Лекція 1 Тенденції розвитку постмодернізму українській літературі к. ХХ – п. ХХІ ст. ПланСкачати 236.72 Kb.
Дата конвертації07.11.2016
Розмір236.72 Kb.
Лекція 1
Тенденції розвитку ПОСТМОДЕРНІЗМу українській літературі

к.ХХ – п. ХХІ ст.
План

 1. Постмодернізм як мистецьке явище: витоки, етапи розвитку, представники.

 2. Рівні постмодерного мислення: гносеологічний, антологічний, естетичний.

 3. Риси постмодернізму в літературі: інтертекстуальність, іронічність, еклектизм, елітарність, масовість, гра з мовною стилізацією, карнавалізм та ін.

 4. Специфіка постмодернізму в українській літературі 90-х рр. ХХ ст.

 5. Дискусії в українському літературознавстві навколо посмодернізму.

 6. Іронічний напрям в українській літературі в к. ХХ – на поч. ХХІ ст.


Література

 1. Андрусів С. Модернізм / постмодернізм: ланки безконечного ланцюга історико-культурних епох // Світовид. – 1997. – № 1 – 2. – С. 113 – 116.

 2. Баран Є. Літературні дев’яності: підсумки і перспективи // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 116. – С. 3 – 6.

 3. Бахтин Н. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренесанса .- М., 1975.- 345 с.

 4. Бондар-Терещенко І. Тур вальсу з королевою ЮЖД (Український постмодернізм: від лібідо до постсовкізму) // Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 37 – 41.

 5. Гундорова Т. Декаданс і постмодернізм: питання мови // Світовид. – 1995. – № 1(18). – С. 64 – 75.

 6. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний посмодерн. – К.: Критика, 2005. – 263 с.

 7. Гундорова Т. Ностальгія та реванш. Український постмодернізм у лабіринтах національної ідентичності // Кур'єр Кривбасу. – 2001. № 144. – С. 165 – 172.

 8. Гундорова Т. Історіографічна формула Григорія Грабовича // Сучасність.- 2001.- № 6.- С. 116 – 129.

 9. Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 89 – 97.

 10. Занепад чи відродження? З творчого обговорення (Дончик В., Зборовська Н., Кухарук Р., Ковалів Ю., Мельник В. ) // Слово і час. – 1996. – № 11 – 12. – С. 32 – 44.

 11. Зборовська Н. Завершення епохи, або українська літературна ситуація кінця 1980-90-х рр. // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61 – 64. – С.76 – 83.

 12. Зборовська Н. Завершальний карнавал Юрія Андруховича // Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. – К., 1999. – С. 90 – 98.

 13. Зборовська Н. Вісімдесятництво як колоніальна симптоматика // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 395 – 411.

 14. Ільницький О. Трансплантація постмодернізму: сумніви одного читача // Сучасність. – 1995. – № 10. – С. 111 – 115.

 15. Квіт С. У межах, поза межами й на межі // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 62

 16. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод? // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 39 – 46.

 17. Літературні рушення 90-х та модернізм ( “Круглий стіл”) // Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 56 – 66.

 18. Наливайко Д. Про відношення “декадансу”, “модернізму”, “авангардизму” // Слово і час. – 1997. – № 11 – 12. – С. 44 – 48.

 19. Нич Ричард. Мова модернізму: досвід відчуження і його наслідки // Сучасність.- 2002.- № 1.- С. 91 -104.

 20. Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму // Сучасність. – 1992. – № 5. – С. 117 – 121.

 21. Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніальні риси в сучасній українській культурі // Українська мова та література. – 2005. – № 15. – С. 14 – 15.

 22. Пахаренко В. Ходіння по лезу: гра у постмодерні // Світовид. – 1997. – 1 – 2. – С. 122 – 124.

 23. Пахаренко В. Поетика модернізму, авангардизму, постмодернізму // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях… 2006. – № 2. – С. 50 – 56.

 24. Пахаренко Наталія. Світоглядово-естетичні грані постмодернізму // Українська мова та література. – 2005. – № 15. – С. 9 – 13.

 25. Пікун Леся. Дзеркальна гра набутками культури як явище літераутри постмодернізму // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 40 – 47.

 26. Сиваченко Г. Зрушення кордонів (постсоцреалізм чи постмодернізм) // Слово і час. – 1991. – № 12. – С. 55 – 57.

 27. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерністський роман // Слово і час. – 2002. – № 11. – С. 76 – 80.

 28. Стусенко Олександр. Смерть читача. // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 32 – 36.

 29. Ткачук М. Літературний процес 90-х років ХХ століття // Українська мова та література.- 2000.- № 22.- С.1-7.

 30. Харчук Р. Покоління постепохи ( Бу-Ба-Бу, постмодернізм) // Слово і час. – 1998. – № 2. – С. 24 – 26.Лекція № 2
ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ “ДЕВ’ЯТДЕСЯТНИКІВ” ЯК ЕСТЕТИЧНЕ ЯВИЩЕ ПОРУБІЖЖЯ

План


 1. Особливості посмодерністської естетики української поезїі 90-х років, її відмінність від вісімдесятників.

 2. Поетичні гурти, їхні програми і представники. Естетичні засади «Нової дегенерації». Постмодерна поетика С.Процюка, І.Андрусяка, І.Ципердюка.

 3. Поетичний гурт «Західний вітер». Художній світ поезії Василя Махна.

 4. Поетичний гурт «Червона фіра». Риси постмодернізму в поетичній творчості С.Жадана.

 5. Дискусії в літературознавстві наколо поезії 90-х.


Література

 1. Баран Є. До розмови про “ранні” дев’яності // Іменник. Антологія 1990-х / Упор. А.Кокотюха, М.Розумний. – К: Смолоскип, 1997. – С. 210 – 223.

 2. Баран Євген. Від “Позадесятників” до “Цеху поетів” // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 130. – С. 148 – 152.

 3. Баран Є. Літературне дев’ятдесятництво. Істерія й історія // Березіль. – 2000. – № 3. – С. 182 – 185.

 4. Бондар-Терещенко І. Двері до себе (Про герметизм поетики 80-х рр.) // Кур'єр Кривбасу. – 1997. – № 85 – 86. – С.151 – 154.

 5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 263 с.

 6. Даниленко Володимир. Покоління національної депресії // Іменник... – С. 248 – 262.

 7. Демська-Будзуляк Леся. Справжнє обличчя літературного покоління дев’яностих – спроба ідентифікації // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 149. – С. 156 – 162.

 8. До теоретичних аспектів сучасної лірики // Слово і час. – 1995. – № 1. – С. 63.

 9. Жулинський М. Чи відчуваємо ми катастрофізм в простій українській душі? // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях.... – 2001. – № 2. – С. 50 – 64.

 10. Меньок Ганна. Чекання на ієрархію (рефлексії над антологією “Дев’ятдесятники”) // Слово і час. – 2001. – № 6. – С. 58 – 61.

 11. Моренець В. Сучасна українська лірика : модель жанру // Сучасність. – 1996. – № 6. – С. 90 – 100.

 12. Моренець В. Прощання з ідеологічною вічністю (Поезія 80-90-х рр.) // Березіль. – 1997. – № 1 – 2. – С. 166 – 172.

 13. “Нова дегенерація”: невдалі спроби тотальної втечі // Сучасність. – 1996. – № 3 – 4. – С. 12 – 14.

 14. Поетичний модерн: літгурт «Нова дегенерація»: Андрусяк Іван, Процюк Степан. Ципердюк Іван // Березіль. – 1995. – № 11 – 12. – С. 10 – 19.

 15. Процюк С. Есей про дев’ятдесятників // Слово і час.- 1995.- № 4.- С. 13 – 18.

 16. Процюк С. Покоління дев’ятдесятих: кон’юктурні теми і риторичні запитання // Літ. Україна. – 1992. – 15 жовтня. – С. 5.

 17. Різниченко О. Післямова // Жадан С. Цитатник (Вірші для коханок і коханців). – К., 1995. – С. 55 – 59.

 18. Сікалов Владислав. Українська молода поезія : втрата релігійної основи // Art line. – 1998. – № 1. – С. 68 – 69.

 19. Cлапчук В. Міф про вічного українця (С.Процюк) // Березіль. – 2002. – № 5 – 6. – С. 171.

 20. Черниш Галина. Про час та часові візїі у творчості Бориса Шавурського // Слово і час. – 2006. – № 3. – С. 71 – 76.

Лекція № 3

ЕСТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ жіночої прози порубіжжя

План


 1. Концепція “феміністичної критики” в сучасному українському літературознавстві. Дискусії навколо основних засад феміністської естетики.

 2. “Нова хвиля” жіночої прози в українській літературі (О.Забужко, С.Йовенко, І.Жиленко, О.Пахльовська, С.Майданська та ін.). Актуальність феміністичної проблематики.

 3. Гендерна проблематика у прозі О.Забужко. Дискусії в літературознавстві навколо її творів.

 4. Концепція жіночої особистості в прозі Н.Тубальцевої, С.Майданської, Є.Кононенко, С.Йовенко.


Література

  1. Агєєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: Монографія. – К.: Факт, 2003. – 319 с.

  2. Баран Є. Тільки любов боронить од страху…// Березіль. – 1996. – № 9 – 10. – С. 186 – 189.

  3. Голобородько Я.

  4. Гордасевич Г. Любе дзеркальце, скажи... Словесний автопортрет // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 108. – С. 3 – 21.

  5. Гундорова Т. Феміністичний постмодерн // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний посмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. 125 – 136.

  6. Долженкова І. «Марія на гранях віків», або Філологічні дослідження з українського сексу // Сучасність. – 1997. – № 2. – С.94 – 104.

  7. Дусова Ж. Некулінарні дослідження з сирого тіста // Слово і час. – 1996. – № 8 – 9. – С. 69 – 70.

  8. Залеська-Онишкевич Л. Стверджуючи жіночий есенціалізм // Слово і час. –1998. – № 9 – 10. – С. 23 – 26.

  9. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків (аналіз романів О.Забужко “Польові дослідження...”, “Я, Мілена”) – К., 1999. – С. 108 – 133.

  10. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого герметизму // Слово і час. – 1996. – № 8 – 9. – С.66 – 72.

  11. Зборовська Н. Перемога плоті // Критика. – 1998. – № 10. – С. 28 – 29.

  12. Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 55 – 61; № 2. – 53 – 61.

  13. Зборовська Н. Реальність суб’єктивності та абсолют тексту // Слово і час. – 1996. – № 11 – 12. – С. 34 – 36.

  14. Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична інтерпретація // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 125 – 126. – С. 117 – 124.

  15. Ковальчук О. Напій фемінізму в українській літературі // Art line. – 1998. – № 3. – С. 60 – 61.

  16. Кулакевич Н. Мотив апокаліпсису в повісті С.Йовенко “Жінка в зоні” // Актуальні проблеми літературознавства. Том 6. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 71 – 80.

  17. Масенко Л. З позиції сповідування. Ключові мотиви “Польових досліджень з українського сексу” Оксани Забужко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61 – 64. – С. 75 – 78.

  18. Молоткаста Проня Прокопівна. Мадам Боварі в обставинах сексуальної революції // Дзвін. – 1997. – № 3. – С. 151 – 153.

  19. Незнайома. Антологія «жіночої» прози та есеїстики др. половини ХХ – поч. ХХ ст. / Автор. проект, упорядк., вст. слово В.Габора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2005. – 600 с.

  20. Павличко С. Чи можливий в Україні фемінізм? // Art line. – 1998. – № 3. – С. 62 – 64.

  21. Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? // Слово і час. – 1991. – № 6. – С. 10 – 15.

  22. Павлюк П. Двобій добра і зла („Казка про калинову сопілку”) // Укр. мова та література. – 2002. – № 20. – С. 27 – 30.

  23. Слабошпицький М. Така несподівана еволюція. Штрихи до портрета Софії Майданської // Літературна Україна. – 1998. – 29 жовтня. – С. 4.

  24. Старух О. Іманентність жінки у прозі О.Забужко та Н.Зборовської 90-х рр. ХХ ст. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 9. – К.: Знання України. – 2004. – С. 194 – 201.

  25. Таран Л. Коли б я володіла мистецтвом жити… // Сучасність. – 1994. – № 7 – 8. – С. 215 – 218.

  26. Тебешевська-Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі О.Забужко // Слово і час. – 2004. – № 2. – С. 39 – 47.

  27. Філоненко С. “Переживання кінця” в сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів О.Забужко, С.Йовенко, С.Майданської) // Молода нація. – 1999. – № 12. – С. 309 – 320.

  28. Філоненко С. Доля як творчість. Творчість як доля (на матеріалі прози Оксани Забужко) // Актуальні проблеми слов’янської філології. Вип. 6. – 2001. – С. 248 – 256.

Лекція 4Розвиток українського театру і драматургії

у к. ХХ ст.поч. хХі ст.: естетичні здобутки і втрати
План

 1. Сучасний стан українського театру: проблема відсутності високохудожньої оригінальної національної драматургії, невикористання власної класики (М.Куліш, Леся Українка, п’єси корифеїв, західноєвропейських митців). Заповнення репертуарів театрів вторинною, аутсайдерською драматургією.

 2. Розвиток театру авангарду у кінці 80-х на поч. 90-х років. Його витоки: вистави Андрія Жолдака “О-О-И”, Б.Озерова “Ла фюнф ін дер люфт”. Бунт проти традиційних норм, своєрідна втеча від реальності, апокаліптичне мислення, каталогізація грішних вправ людини на землі.

 3. Теденції розвитку драматургії: жанрові різновиди, тематична багатоплановсіть, риси посмодернізму, драми абсурду.

 4. Художня своєрідність драматургії О.Ірванця, Я.Стельмаха, І.Бондаря-Терещенка, Н.Нежданої.


Література

 1. Антологія модерної української драми / Ред., упор. і автор вступн. ст. Л.Залеська-Онишкевич. – Київ-Едмонтон- Торонто: Вид-во Канадського Інституту українських Студій; ТАКСОН, 1998

 2. Балдинюк В. «П’ять п’єс Олександра Іранця: маленькі історії на тлі великих перетворень // Література. Театр. Суспільство: Зб. наукових праць. – Херсон: Аднайт, 2005. – С. 8 – 13.

 3. Близнята ще зустрінуться. Антологія драматургії української діаспори / Упор. та автор. передм. Л.Залеська-Онишкевич. – Київ-Львів: Час, 1997

 4. Бондар Л. Від деперсоналізації до екзистенції // Література. Театр. Суспільство: Збірник наукових праць. – Херсон: Аднайт, 2005. – С.

 5. Бондар Л. Трансформація ментальності у добу суспільної кризи (за п’єсою Я.Стельмаха «Гра на клавесині») // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 21. Ч. 2. – К.: Акцент, 2005. – С. 361 – 370.

 6. Бондар Л. Драма «Запитай колись у трав…» як художнє новаторство Я.Стельмаха в інтерпретації відомого сюжету // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 22. Ч. 1. – К.: Акцент, 2005. – С. 265 – 276.

 7. Бондарева О. Сучасна українська драматургія – «діагностична модель суспільства» // Література. Театр. Суспільство: Зб. наукових праць. – Херсон: Аднайт, 2005. – С. 25 – 32.

 8. Бондарева О. Художні принципи міфоструктури сучасної української драми // Південний архів. Зб. наук. праць. Філологічні науки. – Вип. ІХ. – Херсон, 2001. – С. 189 – 193.

 9. Есслін М. Театр абсурду // Український театр. – 1999.– № 1– 2.– С. 20 – 22.

 10. Залеська-Онишкевич Лариса. Українська драма сьогодні (1992 – 2002) // Матеріали 5 конгресу Міжнародної асоціації україністів: Літературознавство / Упор. В.Антофійчук. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн.. 2. – С. 353 – 367.

 11. Комісаренко Валентина. Концепція людини у „шкільних драмах” Ярослава Стельмаха // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 21. Ч. 1. – К.: Акцент, 2005. – С. 458 – 465.

 12. Комісаренко В. Трагікомічність світовідчуття в моноп’єсі Я.Стельмаха «Синій автомобіль» // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 21. Ч. 1. – К.: Акцент, 2005. – С. 334 – 340.

 13. Корнієнко Н. Сучасний український театр: місце після «гріхопадіння» // Сучасність. – 1995. – № 7. – С. 185 – 192.

 14. Корнієнко Н. Самосвідомість: гра в театр на межі тисячоліть: соціологічний портрет сучасника. – К., 2003

 15. Кудрявцев М. Ідеї, конфлікти, характери: фрагменти з історії української новітньої драматургії. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 173 с.

 16. Науменко Л. Традиція «театру в театрі» як засіб моделювання світу // Література. Театр. Суспільство: Зб. наукових праць. – Херсон: Айлант, 2005. – С. 88 – 94.

 17. Онишкевич Лариса. Прояви ідентичності у новій українській драмі помимо постмодернізму // Літературознавство. – Кн. 2. – К.: МАУ, 2000. – С. 210 – 222.

 18. Cаква О. Тези про драматургію Ярослава Стельмаха // Культура і життя. – 1989. – 12 березня. – С. 8.

 19. Скибицька Ю. Сучасна українська драма: мотиви та поетика // Українська література в загальноосвітній школі.– 2006.– № 1.–С. 8. – 14.

 20. Стельмах Я. Не заради себе: (Бесіда з письменником Я.Стельмахом / Записала Л.Вороніна) // Київ. – 1986. – № 5. – С. 147 – 170.

 21. Хороб С.І. Українська драматургія: Крізь виміри часу: Зб. статей. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999

 22. Шаповал М. Новітня конфігурація української драми: путівник ілюзорного світу // Страйк ілюзій: Антологія сучасної української драматургії. – К., 2004. – С. 9 – 12.

 23. Шаповал М. Час без героя // Українська мова та література. – 2004. – № 39. – С. 29 32.

 24. Шаповал М. Післямова // У пошуку театру: Антологія молодої української драматургії. – К.: Смолоскип, 2003. – С. 535 – 544.


Лекція № 5
СУЧАСНА МАСОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА:

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

План


 1. Концепція двох полюсів української літератури – елітарності й масовізму.

 2. Жанрове розмаїття “масової літератури” (детективи, трілери, мелодрами, кримінальні романи тощо).

 3. Поняття “бестселер”. Специфічні умови його розвитку в українській літературі порубіжжя.

 4. Авантюрно-психологічні романи бестселери Василя Шкляра („Ключ”, “Елементал”).

 5. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Євгенії Кононенко “Імітація”, “Зрада”).

 6. Розвиток детективного українського жанру, його репрезентанти.

 7. Українська “мала проза” порубіжжя на стику елітарності й масовості.

 8. Метафора мистецького протесту проти стереотипної суспільної рефлексії у романах Л.Дереша «Культ» та С. Пиркала «Зелена Маргарита».


Література

 1. Біличенко О. // Масова література в нових соціокульттруних умовах // Акт. проблеми слов’янської філології: Міжвуз зб. наук. ст. – К.: ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2006. – С. 460 – 466.

 2. Бондар-Терещенко І. Український симулякр ( Про дві парадигми сучасної української літератури) // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 77 – 78. – С. 159 – 166.

 3. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру (Романи Є.Кононенко) // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 48 – 57.

 4. Герасименко Ніна. Кров з перцем та сіллю (В.Шкляр. „Кров кажана”) // - Дивослово.- 2004.- № 2.- С. 54 – 55.

 5. Голобородько Я. Ретрансляція кічу (“Елементал” В.Шкляра) // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 45 – 48.

 6. Гудзь Ю. Прокиньтесь, мешканці штанів! Романи Леоніда Кононовича в контексті вкраїнської реконкісти // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 136 – С. 176 – 179.

 7. Даниленко В. Історія одного ісходу // Квіти в темній кімнаті. Сучасна українська новела. – К.: Генеза, 1997. – С. 5 – 15.

 8. Демська-Будзуляк Леся. Справжнє обличчя літературного покоління дев’яностих – спроба ідентифікації // Кур’єр Кривбасу. – 2002. – № 149. – С. 156 – 162.

 9. Домбровська Марія. Дефініції «масової літератури» // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 54 – 65.

 10. Занепад чи відродження? З творчого обговорення (Дончик В., Зборовська Н., Кухарук Р., Ковалів Ю., Мельник В.) // Слово і час. – 1996. – № 11 – 12. – С. 32 – 44.

 11. Зборовська Н. Завершення епохи, або українська літературна ситуація кінця 1980-90-х років // Кур'єр Кривбасу. – 1996. – № 61. – С. 76 – 83.

 12. Поліщук О. Позиція персонажа в українській посмодерній прозі // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 70 – 74.

 13. Соловей О. Романи Є.Кононенко: бестселери для “елітаріїв”? // Слово і час. –– № 2. – С. 58 – 62.

 14. Що таке український бестселер? (Дискусія: В.Панченко, В.Шкляр, О.Яровий, В.Даниленко та ін.) // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 41 – 44.Лекція № 6
Художні Пошуки у прозі «ЛІТЕРАТУРНИХ БАТЬКІВ». Неонародництво та неопозитивізм як засади їхньої творчості
План

 1. Співіснування в українській прозі к. ХХ – поч. ХХІ ст. різних поколінь. Естетичне обличчя генерації літературних «батьків» (Ю.Мушкетик, Р.Іваничук, В.Дрозд, Є.Гуцало, П.Загребельний та ін.).

 2. Тенденції розвитку «нової хвилі» історичної романістики к. ХХ – поч. ХХІ ст. Дискусії щодо «занепаду» жанру.

 3. Нові якості історичного роману Р.Іваничука, П.Загребельного, Ю.Мушкетика, Л.Костенко, М.Вінграновського.

 4. Нові грані прози В.Дрозда: риси постмодернізму.


Основна література

 1. Гаврилова Г. Роман М.Вінграновського «Северин Наливайко» // Всесвітня література і культура. – 2007. – № 3. – С. 22 – 27.

 2. Гундорова Т. Прощання з класикою // Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.Критика, 2005. – С. 43–56.

 3. Гуцало Є. Блуд. Україна: розпуста і виродження. – К.: Укр. письменник, 1993.

 4. Дзюба І. Історичний міф Миколи Вінграновського // Вінграновський М. Северин Наливайко (Передмова). – К.: Веселка, 1996. – 368 с.

 5. Дончик В. Позбуваючись догм // З потоку літ і літпотоку. – К.: Вид. дім «Стилос», 2003.

 6. Зборовська Н. Реалістична і романтична моделі постмодерного синтезу батьківсько-материнського коду // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – С. 380–393.

 7. Зборовська Н. ІБТ у масці Г.Грабовича (а також з приводу написання історії української літератури) // Слово і час. – 2005. – № 9.

 8. Насмінчук Г. Романна історія на рубежі тисячоліть: філософська візія минулого України у творчості сучасних письменників // Українська література в ЗОШ. – 2007. – № 7. – С. 2–9.

 9. Павлишин М. Відлиги, література на національне питання у прозі В.Шевчука // Павлишин М. Канон та іконостас.– К.: Час, 1997. – С. 113–132.

 10. Павлишин М. Чому не шелестить «Листя землі»? Про один роман В.Дрозда // Павлишин М. Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 276 – 292.

 11. Харчук Р. Лекції про сучасну українську прозу // Бібліотечка «Дивослова» – 2007. – № 5. – С. 17–38.


Додаткова література

 1. Андрусяк І. Між літературою та ідеологією // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 141. – С. 173–175.

 2. Андрухович Ю. Постмодернізм – не напрям, не течія, не мода // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 66.

 3. Бур’ян Л. Повість П.Загребельного «Попіл снів»: дисонанси маскулінного і фемінного начал у постколоніальному суспільстві // Акт. пробл. слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.: Знання України, 1999.–Вип. 9.–2004. – С. 87–93.

 4. Дашко Н. Криза духовності в романі В.Дрозда «Листя землі» // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 21. Ч.1. – К.: Акцент, 2005. – С. 431–439.

 5. Зборовська Н. Перцепція феміністки у західноєвропейському дискурсі та українському письмі // Слово і час. – 2005. – № 1. – С. 50–61.

 6. Жила С. Вивчення роману-притчі «Вогненні стовпи» Романа Іваничука в школі // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – №7. – С. 11–14

 7. Іваничук Р. Нещоденний щоденник // Дзвін. – 2004. - № 2. – С. 27–61

 8. Концевич Є. Континент зі столицею Житомир // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 116. – С. 144–147.

 9. Логвиненко О. Між двома полюсами обертається думка В.Шевчука у книжці повістей «Жінка-змія» // Вітчизна.– 2000. – № 1–2.– С. 150–152.

 10. Ляшенко Р. Міф про Загребельного-фемініста: спроба аналізу // Акт. пробл. слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.: Знання України, 1999. – Вип. 9. – 2004. – С. 81–87.

 11. Нестеренко Н. Хронотоп в історичних романах П. Загребельного «Роксолана», «Тисячолітній Миколай». Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Вип. 6. – К., 2004. – С. 166–169.

 12. Нестерук С. Образи-символи в творчості П.Загребельного // Слово і час. – 1999. – № 8. – С. 62–65.

 13. Підопригора С. Художня рецепція комплексу Валенрода у романному триптиху «Вогненні стовпи» Романа Іваничука // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. − №10. − С. 7–10.

 14. Поліщук Г. Гендерні моделі в історичному романі М.Вінграновського «Северин Наливайко» // Акт. пробл. слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.: Знання України, 1999. – Вип. 9. – 2004. – С. 134–140.

 15. Роздольська І. «... Я для себе усе з'ясував...» // Дзвін. − 2001. − № 4. − С. 136–144.

 16. Сулима М. «Постколоніалізм у сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища // Дивослово. – 2003. – № 7. – С. 3–12.

 17. Тарнашинська Л. Таємниця Євразії, або Жінка і чоловік з погляду вічності (Інтерв’ю з П.Загребельним) // Березіль. – 2000. – № 7 – 8. – С. 165–173.

 18. Філатова О. «Viva maxima et heroica» чи «viva minima»: два типи психоповедінкової реакції в романі М.Вінграновського «Северин Наливайко» // Акт. проблеми слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 13. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2007. – С. 267–274.

 19. Черченко Н. Хто допоможе вибратися з руїни... (Роман «Наливайко» М.Вінграновського) // Вітчизна. – 1994. – № 5 – 6. – С. 124–130.

 20. Шпиталь А. Проза постколоніальної доби (Літературні журнали, рік 1994-й) // Слово і час. – 1996. – № 2. – С. 31–34.

 21. Яремчук І. «...Але найбільша з них – любов» // Дивослово. −2004. − № 5.−С. 46–54.

 22. Яшина Л. Гендерна проблематика в романі П.Загребельного «Юлія» // Акт. проблеми слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. статей. – К.: Знання України. – 2004. – Вип. 9. – С. 93–99.

Лекція 5
НОВІ ЯКОСТІ «історичної» прози Валерія Шевчука
Творчість Валерія Шевчука 90-х років ХХ ст.: Між модернізмом і неопозитивізмом
План

 1. Творча еволюція В.Шевчука у прозі 90-х рр.: жанрово-стильові пошуки.

 2. Жанр історичної фантастики у прозі митця: історична основа, проблематика і художня своєрідність творів із книжок «Біс плоті», «У череві апокаліптичного звіра», «Око прірви». Поєднання фантастичних, демонологічних, необарокових, постмодерністських рис.

 3. Мотиви екзистенціалізму та елементи постмодерної естетики у прозі В.Шевчука на сучасну тематику («Юнаки з вогненної печі», «Чортиця», «Горбунка Зоя», «Місяцева зозулька з ластів’ячого гнізда», «Жінка-змія»). ґендерна проблематика прози.

 4. Творчість В. Шевчука порубіжжя: між модернізмом і неопозитивізмом.


Основна література

 1. Андрухович Ю. Оповідач історії // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 116. – С. 140–143.

 2. Балдинюк В. «Паралельна агіографія» і авторки й наратив: комунікативний аспект у романі В.Шевчука «Око прірви» // Слово і час. – 2003. – № 2.

 3. Берегуляк А. Магічний реалізм та літературний міф – зцілення чи панацея у постколоніальному контексті? // Сучасність. – 1993. – № 3.

 4. Білоцерківець Н. Інтелектуальні візерунки в дусі Умберто Еко // Березіль. – 1997. – № 5–6.

 5. Городнюк Н.Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти. – К.: Твім інтерн, 2006. – 216 с.

 6. Даниленко В. У пошуках демонічної жінки (архетип Аніми в пізніх повістях В.Шевчука) // Слово і час. – 2000. – № 2. – С. 21–24.

 7. Зборовська Н. Реалістична і романтична моделі постмодерного синтезу батьківсько-материнського коду // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури: Монографія. – К.: Академвидав, 2006. – С. 387–393.

 8. Логвиненко О. Між двома полюсами обертається думка В.Шевчука у книжці повістей «Жінка-змія» // Вітчизна.– 2000. – № 1–2.– С. 150–152.

 9. Медвідь В. Поєднав традиційну оповідь з модерном… Літературна полеміка // Літературна Україна. – 1997. – 30 січня.

 10. Мініч Н. «Око прірви» Валерія Шевчука: інтертекстуальність як константа інтелектуального роману // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб. наук. праць. Вип. 7. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – С. 521 – 531.

 11. Мовчан Р. Валерій Шевчук, якого я знаю і, мабуть, не знаю зовсім… // Українська мова та література. – 1999. – № 31. – С. 11–12.

 12. Мовчан Р. Міф і реальність, або Привид мертвого дому В.Шевчука // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 197. – С. 92–111.

 13. Монахова Т. Концепти «дім» і «дорога» у творах В.Шевчука // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях… – 2007. – № 1. – С. 90–92.

 14. Павлишин М. Відлиги, література на національне питання у прозі В.Шевчука // Павлишин М. Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 113–132.

 15. Павлишин М. Мітологічне, релігійне та філософське у прозі Валерія Шевчука // Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 143–156.

 16. Сліпушко О. Історія у художньо-естетичному контексті літературного твору (Роздуми, викликані романом В.Шевчука «Тіні зникомі») // Українська мова та література. – 2003. – № 20. – С. 25–28.

 17. Тарнашинська Л. Парадигми «нової реальності» В.Шевчука // Слово і час. – 1998. – № 6. – С. 46–51.

 18. Тарнашинська Л. Художня галактика Валерія Шевчука. – К., 2001. – 223 с.

 19. Харчук Р. Творчість В.Шевчука 90-х років ХХ ст.: між модернізмом і неопозитивізмом // Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К.: Вид. центр «Академія», 2008. – С. 52–68.

 20. Фенько Н. Ірраціональне в художньому світі В.Шевчука і жанрові особливості його історичних повістей // Роди і жанри літератури. – Одеса: Аспропринт, 1997. – С. 203–204.

 21. Шевчук В. Сад житейських думок, трудів та почуттів // Українське слово. Хрестоматія україн. літератури та літер. крит. ХХ ст: У 4-х кн. Кн. 3. – К., 1994. – С. 451–467.

 22. Шевчук В. У череві апокаліптичного звіра: Історичні повісті та оповідання. – К.: Укр. письменник, 1996. – 205 с.

 23. Шевчук В. Око Прірви: Роман. – К.: Укр. письменник, 1996. – 197 с.

 24. Шевчук З. Як зустрітися поглядом з «Оком прірви» // Українська мова та література. – 2002. – № 20. – С. 14–17.


Додаткова література

 1. Бєляєва Н. Історична проза В.Шевчука в інтертекстуальному аспекті // Слово і час. – 2001. – № 4. – С. 58–64.

 2. Блєдних Т. Історія в прозі Валерія Шевчука // Слово і час. – 1993.– № 4.– С. 52–66.

 3. Богданова М. Жанрово-стильові особливості історичного оповідання В.Шевчука «Сота відьма» // Акт. проблеми слов’ян. філології: Збірник наук. ст. – К.: Знання України, 2004. – Вип. 9. – С. 424–429.

 4. Брайко О. Роман В.Шевчука «Срібне молоко»: культурна топографія текстуального простору // Слово і час. – 2005. – № 9. – С. 35–49.

 5. Бути митцем, а не його тінню: Інтерв’ю з В.Шевчуком Людмили Тарнашинської // Всесвіт. – 1995. – № 7. – С. 174–178.

 6. Горлова О. Мотив «дому» у творчості В.Шевчука // Акт. проблеми слов’ян. філології: Міжвуз. зб. наук. статей. Вип. 9. – К.: Знання України.–2004. – С. 111–117.

 7. Дяченко В. Пензель художника слова // Слово і час. – 1992. – № 6. – С. 51–57.

 8. Євхан Н. Фольклорно-міфологічні моделі у прозі В.Шевчука // Слово і час. – 2003. – № 5. – С. 70–75.

 9. Жулинський М. «...І метафори реального життя» // Наближення. – К., 1986. – С. 224–253.

 10. Залеська-Онишкевич Л. Шлях вічного повороту // Сучасність. – 1996. – № 1. – С. 93–96.

 11. Концевич Є. Континент зі столицею Житомир // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 116. – С. 144–147.

 12. Корогодський Р. Втеча від самотності, або Апологія рідного дому // Шевчук В. Стежка в траві. Житомирська сага. У 2-х томах. – Т. 1. – Х.: Фоліо, 1994. – С. 5–23.

 13. Масенко Л. Міф та реальність в оповіданні В.Шевчука «Самсон» // Українська мова та література. – 1999. – № 31. – С. 9–11.

 14. Онишко О. Реальність химерного // Вітчизна. – 1989. – № 11. – С. 197–200.

 15. Павлишин М. Тарас Шевченко і його доба у творчості В.Шевчука // Павлишин М. Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 133–142.

 16. Павлишин М. Українська культура з погляду постмодернізму // Павлишин М. Канон та іконостас. – К.: Час, 1997. – С. 213–222.

 17. Про що мовчить сучасний український роман? Круглий стіл в ЛУ // Літ. Україна. – 1997. – 20 березня. – С. 3.

 18. Рябчук М. Книга добра і зла за Валерієм Шевчуком // Вітчизна. – 1988. – № 2. – С. 176–179.

 19. Соболь В. Новочасна сповідь чи традиційний щоденник? // Слово і час. – 2005. – № 10. – С. 31–38.

 20. Тарнашинська Л. Шевчук, ще раз Шевчук, і знову Шевчук…., або ще один кросворд із колапсоїдом (спроба іронічно-неіронічного прочитання навздогін монографічному дослідженню («роман «Срібне молоко») // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. – К.: ВД «Києво-Могилянська Академія», 2008. – С. 292 – 303; С. 502–507.

 21. Тарнашинська Л. Прояви ірраціонального та інобуття в прозі Валерія Шевчука // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності. Абрис сучасної літературознавчої концептології. – К.: ВД «Києво-Могилянська Академія», 2008. –С. 292 – 303.

 22. Терлецький В. Те, що не існує, але є насправді. Спроба препарування сучасної української прози // Літ. Україна. – 2002. – 10 жовтня.

 23. Соболь В. Око прірви, або Дорога до себе // Вітчизна. – 2001. – № 5–6.

 24. Тарнашинська Л. Закон піраміди, або чи існує формула ідеального «я» // Дніпро. – 1990. – № 12. – С. 135–138.

 25. Тарнашинська Л. Ліпше бути ніким, ніж рабом: Бесіда з В.Шевчуком // Дніпро. – 1991. – № 10. – С. 71–73.

 26. Тарнашинська Л. Парадигми «нової реальності» В.Шевчука // Слово і час. – 1998. – № 6. – С. 46–51.

 27. Фізер І. Промова на врученні премії фундації Антоновичів В.Шевчуку // Слово і час. – 1991. – № 12. – С. 41–42.

 28. Шевчук В. Виступ на врученні премії фундації Антоновичів // Слово і час. – 1991. – № 12. – С. 49–51.

 29. Яковенко С. І спокою не знає ніхто / Рец.: Шевчук В. У череві апокаліптичного звіра // Слово і час. – 1997. – № 3.

 30. Яковенко С. Зникомі тіні В.Шевчука. Варіації автотематизму // Наукові записки НаУКМА. – 2001. – Т. 19. – Ч. 1.Лекція № 6
НеоМОДЕРНІЗМ у сучасній українській прозі.

Києво-Житомирська прозова школа, її репрезентанти
План

 1. Роль «києво-житомирської» прозової школи у розвитку модернізованого неотрадиціоналізму та стилю «потоку свідомості».

 2. Місце В.Медведя в літературному процесі порубіжжя:

а) село як метафоричний простір культури: відображення українського світу у всіх його протиріччях та гострих проблемах у мікроновелах та мікророманах («Село як метафора», «Лови», «Льох», «Галерник і наглядач», «Кров по соломі»); історична та метафорична основа творів;

б) поетика неотрадиціоналізму в прозі В.Медвідя: сповідальний характер оповіді; роль діалогів і монологів; розвиток стилю потоку свідомості; поєднання ідеї народності з модерною формою. 1. Участь Є.Пашковського у літературно-мистецькому житті порубіжжя: погляди на літературу в нових суспільних умовах, участь у дискусії поколінь.

 2. Біблійна притчевість романів Є.Пашковського:

а) есхатологічно-іронічний дискурс роману «Щоденний жезл»: своєрідне зобра­ження «імперії зла» — «мішанини народів і вір, пекла життя і пекла в людських душах». Поєднання «потоку свідомості» з християнською традицією і біблійністю. Тема «чорнобильського безчасся»; специфіка жанру (роман-есей); особливості композиції (роман-лабіринт); роль потоку свідомості;

б) біблійна проблематика романів «Свято», «Вовча зграя», «Безодня», «Осінь для ангела». 1. Оригінальна стилістика Є.Пашковського. «Риторичний апокаліпсис» як основа постмодерного світовідчуття прозаїка. Мовностилістичні особливості текстів. Критика про твори Євгена Пашковського.


Основна література

 1. Агєєва В. Модернізація 90-х: теоретична рефлексія // Агєєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: Монографія. – К.: Факт, 2003. – С. 271–276.

 2. Білецька І. «Трансцендентна бездомність» героя прози В.Медвідя // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. Вип. 21. Ч. 1. – К.: Акцент, 2005. – С. 285–293.

 3. Бондар-Терещенко І. Буцім додоми / Шляхами «мандрівної» прози Є.Пашковського // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 118. – С. 171–174.

 4. Бондар-Терещенко І. Впроти ночі до вітру / Про жанровий диморфізм В.Медвідя // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – Березень. – № 136. – С. 172–175.

 5. Бриних М. Льох для сільських аристократів // Українська література сьогодні. – К.: Неопалима купина, 2005.

 6. Гавласа Л. «Щоденний жезл»: постмодернізм як невма // Літературно-критичний незалежний часопис «Ї». – 2002. – № 8. – С. 185–188.

 7. Гаврилів Т. Топографія сучасної української прози // Гаврилів Т. Знаки часу: Спроби прочитання. – Ів.-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – С. 175–185.

 8. Голобородько Я. В’ячеслав Медвідь. Обсервація слова: Рефлексії над збіркою «Лови: вибрані твори» // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 200. – С. 190–196.

 9. Гундорова Т. «Чорнобильська бібліотека» // Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – С. 42–56, 151–158.

 10. Зборовська Н. Про романи Є.Пашковського // Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків. – К., 1999. – С. 144–159.

 11. Зборовська Н. Вісімдесятництво як колоніальна симптоматика // Зборовська Н. Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури. – К.: Академвидав, 2006. – С. 411–426.

 12. Єшкілєв В. Євген Пашковський // Плерома 2000: Мала Українська Енциклопедія Актуальної літератури. – Ів.-Франківськ, 2000. – С. 90–91.

 13. Квіт С. В’ячеслав Медвідь і його роман «Кров по соломі» // Медвідь В. «Кров по соломі». – К.: Кальварія, 2002. – С. 3–12.

 14. Квіт С. Світлі води В’ячеслава Медвідя // Квіт С. Свобода стилю: есе та статті. – К., 1996.

 15. Квіт С. Євген Пашковський: вільний муляр готичної вежі // Квіт С. Свобода стилю: есе та статті. – К., 1996.

 16. Квіт С. Одкровення на зламі тисячоліть // Пашковський Є. Щоденний жезл. – К., 1999.

 17. Квіт С. Синтетичний характер сучасної української прози / Основи герменевтики: Навчальний підручник. – К.: ВД «КМ Академія», 2003. – С. 122 – 143.

 18. Кульчинська Л. Ризоматичні площини постмодерністських текстів: лабіринтами «Щоденного жезла» Є.Пашковського // Слово і час. – 2004. – № 11. – С.

 19. Проценко О. Євген Пашковський і його проза // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 58–62.

 20. Харчук Р. Неомодернізм у сучасній українській прозі // Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 74–91.

 21. Харчук Р. Автор як свобода і автор як влада «(«Щоденний жезл» Є.Пашковського) // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 55–58.


Додаткова література

 1. Андрусяк І. Латання німбів. – Ів-Франківськ, 2008. – 254 с

 2. Базилевський. Вижити і написати (Про Є.Пашковського) // Літ. Україна. – 2001. – 26 червня. – С. 3.

 3. Бриних М. В’ячеслав Медвідь і свобода невдоволення // «Україна молода». – 2000. – 15 лютого.

 4. Даниленко В. Золота жила української прози // Вечеря на дванадцять персон: Житомирська прозова школа / Упор., передм. В.Даниленка.– К.: Ґенеза, 1997. – 544 с.

 5. Даниленко В. Ізгой у сучасній українські прозі // Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес. – К.: Академвидав, 2008. – С. 267–277.

 6. Даниленко В. Коли Пашковський одержить Нобеля // Літ. Україна. – 1998. – 12 січня.

 7. Довженкова І. Безадресна енцикліка (Євген Пєшковський. Щоденний жезл. – К.: Ґенеза, 1999) // Критика. – 2000. – № 12.

 8. Жулинський М. Чи відчуваємо ми катастрофу у простій українській душі? // Жулинський М. Подих 3-го тисячоліття. – Луцьк: Терен, 2000. – 48 с.

 9. Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі // Забужко О. Хроніки від Фортінбрасса.-

 10. Квіт С. У межах, поза межами й на межі // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 62–64.

 11. Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод? // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 39–46.

 12. Логвиненко О. «…І хліб стає прісним, і вино загусає на жовч»: Інтерв`ю з Є.Пашковським // Урядовий кур`єр. – 2001. – 13 січня. – С. 6–7.

 13. Медвідь В. Чуже місто (З книги мемуарів «Життя і правда») // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 108. – С. 22–34.

 14. Медвідь В. Україні бракує могутнього релігійного ордена, чогось на зразок інквізиції // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 111. – С.

 15. Павлишин М. «Два художні тіла» сучасної прози // Світовид. – 1997. – № 3 (28).

 16. Пашковський Є. «Є дві категорії людей, приречених на схиму, – це письменники і монахи...» // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – Серпень. – С. 3–8.

 17. Пашковський Є. «І мовби й нас немає» / Інтерв’ю з Є.Пашковським О.Логвиненко // Літ. Україна. – 2001. – 8 лютого. – С. 6.

 18. Пашковський Є. Страх: Уривок з роману «Осінь для ангела». Вст. стаття В.Габора // Кур’єр Кривбасу. – 1994. – № 13. – С.

 19. Поліщук О. Позиція персонажа в українській постмодерній прозі // Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 71–73.

 20. Проценко О. «Земля з незгойною тугою безвір’я і звірства…» (модель світу в романі Є.Пашковського «Щоденний жезл») // Вісник Черкаського університету. Філол. науки. – Вип. 31. – С. 30–34.

 21. Ревакович М. Географія має значення // Критика.- 2009.- № 3 – 4.- С. 23 – 26.

 22. Сулима М. Житомирська прозова школа у дзеркалі давньої української літератури (Про зб. «Вечеря на дванадцять персон») // Сулима М. Книжниця у семи розділах: Літ.-критичні статті й дослідження. – К.: Фенікс, 2006.

 23. Сулима М. На порозі авангардизму / Рец.: Пашковський Є. Вовча зграя // Слово і час. – 1992. – № 7.

 24. Тендітна Н. Дослідження поховальних ритуалів та забобонів у творчості Є.Пашковського та О.Ульяненка // Донецький Вісник наукового товариства ім. Т.Шевченка. Т. 23. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2008. – С. 92–100.

 25. Терлецький В. Спроба препарування сучасної прози // Літ. Україна. – 2002. – 10 жовтня.

 26. Тубальцева Н. Дух під напругою (Кілька ... інших вражень від творів В.Медвідя) // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 85–86. – С. 155–157.

 27. Фенько Н. Ірраціональне в художньому світі В.Шевчука і жанрові особливості його історичних повістей // Роди і жанри літератури. – Одеса: Аспропринт, 1997. – С. 203 – 204.

 28. Харченко А. Щоденник В’ячеслава Медведя в силовому полі українського модернізму // Слово і час. – 2006. – № 7. – С. 44–48.

 29. Харченко А. Екзистенційна основа асоціативного мислення В.Медведя в жанрі щоденника // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених. Вип. 12. – К.: Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, 2006. – С. 238–242.

 30. Харчук Р. Покоління постепохи // Слово і час. – 1998. – № 2. – С. 6–12.

 31. Юрчук О. Необарокові тенденції в українській прозі кінця ХХ – поч. ХХІ ст // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених. Вип. 12.- К.: Інститут літеератур ім. Т.Шевченка НАН України, 2006. – С. 252–258.

 32. Яровий О. Двоє слів про Є.Пашковського // Літ. Україна. – 2001. – 22 лютого.

 33. Яровий О. Стиль і безсилля прози 90-х та супутні проблеми, або бунт проти … й боротьба за // Літ. Україна. – 2002. – 29 серпня. – С. 3.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка