльності банку Ваші дивіденди за минулий рік становлять "Сума" грн.
  З повагою, {Вставте звичайне поле author} 
  Комерційний директор.
  Поля злиття вставляйте спеціальною командою ДОДАТИ ПОЛЯ ЗЛИТТЯ на панелі інструментів ЗЛИТТЯ, вибираючи назви полів з запропонованого списку.

 6. Виконайте злиття документів у новий документ. СЕРВІС → ЗЛИТТЯ → 3. З’ЄДНАТИ → ПРИЗНАЧЕННЯ: НОВИЙ ДОКУМЕНТ→ З’ЄДНАТИ. Перегляньте створені листи

 7. За виконаним зразком створіть відповідно свої завдання, що були задані на лекції.

 8. Підготуйте до підписування один конверт до друга.
  СЕРВІС → КОНВЕРТИ І НАКЛЕЙКИ → Напишіть адресу призначення і зворотну адресу → Командою ПАРАМЕТРИ задайте стандартний розмір конверта в Україні С6 – 114*162 мм, в США – DL 110*120мм→ Задайте ПАРАМЕТРИ ДРУКУ → ОК→ Закрийте вікно КОНВЕРТИ, оскільки їх друкувати не треба.

 9. Методом злиття даних підготуйте основний документ для адресування п’яти конвертів друзям, використовуючи існуюче джерело даних.
  СЕРВІС → ЗЛИТТЯ→ СТВОРИТИ →КОНВЕРТИ →СТВОРИТИ ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ →ОТРИМАТИ ДАНІ →ВІДКРИТИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ → Виберіть раніше створений файл з даними → ВІДКРИТИ →НАСТРОЮВАННЯ ОСНОВНОГО ДОКУМЕНТА → ПАРАМЕТРИ КОНВЕРТА → Виберіть С6 → ОК →ПРАВИТИ (введіть в основному документі свою зворотну адресу вверху ліворуч)→ СЕРВІС → ЗЛИТТЯ →З’ЄДНАТИ → НОВИЙ ДОКУМЕНТ→ З’ЄДНАТИ →ОК → ПОПЕРЕДНІЙ ВИГЛЯД →ЗАКРИТИ →ЗБЕРЕГТИ ФОРМУ як документ з вибраною вами назвою.

 10. Закінчить роботу. Продемонструвати виконану роботу.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка