Лекція 1 Тема уроку: Предмет інформатики. Об‘єкти та їх властивості. Поняття інформації, властивості інформації. Інформаційні процеси. Інформаційні технологіїСкачати 48.22 Kb.
Дата конвертації24.03.2017
Розмір48.22 Kb.

Лекція 1.1.1

Тема уроку: Предмет інформатики. Об‘єкти та їх властивості. Поняття інформації, властивості інформації. Інформаційні процеси. Інформаційні технології.
Способи передачі та збереження інформації. Носії інформації.
Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення. Предмет інформатики. Об‘єкти та їх властивості. Поняття інформації, властивості інформації. Інформаційні процеси. Інформаційні технології. Способи передачі та збереження інформації. Носії інформації. Математичні основи інформатики. Кодування інформації. Загальні відомості про системи числення.План:

  1. Основні положення;

  2. Подання інформації;

  3. Файлова структура;

На початку розгляду курсу «Інформатика та комп'ютерна техніка» необхідно визначити його основні поняття.

Інформація — відомості про осіб, предмети, події, явища, процеси, ям використовуються з метою здобуття знань ї прийняття практичних рішень.

Збирання, оброблення та передача інформації становлять інформаційний процес. Комп'ютерна техніка — матеріальний носій для відображення інформації.Інформатика наука, що вивчає Інформаційні процеси, методи та засоби одержання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації, застосування інформаційних технологій.

Розділи інформатики, присвячені вивченню, аналізу та вдосконаленню економічних систем, називаються економічною інформатикою. Закономірності, а також форми руху інформації в суспільстві вивчає соціальна інформатика.Інформаційна технологія — сукупність методів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення Інформації з метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення Їхньої надійності й оперативності.

Інформаційні технології мають такі основні властивості:

• предметом (об'єктом) оброблення є дані;

• мета процесу — одержання інформації;

засіб здійснення інформаційного процесу — програмні, апаратні, програмно-апаратні лічильні комплекси;

• процеси оброблення даних включають окремі операції відповідно до проблемної сфери;

вибір керуючих дій на процеси виконується особами, які приймають рішення;

критеріями оптимізації процесу є вірогідність, надійність, цілісність, своєчасність інформації.

Інформаційні технології створюють нові можливості розвитку суспільства і мають стратегічне значення для:

• ефективного використання інформаційних ресурсів суспільства (наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, досвіду);

• оптимізації та автоматизації інформаційних процесів (підготовки, зберігання, оброблення і передачі інформації), в яких зайнято більшу частину населення країни;

• розроблення виробничих технологій (систем автоматизованого проектування, керування технологічними процесами тощо);

застосування в системах електронних телекомунікацій;

• підвищення інтелектуального потенціалу суспільства;

використання методів інформаційного моделювання в науково-дослідних роботах, що дає можливість проводити й аналізувати складні або небезпечні експерименти;

• використання методів інформаційного моделювання глобальних процесів, космічного інформаційного моніторингу з метою прогнозування екологічних катастроф, технологічних аварій тощо.2. Подання інформації

Комп'ютер обробляє інформацію, подану тільки в цифровому вигляді. Це означає, що будь-яка інформація (символьна, звукова, відео. графічна тощо) має перетворюватися на цифри. Такий процес називається кодуванням інформації. Код установлює відповідність між елементами повідомлень та сигналами і є комбінацією цифр О та 1. Отже, вся інформація, що обробляється комп'ютером, подається в двійковій системі числення.

Виражають інформацію в бітах. 1 біт — це двійковий розряд, що може мати два значення: 0 або 1. Як правило, інформація комп'ютера є комбінацією 8 бітів, яка називається байтом. Один символ (текстовий або числовий) займає 1 байт, сукупність 1024 байт — 1 Кбайт, сукупність 1024Кбайт -~ 1 Мбайт, сукупність 1024 Мбайт —1Гбайт, сукупність 1024 Г байт — 1 Т байт.

Для зручності кожен значущий символ перетворюється на десяткове число в діапазоні від 0 до 256 (тобто 1 байт), яке зберігається в основній (а не розширеній) кодовій таблиці. Як стандарт у світі прийнято таблицю ASCII, перша половина якої (від 0 до 127) зберігає коди всіх існуючих символів, а друга — (від 127 до 255) призначається для розміщення символів національних алфавітів. Кожному символу відповідає свій власний код, ось чому літера А латинська і літера А в кирилиці — це різні літери. При сортуванні програми під час аналізу використовують саме коди символів. Символи з кодами від 0 до 31 є керуючими. Найчастіше в програмах використовуються такі коди:

13 — код натиснення на клавішу Enter, означає закінчення набору або вибір пункту меню;

10 — новий рядок; 27 — код натиснення на клавішу Esc, означає скасування команди або завершення роботи.

Кодування зображень.

Існують два види зображень:растрові та векторні. Перші розкладаються на точки (пікселі) дуже маленьких розмірів. Чорно-біле зображення — набір точок білого кольору (відповідає 0) та чорного кольору (це — 1). Кольорове зображення — набір точок різних кольорів (їх створює комбінація бітів). Таке зображення називають растровим. Растрові зображення створюються також сканером. Програми для створення таких зображень — це Paint. GorelPhoto, PhotoFinish, Adobe Photoshop тощо.

Другим способом створення зображень є векторне кодування їх. Він полягає в тому, що зображення розкладається на геометричні фігури, криві та прямі лінії, параметри яких зберігаються в пам'яті комп'ютера у вигляді математичних формул або числових коефіцієнтів.

3.Файлова структура.

Вся інформація зберігається на дисках у вигляді файлів.Файл—логічно пов'язана сукупність даних, що має власне ім'я.

Ім'я файла складається із двох частин — власне імені та його розширення. Ім'я може містити будь-які символи (літери, цифри), крім спеціальних, прогалини, крапки, знаки підкреслення. Розширення визначає, в якій програмі було створено файл.

Наприклад, doc — документ Word, xls — таблиця Excel, mdb — файл БД Access тощо. Окрему групу становлять завантажувальні, або виконавчі, файли, які мають розширення exe, corn, bat і використовуються для завантаження (або виконання) програм. Працюючи з файлами, можна застосовувати імена груп. Їх створюють за допомогою символів-шаблонів:* означає будь-яку кількість будь-яких символів, ? — будь-який поодинокий символ. Наприклад, *.* означає вибір усіх файлів, A*.doc — вибір усіх документів Word, імена яких починаються з А.

Усі існуючі на диску файли для зручності групують за певною ознакою. Така група файлів має власне ім'я і називається папкою (або каталогом). У папці можуть бути вміщені інші папки, файли. Найвищий рівень — кореневий каталог (папка). Будь-яка папка не може містити файли з однаковим іменем.Контрольні запитання.

  1. Що таке інформатика;

  2. Що таке інформація;

  3. Що таке інформаційна технологія;

  4. Одиниці виміру в інформатиці;

  5. Види кодування зображення;

  6. Структура імені файлів.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка