Крок Стоматологія Ортопедична стоматологія 1Сторінка3/19
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

83

Під час перевірки конструкції часткових пластинкових протезів була виявлена наявність

сагітальної щілини між передніми зубами. В артикуляторі передні зуби контактують

нормально. Яка помилка була допущена?A *Зафіксована передня окклюзія.

B Зафіксована бічна оклюзія.

C Завищена висота прикуса.

D Занижена висота прикуса.

E Зафіксована задня оклюзія.

84

Хвора Д., 68 років, з повною відсутністю зубів на нижній щелепі звернулася до клініки з

метою протезування. При обстеженні протезного поля встановлено, що альвеолярний

відросток на нижній щелепі значно атрофований та в бокових ділянках має гостру

[ножеподібну] форму; покритий атрофованою слизовою оболонкою. Що слід враховувати

лікарю в плануванні конструкції протезу?A * Виготовити повний знімний протез з двошаровим базисом.

B Зняти компресійний відбиток

C Знизити висоту прикусу

D Утяжелити протез нижньої щелепи

E Поставити штучні жувальні зуби з вираженими буграми

85

Хвора А., 69 р., звернулася до клініки зі скаргою, що при користуванні недавно

виготовленими повними знімними протезами виявляється стук зубів при розмові та

важке глотання. Якої помилки було припущено лікарем при виготовленні протезу?A * Завищено висоту прикуса

B Не створено трьохпунктний контакт Бонвіля

C Неправильно визначено протетичну площину

D Занижено висоту прикусу

E Неправильно оформлені краї функціонального відбитку

86

Хворий І., 76 р., звернулася зі скаргами, що при розмові та широкомі відкриванні рота

повні знімні протези, виготовлені тиждень тому, пагано фіксуються та зміщуються. На

якому етапі виготовлення протезів було припущено лікарем помилку?A * При знятті функціональних відбитків

B При формуванні протетичної площини

C При визначенні центральної оклюзії

D При перевірці постановки зубів

E При збиранні анамнезу

87

Хвора І., 35 років звернулася до клініки з метою протезування. Після обстеження було

прийнято рішення виготовити суцільнолиті мостоподібні протези з опорою на 14,17 та

25,27 зуби. Під час зняття сіліконового відбитку у хворої з‘явився рвотний рефлекс.

Глибоке дихання через ніс не припинило рефлекс. Що слід виконати в даному випадку?

A * Видалити відбитку ложку, провести аплікаційну анастезію

B Низько схилити голову паціента вперед

C Перенести зняття відбитку на інше відвідування пацієнта

D Видалити відбиткову ложку, дати ополоснути ротову порожнину розчином

перманганату каліюE Зняти відбиток за допомогою розбірної ложки

88

Хворий Д., 27 років звернувся до клініки зі скаргами на косметичний дефект 12,11, 22,21

зубів. Було вирішено виготовити металокерамічні коронки на вказані зуби. Після

препарування, ретракції слід зняти відбитки. Матеріал якої групи найпридатніший для

виготовлення даної конструкції?

A * Сіліконовий

B Альгінатний

C Цинкоксиевгенольний

D Термопластичний

E Тіоколовий

89

Хворому 39-ти років потрібно виготовити бюгельний протез на нижню щелепу з

фарфоровими зубами. Яким методом потрібно користуватись при заміні воска на

пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою чергу приведе до підвищення прикусу?A *методом ливарного пресування

B прямий метод компресійного пресування

C зворотний метод компресійного пресування

D комбінований метод компресійного пресування

E у воді під тиском

90

Хворий 57 р. Звернувся в клініку зі скаргами на рухомість значної групи зубів.Після

обстеження вирішено в комплексі лікування виготовити данному хворому знімну шину.

Шинуючі властивості знймних шин забезпечуються застосуванням чого?A *багатоланковими і перекидними кламерами

B вестибулярним кламером

C зубо-альвеолярним кламером

D Утримуючим кламером

E опорним кламером

91

Під час перевірки конструкції повних знімних протезів виявлено, що у пацієнта: виражені

носо-губні складки, нижня щелепа незначно висунута вперед. Яка помилка була

допущена лікарем на попередньому етапі?A *Знижена міжальвеолярна висота центральної оклюзії на етапі фіксації

B Невірно визначена протетична площина

C Невірно зафіксовано мезіо-дистальне положення нижньої щелепи

D Завищена міжальвеолярна висота під час фіксації центральної оклюзії

E Невірно нанесени орієнтири на прикусні валики

92

При обстеженні порожнини рота беззубого пацієнта на нижній щелепі виявлена різка

равномірна атрофія альвеолярного паростка. До якого типу атрофії відноситься даний

альвеолярний паросток?A *П тип за Келером

B І тип за Келером

C І тип за Шредером

D Ш тип за Келером

E ІV тип за Келером

93

У хворого хронічна заєда. На що потрібно звернути особливу увагу при протезуванні

даного хворого знімними конструкціями?

A *На номалізування висоти прикусу

B На підбір штучних зубів

C На вибір відбиткового матеріалу

D На шліфовку та поліровку протеза

E На санацію порожнини рота

94

Хворий скаржиться на біль на піднебінні при користуванні бюгельним протезом на

верхню щелепу. При обстеженні виявлено, що дуга бюгельного протезу травмує

пібнебіння. Якою має бути відстань між дугою бюгельного протезу на верхню щелепу та

піднебінням?

A *0,5 – 1 мм

B 0

C 2 – 2,5 мм

D 2,5 – 3 мм

E 3 – 3,5 мм

95

Пацієнт Д. звернувся через місяць після цементування металокерамічної коронки на 23

зуб зі скаргами на її розцементування. При обстеженні кукса зуба достатньої висоти,

стінки кукси конвергують до вертикальної осі під кутом приблизно 30 град. Під яким

кутом повинні конвергувати стінки

A *До 8 град.

B 18 – 20 град.

C 20 - 25 град.

D 25 – 30 град.

E 27 – 35 град.

96

Пацієнту К. 35 років проводять препарування 12,11,21,22, під постійні пластмасові

коронки. На якому рівні по відношенню до краю ясен необхідно розташувати уступ?

A На рівні краю ясен

B Вище краю ясен на 1,5мм

C Вище краю ясен на 1мм

D Нижче краю ясен на 0,5мм

E Нижче краю ясен на 1 мм

97

Пацієнт М. 38 років. Прикус ортогнатичний, глибоке різцеве перекриття: явища

бруксизму. Потребує протезування 12,11,21,22 зубів, має підвищені естетичні вимоги. Які

коронки доцільно використовувати у даного пацієнта враховуючи вище перераховане?A *Металокерамічні з литою оральною поверхнею

B Пластмасові

C Комбіновані штамповані

D Металопластмасові повністю обличковані пластмасою

E Штамповані

98

Під час обстеження порожнини рота беззубого хворого виявлено рухомий гребень на

верхній щелепі. Ступінь атрофії альвеолярного паростка за Шредером – друга. Слизова

оболонка помірно рухома. Якому відбитку за ступеню компресії потрібно віддати

перевагу?

A *Диференційованому

B Компресійному

C Декомпресійному

D Комбінованому

E Навантажуючому

99

Хворий 29 років, звернувся зі скаргами на порушення 21зуба, естетичний недолік.

Об’єктивно: на медіальній поверхні 21 зуба каріозна порожнина, ріжучий край частково

порушений. До якого класу за класифікацією Блека відноситься дана порожнина?A * IV клас

B I клас

C II клас

D III клас

E V клас

100

Хворий 20 років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: на жувальній

поверхні 16 зуба каріозна порожнина, всі стінки коронки зуба збережені. Для вибору

метода ортопедичного лікування визначається індекс порушення оклюзійної поверхні

зуба (ІРОПЗ). Хто запропонував його визначення?

A * Мілікевич В.Ю.

B Копєйікін В.М.

C Щербаков О.С.

D Курляндський В.Ю.

E Гаврилов Є.І.

101

Хворий 45 років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 26 зуба

частково зруйнована. ІПОПЗ складає 0,9. Який із зазначених зубних протезів доцільно

застосувати?A *Штифтова конструкція

B Пластмасова коронка

C Металопластмасова коронка

D Металокерамічна коронка

E Штампована коронка

102

Хвора 26 років звернулась з приводу протезування зубів. Об’єктивно: коронка 16 зуба

порушена на 1/3. Планується відновлення її анатомічної форми металевою вкладкою.

Який етап формування порожнини для вкладки повинен бути першим?A *Видалення вражених тканин

B Формування додаткових порожнин

C Формування фальцу

D Формування дна порожнини

E Формування стінок порожнини

103

Хворій 19 років виготовляється пластмасова коронка на 22 зуб. Отримані робочий та

допоміжний відбитки. Який технологічний процес має бути наступним?

A *Відливання гіпсової моделі

B Моделювання коронки із воску

C Гіпсовка моделі в кювєту

D Заміна воску на пластмасу

E Обробка, полірування коронки

104

Хворій 22 років планується виготовлення пластмасової коронки на 24 зуб. На яку товщину

необхідно зішліфувати жувальну поверхню даного зуба?

A * 1,5 – 1,8 мм

B 0,25 – 0,3 мм

C 0,5 – 1,0 мм

D 2,5 – 3,0 мм

E 3,0 – 3,5 мм

105

Хворій 21 року виготовляється фарфорова коронка на 23 зуб. Отримані робочий та

допоміжний відбитки. Який технологічний процес має бути наступним?

A *Виготовлення розбірної моделі

B Виготовлення пластикового ковпачка

C Нанесення на ковпачок основного шару фарфорової маси

D Нанесення дентинної та емалевої маси і обпік.

E Витягнення пластикової фольги із коронки. Нанесення барвників, глазурування.

106

На етапі припасування металокерамічного протезу з опорою на 13, 21, 23 відламалася

керамічна обліцовка з 21 зуба. Об’єктивно: поверхня металу сірого кольору, зворотня

поверхня відламаної керамічної обліцовки темно-зелена. Каркас був відлитий з металу

Veron. Яка причина відлому?

A *Відсутність необхідної якості оксидної плівки

B Моделювання каркасу з тонкими стінками

C Неправильна загіпсовка моделей в оклюдатор

D Відливка каркасу з безоксидного металу

E Утворення оксидної плівки на поверхні каркасу

107

В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт зі скаргами на багаторазове

розцементування металокерамічного мостовидного протезу з опорою на 23, 25, 26 зуби.

Опорні зуби депульповані та оброблені по формі відтятого конуса зі значною

конвергенцією стінок та з круговими уступами в ділянці шийок. Жувальна поверхня

опорних зубів має вигляд рівної площини. Мостовидний протез був зацементований

фосфатним цементом. Назвіть причину розцементування протезу.

A *Невірне препарування зубів

B Використання фосфатного цементу

C Наявність кругових уступів

D Використання для опори 23 зуба

E Наявність прямого прикусу

108

В клініку ортопедичної стоматології звернулась пацієнтка зі скаргами на гостру біль в 26

зубі, який посилюється ввечорі та вночі. Об’єктивно: консольний металокерамічний

мостовидний протез із опорою на 26 зуб та консолю 25 зуба. Зуб живий, обробка

здійснювалась під провідниковою анестезією. Протез виготовлений із дотриманням усіх

вимог. Які помилки лікаря могли призвести до такого ускладнення?A *Безперервне препарування зуба без охолодження, відсутність провізорних коронок

B Обробка зуба у вигляді зрізаного конуса

C Формування кругового уступу в ділянці шийки зуба

D Відсутність медіальної опори у мостоподибному протезі

E Цементування мостовидного протезу на фосфат-цементі

109

Хворій 24 років для відновлення коронки центрального різця верхньої щелепи

виготовляється штифтовий зуб за Річмондом. Виготовлений ковпачок. Який етап

протезування має бути наступним?A * Припасування ковпачка на куксі зуба та штифта в кореневому каналі

B Спаювання штифта з ковпачком

C Припасування ковпачка із штифтом до кореня зуба

D Виготовлення комбінованої коронки

E Фіксація зуба цементом

110

Хворій 47 років планується виготовити суцільнолитий бюгельний протез для нижньої

щелепи з комбінованими кламерами. Якою відбитковою масою краще отримати

робочий відбиток?A * Стомальгін

B Гіпс

C Дентафоль

D Дентол

E Ортокор

111

Хворому 59 років з двостороннім кінцевим дефектом зубного ряду в/щ виготовляється

частковий знімний протез Прикус ортогнатичний. На етапі перевірки воскової композиції

протеза в порожнині рота зуби змикаються тільки в бокових ділянках. Між передніми

зубами спостерігається горизонтальна щілина. Яка помилка була допущена?

A *Зафіксована передня оклюзія

B Зафіксована бокова ліва оклюзія

C Зафіксована бокова права оклюзія

D Зафіксована центральна оклюзія

E Зафіксована задня оклюзія

112

Хворому 58 років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час

оцінки якості його виготовлення виявлено мілкі булькові пори по всій товщі базису. Що

спричинило утворення пор?A *Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси

B Використання пластмаси з минулим терміном пригідності

C Велика товщина пластмаси

D Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси

E Мала товщина пластмаси

113

Хворому 57 років виготовляється частковий знімний протез для нижньої щелепи з

пластмасовим базисом. Якою повинна бути в середньому його товщина?

A *2,0 – 2,5 мм

B 0,5 – 1,0 мм

C 1,0 – 1,5 мм

D 1,5 – 3,0 мм

E 3,0 – 3,5 мм

114

Хвора 47-ми років звернулася зі скаргами на оголення шийок зубів верхньої і нижньої

щелеп. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, шийки зубів оголені. Виявлені передчасні

контакти зубів. Проводиться вибіркове пришліфування. Який метод слід застосувати для

його контролю?

A * Оклюзіографія

B Мастикаціографія

C Жувальна проба

D Рентгенографія

E Гнатодинамометрія

115

Хворий 50 років звернувся зі скаргами на рухомість зубів на нижній щелепі. Об’єктивно:

зубний ряд інтактний, шийки зубів оголені, коронки високі, рухомість всіх зубів 1-2

ступеня. Яка шина більш в даному випадку показана?A * Шина Ельбрехта

B Шина Мамлок

C Шина із повних коронок

D Шина із екваторних коронок

E Ковпачкова шина

116

Хвора 45 років звернулась зі скаргами на рухомість передніх зубів. Об’єктивно: зубні ряди

інтактні, 31 32 33 43 42 41 зуби мають рухомість 1 – 2 ступеня. Імобілізацію рухомих

зубів планується провести шиною Мамлока. Яку стабілізацію дозволить провести дана

шина?

A * Фронтальна

B Сагітальна

C Колова

D Фронто - сагітальна

E Парасагітальна

117

Хворий 70-ти років звернувся зі скаргами на відсутність усіх зубів верхньої і нижньої

щелеп. планується виготовлення повного знімного зубного протезу для нижньої щелепи.

Об’єктивно: альвеолярний відросток нижньої щелепи - атрофований тільки у

фронтальній ділянці. Визначте типи атрофії нижньої щелепи – за Келером.

A * IV

B II

C I

D III

E -

118

Хворому 65 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи.

Припасування індивідуальної ложки для отримання функціонального відбитка

проводиться за допомогою проб Гербста. Під час ковтання слини ложка скидається. В

якій ділянці необхідно вкоротити її край?

A * Від місця позаду слизового горбика до щелепно – під’язикової лінії

B Від ікла да ікла з вестибулярного боку

C Від ікла да ікла з язикового боку

D Уздовж щелепно - під’язикової лінії

E Вділянці премолярів з язикового боку

119

Хворому 65 років виготовляються повні знімні протези. Визначене прогенічне

співвідношення щелеп. Які особливості постановки зубів при прогенічному

співвідношенні беззубих щелеп?A * Верхню зубну дугу скорочують на два премоляри

B Передні зуби ставлять у прямому змиканні

C Нижню зубну дугу скорочують на два премоляри

D Передні зуби ставлять у ортогнатичному змиканні

E Зуби фронтальної частини ставлять на “приточці”

120

Хворий 68 років звернувся зі скаргами на біль в ділянці піднебіння під час користування

повним знімним протезом, який виготовлено три місяці тому та його балансування під

час прийому їжі. Об’єктивно: різко виражені піднебінний торус, слизова оболонка в його

ділянці гіперемована, набрякла. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення?

A * Не проведена ізоляція торусу

B Попередній відбиток отриманий гіпсом

C Функціональний відбиток отриманий з допомогою жорсткої індивідуальної ложки

D Проведена анатомічна постановка зубів

E Базис протеза виготовлений з акрилової пластмаси

121

У хворого 62 років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням суглоба.

Об’єктивно: зубна формула 33 34 35 36 37 47 46 45 44 43 Зуби інтактні, стійкі, коронки

високі. Рухомість відламків незначна, зміщення немає. Застосування якого протеза

більш показане?

A * Мостоподібний протез без шарніра

B Пластинковий протез без шарніра

C Пластинковий протез з шарніром Гаврилова

D Пластинковий протез з шарніром Оксмана

E Пластинковий протез з шарніром Вайнштена

122

Хворій 18-ти років планується виготовлення металопластикової коронки на 24 зуб.

Проводиться вибір відбиткових матеріалів для отримання комбінованого відбитка з

верхньої щелепи. Яким матеріалом краще отримати попередній відбиток?A * Стенс

B Дентофоль

C Ортокор

D Віск

E Протакрил

123

При виготовленні мостоподібних протезів із сплавів золота та срібно – паладієвого

сплаву в якості припою використовується сплав золота 750-ї проби. Який компонент

вводиться до цього сплаву для зниження температури плавлення?A * Кадмій

B Мідь

C Срібло

D Платина

E Цинк

124

Пацієнт Ю. 67 років, звернувся зі скаргами на відсутність 34,35,36,37,45,46 зубів. На

ортопантомограмі у зубів, що залишились, резорбція альвеолярного паростка в межах

1/3 висоти міжзубних перетинок.. Яку конструкцію доцільно запропонувати пацієнту?A *Бюгельний протез з елементами шинування

B Мостовидні протези в ділянці жувальних зубів

C Частковий знімний пластинчастий протез

D Ковпачкову шину

E Шину Ван-Тіля
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка