Курс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчанняСторінка1/14
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


КУРС ЛЕКЦІЙ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»

КРЕМЕНЧУК 2011


Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303– «Філологія»


Укладач викл. Ю.М. Шульженко


Рецензент старш. викл. Ж.Г. Мацак

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою КНУ імені Михайла Остроградського
Протокол № ___ від _____ 2011 р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303– «Філологія»


Укладач викл. Ю.М. Шульженко
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.
Видавничий відділ КНУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………….……………………..

2

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи ............................................

3

Лекція 1 Антична література – еталон прекрасного

4

Лекція 2 Розвиток давньогрецької трагедії і театру

8

Лекція 3 Давньоримська література

11

Лекція 4 Література Середньовіччя

15

Лекція 5 Література Передвідродження

19

Лекція 6 Література доби Відродження

21

Лекція 7 Література ХVII ст.: класицизм та бароко

25

Лекція 8 Література ХVII ст.: епоха Просвітництва

28

Лекція 9 Романтизм: літературний напрямок і універсальний світогляд

29

Лекція 10 Критичний реалізм ХIХ ст. та його специфіка

31

Лекція 11 Французький реалістичний роман

36

Лекція 12 Російський реалізм ХІХ ст.

38

Лекція 13 Російський реалізм ХІХ ст.

40

Лекція 14 Література останньої чверті ХІХ ст.

44

Лекція 15 Драматургія ХІХ ст.

46

Лекція 16 Література раннього модернізму (кін. ХІХ ст. – поч.. ХХ ст.)

49

Лекція 17 Література країн, мова яких вивчається у ХХ ст.

51

Лекція 18 Драматургія кінця ХІХ ст. – І пол. ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається.

55

Лекція 19 Література “втраченого покоління”.

57

Лекція 20 Драматургія ІІ пол. ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається

58

Лекція 21-22 Сучасна проза (ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) країн, мова яких вивчається

61

Лекція 23-24…………………………………………………………………………………..

66

Лекція 25……………………………………………………………………………………...

71

Лекція 26……………………………………………………………………………………...

76

Лекція 27……………………………………………………………………………………...

79

Лекція 28……………………………………………………………………………………...

82

Список літератури……………………………………………………………………............

89
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка