Л. Д. Гуракова Теплові джерела світла Конспект лекцій з курсу “Джерела світла”Сторінка1/6
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства


Л.Д. Гуракова
Теплові джерела світла

(Конспект лекцій з курсу “Джерела світла”


для студентів 4 курсу денної і заочної

форми навчання спеціальності 7.090605

“Світлотехніка та джерела світла”)

Харків - ХНАМГ - 2004


Теплові джерела світла: Конспект лекцій з курсу “Джерела світла” / для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090605 “Світлотехніка та джерела світла”/. Авт. Гуракова Л.Д. – Харків.: ХНАМГ, 2004. - 46 с.

Укладач: к.т.н., доц. Л.Д. Гуракова

Рецензент: к.т.н., доц. І.О. Дробот

Рекомендовано кафедрою СДС

протокол № 7 від 6.04.04ЗМІСТ

стор.


Вступ …………………………………………………………………………….4

1 Класифікація та характеристика джерел світла ………………………...5

  1. Параметри джерел світла ........................……….......................................5

  2. Зміна параметрів ламп розжарювання залежно від напруги мережі і в момент увімкнення їх у мережу …………………………………………7

  3. Історія і перспективи розвитку теплових джерел світла ………………8

  4. Конструкція лампи розжарювання ....................……...............................10

2 Теплове випромінювання ........................................…..................................11

2.1 Закони теплового випромінювання ............................……......................11

2.2 Теплове випромінювання нечорних тіл .................................……..........13

2.3 Матеріали для тіла розжарювання ................................……....................133 Робота тіла розжарювання у вакуумі ....................…..................................16

3.1 Ідеальна нитка і її розміри .............................................................……....16

3.2 Співвідношення між характеристиками нитки і її розмірами. Баланс енергії ідеальної нитки ...............................……………............................16

3.3 Параметри спірального і біспірального тіла розжарювання .....…….....17

3.4 Баланс енергії ідеальної спіралі ............................................……............19

4 Робота тіла розжарювання в атмосфері інертного газу ...........…............22

4.1 Роль наповнюючого газу в лампах розжарювання.......................……...22

4.2 Механізм передачі тепла від тіла розжарювання до наповнюючого газу......................................................................................……............….....24

4.3 Розрахунок потужності, яка відводиться наповнюючим газом від тіла розжарювання та шляхи її зменшення .…………....................................255 Охолодження тіла розжарювання електродами і гачками ......…...........27

5.1 Вплив підтримуючих елементів на нагрівання тіла розжарювання.......27

5.2 Рівняння розподілу температури по довжині тіла розжарювання….….28

5.3 Еквівалентні поправки на довжину нитки ....................……...................306 Розпилення та строк служби ламп розжарювання ..........….....................34

6.1 Процеси, які впливають на строк служби ламп розжарювання.…….....34

6.2 Випаровування вольфраму у вакуумі ............……...................................34

6.3 Випаровування вольфраму в атмосфері інертного газу ...……..............35

6.4 Критична втрата ваги тіла розжарювання ..................……......................36

6.5 Перегоряння тіла розжарювання ................................…….......................36

6.6 Зв’язок між строком служби, світловою віддачею та температурою тіла розжарювання ........…………….................................................................39

7 Сучасні типи ламп розжарювання ....................................….......................41

7.1 Лампи розжарювання загального призначення ...........................………41

7.2 Лампи розжарювання спеціального призначення ................……...........41

7.3 Галогенні лампи розжарювання .....................................................……...41Література .........................................................................…...............................45

ВСТУП
Світло – невід’ємна частина нашого життя, один з активних рушіїв прогресу, незамінний атрибут навколишнього світу. Джерела світла (ДС), які перетворюють світло в інші види енергії є основним вузлом усіх світлотехнічних приладів і установок. На сучасному етапі електричні ДС знаходять застосування у різних областях діяльності людини: від освітлення приміщень, вулиць, доріг, стадіонів, аеродромів і архітектурних об’єктів до використання в оптичних технологіях у сільському господарстві, медицині та транспорті і в інших суміжних областях науки і техніки. Випромінення, яке дають ДС, може викликати зорові відчуття, мати біологічну та бактерицидну дію.

Правильно підібрані ДС створюють енергоекономічне і комфортне освітлення, покращують умови праці людей, забезпечують збереження їхнього зору і здоров’я, поліпшують психофізіологічний стан людини.

Сьогодні передові зарубіжні й вітчизняні заводи випускають лампи різних типів і параметрів, різноманітного призначення у дуже великій кількості, що визначається десятками міліардів штук на рік.

Така різноманітність і висока якість зарубіжних ДС потребує від вітчизняних спеціалістів формування нових підходів до розробки, виробництва і експлуатації ламп, які були б конкурентоспроможними на світовому ринку. Досягнення цієї мети неможливе без знання фізичних процесів, які протікають у ДС, їх параметрів, особливостей конструювання і експлуатації, а також методів розрахунку. На вирішення вказаних вище питань спрямований курс “Джерела світла”, який викладається студентам спеціальності “Світлотехніка і джерела світла” у ХНАМГ. Він складається із двох розділів: теплові й розрядні ДС.

Запропонований конспект лекцій – це перша частина курсу, в якій розглядаються тільки теплові ДС: фізичні основи їх роботи, параметри, методи розрахунку, конструктивні особливості, номенклатура і шляхи підвищення їх ефективності,– і рекомендується для підготовки фахівців у галузі світлотехніки.
ЛЕКЦІЯ 1

Класифікація і характеристика джерел світла
Джерелом світла називається прилад, що перетворює будь-який вид енергії в енергію випромінювання оптичного діапазону спектра (області 10-106 нм).

Усі штучні джерела світла (ДС) можна розділити на три класи:

- теплові;

- розрядні;

- джерела змішаного випромінювання.

У теплових ДС випромінювання світла є результатом нагрівання тіла розжарювання до високих температур електричним струмом. У розрядних ДС випромінювання виникає в результаті розряду між електродами, що знаходяться у газі або парах металів. У джерелах змішаного випромінювання поєднуються механізми випромінювання обох вказаних вище класів.
  1. Параметри джерел світла

Для оцінки якості ДС і визначення ступеня їх відповідності вимогам того чи іншого застосування користуються набором показників, які всебічно характеризують їх властивості. Ці показники називаються параметрами джерел світла [1].

Параметри ДС поділяються на дві основні групи – технічні та експлуатаційні.

До технічних параметрів відносяться показники, що характеризують світлові, електричні й конструктивні параметри ламп.

До світлових параметрів відносять: • світловий потік Ф, лм;

 • спектральну щільність світлового потоку φ(λ), лм/нм;

 • силу світла І, кд;

 • яскравість L, кд/м2;

 • спектр випромінювання;

 • кольоровість;

 • кольорову температуру Ткол, К;

До електричних параметрів відносяться:

 • потужність Рл, Вт;

 • напруга Uл, В;

 • струм Іл, А;

 • коефіцієнт потужності лампи – Клл/Uл·Іл (цей показник стосується тільки розрядних ДС).

Експлуатаційні параметри характеризують ефективність, надійність, економічність джерел світла за умов експлуатації. Ефективність визначається насамперед коефіцієнтами корисної дії (ККД).
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка