Л. П. Петрашко, д е. н., професорСторінка7/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Оцінка за 4-бальною шкалою оцінювання та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен


 1. Суть міжнародного бізнесу.

 2. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

 3. Комерційна ера.

 4. Експансія.

 5. Період концесій.

 6. Ера національних держав.

 7. Ера глобалізації.

 8. Глобалізація та інтерналізація міжнародного бізнесу.

 9. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу.

 10. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту.

 11. Основні фази переростання національної корпорації в міжнародну.

 12. Теорія інтерналізації.

 13. Суть міжнародного менеджменту.

 14. Функції міжнародного менеджменту.

 15. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій.

 16. Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи її визначення. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Гарвардській школі бізнесу.

 17. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Чиказькій школі бізнесу.

 18. Досвід підготовки міжнародних менеджерів у Кейптаунському університеті.

 19. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Японії.

 20. Основні національні школи менеджменту.

 21. Провідна роль американської школи менеджменту.

 22. Японський альтернативний менеджмент.

 23. Особливості української школи менеджменту.

 24. Особливості середовища міжнародного менеджменту.

 25. Порівняльна характеристика середовища міжнародних і національ­них корпорацій.

 26. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

 27. Політична складова міжнародного середовища.

 28. Основні правові системи.

 29. Економічне середовище міжнародних корпорацій.

 30. Інструменти порівняння національних економік.

 31. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.

 32. Вплив культури на міжнародний менеджмент.

 33. Технологічне середовище міжнародного менеджменту.

 34. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища.

 35. Особливості міжнародного середовища в Україні.

 36. Культурний контекст міжнародного менеджменту.

 37. Основні культурні кластери.

 38. Основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій.

 39. Особливості вимірів ділової культури в Україні.

 40. Суть міжнародного стратегічного планування.

 41. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.

 42. Етноцентризм.

 43. Поліцентризм.

 44. Регіоцентризм.

 45. Геоцентризм.

 46. Основні типи міжнародних стратегій.

 47. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.

 48. Система планування в міжнародних корпораціях.

 49. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.

 50. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 51. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 52. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

 53. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 54. Управління політичними ризиками.

 55. Міжнародні переговори.

 56. Вплив національних культур на міжнародні переговори.

 57. Особливості прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях, що діють в Україні.

 58. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

 59. Міжнародні дивізіональні структури.

 60. Глобальні продуктові дивізіональні структури.

 61. Глобальні географічні дивізіональні структури.

 62. Глобальні функціональні структури.

 63. Мультинаціональні матричні структури.

 64. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу.

 65. Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.

 66. Управління змінами в міжнародних корпораціях.

 67. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.

 68. Міжнародні стратегічні альянси.

 69. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій.

 70. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні.

 71. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

 72. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Прикладні концепції мотивації в міжнародних корпораціях.

 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях.

 74. Визначення заробітної плати в міжнародних призначеннях.

 75. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.

 76. Трудові відносини і виробнича демократія.

 77. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій.

 78. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.

 79. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях.

 80. Лідерство в міжнародному контексті.

 81. Особливості керівництва міжнародними командами.

 82. Міжнародні ділові комунікації.

 83. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті.

 84. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

 85. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній в Україні.

 86. Особливості контролю в міжнародних корпораціях.

 87. Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

 88. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

 89. Особливості контролю в багатокультурному середовищі.

 90. Звітність у міжнародному менеджменті.

 91. Особливості звітності в різних країнах.

 92. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють в Україні.

 93. Особливості сучасного технологічного розвитку.

 94. Міжнародний ринок технологій.

 95. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 96. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 97. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях. Міжнародна система стандартів ІSO-9000.

 98. Статистичні методи управління якістю.

 99. Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні. Міжнародне фінансове середовище.

 100. Міжнародні потоки грошових коштів.

 101. Основні концепції валютних курсів.

 102. Управління валютними ризиками.

 103. Суть і основні види валютних ризиків.

 104. Управління короткостроковими активами і зобов’язаннями між­народних корпорацій.

 105. Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій.

 106. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

 107. Ринкові трансферні ціни.

 108. Трансферні кінцеві ціни.

 109. Договірні трансферні ціни.

 110. Витратні трансферні ціни.

 111. Змішані методи трансферного ціноутворення.

 112. Міжнародна банківська діяльність.

 113. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні.

 114. Комерційні операції міжнародних корпорацій.

 115. Експортні операції міжнародних корпорацій.

 116. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.

 117. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій.

 118. Імпортні операції міжнародних корпорацій.

 119. Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.

 120. Міжнародний ринок інвестицій.

 121. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

 122. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

 123. Міжнародні інвестиційні компанії.

 124. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.

 125. Особливості етики в міжнародних корпораціях.

 126. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті.

 127. Жінки в міжнародному менеджменті.

 128. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

 129. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій.

 130. Інтегровані системи екологічного менеджменту.

 131. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту ISO-14000.

 132. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.

 133. Глобальне управління і глобальний менеджмент.

 134. Становлення глобальних підприємств.

 135. Динамічна модель глобальних підприємств.

 136. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.

 137. Глобалізація культури.

 138. Глобальне управління фінансами.

 139. Глобалізація технологічного розвитку.

 140. Глобальний менеджмент і природне середовище.6.4. Зразок екзаменаційного білета

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»Кафедра міжнародного менеджменту
ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

БІЛЕТ № ...

1. Суть і основні типи організаційних структур транснаціональних корпорацій і основні складові міжнародного менеджменту.

2. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

3. Управління політичними ризиками.Екзаменаційний кейс банківська індустрія

Як і багато інших галузей економіки, французька банківська індустрія на початку 2000-х років зазнала значних змін для забезпечення збереження досягнутого і досягнення конкурентних переваг. Щоб продовжувати відповідати постійно змінним вимогам ринку, довелось корінним чином переглянути багато традиційних принципів діяльності і знайти багато нових рішень. Прийняття деяких з таких рішень суттєво відобразилось на методах роботи та політиці зайнятості.

В банківській індустрії за останні сім років було втрачено декілька десятків тисяч постійних робочих місць і значно збільшилась кількість тимчасових працівників. Тимчасові контракти не гарантують співробітникам постійної зайнятості і передбачають оплату тільки у випадку, якщо є робота. Профспілки банківських службовців виразили стурбованість з приводу того, що нова політика веде до експлуатації працівників. Банки у відповідь вказали на те, що більшість тимчасового персоналу відноситься до колишніх постійних співробітників, які відали перевагу тимчасовій роботі для того, щоб мати більш гнучкий графік. Такі люди не хочуть мати контракти на постійну роботу. Тимчасові працівники призиваються для допомоги в моменти найбільшої необхідності. Представники банків вважають, що було б несправедливо якщо б роботодавці приймали людей на постійну роботу, знаючи, що вона буде короткочасною.

Нова система гнучкого робочого графіку дозволяє банкам краще справлятись з найбільшим навантаженням. Вона також дає можливість тимчасовим працівникам працювати в будь-який бажаний час, отримуючи за це відповідну оплату. Банки не чекають, що ці люди повинні бути готовими до роботи в будь-який час, коли в цьому виникає потреба.

Такі нові методи роботи вирішили проблему відповідності пропозиції і попиту і дозволили використовувати більш гнучкі підходи до працевлаштування. Однак не обійшлося без нових проблем, найбільш суттєвою з яких виявилась проблема забезпечення постійного рівня обслуговування споживачів. Висока якість обслуговування все більше отримує визнання як важлива умова для досягнення конкурентних переваг. В той час коли банки змагаються з своїми традиційними і новими конкурентами, які вийшли на їх ринок (наприклад, супермаркетами), життєво важливо, щоб обслуговування споживачів постійно знаходилось на високому рівні і дозволяло банку виділятись серед інших. Щоб досягти успіху, для менеджера по обслуговуванню клієнтів надзвичайно важливим є виконання задач по підтримці мотивації постійного і тимчасового персоналу і забезпечення такої роботи обох груп, яка дозволяла б постійно підтримувати найвищий рівень сервісу.

Виконавчий директор банку, в якому Ви працюєте менеджером по обслуговуванню клієнтів, попросив Вас підготувати в вигляді звіту пропозиції по наступним питанням:

4. Як організувати ефективну комунікацію з постійними і тимчасовими співробітниками, яка б дозволяла тримати їх в курсі останніх змін політики компанії і ситуації на ринку?5. Як із постійного і тимчасового персоналу формувати ефективні команди і здійснювати їх менеджмент?
Затверджено на засіданні кафедри протокол № __ від «__» _____ 200_ р.
Завідувач кафедри

міжнародного менеджменту _______________________ Д. Г. Лук’яненко
7. Список РЕКОМЕНДОВАНої ЛІТЕРАТУРи
Основна література

 1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.

 2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)


Законодавчі і нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. —1991. — № 29.

 2. Закон України «Про іноземні інвестиції» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36.

 3. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19.


Додаткова література

 1. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 360с.

 2. Білошапка В А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2007. — 216 с.

 3. Гестеланд Ричард Р. Кросс-культурное поведение в бизнес. — Днепропетровск: Баланс — Клуб, 2003. — 288 с.

 4. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 856 с.

 5. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 645—760.

 6. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — 784 с.

 7. Ингнну Оу. Японский менеджмент: прошлое, настоящее и будущеее. — М.: ЭКСМО, 2007. — 159 с.

 8. Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографія. — К.: КНЕУ, 2006. — 248 с.

 9. Коллинз Дж. От хорошего к великому / Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — 286 с.

 10. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением / Пер. с англ.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — 350 с.

 11. Міжнародний бізнес: підручник. 3-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 810 с.

 12. Ресурси та моделі економічного розвитку: монографія / За заг. ред. Д.Г.Лук'яненка та А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2011. – 703 с.

 13. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 400 с.

 14. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 227 с.

 15. Сравнительный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова. — СПб.: Питер, 2006. — 368 с.

 16. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія у 2 т. За заг. ред. Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручника — К.: КНЕУ, 2006. — Т. ІІ, С. 448—487.

 17. Уэлч Дж. Победитель / Пер.с англ. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 443 с.

 18. Холден Найджел Дж. Кросс-культурний менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 384 с.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка