Лекція №1. 4 Основні положення навчальної дисципліни деб. Основні поняття та визначення 4Сторінка1/22
Дата конвертації02.01.2017
Розмір1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Лекції


З дисципліни джерела екологічної небезпеки
Розроблено: к.т.н., Петрук Р.В.

Кафедра ЕЕБ ВНТУ

За основу взято такі підручники:

Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності


ЗМІСТ

Лекція №1. 4

1. Основні положення навчальної дисципліни ДЕБ. Основні поняття та визначення 4

2. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів 5

3. Концепція прийнятого (допустимого) ризику 10

Лекція №2 13

4. Системний аналіз небезпек 13

5. Принципи, методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності людини 15

6. Класифікація основних форм діяльності людини 16

7. Класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями 19

Лекція 3. 22

Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки 22

Природні небезпеки 22

Літосферні небезпеки 23

Гідросферні небезпеки 25

Атмосферні небезпеки 27

Космічні небезпеки 32

Біологічні небезпеки 33

Тваринний та рослинний світ 41

Лекція 4. 44

Техногенні небезпеки та їх наслідки 44

Механічні небезбеки 44

Механічні коливаня 45

Іонізуючі випромінювання 49

Електромагнитні поля (ЕМП) 55

Електробезпека 60

Вибухи і пожежі 67

Лекція № 5. 69

Безпека в умовах екстремальних і надзвичайних ситуацій 69

1. Загальні поняття і визначення, класифікація 69

2. Вогнище хімічного ураження (ВХУ) 71

3. Вогнище (зона) радіоактивного забруднення 72

4. Вогнища ураження природного характеру 73

5. Надзвичайні ситуації на транспорті 77

Лекція 6. 85

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС 85

Соціальні та соціально-політичні небезпеки 85

Лекція № 7. 88

Правова основа організації екологічної безпеки впливів довкілля 88

1. Конституція України 89

2. Основа національної безпеки України 90

3. Законодавство України про охорону здоров'я 91

4. Надзвичайний стан 93

5. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями 93

6. Правові засади цивільного захисту 96

7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 96

8. Захист населення від інфекційних хвороб 99

9. Охорона праці 100

10. Охорона навколишнього природного середовища 101

11. Попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливуна здоров'я населення 102


Побутова хімія

Шум


Вібрації

Радіація


Забруднені продукти харчування(пестициди, добрива)

Сонячні опіки

Забруднене (малонасичене) повітря

Забруднена вода


Лекція №1.

1. Основні положення навчальної дисципліни ДЕБ. Основні поняття та визначення


Діяльність є специфічно людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства, зміст якої полягає у доцільній зміні та перетворенні в інтересах людини навколишнього середовища. Це специфічна форма активного ставлення людини до навколишнього світу, зміст якої складає його доцільне змінювання та перетворення. Будь-яка діяльність містить у собі мету, засіб, результат та сам процес діяльності. Форми діяльності різноманітні. Вони охоплюють практичні, інтелектуальні, духовні процеси, що протікають у побуті, громадській, культурній, трудовій, науковій, навчальноій та інших сферах життя.

Людська активність має особливість, яка відрізняє її від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість полягає в тому, що люди­на не лише пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує його для задоволення власних потреб, активно взає­модіє з ним, завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної потреби.Здоров’я – природний стан організму, що характеризується його зрівноваженістю із навколишнім середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих змін.

В Уставі Всесвітньої організації охорони здоров’я записано: «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів».Безпека – стан діяльності, при якому із певною імовірністю виключені прояви небезпеки, або відсутність надмірної небезпеки, це збалансований, за експертною оцінкою, стан люди­ни, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо.

ДСТУ 2293-99 визначає термін «безпека» як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.Безпека людини — це поняття, що відображає саму суть людсь­кого життя, її ментальні, соціальні і духовні надбання. Безпека лю­дини — невід'ємна складова характеристика стратегічного напряму людства, що визначений ООН як «сталий людський розвиток» (Sustainable Human Development) – такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагачен­ню позитив­ного загальнолюдського досвіду.

Небезпека – явища, процеси, об’єкти, властивості предметів, здатні у певних умовах наносити шкоду здоров’ю людини, це умова чи ситуація, яка існує в наколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, поранення та/чи пошкодження.

ДСТУ 2293-99 визначає термін «безпека» як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. У цьому визначенні поняття «безпека» присутній термін «ризик».Ризик – кількісна оцінка небезпеки. Визначається як частота або імовірність виникнення однієї події під час настання іншої. Звичайно це безрозмірна величина, що лежить у межах від 0 до 1. Може визначатися й іншими зручними способами.

Ризик виник­нення аварій, пошкоджень або виходу з ладу простих технічних пристроїв визначити нескладно. Для складних же технічних систем, а тим більше для людини чи суспільства ризик — це категорія, яка має велику кількість індивідуальних ознак і характеристик, і мате­матично точно визначити його надзвичайно складно, а інколи не­можливо. В таких випадках ризик може бути оцінений лише завдя­ки експертній оцінці.Ідентифікація небезпеки – процес розпізнавання образу небезпеки, встановлення можливих причин, просторових та часових координат, імовірності прояву, величини та наслідків небезпеки.

Потенційний – можливий, прихований.

Система – сукупність елементів, взаємодія між якими адекватна меті.

Мета – те, що уявляється у свідомості та очікується в результаті певним чином спрямованих дій.

Причина – Подія, що передує та викликає іншу подію, яка називається наслідком.

Шкода здоров’ю – це захворювання, травмування, у тому числі з летальним наслідком, інвалідністю, тощо.

Умови діяльності – сукупність факторів середовища перебування, що діють на людину.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка