Л. М. Ткач Особливості перекладу наукових текстів Затверджено на засіданні Вченої ради академії як навчальний посібникСторінка4/7
Дата конвертації31.03.2017
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.3. Переклад прийменникових конструкцій

Під час перекладу прийменникових конструкцій слід звертати увагу на їх значення:

1) російським конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають конструкції з:

– прийменником по (якщо вказується на простір, поверхню, межі): по сторонам света – по сторонах світу;

орудним відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок): по компенсационному каналу поступает сигнал – компенсаційним каналом надходить сигнал;

– прийменниками за, на, з (у значенні згідно з чимось): по принципу построения за принципом побудови; по запросу клиента – на запит клієнта; по интересующим их вопросам з питань, що їх цікавлять; по другому адресу на іншу адресу;

– прийменниками за, з, із, череззначенні причини, наслідку, деякі інші випадки): по недоразумению – через непорозуміння; не однородны по составу не однорідні за складом; доступ по вызову – доступ за викликом.

2) прийменник при – це універсальний прийменник російської мови, натомість в українській має набагато вужчу сферу вживання, тому, перекладаючи відповідні прийменникові конструкції, треба бути дуже уважним, бо калькування російськомовних висловів не тільки позбавляє текст виразності, якої можна досягти вживанням суто українських мовних засобів, а й може змінити його зміст. Український прийменник при має лише такі значення: розташування (просторової близькості), хоча в багатьох випадках краще вживати й інші прийменники (біля, поряд, коло тощо), наприклад: при дороге – при дорозі (край дороги), при входе – при вході (біля входу), жить при станции – жити при станції (поруч зі станцією); наявності чогось (быть при деньгах бути при грошах); у присутності когось (при постороннихпри сторонніх), для позначення умов, за яких щось відбувається (читать при светечитати при світлі).

Прийменник при не вживають у значенні під час (рос. во время). У таких випадках рос. при слід перекладати за допомоги прийменників за, під час, коли, для. Наприклад: при исполнении служебных обязанностей під час ввиконання службових обов’язків, при жизни за життя тощо.

У наукових текстах часто вживаються так звані кліше, які структурують текст. Вони мають перекладатися як одне ціле: в заключение на закінчення, підсумовуючи; другими словами - інакше кажучи; прежде всего насамперед; с другой стороны з іншого боку; в настоящее время зараз, нині, наразі; в основному здебільшого; в отличие на відміну; в результате внаслідок, як наслідок; при анализе під час аналізу.

4.4. Лексичні труднощі перекладання

Під час перекладання українською мовою наукових текстів досить часто перекладають дослівно усталені словосполуки загальновживаних лексем російської мови, у зв’язку з чим виникають помилки типу вищестоящі (нижчестоящі) органи; я рахую, що треба об’єднуватися та ін.

Складним виявляється переклад поширеної у науковому стилі конструкції в качестве (кого, чего): в качестве сетевой операционной системы як мережева операційна система, служить в качестве денег – служити (бути) грошима; а також конструкції з активно вживаним дієсловом является, що українською мовою перекладається як є (что является чем – що є чим) або зі значенням обнаруживать, проявлять перекладається дієсловом виявляється: Оценка ученого явилась правильной. – Оцінка вченого виявилася правильною.

Під час перекладання науково-технічних текстів з російської мови на українську виникають труднощі у тих випадках, коли у російській мові для кількох понять існує один багатозначний термін (слово), а в українській мові йому відповідає не один термін (слово), а декілька. Щоб уникнути таких помилок, слід уточнювати значення подібних слів у словниках, а також звертати особливу увагу на контекст, в якому знаходяться ці слова.

Російський термін «ёмкость» перекладається українською мовою, як ємність, місткість, посудина. Термін «ємність» вживається у фізиці на позначення величини, що характеризує нагромадження заряду, наприклад, ємність акумулятора, в обчислювальній техніці – на позначення характеристики запам’ятовувального пристрою, носія даних, каналу зв’язку, наприклад, ємність у байтах, ємність дисплея. Термін «місткість» у математиці позначає характеристику математичних об’єктів, наприклад, місткість множини, місткість області. Крім того, він також вживається у значенні показника, що характеризує споживання або вміст ресурсів, наприклад, місткість барабана, фільтра. Під словом «посудина» розуміють місткість – виріб, призначений для вміщування чого-небудь, наприклад, гідропосудина.

Термін «жорсткість» вживається в механіці, де позначає здатність тіла або конструкції чинити опір деформуванню, слабку залежність технічної характеристики від інших параметрів (жорсткість конструкції, жорсткість щодо згинання). Термін «твердість» у хімії позначає характеристику концентрації певних домішок у розчині (тимчасова твердість води, карбонатна твердість). У російській мові на позначення всіх цих понять використовують один термін – «жесткость» (жесткость конструкции, жесткость воды).

Термінологічні словополучення жидкая фаза і жидкий продукт українською мовою перекладаються як рідинна фаза, рідкий продукт, тому що у першому випадку рідиннийце той, що має властивість текти й приймати форму посудини, в якій знаходиться, а у другому випадку – рідкий – це негустий, розведений (рідкий ліс, рідкий кисіль).

Російський термін «масло» і похідний від нього термін «масляний» в українській мові має кілька відповідників: масло, олія, олива і відповідно: масляний, олійний, оливний. Кожний із цих відповідників має своє значення. Отже, масло – це харчовий продукт, який є концентратом молочного жиру і який виробляють, збиваючи вершки або сметану (вершкове масло, топлене масло), масляний – призначений для масла, виготовлений на маслі, який стосується масла (масляний крем). Оліяжирова речовина, яку добувають з деяких рослин, переважно з їх насіння або плодів (кукурудзяна, гірчична олія), олійний – той, що призначено для олії, який містить олію, виготовлений на олії, розчинений на олії, стосується олії (олійна фарба, олійні лаки). Оливарідинний продукт мінерального, синтетичного походження, а також результат перероблення деревної смоли, який використовують для консервації виробів, як електроізоляційний матеріал і для технологічних потреб (газотурбінна олива, компресорна олива), оливний – призначений для оливи, який працює на оливі, заправлений оливою, який стосується оливи (оливна система, оливний фільтр).

Багатозначне російське слово «область» в українській мові має п’ять відповідників: галузь, ділянка, зона, область, царина. Слово «галузь» позначає певну сферу виробництва, науки тощо (галузь інформації, галузь науки). Ділянка – це окрема частина поверхні, площі, простору, яку використовують з якою-небудь метою або відокремлюють за якою-небудь ознакою (базова ділянка, ділянка памяті). Слово «зона» в українській мові використовується у значенні простору, у якому поширюється будь-яке явище, що характеризується певними рисами, особливостями (зона серця). Частину території країни, материка, а також адміністративно-територіальні одиниці в деяких країнах називають областю (Дніпропетровська область). Термін «область» використовується у математиці, де він називає скінченну частину простору або поверхні (область дисперсії). Під словом «царина» розуміють сферу діяльності, коло занять, уявлень (царина знань).

Російському слову «обратный» в українській мові відповідають два еквіваленти: зворотний і обернений. Зворотний – це той, що спрямований або веде назад до початкового пункту (дорога, шлях, курс), а також той, що здійснює зустрічну дію, виявляє протидію (зворотний порядок, зворотна полярність). Математичний термін «обернений» вживається у значенні: який має протилежний чому-небудь або змінений у порівнянні із чим-небудь вигляд, форму (обернений дріб, обернена функція).


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка