Крок Стоматологія Ортопедична стоматологія 1Сторінка1/19
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Крок 2. Стоматологія

Ортопедична стоматологія

1

Хворий 27 років, скаржиться на рухомість зубів верхньої і нижньої щелеп. Об’єктивно:

зубні ряди інтактні. Визначається характер змикання зубів у центральній оклюзії. Який із

перелічених методів обстеження слід використати?A * Аналіз діагностичних моделей щелеп

B Гнатодинамометрія

C Мастикаціографія

D Рентгенографія

E Електроміографія

2

Хворий звернувся з приводу протезування зубів. Об-но: одиноко стоячий 17 зуб. Шийка

зуба оголена. Планується покриття його штучною коронкою та виготовлення знімного

протеза з утримуючим кламером. Яка з перелічених коронок більш показана у даному

випадку?

A * Повна металева

B Фарфорова

C Пластмасова

D Напівкоронка

E Екваторна

3

Хворий 56 років звернувся з приводу протезування зубів. Об-но: на жувальній поверхні 17

зуба цементна пломба. Планується покриття його повною металевою штампованою

коронкою. На яку товщину необхідно зішліфувати жувальну поверхню даного зуба?A * 0,27-0,3 мм

B 0,31-0,4 мм

C 0,41-0,44 мм

D 0,42-0,47 мм

E 0,48-0,5 мм

4

Хвора 38 років звернулась зі скаргами на болі в ділянці 16 зуба, які з’явилися через 3 дні

після покриття його штучною коронкою. Об-но: 16 зуб покритий повною металевою

штампованою коронкою. Ясна навкруг зуба гіперемована, набрякла. Край коронки

занурений в ясневу кишеню більш як на 0,5 мм. Що обумовило дане ускладнення?

A * Надмірне занурення краю коронки в ясневу кишеню.

B Щільне охоплювання коронкою шийки зуба

C Наявність міжзубних контактів

D Контакт коронки із зубами-антагоністами

E Приймання твердої іжі

5

Хворий 47 років звернувся зі скаргами на рухомість штучної коронки на 36 зубі,

виготовленої 2 роки тому. Об-но: 36 зуб покритий повною металевою штампованою

коронкою. При зондуванні виявляється щілина між стінкою коронки і зубом. Що могло

обумовило дане ускладнення?

A * Нещільне охоплювання коронкою шийки зуба

B Занурення краю коронки в ясневу кишеню

C Наявність міжзубних контактів

D Контакт коронки із зубами - антагоністами

E Надмірний термін користування коронкою

6

Хвора 34 роки, звернулась з приводу протезування зубів нижньої щелепи. Об’єктивно:

зуби нижньої щелепи мають рухомість І-ІІ ступеня. Який із зазначених методів

обстеження слід використати?A * Рентгенографія

B Гальванометрія

C Мастикаціографія

D Електроміографія

E Міотонометрія

7

Юнак призовного армійського віку проходить обстеження в клініці ортопедичної

стоматології. Жувальну ефективність планується визначити за методом Рубінова. Якої

ваги горіх слід дати досліджуваному?A * 0,8г.

B 0,3 г.

C 0,5 г.

D 0,6 г.

E 0,7 г.

8

Хвора 29 років звернулася з приводу протезування зубів. Об’єктивно: на жувальній і

мезіальній поверхнях 24 зуба каріозна порожнина, міжзубний контакт порушений. До

якого класу за класифікацією Блека відноситься дана порожнина?A * ІІ

B І

C IV

D III

E V

9

Хворому 28 років виготовляється вкладка на 24 зуб непрямим методом. Сформована

порожнина для вкладки. Який етап протезування має бути наступним?

A *Отримання відбитка

B Моделювання вкладки

C Виготовлення моделі

D Відливка вкладки

E Фіксація вкладки

10

Хворому 49 років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи. Об-но: зубна

формула 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, інші зуби відсутні. Комірковий відросток в

беззубих ділянках різко атрофований. Як покращити стабілізацію протеза ?A * Застосувати безперервний кламер

B Збільшити розміри сідел

C Зменшити розміри сідел

D Збільшити ширину дуги

E Зменшити ширину дуги

11

Хворий 46 років звернувся зі скаргами на болі в ділянці твердого піднебіння під час

користуванням бюгельним протезом для верхньої щелепи. Об-но: на слизовій оболонці

твердого піднебіння в зоні розташування дуги бюгельного протезу виразковий

пролежень. Яка найбільш ймовірна причина появи виразки?

A * Щільне прилягання дуги до слизової оболонки

B Помірна піддатливість слизової оболонки

C Високий схил твердого піднебіння

D Приймання твердої їжі

E Постійне користування протезом

12

Хворий 62 років скаржиться на хрустіння в скронево-нижньощелепних суглобах.

Користується частковими знімними протезами біля 10 років. Об-но: нижня третина

обличчя вкорочена. Зуби в протезах значно стерті. Яка найбільш ймовірна причина

даного ускладнення?

A * Зниження міжальвеолярної висоти

B Вік хворого

C Часткова відсутність зубів

D Постійне користування протезами

E Приймання твердої їжі

13

Хворому 75 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Об-но:

альвеолярний паросток незначно атрофований. Припасування індивідуальної ложки

проводиться за допомогою проб Гербста. При витягуванні губів вперед ложка

скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити край ложки?

A * Від ікла до ікла з вестибулярної сторони

B Від ікла до ікла з язикової сторони

C Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’язикової лінії

D Уздовж щелепно-під’язикової лінії

E В ділянці премолярів з язикової сторони

14

Хворий 70 років звернувся зі скаргами на недостатню фіксацію повного знімного протеза

на верхній щелепі. Об-но: край протеза в ділянці вуздечки верхньої щелепи вкорочений,

запираючий клапан порушений. Що необхідно зробити для покращення фіксації

протеза?

A *Переробка протеза

B Розширення країв базису протеза

C Корекція протеза

D Об’ємне моделювання базису протеза

E Подовження країв базису протеза

15

У хворого 40 років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2х3 см. Зубні ряди

інтактні. Яку конструкцію обтуратора краще застосувати у даному випадку?

A * Піднебінна пластинка

B Пластинковий протез з обтуруючою частиною

C Обтуратор за Померанцевою-Урбанською

D Плаваючий обтуратор

E Обтуратор за Ільїною-Маркосян

16

Під час бойових дій виникла необхідність у поповненні відбиткових матеріалів. В який

комплект їх вкласти?

A *ЗП

B ЗЛ

C ЗТ-1

D ЗТ-2

E ЗТ-3

17

Хворому 53 років виготовляють паяний мостоподібний протез. На клінічних та

лабораторних етапах використовують допоміжний матеріал з хімічною формулою

(СаSO4)2 х Н2 О. Вкажіть даний матеріал.A * Гіпс

B Цемент

C Віск

D Ізокол

E Відбіл

18

У хворого 58 років віялоподібне розходження передніх зубів верхньої щелепи. Який

відбитковий матеріал краще використати для отримання відбитка?

A * Стомальгін

B Гіпс

C Стенс

D Ортокор

E Репін

19

Пациентке 45 лет, планируется изготовление металлокерамического мостовидного

протеза с опорой на 23 и 26 зубы. Объективно: в области шеек опорных зубов имеются

клиновидные дефекты, зубы устойчивые, прикус ортогнатический. Какой вид

придесневого препарирования опорных зубов целесообразнее применить в этом

случае?A *Без уступа.

B Со скошенным уступом.

C С уступом с вершиной.

D С прямым уступом.

E Со символ уступом.

20

Пациенту 68 лет, пользуется полным съемным протезом более 7 лет. Объективно: в

области альвеолярного отростка нижней челюсти с язычной стороны, имеется язва с

отечными и гиперплазированными краями и кровоточащим дном. Протезами не

пользуется более 2-х недель. Ваши действия в данной клинической ситуации?

A *Направить больного к онкологу.

B Изготовить новые протезы.

C Продолжить терапевтическое лечение.

D Провести артикуляционную коррекцию протеза.

E Провести коррекцию протеза в области пролежневой язвы.

21

Больной 45 лет, направлен в клинику с диагнозом: закрытый срединный перелом

нижней челюсти в области 41,31 зубов, без смещения. Объективно: в полости рта

имеются все зубы на верхней и нижней челюстях, атрофия костной ткани нижней

челюсти, на 1/3 длины корней, подвижность зубов 1,2 степени ( пародонтит). Выберите

из предложенных шину для лечения перелома данному больному?A * Зубо-десневую шину Вебера

B Гладкую шину-скобу.

C Шину Ванкевич.

D Шину Тигерштедта с зацепными петлями.

E Шину Васильева.

22

У пациента 65 лет, с полной утратой зубов на верхней челюсти, после изготовления

полного съемного протеза, на основании жалоб, объективного обследования,

лабораторных методов исследования, поставлен диагноз: токсический стоматит. Что из

предложенного следует применить в данной клинической ситуации?

A *Изготовить новый протез

B Положить протез на 1-2 дня в спиртовой раствор.

C Химическое серебрение протеза.

D Перебазировку протеза лабораторным методом.

E Перебазировку протеза клиническим методом..

23

Пациенту 46 лет, по показаниям, планируется изготовление металлокерамических

коронок на 11,12 зубы. В анамнезе: заболевание печени. Зубы не депульпированы.

Больной нервничает, боится препарирования. Какому виду обезболивания следует

отдать предпочтение?

A *Премедикации, инъекционной анестезии.

B Обезболиванию охлаждением.

C Аудиоаналгезии.

D Общему обезболиванию.

E Аппликационной анестезии.

24

Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість

виготовленої конструкції. В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу?

A *5-8 мм;

B 8-10 мм;

C 3-5 мм;

D 10-12 мм;

E не має значення.

25

Пацієнту С., проводиться визначення міжальвеолярної висоти при повній відсутності

зубів анатомо-фізіологічним методом. Якою повинна бути різниця у відстані між точками

на підборідді і біля основи носа у порівнянні з станом фізіологічного спокою н/щ.A *На 2-3 мм менша.

B На 5-6 мм менша.

C На 5-6 мм більшою.

D Однаковою.

E На 2-3 мм більшою.

26

У клініці ортопедичноїї стоматології хворій 26-ти років під час підготовки у 35 зубі

порожнини п’ятого класу під вкладку випадково розкрили пульпу. Що могло бути

найвірогіднішою причиною ускладнення?A *Формування плоского дна.

B Створення дивергуючих стінок.

C Створення конвергуючих стінок.

D Створення “фальцу”.

E Відсутність додаткової порожнини.

27

Хворий 29 років. Скарги на відлом коронки 26 зуба. Об-но: індекс руйнування зуба

(ІРОПЗ) становить 0,9, тканини кореня тверді, за даними рентгенографії канал

запломбовано до верхівки, хронічних запальних процесів періодонту не виявлено.Яка із

перелічених конструкцій доцільніша для протезування 26 зуба?

A *Штифтова куксова вкладка і коронка.

B Штифтовий зуб з кільцем.

C Штифтовий зуб з вкладкою.

D Штифтовий зуб із захисною пластинкою.

E Спрощений штифтовий зуб.

28

Cтоматолог-ортопед планує виготовити металокерамічну коронку на 23 зуб, усунувши

аномалію його розташування у зубній дузі литою куксовою штифтовою вкладкою.На яку

максимальну величину (у градусах) допускають відхилення куксової частини по

відношенню до осі зуба?

A *15 .

B 10.

C 6-8.

D 4.

E 20-25.

29

У пацієнта К., 62р. встановлено діагноз хронічний генералізований пародонтит середньої

форми важкості з наявними передчасними контактами зубів-антагоністів. Який метод

лікування необхідно використати в першу чергу?A *Метод вибіркового пришліфовування зубів

B Використати тимчасові шини

C Провести раціональне протезування

D Використати постійні шинуючі протези

E Виготовити шину Ельбрехта

30

В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт К., віком 56 років, де йому провели

визначення центрального співвідношення щелеп при виготовленні повного знімного

пластинкового протезу на в/щ. Який наступний клінічний етап?A *Перевірка воскової композиції протеза.

B Зняття функціонального відбитку з в/щ.

C Накладання повного знімного пластинкового протезу .

D Визначення і фіксація центральної оклюзії.

E Отримання анатомічного відбитка.

31

Юноша, 19 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на

отсутствие зуба на верхней челюсти слева, эстетический дефект. Об-но: 23,25

относительно параллельны, прикус ортогнатический. Какую конструкцию целесообразно

использовать в данном случае ?

A * Адгезивный мостовидный протез.

B Консольный мостовидный протез с опорой на 25.

C Металлокерамический мостовидный протез с опорой на 23 и 25.

D Цельнолитой мостовидный протез.

E Штампованный мостовидный протез.

32

Хвора 32-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі і чищення зубів.

Із анамнезу з'ясовано, що хворій 2 тижні тому виготовлена металева штампована

коронка. Об'єктивно: на 27 металева штампована коронка, що заходить під ясеневий

край на 1-1,5 мм, при доторкуванні кровоточить. Перкусія слабо болісна. Яка тактика

лікаря у даному випадку ?A *Зняти коронку і виготовити нову

B Провести полоскання Ротоканом

C Розкрити коронку через жувальну поверхню

D Дати можливість хворій звикнути до протезу

E Зняти коронку і провести лікування крайового пародонту

33

Хвора Л, 45 років скаржиться на металевий присмак в роті, відчуття кислого, порушення

смаку, печію у язиці, гіпосалівацію. Об'єктивно: На верхній щелепі на 15, 16 коронки з

дорогоцінного металу жовтого кольору. На нижній щелепі бюгельний протез з

кламерною фіксацією на 34, 45. Слизова оболонка порожнини рота без видимих

патологічних змін. Бокові поверхні язика гіперімовані, дещо набряклі. Який діагноз у

даного хворого ?

A *Гальваноз

B Токсичний стоматит

C Алергічний стоматит

D Кандидоз

E Глосалгія

34

Хвора 28 років скаржиться на дефект твердих тканин 11, косметичний дефект. Після

обстеження для відновлення дефекту вибрана металокерамічна коронка. Яку методику

препарування зуба Ви застосуєте ?A * Препарування з утворенням уступу по вестибулярній поверхні під кутом 1350

B Препарування з утворенням кругового уступу під кутом 1500

C Препарування без утворення уступу

D Препарування з утворенням уступу під кутом 900 тільки з оральної і апроксимальних

сторін зубаE Препарування з утворенням уступу тільки з апроксимальних сторін

35

Хвора , 19 років скаржиться на біль і напруження у жувальних м'язах, стертість бугрів

жувальних зубів, нічний скрегіт. Який із методів лікування найбільш прийнятний ?

A *Використання роз"єднуючих кап, міогімнастика, самомасаж

B Призначення заспокійливих засобів лікування

C Лікування у психолога

D Виготовлення коронок на бічні ділянки зубного ряду

E Використання накусувальних пластинок

36

Хворий, 38 років направлений в ортопедичне відділення після проведеного курсу

терапевтичного лікування з приводу пародонтиту. Із анамнезі часті рецидиви

захворювання, при загостренні відмічаються пародонтальні абсцеси. Об'єктивно: 42, 41,

31, 32 рухливі І-ІІ ст., 43 і 33 стійкі, шийки зубів оголені на 1/4, гіперестезія твердих тканин

відсутня. Яку раціональну конструкцію постійної шини слід запропонувати хворому?A *Суцільнолиту, колову знімну шину

B Напівкоронкову шину

C Шину Мамлока

D Коронково-ковпачкову шину

E Балкову шину за Курляндським

37

Хвора 70 років скаржиться на відчуття печії під базисом повного протезу, сухість, гіркий

присмак. Протез виготовлено 3 тижні тому. Об’єктивно: слизова альвеолярного відростка

набрякла, розлита гіперемія відповідно до меж накладеного протезу. Язик

гіперемований, сухий, розтрісканий. Який додатковий метод дослідження найбільш

доцільний у цьому випадку?A *Алергічні проби

B Загальний аналіз сечі .

C Загальний аналіз крові

D Біохімічний аналіз крові.

E Дослідження слини

38

Хвора, 28 років скаржиться на утруднення при відкушування їжі, порушення мови та рис

обличчя внаслідок відсутності 11, 21, 22, 23. З боку порожнини рота відзначається

деформація зубної дуги внаслідок зміщення 31, 41, 42 вище оклюзійної площини з

одночасним розростанням альвеолярного відростку. Згідно якої класифікації можливо

визначити діагноз ?A *За Пономарьовою

B За Бушаном

C За Шредером

D За Оксманом

E За Катцем

39

Жінка 48 років скаржиться на відсутність 38, 37, 36, 45,46, 47, 48 зубів. 35, 44 інтактні,

стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі. Яку ортопедичну конструкцію

найдоцільніше запропонувати пацієнтові ?A *Бюгельний протез

B Знімний пластинковий протез

C Мостоподібний протез

D Мікропротез

E Адгезивний мостоподібний протез

40

Хвора, 45 років звернулася з метою протезування. Об’єктивно: дефект зубного ряду І клас

за Кенеді, відсутні – 36,37,38,46,47,48. Прикус фіксований. Коронки 35 та 45 низькі, з

погано вираженою анатомічною формою, інтактні. Хворому виготовляється бюгельний

протез. Яка система фіксації бюгельного протезу найбільш доречна в даному випадку ?

A *Телескопічна система фіксації

B Атачмени

C Кламер Роуча

D Комбінований кламер Акера-Роуча

E Безперервний кламер

41

Хвора 19 років, за фахом актриса скаржиться на зміну в кольорі центрального різця на

верхній щелепі ліворуч. 1 рік тому зуб був депульпований і запломбований, але поступово

набув сіруватого кольору. Об’єктивно: 11 запломбований, змінений в кольорі, стійкий,

перкусія безболісна. Прикус глибокий. Що із клінічної картини є протипоказанням до

виготовлення фарфорової коронки?A *Глибокий прикус.

B Дефекти передніх зубів, які не можливо замістити пломбами.

C Гіпоплазія емалі зі зміною форми і кольору зуба.

D Аномалія кольору зуба.

E Дефекти депульпованих зубів. які не можливо замістити вкладками
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка