Л. П. Петрашко, д е. н., професорСторінка4/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менедж­менту.


 • Суть міжнародного менеджменту і його основні функції.

 • Основні національні школи менеджменту.

 • Обговорення проблем кейсу «Еріксон-Україна» [2, с. 69—71]:

  а) інтернаціоналізація бізнесу міжнародної корпорації «Еріксон»;

  б) Україна в системі інтересів корпорації «Еріксон»;  в) перспективи розвитку «Еріксон-Україна».

  Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

  а) інструментальні

  • базові загальні знання міжнародного менеджменту (питання 1, 2);

  • засвоєння основних базових знань менеджера (питання 1, 2)

  б) міжособистісні

  • міжособисті навики та уміння (в дискусії при обговоренні кейсу)

  в) системні

  • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 а))

  г) глобальні

  • знання особливостей та тенденцій та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 3).


  Основна література

  1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 12-38.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 32-81.

  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.

  4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 8-31.  Заняття 2. Культурний контекст міжнародного менеджменту

  1. Визначення культури, її еволюція та складові.

  2. Сучасні виміри ділової культури.

  3. Основні типи корпоративних культур.

  4. Особливості вимірів ділової культури в Україні.


  Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

  а) інструментальні

  • базові загальні знання міжнародного менеджменту;

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міжнародному середовищі;

  в) системні

  • розуміння культури та звичаїв різних країн

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів;

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;

  • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.


  Основна література

   1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 39-71.

   2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 82-117.

  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.

  4. Сравнительный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова. — СПб.: Питер, 2006. — С. 47.

  5. Холден Найджел Дж. Кросс-культурний менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — С. 47.  Заняття 3. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях
  1. Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.


  2. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

  3. Управління політичними ризиками.

  4. Обговорення проблем кейсу «Сіменс-Україна» [1, c. 155—157]:

  а) бальна система визначення рівня самостійності у прийнятті рішень: сильні і слабкі сторони;

  б) можливості застосування досвіду прийняття рішень «Сіменс-Україна» в практиці управління вітчизняними підприємствами.

  в) перспективи розвитку «Сіменс-Україна».
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • знання другої мови (питання 4 в при вивченні звіту корпорації Siemens німецькою мовою);

  б) міжособистісні

  • позитивне ставлення до несхожості інших культур (питання 4 б);

  в) системні

  • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 2, 4 а);

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 2, 3);

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;

  • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.


  Основна література

  1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 544-550.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 142-162.


  Додаткова література

  1. Коллинз Дж. От хорошего к великому / Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — С. 46.

  2. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением / Пер. с англ.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — С. 46.

  3. Робінс Стефан П., ДеЧенцо Девід. Основи менеджменту / Пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 162-191.  Заняття 4. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

  1. Основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

  2. Управління змінами в міжнародних корпораціях.

  3. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.

  4. Обговорення проблем кейсу «Дженерал Електрик» [2, с. 182—185]:

  а) співвідношення функціональних та бізнесових підрозділів;

  б) рада директорів: функції та структура;

  в) скорочення ієрархічних рівнів Дж. Уелчем: доцільність, межі, ефективність.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 3, 4 а);

  • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

  б) міжособистісні

  • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 б);

  в) системні

  • дослідницькі навики і уміння (питання 4 в);

  • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 2);

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати, оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу (питання 1);

  • здатність генерування ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань (питання 3, 4 б);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва (питання 3, 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 72-218.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 163-191.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 494-525

  2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 476-500

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 119-160.

  4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 31-53.  Заняття 5. Керівництво в міжнародних корпораціях

  1. Моделі лідерства міжнародних корпораціях.

  2. Особливості керівництва міжнародними командами.

  3. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]:

  а) керівники п’ятого рівня в «Джиллетт»;

  б) управлінська решітка Блейк-Моутон: можливості використання в «Джиллетт»;

  в) «Джиллетт» після кейсу.

  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • засвоєння базових знань менеджера (питання 1, 2);

  • усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності (при відповідях та в процесі дискусії);

  б) міжособистісні

  • здатність до критики і самокритики (питання 1, 4 а);

  • взаємодія з іншими членами команди (питання 2);

  в) системні

  • лідерські якості (питання 1, 3 б);

  • планування і управління проектами (питання 3 в);

  • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 3а);

  • бажання досягти успіху (питання 3 а).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)


  Додаткова література

  1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 645—760.

  2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — 784 с.  Заняття 6. Міжнародні ділові комунікації

  1. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

  2. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]

  а) джерела успіху «Джиллетт»

  б) особливості комунікацій в корпорації «Джиллетт»

  в) наслідки поглинання корпорацією «Проктер енд Гембл» компанії «Джиллетт»
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • знання другої мови (питання 2 а, 2 в);

  • елементарні комп'ютерні навички (пошук інформації при підготовці (питання 2 в);

  б) міжособистісні

  • між особисті навики та уміння (командна робота з питання 2 а);

  в) системні

  • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 1);

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 1);


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)


  Додаткова література

  Лейхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации / Пер. С англ. – СПб.: Питер, 2001. – С. 16-101.

  Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 542-570.

  Заняття 7. Контроль і звітність міжнародних корпорацій


  1. Суть процесу контролю і його значення в міжнародних кор­пораціях.

  2. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.

  3. Звітність у міжнародному менеджменті

  4. Обговорення проблем кейсу «Енронгейт» [1, c. 263—265]:

  а) слабкі сторони сучасного корпоративного контролю;

  б) взаємозв’язок корпоративного контролю та розвитку фондового ринку;

  в) захист прав і інтересів дрібних акціонерів.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1);

  • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

  б) міжособистісні

  • здатність контролювати діяльність підрозділів ТНК в міжнародному середовище (питання 2, 3);

  в) системні

  • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3. 4 а);

  • турбота про якість управлінських послуг

  г) глобальні

  • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 4 б);

  д) спеціальні

  • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному масштабі (питання 2, 4 в);

  • здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі (питання 3).


  Основна література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С.716-739

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 240-270.


  Додаткова література

  1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 632-660.

  2. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 156-173.  Заняття 8. Технологічна політика міжнародних корпорацій

  1. Зміна парадигми інноваційного менеджменту міжнародних корпорацій.

  2. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

  3. Системи тотального управління якістю в міжнародних корпораціях.

  4. Обговорення проблем кейсу «Ксерокс» [2, с. 303—304]:

  а) кризова ситуація у «Ксероксі» : причини і наслідки.

  б) премія Болдріджа: суть і роль у бізнесі.

  в) управління якістю на американських та японських підприємствах: порівняльний аналіз.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання міжнародної технологічної політики (питання 1);

  б) міжособистісні

  • позитивне ставлення до несхожості та інших культур (питання 2, 4 в);

  в) системні

  • здатність породжувати нові ідеї (питання 4 а);

  • планування і управління проектами (питання 2, 3, 4 б);

  г) глобальні

  • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 4 в);

  • критично мислити і генерувати реактивні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 3);

  д) спеціальні

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності (питання 2).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 540-583.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 272-310.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 648-680.

  2. Лайкер Дж. Система разработки продукции в Toyota: люди, процессы, технологии / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440 с.

  3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 266-285.  Заняття 9. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

  1. Управління валютними ризиками.

  2. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

  3. Міжнародна банківська діяльність.

  4. Обговорення проблем кейсу ЗАТ «Укртатнафта» [2, с. 323—325]:

  а) агентська проблема в «Укртатнафті»;

  б) короткострокове і довгострокове фінансування розвитку «Укртатнафти»;

  в) перспективи розвитку «Укртатнафти».
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1, 4 б);

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міжнародному фінансовому середовищі (питання 1, 2);

  в) системні

  • дослідницькі навики і уміння (питання 3. 4 в);

  • здатність породжувати нові ідеї (питання 1, 4 а, 4 в);

  • планування і управління проектами (питання 4 в);

  г) глобальні

  • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 2);

  • критично мислити і генерувати креатині ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 4 в);

  д) спеціальні

  • здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності (питання 4 в);


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 304-388.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 312-333.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 740-810

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 932-970.

  3. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 662-690

  4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 192-240.

  5. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 83-110  Заняття 10. Торговельні операції міжнародних корпорацій

  1. Експортно-імпортні операції міжнародних корпорацій.

  2. Міжнародний лізинг.

  3. Особливості торговельних операцій в Україні.

  4. Обговорення проблем кейсу «Мак-Дональдс» [2, с. 344—346]:

  а) предмет експорту корпорації «Мак-Дональдс»;

  б) причини успіху «Мак-Дональдс» в Україні;

  в) шляхи розвитку діяльності «Мак-Дональдс» в Україні в умовах посилення конкуренції.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • розв'язання проблем фірми замовника (питання 1);

  б) міжособистісні

  • етичні зобов'язання (питання 4 б);

  в) системні

  • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 4 а);

  г) глобальні

  • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 2, 3);

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків (питання 4 в);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик (питання 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 387-430.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 334-350.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 596-615

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 498-840.

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 291-420

  4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 247-265  Заняття 11 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

  1. Міжнародні інвестиційні ризики ТНК.

  2. Методика ухвалення інвестиційних рішень в міжнародних корпораціях.

  3. Особливості діяльності інвестиційних фондів в різних країнах.

  4. Обговорення проблем кейсу «ВАТ «Миколаївцемент» [2, с. 360—361]:

  а) мотиви міжнародної корпорації «Лафарж» у купівлі контрольного пакету акцій ВАТ «Миколаївцемент»;

  б) причини успіху інвестиційного проекту «Лафарж»;

  в) шляхи підвищення ефективності ВАТ «Миколаївцемент».
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання міжнародної інвестиційної діяльності (питання 2, 3);

  • уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел щодо ухвалення інвестиційних рішень в ТНК (питання 2);

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міжнародному інвестиційному середовищі(питання 3);

  в) системні

  • ініціативність та дух підприємництва у започаткуванні та здійсненні міжнародних інвестиційних проектів в ТНК (питання 4 а, б);

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття фондових ринків різних країн (питання 3);

  д) спеціальні

  • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо планів інвестиційного розвитку ТНК (питання 4 б, 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 437-480.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 353-360


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 242-270

  2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 190-220

  3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 289-320

  4. Фролова Т.О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 426 с.  Заняття 12. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

  1. Міжнародні принципи ділової етики.

  2. Основні моделі управлінської діяльності жінок у транснаціональних корпораціях.

  3. Інтегровані системи екологічного менеджменту.

  4. Обговорення проблем кейсу «Чорнобильська атомна електрична станція» [5, с. 386—391]:

  а) відмінності розвитку атомної енергетики в Україні і західних країнах;

  б) форми прояву соціальної відповідальності під час аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків;

  в) перспективи закриття ЧАЕС.

  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання соціальної відповідальності ТНК (питання 4 б);

  • засвоєння основ базових знань менеджера щодо ділової етики в ТНК (питання 1);

  б) міжособистісні

  • позитивна ставлення до інших етичних культур (питання 1);

  • здатність працювати в міжнародному етичному середовищі (питання 1);

  • етичні зобов'язання ТНК (питання 4 а, 4 б);

  в) системні

  • здатність працювати самостійно в сфері екологічної відповідальності ТНК (питання 3);

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до етики тендерних відносин;

  д) спеціальні

  • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК (питання 2, 4 а, 4 б, 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 623-635

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 368-400


  Додаткова література

  1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 215-260.

  2. Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та ділова практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2013, - 342 с.  Заняття 13. Становлення глобального менеджменту

  1. Основні концепції глобального менеджменту.

  2. Становлення глобальних підприємств.

  3. Глобальний менеджмент і природнє середовище.

  4. Обговорення проблем кейсу «СКФ-Україна» [1, с. 417—424]:

  а) фактори перетворення СКФ у глобальну корпорацію ;

  б) можливості виживання Луцького підшипникового заводу без входження до складу СКФ;

  в) оцінка діяльності менеджерів в СКФ.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання щодо діяльності глобальних підприємств(питання 1, 2);

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міждисциплінарній команді при розробці пропозицій щодо входження українського підприємства до складу ТНК (питання 4 а, 4 б);

  • позитивне ставлення до інших культур (питання 1, 4 в);

  в) системні

  • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3);

  г) глобальні

  • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 1, 2);

  д) спеціальні

  • здатність генерувати ідеї щодо міжнародних злиттів та поглинань (питання 1, 2, 4 а);


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 640-680

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 402-430


  Додаткова література

  1. Глобальное управление: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 252 с.

  2. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 345-363

  3. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 189-198


  4.4. Плани навчальної роботи для студентів заочної форми навчання в міжсесійний період
  Об'єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання в міжсесійний період є тести із науки «Менеджмент», які містяться в навчально-методичному посібнику Панченка Є.Г. «Міжнародний менеджмент». – К.: КНЕУ, 2004 р. студент має виконати тести «Множинний вибір» з кожної з 14 тем курсу у вигляді домашньої роботи, або ж скористатись можливостями дистанційного навчання, зв'язавшись індивідуальним паролем із університетським центром дистанційного навчання і надати перед іспитом роздруківку отриманих результатів.


  5. самостійна робота студентів
  5.1 Самостійна робота студентів очної форми навчання
  При опануванні науки «Міжнародний менеджмент» в доповнення до основного матеріалу, що викладається в лекціях та розглядається на семінарських заняттях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання.

  Самостійна робота студентів з науки «Міжнародний менеджмент» включає різні форми, зокрема:

  – опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

  – вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

  – переклад іноземних текстів;

  – виконання домашніх завдань;

  – підготовка до семінарських (практичних) занять;

  – підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

  – вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

  – систематизація вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модулів та екзаменом;

  – аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

  – виконання розрахункової роботи з використанням програмного забезпечення;

  – виконання індивідуальних завдань тощо.  Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

  До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

  Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

  Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.  5.2 Самостійна робота студентів ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  При опануванні науки «Міжнародний менеджмент» в доповнення до основного матеріалу, що викладається в лекціях та розглядається на семінарських заняттях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання.

  Самостійна робота студентів заочної форми навчання у вивченні науки «Міжнародний менеджмент» включає різні форми, зокрема:

  – опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

  – вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

  – переклад іноземних текстів;

  – виконання домашніх завдань;

  – підготовка до семінарських (практичних) занять;

  – підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

  – вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

  – систематика вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модулів та екзаменом;

  – аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

  – виконання розрахункової роботи з використанням програмного забезпечення;

  – виконання індивідуальних завдань тощо.

  Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

  До індивідуальних завдань належать: підготовка доповідей з презентацією, рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

  Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

  Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.


  Тематика рефератів

   1. Теорії міжнародного бізнесу та їх еволюція.

   2. Сутність і види середовища міжнародного менеджменту.

   3. Європейська культура менеджменту.

   4. Японська культура менеджменту.

   5. Радянська культура менеджменту.

   6. Американська культура менеджменту.

   7. Китайська культура менеджменту.

   8. Стратегічні альянси.

   9. Німецька школа менеджменту.

   10. Українська школа менеджменту.


  Вимоги до написання реферату

  При написанні реферату необхідно дотримуватися наступних вимог:  • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

  • переконливість аргументації;

  • стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

  • конкретність викладення результатів дослідження;

  • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

  У рефераті повинні бути відображені:

  • актуальність тематики та відповідність до сучасного стану науки, техніки і питань виробництва;

  • обґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінки;

  • аналіз та узагальнення існуючих результатів;

  • розробка загальної методики проведення досліджень;

  • характер і зміст виконаних теоретичних досліджень та розрахунків, методи досліджень;

  • обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень, принцип дії розроблених програм, характеристики цих програм, оцінка похибок розрахунків, отримані експериментальні дані;

  • оцінка повноти розв’язку поставленої задачі;

  • оцінка достовірності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами;

  • наукова та практична цінність виконаної роботи.

  Реферат — це наукова робота, яка містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою (приблизно на 25-40 сторінках формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.


  Структура реферату

  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);

  • вступ;

  • суть реферату (основна частина);

  • висновки;

  • список використаних джерел (перелік посилань);

  • додатки (за необхідності).  Орієнтована тематика есе

  1. Поєднання галузевих і географічних аспектів глобалізації.

  2. Горизонтальна та вертикальна інтеграція.

  3. Порівняльний менеджмент.

  4. Особливості української школи менеджменту.

  5. Пристосування міжнародних корпорацій до національних умов бізнесу.

  6. Ключові характеристики національних економік.

  7. Культурна диверсифікація.

  8. Низько- і висококонтекстні культури.

  9. Стратегія управлінської діяльності в умовах культурного розмаїття.

  10. Когнітивний менеджмент та його стратегія.

  11. Розвиток культури міжнародних корпорацій.

  12. Особливості української національної культури в системі міжнародного менеджменту.

  13. Стратегія глобального розширення.

  14. Взаємозв’язок стратегій національних культур.

  15. Роль основних функціональних підрозділів у розробці та реалізації міжнародних стратегій.

  16. Міжнародні стратегії спільних підприємств.

  17. Критерії ефективності управлінських рішень.

  18. Управлінські рішення в сфері міжнародної конкуренції.

  19. Культурні бар’єри організаційних змін і методи їх подолання.

  20. Міжнародні альянсові мережі.

  21. Якість службової діяльності ТНК.

  22. Сучасні концепції управління людськими ресурсами ТНК.

  23. Співвідношення джерел людських ресурсів на різних стадіях інтернаціоналізації бізнесу.

  24. Соціотехнічні рішення ТНК.

  25. Репатріація експатріантів у системі відбору кадрів.

  26. Культурні асимілятори.

  27. Основні форми виробничої демократії в різних країнах.

  28. Порівняльний аналіз різних типів керівництва в ТНК.

  29. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах.

  30. Вплив культури на міжнародні комунікації.

  31. Культурний контроль.

  32. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.

  33. Вимірювання результатів діяльності відділень міжнародних корпорацій.

  34. Закономірності сучасного технологічного розвитку.

  35. Фінансування міжнародних проектів.

  36. Потенціал науково-технічних розробок в Україні та способи його реалізації в міжнародному бізнесі.

  37. Міжнародні потоки грошових коштів.

  38. Міжнародна фінансова корпоративна політика.

  39. Еволюція міжнародної банківської діяльності.

  40. Діяльність українських відділень зарубіжних банків.

  41. Вплив прямих інвестицій міжнародних корпорацій на платіжний баланс країни.

  42. Особливості діяльності інвестиційних фондів в різних країнах.

  43. Перспективи посилення ролі жінок у міжнародному менеджменті.

  44. Особливості соціальної відповідальності менеджменту в різних країнах.

  45. Діяльність національних асоціацій і міжнародної мережі екологічного менеджменту.

  46. Глобальна культурна конвергенція.

  47. Культура і віртуальні організації.

  48. Глобальне управління оподаткуванням.

  49. Технології інформаційної революції.

  50. Розвиток управлінських компетенцій в умовах глобальних технологій.

  51. Природничо-орієнтоване лідерство в міжнародних корпораціях.

  52. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.  Вимоги до написання есе

  Есе студента - це самостійна письмова робота на тему, запропоновану викладачем (тема може бути запропонована і студентом, але обов'язково повинна бути погоджена з викладачем). Мета есе складається в розвитку навичок самостійного мислення й письмового викладу власних думок.

  Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій й аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію по поставленій проблемі. У деяких випадках це може бути аналіз наявних статистичних даних по досліджуваній проблемі, аналіз матеріалів із засобів масової інформації та використанням досліджуваних моделей, докладний розбір запропонованого завдання з розгорнутими думками, підбор і детальний аналіз прикладів, що ілюструють проблему й т.д.

  Структура есе:

  Вступ

  Основна частина (теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання).  Висновки
  Критерії оцінки матеріалів есе.

  При оцінюванні матеріалів враховуються наступні елементи:

  1. Представлення власної точки зору (позиції, ставлення) при розкритті проблеми;

  2. Розкриття й аналіз проблеми на теоретичному рівні (в зв'язках і з обґрунтуваннями) з коректним використанням або без використання наукових понять в контексті відповіді на питання есе;  3. Аргументація своєї позиції з опорою на факти

  6. ПОТОЧНий І ПІДСУМКОВий КОНТРОЛь ЗНАНЬ
  6.1. Очна форма навчання
  Карта самостійної роботи СТУДЕНТА

  Тема практичного заняття

  Форми самостійної роботи студентів

  Види практичних занять

  Максимальна кількість

  балів

  За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

  Змістовний модуль № 1

  Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

  Аналіз ситуації і підготовка записки

  Розв'язання кейсу

  2

  Середовище міжнародного менеджменту

  Опанування теми і письмовий виступ

  Семінар-дискусія

  1

  Культурний контекст міжнародного менеджменту

  Опанування теми і підготовка виступу

  Семінар-дискусія

  1

  Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

  Опанування теми і письмові пропозиції

  Семінар-дискусія

  2

  Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

  Підготовка письмових пропозицій

  Виконання практичних завдань

  2

  Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

  Аналіз ситуації і підготовка записки

  Розв’язання кейсу

  2

  Управління людськими ресурсами

  Опанування теми і письмовий виступ

  Семінар-дискусія

  1

  Керівництво в міжнародних корпораціях

  Опанування тем модулю № 1

  Тестовий контроль

  5

  Змістовний модуль № 2

  Міжнародні ділові комунікації.

  Опанування теми і підготовка виступу

  Семінар-дискусія

  2

  Контроль і звітність міжнародних корпорацій

  Аналіз ситуації і підготовка записки

  Розв’язання кейсу

  2

  Технологічна політика міжнародних корпорацій

  Опанування теми і підготовка виступу

  Семінар-дискусія

  2

  Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

  Аналіз ситуації і підготовка записки

  Розв’язання кейсу

  2

  Торговельні операції міжнародних корпорацій

  Підготовка письмових пропозицій

  Виконання практичних завдань

  2

  Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

  Опанування теми і підготовка виступу

  Семінар-дискусія

  2

  Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

  Аналіз ситуації і підготовка записки

  Розв’язання кейсу

  2

  Становлення глобального менеджменту

  Опанування тем модулю № 2

  Тестовий контроль

  5

  Усього балів за роботу на практичних заняттях

  35

  За виконання модульних (контрольних) завдань

  Модуль № 1

  Написання модульної контрольної роботи

  5

  Усього балів за модульний контроль

  5

  За виконання індивідуальних завдань


  Види індивідуальних завдань

  1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

  5

  2. Написання реферату (есе)

  5

  3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

  5

  4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

  5

  5. Підготовка презентації за заданою тематикою

  5

  6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

  10

  7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

  5

  Усього балів за виконання індивідуальних завдань

  10

  Разом балів за СРС

  50  Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки «Міжнародний менеджмент»
  Поточне оцінювання знань

  За систематичність та активність роботи на практичних заняттях студенти (денна форми навчання) можуть отримати до 35 балів. При цьому максимальна сума балів, яку студент може отримати на одному занятті не може перевищувати 3 бали. В залежності від рівня підготовки та якості виконаних завдань максимальна сума балів, яку може набрати студент на одному занятті, дорівнює 3 балам, а саме:

  0 балів – відсутність студента на практичних заняттях;

  1 бал – присутність студента на практичному занятті та участь в обговоренні питань теми;

  2 бали – присутність студента на практичному занятті та ґрунтовна участь в обговоренні питань теми;

  3 бали – присутність студента на практичному занятті, участь в обговоренні теми та надання письмових відповідей на домашні завдання з кейсів за відповідними темами.

  Загальна сума балів за роботу під час практичних занять не може перевершувати 35 балів.

  За рішенням кафедри студентам, які брали участь у поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. при цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.


  Для забезпечення рівномірності систематичного опанування компетенціями під час сесійного та міжсесійного періодів, навчальний семестр умовно розділений на три підсумкові періоди. Достатня мінімальна кількість балів для першого підсумкового періоду становить 10 балів, для другого підсумкового періоду – 20 балів і для третього підсумкового періоду - 20 балів.
  Достатня мінімальна кількість балів для кожного підсумкового періоду семестру:

  Підсумковий період семестру

  Тиждень навчання

  Достатня мінімальна кількість балів

  І період підсумкових балів

  2-6 тиждень

  10

  ІІ період підсумкових балів

  7-11 тиждень

  20

  ІІІ період підсумкових балів

  12-16 тиждень

  20

  Сума балів

  50

  Студенти мають право відпрацювання семінарських занять лише в межах зазначеного нижче розкладу відпрацювань: за перший підсумковий період – не пізніше 7 тижня навчання, за другий підсумковий період – не пізніше 12 тижня навчання і за третій підсумковий період - не пізніше 17 тижня навчання.


  Розклад відпрацювань для кожного підсумкового періоду семестру:

  Підсумковий період семестру

  Тиждень навчання

  І період підсумкових балів

  не пізніше 7 тижня

  ІІ період підсумкових балів

  не пізніше 12 тижня

  ІІІ період підсумкових балів

  не пізніше 17 тижня
 • 1   2   3   4   5   6   7


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка