Крок Стоматологія Ортопедична стоматологія 1Сторінка14/19
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.26 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

518

Пацієнт звернувся через місяць після цементування металокерамичної коронки на 23

зуб зі скаргами на її розцементування. При обстеженні кукса зуба достатньої висоти,

стінки кукси конвергують до вертикальної осі зуба під кутом приблизно 30 град. Під яким

кутом треба було створити конвергенцію стінок кукси зуба по відношенню до осі зуба?

A До 8 град.

B 12-15 град.

C 15-18 град.

D 22-25 град.

E 10-12 град.

519

Пацієнт М. 38 років. Прикус ортогнатичний, глибоке різцеве перекриття, явища

бруксизму. Потребує протезування 12,11,21, 22 зубів, має підвищені естетичні вимоги. Які

коронки доцільно використати у даного пацієнта враховуючи вищеA Металокерамічні з литою оральною поверхнею

B Пластмасові

C Металопластмасові повністю обличковані пластмасою

D Комбіновані штамповані

E Штамповані

520

Після травми у пацієнта 30 років відсутні 12, 11, 21, 22 зуби. Прикус ортогнатичний, 13 та

23 зуби депульповані, змінені в кольорі. Які конструкційні особливості опорних

елементів мостоподібного протезу необхідно виготовити пацієнтові, з високими

естетичними вимогами?

A Суцільнолиті комбіновані коронки

B Штамповані металеві

C Штамповані комбіновані коронки

D 3/4 коронки

E Фарфорові коронки

521

Пацієнт 57-ми років скаржиться на рухливість металокерамічного мостовидного

протезу з опорою на 33, 37. Користується протезом 9 місяців. Об'єктивно: на

рентгенограмі відмічається атрофія альвеолярного паростка в ділянці 33 на 2/3 і 37 на

1/2 довжини кореня, патологічні кармани, гінгівіт. Яка причина патологічної рухомості

опорних зубів?A *Функціональне перевантаження опорних зубів

B Травмування кругової зв'язки краями коронок

C Депульпування опорних зубів

D Масивне зішліфування твердих тканин

E Моделювання гірлянди в пришийковій ділянці

522

При бокових рухах нижньої щелепи фронтальні зуби зміщуються вбік. Переміщення

різцевої точки із центрального положення в сторону вимірюється величиною кута в

100-110 град. Що характеризує така величина зміщення різцевої точки?A Боковий різцевий шлях

B Боковий суглобовий шлях

C Сагітальний різцевий шлях

D Сагітальний суглобовий шлях

E Кут Бенета

523

Хворий 34 років скаржиться на порушення функції жування внаслідок відсутності 25, 26.

Об’єктивно:деформація зубної дуги нижньої щелепи внаслідок супраоклюзії 35, 36 (на 1/3

висоти коронок зубів). Який метод лікування найбільш раціональний у даному випадку?A *Метод послідовної дезоклюзії.

B Видаленні зміщених зубів.

C Депульпування зміщених зубів.

D Зішліфування твердих тканин зміщених зубів.

E Апаратно-хірургічний.

524

Хворий 52-х років старжиться на значне стирання зубів на верхній та нижній щелепах.

Об’єктивно: стирання зубів у бічних ділянках нижньої щелепи на рівні ясен і на 1/3 у

фронтальних ділянках. Лікування проводиться в два етапи. Яку конструкцію протезів для

роз’єднання прикусу і перебудови міотатичних рефлексів слід застосувати у даному

випадку?A *Зубо-ясеневу шину у бічних ділянках.

B Пластмасову капу на весь зубний ряд.

C Пластмасову капу у фрональній ділянці.

D Коронкову шину у бічних ділянках.

E Капу з еластичної пластмаси.

525

Хворий А, 44 років скаржиться на невиразну мову, попадання рідкої їжі в носову

порожнину. В анамнезі вогнепальне поранення. Об’єктивно: зубний ряд верхньої щели з

двосторонніми включеними дефектами зубного ряду, опорні зуби стійкі, в передній

третині піднебіння дефект розміром 1,0 х 1,5 см., межі дефекту рубцево змінені, рубці

мають заокруглену форму. Хворий від хірургічного лікування відмовився. Яка конструкція

протеза показана даному хворому ?

A * Протез-обтуратор з двошаровим базисом

B Заміщуюча піднебінна пластинка

C Частковий знімний протез з утримуючими кламерами

D Розбірна конструкція – обтуратор, фіксуюча пластинка

E Бюгельний протез з обтуратором із еластичної пластмаси

526

Хворий скаржиться на біль і рухомість зуба на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: 22, 26 є

опорою паяного мостоподібного протезу. Проміжна частина спирається на слизову

оболонку альвеолярного відростку. Після зняття мостоподібного протезу визначається

рухомість 22 зуба ІІ ступеню. Веритикальна перкусія позитивна. Яка причина рухомості

22 зуба ?A * Функціональне перевантаження 22 зуба.

B Алергічна реакція на метеріал протезу.

C Токсична реакція на матеріал протезу.

D Коротка штучна коронка 22 зуба.

E Катаральний гінгівіт.

527

Хворий М., 46 років звернувся зі скаргами на рухомість фронтальних зубів нижньої

щелепи, кровотечу під час чищення зубів.Об’єктивно: зубні ряди інтактні, відмічається

рухомість 31, 32, 41- 43 І-ІІ ступеня. Супраконтакти відсутні. Значні зубні відкладення.

Який ортопедичний метод найбільш доцільний у комплексній терапії пародонтиту на

першому етапі лікування?A *Тимчасове шинування.

B Екстракція рухомих зубів.

C Постійне шинування.

D Депульпація рухомих зубів.

E Виготовлення коронки.

528

Больной С., 62 года, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на

плохую стабилизацию полного съемного пластинчатого протеза на в/ч, изготовленного 1

неделю назад. При осмотре выявлено: фиксация ПСПП на в/ч - удовлетворительная.

При передней окклюзии отмечается преждевременный контакт фронтальной группы

зубов. Что необходимо выполнить для достижения удовлетворительной стабилизации

протеза ?

A Пришлифовать зубы во фронтальном участке;

B Изготовить новый протез;

C Сделать перебазировку базиса клиническим методом;

D Сделать перебазировку базиса лабораторным методом;

E Пришлифовать зубы в боковых участках

529

Больной Д., 47 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на

отсутствие зуба во фронтальном участке на в/ч, косметический дефект. Объективно:

прикус прямой, отсутствует 11 зуб. В анамнезе: инфаркт миокарда 3 месяца назад.

Какую конструкцию протеза необходимо применить на данный момент?

A *Частичный съемный пластиночный протез;

B Мостовидный протез с опорой на 21и 12 зубы;

C Мостовидный протез с опорой на 21 зуб;

D Бюгельный протез;

E Имплантант

530

Больной Ю., 35 лет, направлен в клинику ортопедической стоматологии для

изготовления протеза лица. Какой раствор для получения маски лица , с целью

ингибирования затвердевания гипса необходимо использовать ?A 3% р-р сахара;

B 3% р-р хлорид натрия;

C 3% р-р сульфат калия;

D 3% р-р сульфат натрия.

E 0,2% р-р перманганата калия

531

Больной М.,58 лет. обратился с жалобами на посттравматические боли в области

подбородка. При обследовании определены: срединный перелом н/ч при дефекте

зубного ряда 1 класса по Кеннеди, повышен рвотный рефлекс. Больному показано

изготовление шины Ванкевич в модификации Степанова. Чем будет определяться

высота направляющих плоскостей данной шины ?A Степенью открывания рта;

B Произвольно;

C Высотой центрального соотношения челюстей;

D Формой беззубых альвеолярных гребней на н/ч;

E Высотой моляров на в/ч.

532

Больной 53-х лет планируется резекция левой половины н/ч вместе с её ветвью.

Показано изготовление челюстного непосредственного протеза по Оксману. Какой

элемент протеза служит для удержания оставшегося фрагмента н/ч от смешения в

сторону дефекта?

A Съемная или несъемная наклонная плоскость

B Фиксирующая часть в целом;

C Многокламмерная система;

D Резекционная часть;

E Искусственные зубы.

533

Больной 53-х лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью

протезирования. Объективно: 13, 24 зубы и все зубы на н/ч. Нижняя треть лица

укорочена, коронки 13, 24 зубов - стерты на 2/3. Какой конструкционный элемент

обеспечит оптимальную фиксации частичного съемного протеза на в/ч ?

A Телескопические коронки;

B Опорно-удерживающие кламмера;

C Удерживающие кламмера;

D Штанги;

E Дентоальвеолярные кламмера.

534

Больной 54-х лет жалуется на жжение языка, повышение слюноотделения, явления

глосалгии. Пять дней назад больной был запротезирован металлическими

мостовидными протезами. Объективно: слизистая гиперемирована, отечна, в крови

эритропения, лейкоцитоз, повышена СОЭ. Поставьте предварительный диагноз:

A Токсико-химический стоматит

B Аллергический стоматит

C Механическое раздражение зубными протезами

D Синдром Костена

E Синдром Шегрена

535

Хворому С., 38 років, показано виготовлення металокерамічної коронки на 21 зуб. Який

найбільш безпечний вид анестезії слід використати для безболісної препаровки?

A *Інфільтраційну інтралігаментарну анестезію

B Аплікаційну анестезію

C Провідникову (туберальну)

D Провідникову інфраорбітальну

E Провідникову різцеву

536

Жінка 70 років звернулась з метою протезування. Об’єктивно: альвеолярні відростки

рівномірно атрофовані, в ділянці 14, 43, 33 великі екзостози. Торус виразний. Кісткові

виступи вкриті тонкою, прозорою, сильно атрофованою слизово. оболонкою. Решта

ділянок слизової оболонки помірно піддатлива або сипка. Якому функціональному

відбитку слід надати перевагу у даному клінічному випадку?A * Диференційованому.

B Декомпресійному.

C Компресійному.

D Під жувальним тиском.

E Вид функціонального відбитку значення не має.

537

У хворого 58 років для виготовлення ектопротеза орбіти отримують маску обличчя. В

якому напрямку потрібно її зняти?

A Вперед і донизу

B Вперед і вліво

C Вперед і вправо

D Вперед і вверх

E Вперед

538

В ортопедичному відділенні стоматологічної поліклініки планується 12 лікарських посад.

Скільки повинно бути посад медичних сестер?

A 4 посади

B 1 посада

C 2 посади

D 3 посади

E 5 посад

539

Хворому 70-ти років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп.

Постановка штучних зубів проводиться за методом Васильєва. Які зуби у верхньому

протезі не повинні торкатися скла?A Латеральні різці та другі моляри

B Центральні різці та перші моляри

C Перші та другі премоляри

D Ікла та перші моляри

E Другі премоляри та перші моляри

540

Хворій 47 років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На

етапі перевірки їх конструкції спостерігається випячування верхньої губи. На якому етапі

допущена помилка?A *Формування вестибулярної поверхні прикусного валика

B Визначення висоти верхнього прикусного валика

C Формування оклюзійної площини

D Визначення висоти нижньої третини обличчя

E Фіксація центральної оклюзії

541

Больной, 60 лет, обратился в челюстно-лицевой стационар с жалобами на боли,

кровотечение, нарушение жевания. В анамнезе травма нижней челюсти на уровне

центральных резцов. Припухлость на месте перелома. Открывание рта не

ограниченное. Обе челюсти беззубые. Какая конструкция наиболее целесообразна ?

A *Надесневая шина Порта

B Надесневая шина Лимберга

C Аппарат Рудько

D Надесневая шина Гунинга

E Зубо-десневая шина Ванкевич

542

Хворий 38 р. скаржиться на зміну кольору коронки 23. Коронка рожевого кольору. З

анамнезу виявлено, що кореневий канал цього зуба пломбували. Який пломбувальний

матеріал міг викликати подібну зміну кольору?A *Форедент

B Ендометазон

C Евгедент

D Апексід

E Фосфат-цемент

543

Больной С., 36 лет, после огнестрельного ранения в подбородочную область и

неудачной операции костной пластики имеет несросшийся перелом нижней челюсти в

области 43 зуба. На левом отломке челюсти имеются 34,35, 36 зубы, на правом – 45,46.

От повторной операции больной категорически отказался. Какой вид протеза на

нижнюю челюсть наиболее приемлем в данном случае?A * Съемный протез с шарниром.

B Съемный пластиночный протез

C Несъемный мостовидный протез.

D Съемный мостовидный протез.

E Бюгельный протез.

544

У больного 50 лет, срединный перелом нижней челюсти с образованием ложного

сустава. Объективно: зубы 334353637/4344454647 интактные, стойкие, коронки высокие.

Видимого смещения отломков нижней челюсти не наблюдается. На рентгенограмме

дефект костной ткани до 1 см. Применение какого зубного протеза более показано в

данном случае ?A * Мостовидный протез без шарнира.

B Пластиночный с шарниром Гаврилова.

C Пластиночный с шарниром Оксмана.

D Частичный съемный протез.

E Мостовидный с шарниром по Оксману.

545

Больному, 65 лет, с полной утратой зубов на нижней челюсти и выраженной атрофией

альвеолярного отростка, в связи с этим плохой фиксацией протеза, проведена

имплантация по двухфазной методике установлены опорные головки. Через какой срок

следует начинать протезирование данного больного?

A *Через 14 дней.

B Через 5 дней.

C Через 20 дней.

D Через 30 дней.

E Через 60 дней.

546

Больная 35 лет с односторонним концевым дефектом зубного ряда нижней челюсти и

внутрикостным цилиндрическим имплантатом в качестве дистальной опоры нуждается в

протезировании. Оставшиеся зубы интактны, устойчивы. Врач принял решение

изготовить мостовидный протез с опорами на блоки “зуб-имплантат” и

“имплантат-имплантат”. Каким должно быть оптимальное соотношение опорных

блоков и искуственных зубов в этом мостовидном протезе?

A *1 : 1

B 1 : 1,5

C 1 : 1,2

D 1 : 0,5

E 1 : 2

547

Больной 32 лет обратился с целью протезирования верхней губы после безуспешной

пластики филатовским стеблем. Объективно: отсутствуют мягкие ткани в/губы на

протяжении 2/3. Ткани подвижны пальпация безболезненная. Альвеолярный отросток

в/ч без патологических изменений. Зубной ряд интактен. Врач принял решение

изготовить заменяющий протез губы. Изберите оптимальный способ фиксации

эктопротеза.

A * На цельнолитой съемной шине .

B На пластмассовой каппе

C На телескопических коронках.

D На гнутых проволочных кламмерах

E На атачменах.

548

Больной А., 78 лет, имеет дефект нижней трети носа в результате удаления

злокачественной опухоли. Объективно: сохранена спинка носа до средней трети и

наружные очертания ноздрей. От пластической операции больной категорически

отказался. Какой способ фиксации эктопротеза носа наиболее приемлем в данном

случае ?A *На оправе очков

B Использование анатомической ретенции

C Головной шапочки.

D Прозрачной липкой лентой.

E С помощью тесьмы.

549

Пациентка, 38 лет, неправильно сросшийся перелом верхней челюсти с образованием

открытого прикуса. Все зубы сохранены, интактные, устойчивые. Между передними

зубами верхней и нижней челюсти наблюдается щель размером по вертикали 3 мм.

Какой метод лечения более рациональный ?

A *Сошлифовывание артикулирующих зубов

B Ортодонтическое лечение

C Протезирование коронками

D Изготовление протеза с двойным зубным рядом

E Удаление артикулирующих зубов.

550

Пациенту Д., 35 лет, по показаниям изготавливаются металлокерамические

мостовидные протезы с опорой на 47,44,34,37. Из анамнеза выяснено, что пациент не

переносит местных анестетиков. Какой вид обезболивания показан в данной

клинической ситуации?

A *Общее обезболивание.

B Аппликационная анестезия.

C Физические методы обезболивания.

D Обезболивание охлаждением.

E Применение безигольного инъектора БИ-8.

551

Пациенту Н., 36 лет, необходимо изготовить металлокерамическую коронку на 12 зуб.

Какую анестезию предпочтительнее использовать в данном случае ?

A * Интролигаментарную

B Туберальную

C Внутрикостную

D Аппликационную

E Нёбную

552

У хворого 40 років видалено 35, 36 зуби внаслідок ускладнення карієсу. Об’єктивно:

верхній зубний ряд інтактний; прикус ортогнатичний. В якому напрямку найбільш

імовірне зміщення 37 зуба?A *Мезіальний

B Дистальний

C Вертикальний

D Язиковий

E Вестибулярний

553

У хворого 30 років неправильно зрощений перелом нижньої щелепи з утворенням

вертикальної щілини між різцями верхньої та нижньої щелепи до 2 мм. Яку з названих

конструкцій доцільно застосувати?A *Вініри

B Штамповані коронки

C Литі коронки

D Литі напівкоронки

E Панцирні накладки

554

Хворому 50 років для заміщення дефекту нижнього зубного ряду планується

виготовлення мостоподібного протеза з опорою на імплантати. На рентгенограмі: висота

масиву кісткової тканини від проекції нижньощелепного каналу до верхівки

альвеолярного гребеня дорівнює 2 см. Який вид імплантата найбільш показаний?

A *Гвинтовий

B Ендодонто-ендоосальний

C Листкоподібний

D Піднадкісничний

E Конусоподібний

555

В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт К. з пострезекційним дефектом

в/щ, проникаючим в носову порожнину. Який протез рекомендовано виготовити в даному

випадку?A Заміщаючий протез з обтуруючою частиною.

B Плаваючий обтуратор.

C Захисну пластинку.

D Формуючий протез.

E Заміщаючий протез.

556

У пацієнта А., 16 р., після спортивної травми діагностовано перелом альвеолярного

відростка верхньої щелепи із зміщенням зубо-альвеолярного фрагмента в піднебінний

бік. Який репонуючий апарат найбільш доцільно використати в даній ситуації?A Піднебінну пластинку з гвинтом і вестибулярною дугою.

B Пружну дугу Енгля.

C Шину Ванкевич.

D Гладка шина скоба

E Шина з розпірковим вигином

557

У больного 60 лет в результате огнестрельного ранения образовался обширный дефект

носа. От хирургического лечения больной временно отказался, и ему было предложено

изготовление эктопротеза носа, удерживаемого с помощью оправы очков. Какой оттиск

необходимо получить у данного больного?

A * Гипсовый со всего лица

B Термопластической массой с дефекта

C Термопластической массой со всего лица

D Гипсовый с дефекта

E Эластической массой с дефекта

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка