Лекція №1 Структурна система автоматизації X(t) задавальна дія; Y(t) вихідна дія; р регуляторСкачати 289.7 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір289.7 Kb.
Модуль 1 Лекція 1
Структурна система автоматизації


1.


X(t) – задавальна дія;

Y(t) – вихідна дія;

Р – регулятор;

СП - силовий перетворювач електричної енергії;

ВЕ – виконавчий елемент, електричний двигун забезпечує стабільну швидкість обертання;

ЗЗ – зворотній зв'язок;

ОК – об’єкт керування.

Y(t) →ω=Const

2. Y(t) →t°=Const

ВЕ – нагрівальний елемент.

Система електропривода – система, яка містить у своєму складі електричний двигун.
Зв'язок між дисциплінами, якими повинен оволодіти

інженер – електромеханік

ВЕ → Електричні машини,спеціальні електричні машини;

СП → Основи перетворювальної техніки (ОПТ). Передбачає вивчення дисципліни СП.

Р - елемент автоматичного електроприводу, регулятор;

ТАК – теорія автоматичного керування (МІЕМП);

СКЕП - системи керування електроприводам. Бувають: 1. ССКЕП – спеціальні (ЕМТ);

 2. МПСКЕП – мікропроцесорні системи керування електроприводами (МПП).

ДПА - дискретні процеси автоматизації;

АЕП – автоматизація електроприводу;

ТЕП – типовий електричний привод;

МІЕМП – методи ідентифікації електромеханічних процесів.

ТЕПАВ – типовий електропривідний автоматичний виробник;

ОЕП – основи електропривода;

ЕМСА – електромеханічні системи автоматизації.

СКЕП, ССКЕП та МПСКЕП входять до складу ОЕП.

Р, СП – ЕМСТ, МПП (мікропроцесорні пристрої).

ЗІ, СС, ЗЗ – елементарні пристрої електроприводу (Е, ПЕП), елементи та пристрої системи автоматизації (Е, ПСА).


Основні програмні продукти, якими повинен володіти

інженер – електромеханік

Windows – операційне середовище;

Ms. Of – офісний пакет

Ms. Visio, Adov Photoshop, Corel Drav, Adobe Reader, КОМПАС.Математичні пакети: MathCad, Matlab, Scilab, Sam Silk, Mapple, OrCad, MicroCap, PCad.

Спеціальні пакети:

Мікро контролери фірми Atmel: AVR studio – мова ass;

IARC-C, PROTEUS – програма емулятор.

Мікро контролери фірми Microchip:

MPlab: мова asm,C.

AlterraCorp – MAX+PLUSII, QU ARTUS виготовляє ПЛІС – програмовані схеми.


Побудова систем автоматизації

Siemens:


Обладнання Програмні продукти контролер LOGO → LOGO Sof Comport

Step 7 Lite

Step 7 Microwin

WinCC Flexible

WinCC

Sanheider Electric:Twido Suite

ZeliologieСерія програмних продуктів:

PCAD – для розробки системи планування. А для їх реалізації використовується середовище MiCroCAP, Electronic Word Bench.

OrGAD – альтернатива PCAD.

Середовище Delphi, Visual C, VB.


Лекція №2
Приклади реалізації систем керування і автоматизації.

 1. Система стабілізації швидкості. Підтримує швидкість стабільною. Містить мікро контролер і цифрово-аналоговий перетворювач (ЦАП). Трифазна мережа включення. Керуючий елемент – струм за напругою. 1. Система позиціювання(наприклад, регулювання здійснюється за рахунок зміни одного кута повороту до іншого). Трифазна мережа включення. Система підтримки стабільної швидкості обертання двигуна. Містить тахогенератор, який регулює швидкість обертання двигуна. УСО( устройство согласования с обьектом). 1. Система керування асинхронним двигуном. Мікро контролер подає сигнал на підсилювач, а він в свою чергу на ключі, що керують двигуном. Якщо тиристори закриті (включені зворотно), то вони пропускають півхвилю сигналу. А відкриті терисори пропускають сигнал повністю. ДСС ( датчик синхронизации сети) – датчик синхронізації мережі регулює момент, коли необхідно визначити амплітудне значення сигналу. 1. Асинхронний двигун. В ротор введені резистори, що зменшують швидкість двигуна. Біля тиристорів розташована RC – гілка, що робить роботу тиристора надійною, бо при виникненні високих імпульсів струму може пошкодитись ізоляція. Розміщений тахогенератор, що підтримує швидкість двигуна. Фільтр-інтегратор забезпечує плавність подачі сигналу. Реле струму при подачі великого струму замикається, що захищає систему. Трансформатор струму теж захищає систему, блокуючи тиристори і двигун. 1. Система АВХ – асинхронний вентильний каскад. Трифазна мережа включення. Керування здійснюється по роторному колі. Тахогенератор регулює швидкість двигуна з регулятором зовнішнім і внутрішнім. Резистор підключений до струму, змінює ту напругу, яка протікає через транзистори струму, яких є всього три. (ПД – генератор-двигун). 1. Коротко замкнений двигун з стабілізацією швидкості і генератором стабілізації швидкості. Напруга на виході змінюється в залежності від збудження генератора.

СКА – сельсин командо-апарат змінює фазу сигналу і при цьому змінюється напруга. Регулятор подає сигнал на тиристорний збудник, що зменшує подачу напруги, що необхідно при перенавантаженні системи. 1. Мережа включення «зірка» - «зірка з нулем». Регулювання відбувається, дільником за допомогою напруги, швидкості двигуна. Присутній тахогенератор. Зона двохзонного регулювання забезпечує збільшення швидкості двигуна вище номінальної. (від нуля до номінальної напруги і від номінальної до максимальної). 1. Система позиціювання. Струм системи регулюється за допомогою шунта. Двигун з незалежним збудженням. 1. Працюють або верхня або нижні тиристори. Контролювання швидкості відбувається за допомогою зміни полярності. Присутній тахогенератор.

Отже, системи є такого типу:

ТП-ДПС, ТРН-АД, АВК, Г-Д, ПЧ-АД.

Лекція №3
Типи використовування електричних двигунів.

Машини постійного струму

Машина постійного струму з незалежним збудженням

ОЯ – обмотка якоря;

ОЗ – обмотка збудження


 1. Якщо

, тоді

n 0nн

2. Якщо, тоді

max

n nн nmax

Наприклад, на ОЗ номінальна напруга. Напруга на ОЯ збільшувати, то і швидкість обертання буде збільшуватися.

Коли ослаблювати поле збудження то швидкість збільшується, коли - зменшується.

До обмоток подається напруга постійного струму.

Для того, щоб двигун обертався в іншу сторону потрібно поміняти полюси на будь-якій із котушок.

В залежності від системи керування машини постійного струму за допомогою реле (КА) є: ТП-ДПС.Машини постійного струму послідовного збудження


Uя +Uз = Uж

Ці машини необхідно використовувати лише з навантаженням, тому що без нього він іде в рознос.Якщо то .


Машини постійного струму паралельного збудження

Обмотка збудження приєднана паралельно до ОЯ.

Uя = 0 Uян → ω = 0 ωндемпферна обмотка

Коли подаємо напругу на ОЯ, то і одразу подаємо напругу на обмотку збудження.Напрямок можна змінити:, то

Машини постійного струму змішаного збудження

Характеризується стійкими характеристиками.

Машини постійного струму з постійним магнітом

Реверс – це обертання двигуна в один бік, а потім в іншому напрямку. Для того, щоб змінити напрямок обертання двигуна, необхідно змінити полярність або на якорі, або на двигуні.


Машини змінного струму

Асинхронні машини

Асинхронні машини бувають двох видів:Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором (мідна обмотка).

Обмотка живиться від джерела струму.


Швидкість обертання ротора змінюється за допомогою: • напруги;

 • частоти;

 • полюсів.

, де р – число пар полюсів, f – частота мережі.

Коли здійснюється керування швидкості по частоті, необхідно, щоб

U/f = Const.

В залежності від керування є: ПЧ-АД.

Щоб забезпечити реверс необхідно поміняти місцями будь-які дві фази.

Асинхронний двигун з фазним ротором

Якщо представити обмотку без сердечника, то вона має вигляд “білячої клітки”. Тобто, це багатофазна обмотка, яка з’єднана в зірку і замкнута накоротко.

Частота обертання вала машини визначається за формулою:

р – кількість пар полюсів;

f – промислова частота.

Якщо одна пара полюсів (р = 1), то n = 3000 об/хв.Для того, щоб регулювати швидкість обертання вала двигуна з короткозамкненим ротором можна змінити кількість пар полюсів. Такий спосіб дає можливість керувати швидкість в малому діапазоні, а це є невигідно. Тому більш доцільним методом є зміна частоти електричної мережі.

Для керування швидкість обертання в двигунах з фазним ротором потрібно закоротити його обмотки, або ввести додатковий опір (зменшується момент). При включені опорів швидкість обертання двигуна буде зменшуватись.

К1, К2, К3контакти, замикаючи які послідовно від К3 до К1 збільшуємо швидкість обертання двигуна.Система керування: АВК (за допомогою зустрічної ЕРС змінюється швидкість обертання двигуна).Захист машини від перевищення струму.

Синхронні машини

Синхронні машини відрізняється від асинхронної машини тим, що до неї прикладена трифазна напруга, і подається постійна напруга. У них обертове магнітне поле і частота обертання ротора однакові. Їх використовують в якості генераторів.


Щоб його розігнати, то коли двигун розганяється в ротор подається напруга. Щоб вона подавалась постійно, потрібний збудник.


До ротора підводять два виводи.


Універсальна колекторна машина

Це машини, які можуть працювати, як на постійному так і на змінному струмі. Колекторні машини змінного струму використовують в якості електричних двигунів. Живляться від однофазної мережі.Спеціальні двигуни

Лінійний двигун

Такий двигун використовується в моно-рейсових поїздах.

Є такі типи двигунів:


 • ВД;

 • СРД;

 • КД (кроковий двигун).

Кроковий двигун

В таких двигунах є кілька обмоток, на які почергово подають напругу, в результаті чого двигун приводиться в рух, тобто вал повертається поступовою подачею напруги то на одну, то на іншу обмотку.

Щоб змінити швидкість такого двигуна, потрібно подавати частіше імпульси. Коли змінити довжину імпульсу, частота обертання збільшиться.Система керування ТК-КД:

Двигун постійного струму з залежним збудженням

За допомогою зміни частоти імпульсів ми можемо керувати подачу енергії на двигун з мережі живлення і це керування називається ЧІП (частотно-імпульсний перетворювач).За допомогою зміни ширини імпульсів змінюємо швидкість обертання двигуна. Це принцип ШІП (широтно-імпульсний перетворювач).Існують такі системи керування: ФІП, АІП, ШІП, ЧІП і т.д.


Лекція №4
Особливості побудови силових перетворювачів
Принцип роботи

Германієві діоди:

∆U =0.50.6B

Кремнієві діоди:

∆U =0.81.1B

При однократному викривленні сигналу замикається одна хвиля.

Додатковий резистор обмежує струм протікання, цей струм може призвести до згорання приладу (на додатну півхвилю один діод згорає, а коли на від’ємну то відкривається другий і також згорає).

Типи діодів: Д226Б (діод германієвої групи), КД521 (діод кремнієвої групи), також ще групи арсеніт-галій.

В діоді є енергетичні зони:


Тиристори

На схемах мають позначення VS.


КЕ – керуючий електрод;

А – анод;

К – катод.

Вони бувають звичайними та запираючими.

Звичайні мають властивість закриватися при переході струму через нуль.

Є тиристори, які бояться зворотної напруги.

Є також тиристори, які керуються відносно анода.

Запираючі: при подачі сигналу вони відкриваються, а відразу після його зняття – закриваються.


 • звичайний;Т =10ms


діюче значення

діюче значення
 • керуючий; • імпульсний.Подається імпульс, який при переході через тиристор перетворюється в нуль і тиристор закривається. Знову подається сигнал і тиристор відкривається.СимісторПідключення двигуна до постійного струму в змінну мережуТрифазний випрямляч

Має шість тиристорів.Понижувальний трансформатор (ТП-ДПС)

ОР1, ОР2 обмежують струм, який має великий опір.

До трансформатора підключений активний випрямляч.

В роботу ввімкнено три тиристори, а інші неактивні.Тиристори пропускають сигнал, а діод не пропускає.

Реверс:

Керування відбувається то одними парами тиристорів, то іншими.

Шестифазний реверсний тиристорний перетворювач.


Згладжування пульсації напруги.Накладання сигналів однакової амплітуди, але різної фази.Лекція№5
Транзистори

Бувають: польові,біполярні, уніполярні.Біполярні транзистори

n-p-n p-n-p

З спільним емітеромКU>1

КI>1

Подвійний транзисторКТ 827А

β=6001800

β=3200
З спільним колектором (емітерний перетворювач)


КU>1

КI>1 U = Uвих

Rк = Uж/Iк

Iк ≤Iкmax

UБЕ = UБЕmax UБЕmax = 2

IБ → IК/IЕ= β β=20

Польові транзистори

n – типу р-типу

МОН (метал-окис напівпровідник)

n – типу р-типу n – типу р-типу

з вмонтованим каналом з індукованим каналом

n-p-n

IGBT – транзистор

IGBT – транзистор, це той транзистор, який дозволяє працювати на великій потужності, але при подачі на вхід малої потужності.

ШІП-ДК

Працює в ключовому режимі.

Працює або 1-4 або 2-3.

КДН-ДПС


Працює в активному режимі.

UКЕ = 30В

IКmax = 1А ; РК=10Вт

ОБР - область безпечної роботи

Присутній двигун на малу потужність.
Керування двигунами змінного струму

Інвертор. Забезпечує частоту обертання за рахунок узгодженого відкривання транзисторів U/f = Const.

ПЧ-АД

КВ – керований випрямляч.

Між керованим випрямлячем і інвертором включений фільтр.Щоб згладити струм необхідно підключити дросель, а для згладжування напруги ставлять конденсатор.Перетворювачі частоти АІС і АІН.

АВК

Керування асинхронного двигуна з боку ротора.Лекція №6

Сенсори електричних і неелектричних величин

Вимірювання струму

Використовується трансформатор струму і шунт.Шунт


Приклад:


Uвих.ш = 75мВ

Iш = 100А → Uш = 75∙10 -3 В

I = 20А → Uш = 15∙10 -3 В

К = I1/ I 2 I 2 =5АК – коефіцієнт трансформації (підсилення);

U2 – напруга змінного струму


Вимірювання швидкості обертання

 1. υ = n, ω
 1. Uя=n

3.
Застосовується для

довгих ліній передачі. Застосовується для

коротких відстаней.

Фотодіод – це діод, який формує на своему виході магніторушійну силу при подачі на нього світла.швидкість вала зменшується

швидкість вала збільшуєтьсяГенератор сенсорний

Застосовується, коли велика швидкість обертання.Застосовується, коли мала швидкість обертання до певної межі.

Визначення положення виду двигуна.

Блок гальванічної розв’язки

Виконує функцію захисту життя людини.

Великий опір і низька напруга

При блоці гальванічної розвязки транзистор не захищає. Можна використовувати елемент DC/DC.оптрон

транзистор

U1=0…600В U2=0…10В Uізол=2кВτ = 3RC – затримка

Оптрони забезпечують гальванічну розв’язку замість транзистора.

Є ще транзисторний оптрон.

Щоб знайти момент відкривання тиристора, ставлять сенсор синхронізації, який подає сигнал.


Лекція №7
Задавач інтенсивності сигналів

Плавне регулювання
Різке регулювання

Задавач повинен за будь-якою характеристикою подачі сигналу плавно регулювати сигнали і узгоджувати їх.Потенціометр

І – інтегратор.Сельсин

Перетворює кут ά (кут повороту), що прикладається до його валу в фазу вихідної напруги.Фазочутливий випрямляч перетворює фазу сигналу змінної напруги постійного струму на виході.

Приклад,


 • електронна машина; • електромеханічна схема (типове застосування – трамваї, тролейбуси, підйомні крани і т.д.)

Цифровий ввід в систему. Реалізується в АСУТП – автоматизована система управління технологічного процесу, здійснюється за допомогою людини.

Подача цифрового сигналу з використанням задавача інтенсивності.Регулятори

Вони бувають аналогові і цифрові. Розглянемо аналоговий регулятор.Інвертуючий підсилювач

Двополярне живлення.
Якщо на вхід подати від’ємну напругу, то на виході отримуємо додатню напругу, яка знаходиться в протифазі до вхідної величини і навпаки.

R1, R2 –характеризують коефіцієнти підсилення.

К = R 1/ R 2 ; R 1 = 10 150 кОм

Типові приклади операційного підсилювача: К1401D1, K574YD1A, K140YD7 і т.д.Uж= ±9В, ±3..15В.

Якщо напруга на вході більша за напругу живлення утвориться режим насичення.

Чим більший коефіцієнт підсилення, тим вертикальніше характеристика графіка.

Типовий коефіцієнт підсилення.

К =50 200тис.
UR2≤ Uж

UстжD815 Uст=5B

K156A Uст=5.6B

Напруга буде не більше 1В.

З дно полярним стабілітроном, що обмежує полярність.

Захист вхідного сигналу. На діоді напруга більше 1В не буде.Неінвертуючий підсилювач


К = tgά

Для того, щоб отримати К=1, треба щоб R2 прямувало до нуля, або вийняти резистор R1.

Тригер Шмітта

Схема ввімкнення тригера Шмітта : • неінвертуючий вхід;


Характеризується петлею гістерезису.

Можуть бути:За допомогою операційного підсилювача можна реалізувати регулятори. • інвертуючий;


Нехай на вхід подаємо сигнал, близький до нуля. Сигнал додатній. Тоді на схемі будемо рухатися в право. Починаємо знижувати вхідний сигнал. Якщо коефіцієнт підсилення 1, то знижуємо: -1; -2; -3; ….; -10, тоді сигнали компенсують один одного. Але коли настає 10,1 то сигнал приймає значення -0,1, і тригер відходе у від’ємну область. Коли ще змінювати до -15; -20;… і так далі, то сигнал так і залишається на від’ємній області.

Починаємо збільшувати сигнал, коли доходимо до точки -10, сигнал починає рухатися далі, але так і заходить і від’ємну область. Лише коли набуваємо значення 10,1 то він перескакує в додатну область. Таку операцію можна повторювати безкінечно.Суматори сигналів на операційних підсилювачах

Якщо два входи з полюсом «+» поєднати отримуємо сигнал з «=» на виході буде від’ємний сигнал. - цей блок працює, як від’ємний суматор (віднімання сигналів).Диференціатор (блок віднімання)

 1. Нехай Uвх1 = 1B, a Uвх2 = 3B

K1 = K2 =1, тоді Uвих =2B

 1. Uвх1 = -1B , a Uвх2 = 3B

K1 = K2 =1, Uвих =4B

Компоратори 1. Нехай Uвх2 = 2B

Діаграма сигналів, як при зміні Uвх1 змінюється Uвих.

За рахунок такої схеми ввімкнення спостерігаємо стрибок. Присутній гістерезис, тобто існує коридор, яким можна знехтувати (10-9В).

За рахунок компараторів реалізується АЦП (аналого-цифрові пристрої).

R1, R2 – обмежують вхідні сигнали по струму і по напрузі.

Детектори рівняВплив стабілітрона:;

Коли сигнал проходить через діод, то коефіцієнт підсилення зменшується.

Регулятори

Бувають:

 • пропорційний;

 • інтегральний;

 • диференційний;

 • пропорційно-диференційний;

 • пропорційно-інтегральний;

 • чисто інтегральний;

 • чисто диференційний;

 • чисто пропорційний.

Не існують у широкому вжитку:

 • інтегрально-диференціальний;

 • інтегральний;

 • диференціальний;

 • пропорційно-диференційний не рекомендується у використанні.

 1. Пропорційний регулятор (П-регулятор);

П-регулятор – це самий звичайний підсилювач зі своїми параметрами, це регулятор без обмеження сигналу. Для обмеженні сигналу в колі до нього включають стабілітрони або транзистори.
К = R2/R1

 1. Інтегральний регулятор (І-інтегратор);

конденсатор

 1. Диференційний регулятор (Д-регулятор);

Найменша пульсація по каналу напруги і диференціатор миттєво реагує на цей сигнал-заваду. Тому в застосуванні від нього намагаються позбутися. 1. Пропорційно-інтегральний регулятор (ПІ-регулятор);

Для такого регулятора передаточна функція по Лапласу має вигляд:

,

деτ – стала часу ланки;– пропорційна складова;

– інтегруюча складова

 1. Пропорційно-диференційний регулятор (ПД – регулятор); 1. Пропорційно-інтегрально-диференціальний регулятор (ПІД-регулятор);

Для такого регулятора передаточна функція по Лапласу має вигляд:

, деτ – стала часу ланки;

- диференційна складова;

– пропорційна складова;

– інтегруюча складова.

 1. Обмежувальний регулятор.

На вході розташовані два паралельні діоди. Діоди ставляться для захисту. Якщо навіть подається напруга, яка більша допустимої, то діоди забезпечують не проходження такої великої напруги, а пропускають допустиму.

Діоди обмежують вхідний сигнал, що дозволяє працювати в лінійному режимі до закінчення цього обмеження.

Другий спосіб обмеження, пов’язаний із стабілітронами, коли їх включають в коло не залежно від включення послідовного чи паралельного.
Модуль 2 Лекція №8
Цифрові регулятори

Елементи булевої алгебри.

1 +1=1 0+А=А А∙=0

1+0=1 1∙А=А А+=1

1∙1=1 А∙А=А

1∙0=0 0∙А=0

Доведемо, що А∙А=А

Нехай А = 1, то 1∙1 =1. Тоді А∙А = А

Нехай А = 0, то 0∙0 = 0. Тоді А∙А=А

Теорема де Моргана: = 

елемент «або»
х1

0

0

1

1

х2

0

1

0

1

у

0

1

1

1


Існують ще елементи «або», «ні», «і», «і – ні».

«виключне або»


х1

0

1

0

1

х2

0

0

1

1

у

0

1

1

0х1

0

0

1

1

х2

0

1

0

1

у

1

0

1

1 1. Реалізувати «і» на елементах «або – ні».

 = 

555ЛА3

 1. 42«і – ні» реалізуємо елемент «або».


Реалізація блоків має бути повна, тобто вільних, незадіяних елементів не повинно бути.

Схему можна звести до вигляду:

= = 0

Тригери (елементи пам'яті) є такі: RS, D, T, JK, R, S, E? Синхронні тригери, спеціальні тригери.

Заборонена комбінація: R = S ≠ 1
Реалізація:

«і – ні»

Асинхронний одноступеневий RS – тригер

Заборонена комбінація: R = S ≠ 0


Асинхронний двоступеневий RS – тригер
Реалізація ТТ – тригера.Забравши Set, логічний рівень на виході змінюється.

Забравши Reset, на виході синхронного одноступеневого тригера зміниться логічний рівень.

Синхронний двоступеневий RS – тригер
Реалізація синхронного двоступеневого RS – тригера.


Якщо: S^C Q

Якщо: C^R 

Діаграми сигналів:Якщо подати сигнал на S і C, то відкривається перший тригер, переключити другий тригер, коли на входи підуть два логічні сигнали одиниць.S – тригер R - тригер
Поєднання цих двох тригерів дає нам Е – тригер.

D – тригер


Двоступеневий D – тригер


С – синхровхід

Прямий динамічний вхід – це коли сигнал змінюється від нуля до одиниці.Зворотній динамічний вхід – це сигнал, який змінюється від одиниці до нуля.прямує до 


Лекція №9

Подвійний D – тригер з динамічним входом

155ТМR

555TH2


Якщо на вхід S подати логічний нуль, то на виході Q встановиться логічна одиниця.

Складемо тригер:

Якщо на вхід D подати логічний нуль, а на вхід C подати логічну одиницю, то на виході Q встановиться логічний нуль.
Якщо на вхід Q подати сигнал логічної одиниці і на вхід C подати сигнал логічної одиниці, то на виході Q отримаємо сигнал логічної одиниці.

Якщо на вході R встановиться сигнал логічного нуля, то на виході Q теж встановиться сигнал логічного нуля.

Т – тригер (лічильник)

одноступеневий двоступеневийТ – тригер на D – тригеріТ – тригер на синхронному RS – тригерідвоступеневий

Коли є сигнал С і S, то на виході Q встановлюється сигнал логічної одиниці.

Синхронний RS – тригер з динамічним входомодноступеневий

JK – тригер

Реалізація JK – тригера на RS – тригері (К1555ТВ1)

Якщо на входи J та С подати сигнали, то на виході Q отримаємо сигнал логічної одиниці.

Якщо на входи К і С подати сигнали, то на виході Q отримаємо сигнал логічного нуля.

Т – тригер → J = K = 1
Лекція №10
Лічильники імпульсів

Змінюють сигнал на виході при подачі сигналів на входи.

4

0

0

01

2

0

1

10

1

1

0

11


Приклад застосування лічильника (К155ИЕ5)

Щоб утворився чотири розрядний тригер необхідно з’єднати їх між собою або переносом першого тригера в кінець, або просто з’єднати на початку з трьома послідовними тригерами.Т2 = 2 ∙ Т1

f = 1/Т

f1 = 2 ∙ f21/ f2 = 2 ∙ 1/ f1
Нехай маємо генератор сигналів, на виході якого f1 = 2768 Гц.

f2 = 1Гц

Міандр – це коли Тпаузи рівний Тімпульсу.


Спосіб побудови дільника частоти

Приклад реалізації лічильника частоти

1.2.

1 варіант128 + 32 + 8 + 4 + 2 = 174


Т = 1/f ; fвх / fвих = 174

2 варіант64 + 16 +4 +2 +1

Структура музикального інструментуСтруктура годинника

Число (дільника) більшим ніж число 24 бути не може.

G = 4МГц = 4000000Гц

f = 1Гц – на виході


Лекція № 11

Дешифратор – це пристрій, який перетворює сигнал одного кода в інший, тобто розшифровує сигнал.Якщо збільшити частоту обертання, то збільшиться швидкість обертання двигуна.

Якщо зменшити частоту, то і зменшиться швидкість обертання двигуна.

Принципова схема дешифратораК155HD3


Дешифратор на три виходи


Для реверсуШифратор


К176НD1

Існують : 1. тифротор;

 2. дешифратор;

 3. мультеплекатр

 4. демультеплекатрЛекція №12
Огляд


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка