Лекція №1 Тема Основи теорії держави План Основні теорії походження держави і права. Поняття та ознаки державиСкачати 113.94 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір113.94 Kb.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ПРАВА»

 

Лекція № 1


Тема 1. Основи теорії держави

План


 1. Основні теорії походження держави і права.

 2. Поняття та ознаки держави.

 3. Поняття функцій держав.

 4. Класифікація держав за їх формою.


Лекція №2

Тема 2. Правова держава

План


 1. Поняття правової держави.

 2. Основні ознаки правової держави.

 3. Поняття, види і характеристика політичного державного режиму.

 4. Поняття, види і характеристика форм державного устрою.Лекція № 3
Тема 3. Основи теорії права

План


 1. Поняття та ознаки права.

 2. Право – особливий вид соціальних норм.

 3. Єдність і відмінність права і моралі.

 4. Джерела права.

 5. Поняття та структура правовідносин. Юридичні факти.


Лекція №4

Тема 4. Системи права та систематизація законодавства

План


 1. Германо-романська, англо-американська та ісламська системи права.

 2. Кодифікація, інкорпорація та консолідація, як види систематизації законодавства.

 3. Правові норми серед соціальних норм.

 4. Визначення соціальних норм та їх відмінності від правових.Лекція № 5
Тема 5. Загальні засади конституційного права


 1. Конституційне право – провідна галузь національного права України.

 2. Історичні передумови розвитку конституційного права України.

 3. Засади конституційного ладу України.

 4. Вибори, референдум.

 5. Територіальний устрій України.

 6. Автономна Республіка Крим.

 7. Громадянство України.

 8. Загальна характеристика системи органів державної влади.

 9. Внесення змін і введення в дію Конституції України.


Лекція № 6

Тема 6. Права, свободи та обов’язки громадян України

План


 1. Конституційні права громадян України.

 2. Свободи та обов’язки громадян України.

 3. Права, свободи та обов’язки іноземців.


Лекція № 7
Тема 7. Основи трудового права


 1. Поняття трудового права.

 2. Джерела трудового права.

 3. Трудовий договір.

 4. Порядок прийняття на роботу.


Лекція № 8

Тема 8. Робочий час. Час відпочинку

План


 1. Робочий час та його види.

 2. Час відпочинку.

 3. Відпустка, як вид відпочинку.

 4. Особливості трудової діяльності неповнолітніх.


Лекція № 9

Тема 9. Трудова дисципліна і матеріальна відповідальність

План


 1. Обов’язки працівника на роботі та поза роботою.

 2. Дисциплінарні стягнення та їх погашення.

 3. Підстави матеріальної відповідальності.

 4. Повна та неповна матеріальна відповідальність.


Лекція № 10

Тема 10. Підстави розірвання трудового договору

План


 1. Загальні підстави розірвання трудового договору (ст. 36 КЗПП України).

 2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38-39 КЗППУ).

 3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженої особи чи органа (ст. 37. 40-41 КЗППУ).

 4. Профспілки та розірвання трудового договору.


Лекція № 11

Тема 11. Колективний договір

План


 1. Сторони колективного договору, їх зобов’язання.

 2. Індивідуальні і колективні трудові спори.

 3. Розв’язання трудових спорів згідно з чинним законодавством.


Лекція № 12

Тема 12. Екологічне право в Україні

План


 1. Поняття і предмет екологічного права в Україні.

 2. Загальна характеристика екологічного законодавства України.

 3. Екологічні права та обов’язки громадян.

 4. Охорона атмосферного повітря, тваринного світу, вод та надр.


Лекція № 13

Тема 13. Права та обов’язки природо користувачів

План


 1. Права та обов’язки природо користувачів згідно із законодавством України.

 2. Природно-заповідний фонд .

 3. Законодавство України про природо-заповідний фонд.

 4. Складові природно-заповідного фонду.


Лекція № 14
Тема 14. Цивільне право: поняття система

План


1. Цивільне право України: поняття і система.
2. Загальна характеристика цивільного законодавства України.
3. Цивільний кодекс України.
4. Цивільно-правові відносини, їх виникнення, зміна та припинення.
Лекція № 15

Тема 15. Суб’єкти та об’єкти цивільного права

План


 1. Фізичні особи, як суб’єкти цивільного права.

 2. Юридичні особи, як суб’єкти цивільного права та їх відмінності із фізичними особами.

 3. Поняття та види об’єктів цивільного права.


Лекція № 16

Тема 16. Право власності. Зобов’язальне право

План


 1. Закон України «Про власність».

 2. Поняття приватної власності.

 3. Захист права власності.

 4. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань.

 5. Виникнення та виконання зобов’язань.

 6. Підстави виникнення та припинення зобов’язань.

 7. Предмет, місце, час та спосіб виконання зобов’язань.


Лекція № 17

Тема 17. Цивільно-правові договори

План


 1. Суть цивільно-правових дій та їх види.

 2. Обставини, що можуть впливати на юридичну силу дій.

 3. Способи волевиявлення.

 4. Поняття та види угод.

 5. Умови дійсності угод.

 6. Недійсність угод та правові наслідки.


Лекція № 18

Тема 18. Загальна характеристика окремих цивільно-правових договорів

План


 1. Договір купівлі-продажу.

 2. Договір майнового найму.

 3. Договір найму житлового приміщення.

 4. Договір позики.

 5. Договір міни.


Лекція № 19

Тема 19. Спадкове право

План


 1. Поняття спадку та його відкриття.

 2. Спадкування за законом та заповітом.

 3. Спадкова черга.

 4. Поняття спадщини та відмова від спадку.

 5. Позбавлення права спадку.

 6. Причини позбавлення права на спадок та особи, що його втрачають.


Лекція № 20

Тема 20. Авторське право

План


 1. Авторське право, як приклад особистих немайнових прав громадян, що пов’язані з майновими зобов’язаннями.

 2. Захист авторського права в Україні.


Лекція № 21

Тема 21. Шлюбно-сімейне право

План


 1. Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання.

 2. Шлюб та сім'я за сімейним законодавством.

 3. Шлюбний контракт.Лекція № 22

Тема 22. Опіка та піклування

План


 1. Поняття опікунства та піклування.

 2. Особи, що підлягають піклуванню.

 3. Підстави, що забороняють бути опікуном.


Лекція № 23

Тема 23. Майно в шлюбі

План


 1. Права та обов'язки подружжя.

 2. Права та обов'язки матері, батька і дитини.

 3. Майнові права та обов’язки подружжя, батьків та дітей.


Лекція № 24

Тема 24. Адміністративне право в Україні

План


 1. Адміністративне право: поняття та предмет правового регулювання.

 2. Поняття і види адміністративних проступків.

 3. Склад адміністративного правопорушення.

 4. Поняття і види адміністративної відповідальності.

 5. Види адміністративних стягнень.

 6. Адміністративна відповідальність неповнолітніх


Лекція № 25

Тема 25. Кодекс законів про адміністративні правопорушення

План


 1. Кодекс законів про адміністративні правопорушення –основне джерело адміністративного права.

 2. Структура кодексу та його функції.


Лекція № 26

Тема 26. Основи кримінального права

План


 1. Кримінальне законодавство.

 2. Поняття кримінального права.

 3. Поняття і ознаки злочину.

 4. Склад злочину.

 5. Обставини що виключають суспільну небезпеку діяння.

 6. Стадії вчинення злочину.

 7. Види кримінальних покарань.

 8. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.


Лекція 27

Тема 27. Основи фінансового права

План


 1. Поняття та предмет правового регулювання.

 2. Бюджет та бюджетна система.

 3. Банки та банківська діяльність.

 4. Податкова система України та податкова політика.

 5. Суб’єкти та об’єкти оподаткування.

 6. Види податків в Україні. Загальнодержавні та місцеві податки та збори.


Плани практичних занять

ЗАНЯТТЯ №1Тема 1. Системи права та систематизація законодавства

План


 1. Германо-романська, англо-американська та ісламська системи права.

 2. Кодифікація, інкорпорація та консолідація, як види систематизації законодавства.

 3. Правові норми серед соціальних норм.

 4. Визначення соціальних норм та їх відмінності від правових.

ЗАНЯТТЯ № 2


Тема 2. Робочий час. Час відпочинку

План


 1. Робочий час та його види.

 2. Час відпочинку.

 3. Відпустка, як вид відпочинку.

 4. Особливості трудової діяльності неповнолітніх.

ЗАНЯТТЯ № 3Тема 3. Підстави розірвання трудового договору

План


 1. Загальні підстави розірвання трудового договору (ст. 36 КЗПП України).

 2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38-39 КЗППУ).

 3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженої особи чи органа (ст. 37. 40-41 КЗППУ).

 4. Профспілки та розірвання трудового договору.

ЗАНЯТТЯ № 4Тема 4. Права та обов’язки природо користувачів

План


 1. Права та обов’язки природо користувачів згідно із законодавством України.

 2. Природно-заповідний фонд .

 3. Законодавство України про природо-заповідний фонд.

 4. Складові природно-заповідного фонду.

ЗАНЯТТЯ № 5Тема 5. Суб’єкти та об’єкти цивільного права

План


 1. Фізичні особи, як суб’єкти цивільного права.

 2. Юридичні особи, як суб’єкти цивільного права та їх відмінності із фізичними особами.

 3. Поняття та види об’єктів цивільного права.

ЗАНЯТТЯ № 6Тема 6. Право власності. Зобов’язальне право

План


 1. Закон України «Про власність».

 2. Поняття приватної власності.

 3. Захист права власності.

 4. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань.

 5. Виникнення та виконання зобов’язань.

 6. Підстави виникнення та припинення зобов’язань.

 7. Предмет, місце, час та спосіб виконання зобов’язань.

ЗАНЯТТЯ № 7Тема 7. Цивільно-правові договори

План


 1. Суть цивільно-правових дій та їх види.

 2. Обставини, що можуть впливати на юридичну силу дій.

 3. Способи волевиявлення.

 4. Поняття та види угод.

 5. Умови дійсності угод.

 6. Недійсність угод та правові наслідки.

ЗАНЯТТЯ № 8Тема 8. Авторське право

План


 1. Авторське право, як приклад особистих немайнових прав громадян, що пов’язані з майновими зобов’язаннями.

 2. Захист авторського права в Україні.

ЗАНЯТТЯ № 9Тема 9. Основи кримінального права

План


 1. Кримінальне законодавство.

 2. Поняття кримінального права.

 3. Поняття і ознаки злочину.

 4. Склад злочину.

 5. Обставини що виключають суспільну небезпеку діяння.

 6. Стадії вчинення злочину.

 7. Види кримінальних покарань.

 8. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.


Плани занять для самостійної роботи
ЗАНЯТТЯ № 1
Тема 1. Правова держава, її ознаки

План


 1. Поняття правової держави.

 2. Основні ознаки правової держави.

 3. Поняття, види і характеристика політичного державного режиму.

 4. Поняття, види і характеристика форм державного устрою.

ЗАНЯТТЯ № 2Тема 2. Права, свободи та обов’язки громадян України

План


 1. Конституційні права громадян України.

 2. Свободи та обов’язки громадян України.

 3. Права, свободи та обов’язки іноземців.

ЗАНЯТТЯ № 3Тема 3. Колективний договір

План


 1. Сторони колективного договору, їх зобов’язання.

 2. Індивідуальні і колективні трудові спори.

 3. Розв’язання трудових спорів згідно з чинним законодавством.

ЗАНЯТТЯ № 4Тема 4. Загальна характеристика окремих цивільно-правових договорів

План


 1. Договір купівлі-продажу.

 2. Договір майнового найму.

 3. Договір найму житлового приміщення.

 4. Договір позики.

 5. Договір міни.

ЗАНЯТТЯ № 5Тема 5. Опіка та піклування

План


 1. Поняття опікунства та піклування.

 2. Особи, що підлягають піклуванню.

 3. Підстави, що забороняють бути опікуном.

ЗАНЯТТЯ № 6Тема 6. Майно в шлюбі

План


 1. Права та обов'язки подружжя.

 2. Права та обов'язки матері, батька і дитини.

 3. Майнові права та обов’язки подружжя, батьків та дітей.

Питання до заліку з дисципліни "Основи права"


 1. Причини виникнення держави.
  2. Теорії виникнення держави.
  3. Поняття держави та її ознаки.
  4. Ознаки держави.
  5. Форми держави.
  6. Особливості влади до державного періоду.
  7. Поняття права та його ознаки.
  8. Місце і роль права в системи правових норм.
  9. Єдність та відмінність права та моралі.
  10. Загальна характеристика основних галузей права.
  11. Правові відносини.
  12. Поняття і види правосвідомості.
  13. Правова культура.
  14. Поняття конституційного права.
  15. Система органів державної влади.
  16. Місцеве самоврядування.
  17. Територіальний устрій України.
  18. Народовладдя в Україні.
  19. Види референдумів.
  20. Акт проголошення незалежності України. Декларація про державний суверенітет.
  21. Характеристики конституції України 1996 р.
  22. Конституція права, свободи та обов'язки громадян України.
  23. Адвокатура.
  24. Правоохоронні органи.
  25. Поняття цивільного права.
  26. Загальна характеристика цивільного законодавства України.
  27. Суб'єкти цивільно-правових відносин.
  28. Об'єкти цивільно-правових відносин.
  29. Поняття і ознаки юридичної особи.
  30. Поняття і форми власності в Украйні.
  31. Цивільно-правові договори. Поняття і види.
  32. Представництво та довіреність.
  33. Поняття та строки позовної давності.
  34. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення померлим.
  35. Цивільно-правова відповідальність.
  36. Спадкування за законом і за заповітом.
  37. Поняття сімейного права.
  38. Поняття шлюбу. Умови і порядок його укладання.
  39. Сімейний кодекс України. Загальна характеристика.
  40. Особисті та майнові права та обов'язки подружжя.
  41. Порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.
  42. Порядок усиновлення.
  43. Позбавлення батьківських прав.
  44. Опіка ы піклування.
  45. Поняття та ознаки трудового права.
  46. Джерела трудового права.
  47. Колективний та трудовий договори.
  48. Порядок прийняття на роботу.
  49. Робочий час.
  50. Час відпочинку.
  51. Особливості трудової діяльності неповнолітніх.
  52. Підстави розірвання трудового договору.
  53. Індивідуальні та колективні трудові спори.
  54. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.
  55. Поняття адміністративного права України.
  56. Характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення.
  57. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
  58. Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
  59. Адміністративні стягнення. Поняття і види.
  60. Поняття і система кримінального права.
  61. Характеристика Кримінального кодексу України.
  62. Кримінальна відповідальність та її підстави.
  63. Поняття злочину та його ознаки.
  64. Співучасть у злочині.
  65. Добровільна відмова від вчинення злочину.
  66. Стадії злочину.
  67. Кримінальне покарання. Поняття і ознаки.
  68. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.
  69. Правосуддя в Україні. Поняття, основні ознаки та принципи.
  70. Поняття судочинства.
  71. Цивільне судочинство. Цивільно-процесуальний кодекс України.
  72. Господарське судочинство. Господарський процесуальний кодекс України.
  73. Кримінальне судочинство. Кримінальний процесуальний кодекс України.
  74. Конституційне судочинство.
  75. Нотаріат України.
  76. Юстиція України.Список рекомендованої літератури


 1. Копейчиков В. В. Правознавство. Підручник – К.; Юрінком Інтер, 2003 р.

 2. Котюк.В. О. Основи держави і права. Навчальний посібник. – К.; Вентурі, 2000 р.

 3. Ківалова С. В., Орзіх М. П. Основи правознавства. Навчальний посібник – К.; Т-во "Знание" , 2001 р.

 4. Глатенко П. І., Калашников В. М. Основи правових знань – К.; ВД "Юридична книга" 2000 р.

 5. Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. – К., 2000.

 6. КЗППУ зі змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2009 р.

 7. ЦКУ зі змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2009 р.

 8. КЗПАП зі змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2009 р.

 9. ККУ зі змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2009 р.

 10. Закони України зі змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2009 р.

 11. СКУ зі змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2009 р.

 12. Конституція України.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка