Л. П. Петрашко, д е. н., професорСторінка3/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту.


 • Суть міжнародного менеджменту і його основні функції.

 • Основні національні школи менеджменту.

 • Обговорення проблем кейсу «Еріксон-Україна» [2, с. 69—71]:

  а) інтернаціоналізація бізнесу міжнародної корпорації «Еріксон»;

  б) Україна в системі інтересів корпорації «Еріксон»;  в) перспективи розвитку «Еріксон-Україна».

  Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

  а) інструментальні

  • базові загальні знання міжнародного менеджменту (питання 1, 2);

  • засвоєння основних базових знань менеджера (питання 1, 2)

  б) міжособистісні

  • міжособисті навики та уміння (в дискусії при обговоренні кейсу)

  в) системні

  • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 а))

  г) глобальні

  • знання особливостей та тенденцій та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 3).


  Основна література

  1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 12-38.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 32-81.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.

  4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 8-31.  Заняття 2. Культурний контекст міжнародного менеджменту

  1. Визначення культури, її еволюція та складові.

  2. Сучасні виміри ділової культури.

  3. Основні типи корпоративних культур.

  4. Особливості вимірів ділової культури в Україні.


  Перелік компетенцій, що формуються на занятті:

  а) інструментальні

  • базові загальні знання міжнародного менеджменту;

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міжнародному середовищі;

  в) системні

  • розуміння культури та звичаїв різних країн

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів;

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;

  • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.


  Основна література

   1. Пивоварова С.Э., Тарасовича Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 39-71.

   2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 82-117.

  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 32-67.

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 42-71.

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 5-40.

  4. Сравнительный менеджмент /Под ред. С.Э.Пивоварова. — СПб.: Питер, 2006. — С. 47.

  5. Холден Найджел Дж. Кросс-культурний менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — С. 47.  Заняття 3. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях
  1. Особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.


  2. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.

  3. Управління політичними ризиками.

  4. Обговорення проблем кейсу «Сіменс-Україна» [1, c. 155—157]:

  а) бальна система визначення рівня самостійності у прийнятті рішень: сильні і слабкі сторони;

  б) можливості застосування досвіду прийняття рішень «Сіменс-Україна» в практиці управління вітчизняними підприємствами.

  в) перспективи розвитку «Сіменс-Україна».
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • знання другої мови (питання 4 в при вивченні звіту корпорації Siemens німецькою мовою);

  б) міжособистісні

  • позитивне ставлення до несхожості інших культур (питання 4 б);

  в) системні

  • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 2, 4 а);

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 2, 3);

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовище діяльності ТНК;

  • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.


  Основна література

  1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 544-550.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 142-162.


  Додаткова література

  1. Коллинз Дж. От хорошего к великому / Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — С. 46.

  2. Коллинз Дж., Поррас Дж. Построенные навечно: успех компаний, обладающих видением / Пер. с англ.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — С. 46.

  3. Робінс Стефан П., ДеЧенцо Девід. Основи менеджменту / Пер. з англ. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 162-191.  Заняття 4. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

  1. Основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.

  2. Управління змінами в міжнародних корпораціях.

  3. Інтегровані структури міжнародного бізнесу.

  4. Обговорення проблем кейсу «Дженерал Електрик» [2, с. 182—185]:

  а) співвідношення функціональних та бізнесових підрозділів;

  б) рада директорів: функції та структура;

  в) скорочення ієрархічних рівнів Дж. Уелчем: доцільність, межі, ефективність.

  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 3, 4 а);

  • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

  б) міжособистісні

  • здатність спілкування з експертами інших галузей (питання 4 б);

  в) системні

  • дослідницькі навики і уміння (питання 4 в);

  • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 2);

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати, оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу (питання 1);

  • здатність генерування ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань (питання 3, 4 б);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва (питання 3, 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 72-218.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 163-191.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 494-525

  2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 476-500

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 119-160.

  4. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 31-53.  Заняття 5. Керівництво в міжнародних корпораціях

  1. Моделі лідерства міжнародних корпораціях.

  2. Особливості керівництва міжнародними командами.

  3. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]:

  а) керівники п’ятого рівня в «Джиллетт»;

  б) управлінська решітка Блейк-Моутон: можливості використання в «Джиллетт»;

  в) «Джиллетт» після кейсу.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • засвоєння базових знань менеджера (питання 1, 2);

  • усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності (при відповідях та в процесі дискусії);

  б) міжособистісні

  • здатність до критики і самокритики (питання 1, 4 а);

  • взаємодія з іншими членами команди (питання 2);

  в) системні

  • лідерські якості (питання 1, 3 б);

  • планування і управління проектами (питання 3 в);

  • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 3а);

  • бажання досягти успіху (питання 3 а).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)


  Додаткова література

  1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 645—760.

  2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — 784 с.  Заняття 6. Міжнародні ділові комунікації

  1. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

  2. Обговорення проблем кейсу «Джиллетт» [1, c. 230—232]

  а) джерела успіху «Джиллетт»

  б) особливості комунікацій в корпорації «Джиллетт»

  в) наслідки поглинання корпорацією «Проктер енд Гембл» компанії «Джиллетт»
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • знання другої мови (питання 2 а, 2 в);

  • елементарні комп'ютерні навички (пошук інформації при підготовці (питання 2 в);

  б) міжособистісні

  • між особисті навики та уміння (командна робота з питання 2 а);

  в) системні

  • розуміння культури та звичаїв різних країн (питання 1);

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного розмаїття народів (питання 1);

  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 420 с.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 441 с. (Розгорнутий список літератури — С. 432—439)


  Додаткова література

  Лейхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М. Бизнес-коммуникации / Пер. С англ. – СПб.: Питер, 2001. – С. 16-101.

  Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 542-570.

  Заняття 7. Контроль і звітність міжнародних корпорацій


  1. Суть процесу контролю і його значення в міжнародних кор­пораціях.

  2. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.

  3. Звітність у міжнародному менеджменті

  4. Обговорення проблем кейсу «Енронгейт» [1, c. 263—265]:

  а) слабкі сторони сучасного корпоративного контролю;

  б) взаємозв’язок корпоративного контролю та розвитку фондового ринку;

  в) захист прав і інтересів дрібних акціонерів.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1);

  • розв'язання проблем фірми замовника (питання 2);

  б) міжособистісні

  • здатність контролювати діяльність підрозділів ТНК в міжнародному середовище (питання 2, 3);

  в) системні

  г) глобальні

  • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 4 б);

  д) спеціальні

  • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному масштабі (питання 2, 4 в);

  • здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі (питання 3).


  Основна література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С.716-739

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 240-270.


  Додаткова література

  1. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 632-660.

  2. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 156-173.


  Заняття 8. Технологічна політика міжнародних корпорацій

  1. Зміна парадигми інноваційного менеджменту міжнародних корпорацій.

  2. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

  3. Системи тотального управління якістю в міжнародних корпораціях.

  4. Обговорення проблем кейсу «Ксерокс» [2, с. 303—304]:

  а) кризова ситуація у «Ксероксі» : причини і наслідки.

  б) премія Болдріджа: суть і роль у бізнесі.

  в) управління якістю на американських та японських підприємствах: порівняльний аналіз.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання міжнародної технологічної політики (питання 1);

  б) міжособистісні

  • позитивне ставлення до несхожості та інших культур (питання 2, 4 в);

  в) системні

  • здатність породжувати нові ідеї (питання 4 а);

  • планування і управління проектами (питання 2, 3, 4 б);

  г) глобальні

  • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 4 в);

  • критично мислити і генерувати реактивні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 3);

  д) спеціальні

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності (питання 2).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 540-583.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 272-310.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 648-680.

  2. Лайкер Дж. Система разработки продукции в Toyota: люди, процессы, технологии / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440 с.

  3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 266-285.  Заняття 9. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

  1. Управління валютними ризиками.

  2. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

  3. Міжнародна банківська діяльність.

  4. Обговорення проблем кейсу ЗАТ «Укртатнафта» [2, с. 323—325]:

  а) агентська проблема в «Укртатнафті»;

  б) короткострокове і довгострокове фінансування розвитку «Укртатнафти»;

  в) перспективи розвитку «Укртатнафти».
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК (питання 1, 4 б);

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міжнародному фінансовому середовищі (питання 1, 2);

  в) системні

  • дослідницькі навики і уміння (питання 3. 4 в);

  • здатність породжувати нові ідеї (питання 1, 4 а, 4 в);

  • планування і управління проектами (питання 4 в);

  г) глобальні

  • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу (питання 1, 2);

  • критично мислити і генерувати креатині ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі (питання 4 в);

  д) спеціальні

  • здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності (питання 4 в);


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 304-388.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 312-333.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 740-810

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 932-970.

  3. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 662-690

  4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 192-240.

  5. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 83-110  Заняття 10. Торговельні операції міжнародних корпорацій

  1. Експортно-імпортні операції міжнародних корпорацій.

  2. Міжнародний лізинг.

  3. Особливості торговельних операцій в Україні.

  4. Обговорення проблем кейсу «Мак-Дональдс» [2, с. 344—346]:

  а) предмет експорту корпорації «Мак-Дональдс»;

  б) причини успіху «Мак-Дональдс» в Україні;

  в) шляхи розвитку діяльності «Мак-Дональдс» в Україні в умовах посилення конкуренції.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • розв'язання проблем фірми замовника (питання 1);

  б) міжособистісні

  • етичні зобов'язання (питання 4 б);

  в) системні

  • ініціативність та дух підприємництва (питання 2, 4 а);

  г) глобальні

  • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 2, 3);

  д) спеціальні

  • здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків (питання 4 в);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик (питання 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 387-430.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 334-350.


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 596-615

  2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 498-840.

  3. Міжнародний бізнес: підручник. 2-ге видання, доп. та перероб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С. 291-420

  4. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 247-265  Заняття 11 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

  1. Міжнародні інвестиційні ризики ТНК.

  2. Методика ухвалення інвестиційних рішень в міжнародних корпораціях.

  3. Особливості діяльності інвестиційних фондів в різних країнах.

  4. Обговорення проблем кейсу «ВАТ «Миколаївцемент» [2, с. 360—361]:

  а) мотиви міжнародної корпорації «Лафарж» у купівлі контрольного пакету акцій ВАТ «Миколаївцемент»;

  б) причини успіху інвестиційного проекту «Лафарж»;

  в) шляхи підвищення ефективності ВАТ «Миколаївцемент».
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання міжнародної інвестиційної діяльності (питання 2, 3);

  • уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел щодо ухвалення інвестиційних рішень в ТНК (питання 2);

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міжнародному інвестиційному середовищі(питання 3);

  в) системні

  • ініціативність та дух підприємництва у започаткуванні та здійсненні міжнародних інвестиційних проектів в ТНК (питання 4 а, б);

  г) глобальні

  • бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття фондових ринків різних країн (питання 3);

  д) спеціальні

  • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо планів інвестиційного розвитку ТНК (питання 4 б, 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 437-480.

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 353-360


  Додаткова література

  1. Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 242-270

  2. Дэниэлс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ., 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 190-220

  3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 289-320

  4. Фролова Т.О. Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2012. – 426 с.  Заняття 12. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

  1. Міжнародні принципи ділової етики.

  2. Основні моделі управлінської діяльності жінок у транснаціональних корпораціях.

  3. Інтегровані системи екологічного менеджменту.

  4. Обговорення проблем кейсу «Чорнобильська атомна електрична станція» [5, с. 386—391]:

  а) відмінності розвитку атомної енергетики в Україні і західних країнах;

  б) форми прояву соціальної відповідальності під час аварії на ЧАЕС та ліквідації її наслідків;

  в) перспективи закриття ЧАЕС.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання соціальної відповідальності ТНК (питання 4 б);

  • засвоєння основ базових знань менеджера щодо ділової етики в ТНК (питання 1);

  б) міжособистісні

  • позитивна ставлення до інших етичних культур (питання 1);

  • здатність працювати в міжнародному етичному середовищі (питання 1);

  • етичні зобов'язання ТНК (питання 4 а, 4 б);

  в) системні

  • здатність працювати самостійно в сфері екологічної відповідальності ТНК (питання 3);

  г) глобальні

  д) спеціальні

  • здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному інвестиційному бізнесі (питання 1);

  • здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК (питання 2, 4 а, 4 б, 4 в).


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 623-635

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 368-400


  Додаткова література

  1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2006 — С. 215-260.

  2. Петрашко Л.П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та ділова практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2013, - 342 с.  Заняття 13. Становлення глобального менеджменту

  1. Основні концепції глобального менеджменту.

  2. Становлення глобальних підприємств.

  3. Глобальний менеджмент і природнє середовище.

  4. Обговорення проблем кейсу «СКФ-Україна» [1, с. 417—424]:

  а) фактори перетворення СКФ у глобальну корпорацію ;

  б) можливості виживання Луцького підшипникового заводу без входження до складу СКФ;

  в) оцінка діяльності менеджерів в СКФ.
  Перелік компетенцій, що формуються на заняття:

  а) інструментальні


  • базові загальні знання щодо діяльності глобальних підприємств(питання 1, 2);

  б) міжособистісні

  • здатність працювати в міждисциплінарній команді при розробці пропозицій щодо входження українського підприємства до складу ТНК (питання 4 а, 4 б);

  • позитивне ставлення до інших культур (питання 1, 4 в);

  в) системні

  • здатність пристосовуватись до нових ситуацій (питання 3);

  г) глобальні

  • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку (питання 1, 2);

  д) спеціальні

  • здатність генерувати ідеї щодо міжнародних злиттів та поглинань (питання 1, 2, 4 а);


  Основна література

  1. Пивоваров С.Э., Тарасович Л.С. Международный менеджмент. Учебник для вузов. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – С. 640-680

  2. Панчеко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 402-430


  Додаткова література

  1. Глобальное управление: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 252 с.

  2. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 345-363

  3. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 189-198


  4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання
  Заняття 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту
 • 1   2   3   4   5   6   7


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка