Кз хор обласна науковаСкачати 43.79 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір43.79 Kb.
КЗ ХОР “ОБЛАСНА НАУКОВА

МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА”
73000 м. Херсон, вул. Суворова, 27

тел.: (0552) 26-42-26

E-mail: medinform007@yandex.ua

Адреса в Iнтернеті:

www.khonmb.org.ua

НА ДОПОМОГУСІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ

/Поточний список. 2015. Вип. 11 (115)/

Вих. № 270 від 14.12.2015 р.
1. Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем [Текст]: (методичні рекомендації). - Київ: Укрмедпатентінформ, 2015. - 57 с.

616.98:578.828.6

В 26

2. Выбор нестероидных противовоспалительных препаратов для купирования острой боли при ревматических заболеваниях [Текст]


/ Е. Лукьянчук // Український ревматологічний журнал. - 2015. - N 2. - С. 29-30.
3. Діагностика причин лихоманок невідомого генезу [Текст] / І. П. Шлапак
[та ін.] // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 3. - С. 20-25.
4. Європейський консенсус щодо діагностики та лікування фіброзно-м'язової дисплазії: [практичні рекомендації] [Текст] // Новости медицины и фармации в Украине. - 2015. - N 10. - С. 24-29.
5. Емелина, Е. И. Ведение больных с отечным синдромом [Текст]
/ Е. И. Емелина // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. -
N 3/4. - С. 39-46.
6. Кутько, И. И. Психосоматические расстройства в общей практике: [лекарственная терапия] [Текст] / И. И. Кутько, О. А. Панченко, А. Н. Линев
// Український медичний часопис. - 2015. - N 5. - С. 42-44.
7. Марценковський, І. А. Нетримання сечі неорганічної природи: етіологія, патогенез, клінічна типологія та стратегії лікування [Текст]
/ І. А. Марценковський, К. В. Дубовик // НейроNEWS: Психоневрология и нейропсихиатрия. - 2015. - N 6. - С. 19-27.
8. Неінвазивні діагностичні технології у практиці сімейного лікаря [Текст]
/ Ю. І. Решетілов [та ін.] // Сімейна медицина. - 2015. - N 4. - С. 41-43.
9. Побічна дія антибіотиків: [клінічні прояви] [Текст] / Р. Ю. Грицко [та ін.]
// Інфекційні хвороби. - 2015. - N 3. - С. 86-91.

10. Попович, С. В. Вибуркол - биорегуляционный подход в практике семейного врача при заболеваниях у детей [Текст] / С. В. Попович // Сімейна медицина. - 2015. - N 2. - С. 120-124.


11. Приходько, В. Ю. Хронічні закрепи у хворих літнього віку. Оптимізація лікування [Текст] / В. Ю. Приходько, Л. А. Стаднюк, Д. Ю. Морєва // Сімейна медицина. - 2015. – N4. - С. 182-188.
12. Свиридова, Н. К. Особенности диагностики и лечения головной боли, связанной с приступами мигрени [Текст] / Н. К. Свиридова // Ліки України. - 2015. - N 1. - С. 4-8.
13. Силантьева, Т. С. Современные подходы к лечению подагры: ревматолог - врачу общей практики: [Наклофен Дуо] [Текст] / Т. С. Силантьева // Здоров'я України ХХІ сторіччя. - 2015. - N 19. - С. 31-32.
14. Сложности и частые ошибки при ведении пациентов с артериальной гипертензией [Текст] / Н. Я. Доценко [и др.] // Артериальная гипертензия. - 2015. - N 3. - С. 30-34.
15. Толох, О. С. Гетерогенність бронхіальної астми та вибір терапевтичної тактики [Текст] / О. С. Толох, Н. Д. Рудницька, У. Б. Чуловська // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2015. - N 7. - С. 17-26.
16. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної [спеціалізованої], третинної [високоспеціалізованої] медичної допомоги "Рак молочної залози" [Текст]: наказ МОЗ України від 30 червня 2015 р. № 396 // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2015. - N 8. - С. 41-74.
17. Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим хворим з кашлем [Текст] // Therapia. Український медичний вісник. - 2015. - N 10. - С. 56-59.
18. Эффективные подходы первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: стратегия "высокого риска" (лекция 2) [Текст] / А. И. Дядык [и др.] // Практикуючий лікар. - 2015. - N 3. - С. 7-11.

Шановні абоненти!
Якщо Вас зацікавили будь-які журнальні статті, Ви можете з ними ознайомитись особисто в бібліотеці або замовити їх ксерокопії. Телефон бібліотеки (0552) 26-42-26. Відповідальний за випуск: Т.А.Діжур

Складач: Т.В.Шум


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка