Контрольна робота №1 Для того, щоб правильно виконати роботу, необхідно засвоїти наступні розділи курсуСкачати 117.22 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір117.22 Kb.
Контрольна робота №1
Для того, щоб правильно виконати роботу, необхідно засвоїти наступні розділи курсу.

1. Іменник Множина іменників. Артиклі та прийменники як показники іменника. Вираження відмінкових відносин в англійській мові за допомогою прийменників та закінчення -s. Іменник у функції означення та його переклад українською мовою.

2. Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

3. Числівник. Кількісні та порядкові числівники.

4. Займенник. Особові, присвійні, питальні, вказівні, неозначені та заперечні.

5. Форми теперішнього, минулого та майбутнього часу групи Indefinite в активному стані дійсного способу. Дієвідміни дієслів to be, to have в Present, Past та Future Indefinite.

6. Наказовий спосіб та його заперечна форма.

7. Просте поширене речення: прямий порядок слів розповідного та спонукального речень в стверджувальній та заперечній формах; зворотний порядок слів питального речення.

8. Оборот there is (are).

9. Основні випадки словотворення.ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Зразок виконання 1 (до завдання І)
Граматичні функції закінчення -s


1. He speaks English
Він говорить англійською мовою

speaks - 3-я особа однини від дієслова to speak - говорити.


2. They attend lectures

Вони відвідують лекції

lectures - множина від іменника а lecture - лекція.


3.The student's book is on the

table


Книжка студента на столі

В слові student's 's- закінчення присвійного відмінку іменника в однині.


4.The students’ books are on the table

Книжки студентів на столі

Слово students’ - форма присвійною відмінку іменника а student у множині.

Зразок виконання 2 (до завдання II)

Особливості перекладу українською мовою англійських іменників, які вживаються у функції означення, що стоять перед означувальним словом.


The Admiral Nelson monument Пам'ятник адміралу Нельсону стоїть

stands in Trafalgar Square на Трафальгарській площіЗразок виконання 3 (до завдання V)
The Thames divides the city into Темза ділить місто на дві

two parts частини

divides - Present Indefinite Active, 3-я особа однини від стандартного дієслова to divide.

Варіант I
I. Перепишіть наступні речення. Визначте за граматичними ознаками якою частиною мови є слова, оформлені закінченням -s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно:

а) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника (дивись зразок виконання 1).

Перекладіть речення українською мовою:

1. At the end of the day the businessmen, clerks and secretaries go home and the city becomes silent.

2. Windsor lies twenty-one miles west of London.

3. St. Paul's Cathedral is the city's greatest monument and Sir Christopher Wren's masterpiece.


П. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу українською мовою означень, виражених іменником (дивись зразок виконання 2):

1. Most of the government buildings are in Westminster.

2. The Telecom Tower in London's West End is the main telecommunication centre of the capital.

3. The old district of Covent Garden is a theatre district with its famous Covent Garden Opera House and all kinds of theatrical performances right in the squares of the district.


III. Перепишіть наступні речення, у яких є різні форми порівняння та перекладіть їх українською мовою:

1. The longer I stayed in London the more I liked it.

2. Sir Christopher Wren was the most famous of all English architects.

3. Westminster Аbbеу is the historic building to which every visitor goes sooner or later.


IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:

1. There are some ancient and famous buildings within the City such as St Paul's Cathedral and the Tower of London.

2. Are there any famous buildings in the West End of London?

3. No ceremony is as interesting as the Changing of the Royal Guards.


V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видо-часові форми дієслів та вкажіть їх неозначену форму; перекладіть речення українською мовою (дивись зразок виконання 3):

1. The National Gallery contains one of the finest collections of pictures in the world.

2. The biggest clock bell in Britain Big Ben came into service in 1859.

3. He will work in the Library of the British Museum.


VI. Прочитайте та усно перекладіть українською мовою с 1-го по 9-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово перекладіть 1, 2, 3, 4, 5, 6 абзаци:

London

I. London, situated on both banks of the river Thames, is Britain's capital and main communication centre. It is one of the world's important financial centres, one of the world's five largest cities (with Mexico City, Tokyo, Shanghai and New York) and one of the world's three largest ports (with New York and Rotterdam).

2. London covers 610 square miles (1,580 square kilometres). The most important parts of London are the City of London, the East End, the West End and Westminster.

3.The City, or the Square Mile (another name for the City of London), is the oldest part of London. It covers about one square mile. London's most important firms and banks have offices there. About half a million people work in the Square Mile. But on weekends the City is almost dead. Now very few people live there.

4. As the name suggests, the West End is the western part of London. It is located between the City and Hyde Park. The City and the West End are the heart of the capital. Here the visitor will find the most interesting buildings, theatres, museums, picture galleries, shops, offices and gardens. The eastern part of London, the East End, is the poorest part of the city. There are no big parks and gardens there.

5. Westminster with government buildings is the next part of London. There the tourists will see the Westminster Palace, the Westminster Abbey, and the Clock Tower with the great bell Big Ben.

6. There are many sights and memorial places a visitor will want to see in London. Trafalgar Square is one of the tourists’ centres of the city. In the middle of the square there is Nelson's Column. It commemorates the victorious naval battle of Trafalgar in 1805. The Column's bronze, relieves represent Admiral Nelson's most famous victories.

7. A wide street called the Mall runs southwest of Trafalgar Square. The Mall leads to Buckingham Palace. It is British monarch's main residence in London. The Changing of the Guard at Buckingham Palace is one of London’s most important tourist attractions.

8. There are many squares and beautiful parks in the city. Londoners call them the "lungs of London". Hyde Park is the city's largest park. Just inside Hyde Park you will find the Speaker's Corner, a place famous for its open-air meetings.

9. In London all kinds of vehicles ride up and down the streets. London's red double-decker bus is well known all over the world. In today's crowded streets it is, in terms of road space, the most economical road user. It suits the rhythms of London's traffic.


VII. Прочитайте 7-й абзац тексту та питання до нього. Який з варіантів відповідає за змістом одному із речень тексту:

What is the British monarch’s main residence in London?

1. Buckingham Palace is the official royal residence in London.

2. Downing Street 10 is the official residence of the British monarch.

3. Whitehall is the governmental street and the official London residence of the Queen.

Варіант 2
I. Перепишіть наступні речення. Визначте за граматичними ознаками, якою частиною мови є слова, оформлені закінченням -s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно:

а) показником 3-ї особи одними дієслова в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника (дивись зразок виконання 1).

Перекладіть речення українською мовою:

1. There are very many cinemas, clubs and hundreds of libraries in the city.

2. The Museum of Ukrainian Fо1k Decorative Art comprises more than 50,000 exhibits.

3. St. Andrew's church is an outstanding creation of the architect Bartolomeo Rastrelli.


II. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу українською мовою означень, виражених іменником (дивись зразок виконання 2):

1. Kyiv plants manufacture high precision machine tools.

2. Bogdan Khmelnitsky headed the Ukrainian people in their liberation war in 1648-1654.

3. The St. Andrew's church interior is magnificent.


Ш. Перепишіть наступні речення, у яких є різні форми порівняння та перекладіть їх українською мовою:

1. Kyiv is not so large as Moscow, but it's more ancient.

2. The Dnieper is the longest river in Ukraine.

3. Khreshchatik is one of the widest and most beautiful streets in our country.


IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:

1.There are some bookshops in the very centre of Kyiv.

2. Do you know any places of interest in the city?

3. No museum in Kyiv is as large as the Museum of Folk Architecture and Ethnography; it stretches over 150 hectares.


V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видо-часові форми дієслів та вкажіть їх неозначену форму; перекладіть речення українською мовою (дивись зразок виконання 3)

1. In 1982 Kyiv celebrated its 1500 anniversary.

2. You will have a walking tour of the Dnieper slopes tomorrow.

3. The monument to T. Shevchenko stands in the park in front of the University.


VI. Прочитайте та усно перекладіть українською мовою з 1-го по 8-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово перекладіть I, 5, 6, 7 та 8-й абзаци:
Kyiv
1. Kyiv is the capital of Ukraine. It lies on both banks of the deep and wide Dnieper, the longest river in the country. Kyiv is one of the largest cities of Europe. It is one of the most ancient cities. It is more than 1500 years old. The capital has another name - "The Mother of All Russian Cities". The population of Kyiv is 2.6 million. It occupies an area of 790 square kilometres.

2. As one of the oldest cities of Europe Kyiv bas many places of historic interest. The Golden Gate is а monument of defence architecture dating back to the time of Kyiv Rus. Оnce it was the main entrance to the city.

3. Prince Yaroslav the Wise laid the foundation of the St. Sophia Cathedral in honour of the victory over the Pechenegi in 1037. In the square in front of the cathedral, there is the monument to the outstanding statesman and military leader Bogdan Khmelnitsky. He established an independent Cossack state in the Dnieper River Area.

4. The monastery ensemble Kyiv-Pechersk Lavra is an architectural monument of the 17th century. The museum of Ukrainian Folk Decorative Art is among the museums of Lavra. There are rugs and carpets, eighteenth and nineteenth century fabrics and embroidery, wood, carvings, objects of art, glass and porcelain there.

5. Kyiv is a big industrial centre. There are highly developed industries there. Its industries manufacture sеa-gоing fishing trawlers, planes, automated lathes, excavators, motorcycles, equipment for chemical, food and printing industries, computers, optical, electrical, measuring and radio technical instruments, hundreds of types of consumer goods.

6. Kyiv is the centre of education and science. There are many higher and hundreds of general and vocational secondary schools in Kyiv. The Academy of Sciences of Ukraine holds a prominent place in world science. The city has many research and design institutes. Kyiv scientists were the first to obtain artificial diamonds. They made big discoveries in the field of nuc1eаr research and contributed to sраce exploration.

7. Kyiv is the cultural centre of Ukraine. It is the city of theatres. Тhe Opera and Ballet Theatre of Ukraine occupies a leading place in the capital's theatrical life. Apart from numerous theatres there are many concert halls, clubs and theatrical amateur circles in Kyiv.

8. Kyiv is an ancient and ever young city. It grows more beautiful from day to day. Kyiv enjoys its popularity throughout the world.


VII. Прочитайте 3-й абзац тексту та питання до нього. Який з варіантів відповідає за змістом одному із речень тексту:

When did Yaroslav the Wise lay the foundation of the St. Sophia Cathedral?

1. He did it in the tenth century.

2. Prince Yaroslav the Wise laid the foundation of the St. Sophia Cathedral in the eleventh century.

3. Yaroslav the Wise founded the Cathedral ten centuries ago.


Bаріант 3I. Перепишіть наступні речення. Визначте за граматичними ознаками, якою частиною мови є слова, оформлені закінченням -s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно:

а) показником 3-ї особи однини дієслова в Рresent Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника (дивись зразок виконання 1).

Перекладіть речення українською мовою:

1. Washington has many libraries, museums, art galleries and beautiful buildings.

2. The Washington Monument is one of the city's most impressive sights.

3. The National Gallery of Art houses one of the greatest art collections in the world.


П. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу українською мовою означень, виражених іменником (дивись зразок виконання 2):

1. Pennsylvania Avenue is the route of the President's inauguration procession every four years.

2. Washington, D.C. has many federal government buildings and the most important tourist attractions.

3. Most of the Washingtonians work at the government offices.


III. Перепишіть наступні речення, у яких є різні форми порівняння та перекладіть їх українською мовою:

1. The Capitol is located on Capitol Hill, the highest point in the city.

2. There is a law in Washington not to build houses higher than the Capitol.

3. The White House is one of the most famous buildings in the capital of the USA.


IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:

1. Have you got any postcards?

2. Washington is a city with almost no industry.

3. You will see some sights of Washington tomorrow.


V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видо-часові форми дієслів та вкажіть їх неозначену форму; перекладіть українською мовою (дивись зразок виконання 3):

I. The flag of the USA has fifty stars on a blue background.

2. Washington lies on the left bank of the Potomac River.

3. In 1791 George Washington the first American President, chose the place for capital city.


VI. Прочитайте та усно перекладіть українською мовою з 1-го по 8-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово перекладіть 1, 2, 6, 7 та 8-й абзаци:
Washington, D.C.
I. Washington, D.C. is the capital of the USA. It occupies the District of Columbia, named after Christopher Columbus. The name of the capital always goes with the abbreviation. Another Washington is a state on the Pacific Coast. The District of Columbia is between the states of Virginia and Maryland, on the Potomac River not far from the Atlantic Ocean.

2. Washington is like no other city of the USA. New York is a centre of finance, of shipping, of fun. New Orleans deals with cotton. Chicago sells wheat. It is also a centre of the meat industry. But Washington's only industry is government. The White House, where the US President lives and works, the Capitol, the home of the US Congress, and the Supreme Court are all in Washington, D.С.

3. The seat of the US Congress got its name from the temple in Rome. The Capitol consists of a central building with a great dome. It has two wings, one of which contains the Senate Chamber, and the other - the Hall of Representatives. Beneath the dome is a monumental hall, Rotunda. It houses American works of art. The Capitol is the highest building in Washington.

4. The Washington Monument is a tall structure on the hill behind the White House. Its nickname is the "Pencil". It is 500 feet (about 152 metres) high. The Washington Monument is one of the tallest stone constructions in the world.

5. The Lincoln Memorial is a big temple in Greek style. It has 36 marble columns. They represent the states in the union at Lincoln's death. The Thomas Jefferson Memorial is a memorial to the third President of the United States. Thomas Jefferson (1743-1826) was the founder of the Democratic Party. Jefferson’s birthday, April 13, is a legal holiday in Alabama, Missouri and Virginia.

6. The Library of Congress is the biggest existing library. It contains more than 13 million books in various languages, more than 19 million manuscripts and many other items, such as maps, prints and recordings. The Library serves the Congress, the entire governmental establishments and the public at large. The Library has two copies of every American book, newspaper or any other published item.

7. Washington is not a typical American city. It has no skyscrapers and nobody will build a house higher than the Capitol.

It is a nice thing not to have stone jungles in the city. There are a lot of large public gardens, parks where you can sit in the sun, and wide streets like Pennsylvania Avenue.

8. The tourists think that the life of the capital is not very active. But during lunchtime there are very many runners in the city. They are office workers who take care of their health. After sitting at a desk for several hours they prefer to run slowly a few kilometres.
VII. Прочитайте 5-й абзац тексту та питання до нього. Який з варіантів відповідає за змістом одному із речень тексту:
What do marble columns of the Lincoln Memorial represent?

They represent…

1. the number of the states at President Lincoln’s times.

2. original English colonies, which in 1776 became free and

independent of England.

3. the states of the US at present.Варіант 4
I. Перепишіть наступні речення. Визначте за граматичними ознаками, якою частиною мови є слова, оформленні закінченням _s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно:

a) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite;

б) ознакою однини іменника;

в) показником присвійного відміннику іменника (дивись зразок виконання 1).

Перекладіть речення українською мовою :


  1. Over 500,000 students study in New York’s numerous colleges and universities.

  2. Wall Street is America’s financial centre.
  1. Wall Street occupies a quarter of a mile and symbolizes the money market of the US.


II. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу українською мовою означень, виражених іменником (дивись зразок виконання 2):

1. Though Greenwich Village has assumed a new role – a center for show business, it is far more than an entertainment centre, or a covey of bookstores.

2. Broadway is the theatres center and a center of nightlife.

3. The United Nations Organization secretariat occupies the higher building of the UN main headquarters in New York; the General Assembly is held in the lower building.


III. Перепишіть наступні речення , у яких є різні форми порівняння та перекладіть їх українською мовою:

1. The more you read about the history of the USA; the better you know the country.

2. Fifth Avenue is the most fashionable street in central Manhattan.

3. Metropolitan Museum of Art is a museum with the richest collection of European paintings, Egyptian and Greek art.


IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:

  1. He has some postcards and photographs of the United Nations Building.

  2. There are no factories in this part of the city.

  3. Are there any places of interest in Richmond?


V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видо-часові форми дієслів та вкажіть їх неозначену форму; перекладіть речення українською мовою (дивись зразок виконання 3):

1. Seventh Avenue symbolizes the women’s fashion industry of New York City.

2. Empire State Building (102 stories) lost its “America’s tallest“ title in 1972.

3. They will visit New York, the nation’s largest city and richest port, next week.


VI. Прочитайте та усно перекладіть українською мовою с 1-го по 7-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово перекладіть 1, 2, 3, 4 та 6-й абзаци.
New York
1. New York, America’s largest city (over 18 million inhabitants in Greater New York 7 million of which live in New York itself) is the national leader in business, finance, manufacturing, the service industries, fashion and the arts. American travel agencies call New York “the wonder city of the world“.

2. New York stretches over Manhattan and several adjacent islands. It consists of five boroughs: Manhattan, the Bronx, Queens, Brooklyn and Richmond. A maze of tunnels and bridges connects these boroughs with one another. Brooklyn is the largest in population. Within its 76 square miles more then 3,000,000 people have their homes, almost as many as live in Chicago. Richmond is a borough of piers and warehouses. Its population is only 200,000.The Bronx in the north is more residential, rather than industrial part of the city. The Bronx is on the mainland. Queens in the east is both residential and industrial part of the city.

3. The heart of the city in Manhattan. It is a rocky island, the thirteen miles long and two miles wide. Manhattan lies between the Hudson River and the East River. Downtown Manhattan is the business centre of the nation. The average New Yorker works in an office in Manhattan.

4. As the financial headquarters of the world, New York is the home of some of the world’s largest corporations. Wall Street is the site of the New York and American Stock Exchanges. There are many skyscrapers in Wall Street. Wall Street is a narrow street, but it is well known all over the world as the busiest street in the USA. People do business there.

5. There are two more world-famous streets in New York – Broadway and Fifth Avenue. Broadway is not at all straight. It bends and curves all along the length of Manhattan. People call it “The Great White Way“ because of electric signs, which turn night into day. It is the city that never goes to sleep. Buses and subway run all night. There are many drugstores and restaurants, which never close their doors. There are cinemas with films that start at midnight. The world “Broadway“ now means American theatre, especially the professional or commercial theatre in the USA. Fifth Avenue is the great shopping, hotel and club avenue.

6. The Empire State Building stands in the centre of New York, on Manhattan. It is 448 metres high. It houses 25,000 tenants. There are two observation platforms there: one – on the 86th and the other on the 102nd floor. In 1974 the 110-storeyed skyscraper in Chicago reached a height of 1,454 feet.

7. The Statue of Liberty is a splendid statue, which stands at the entrance to New York harbour. Its top reaches 305 feet (nearly 100 meters) above the water level. The Statue of Liberty is the work of the well-known 19th-century French sculptor Frederic Bartholdi. The statue is hollow inside. There is a circular stairway from the base to the crown. There is also a lift in it. The figure shows a young woman. She holds a torch in her right hand above her head. There is a tablet with the date “July 4th, 1776 “in her left hand. It symbolizes the Declaration of Independence. The torch lights up at night. The statue stands on the east side of Manhattan Island. The statue became national monument in 1924.
VII. Прочитайте 7-й абзац тексту та питання до нього. Який з варіантів відповідає за змістом одному із речень тексту:

What does the Statue of Liberty monument symbolize?

The Statue of Liberty symbolize…


  1. the prosperity of the American nation.

  2. freedom and independence.

  3. friendship of the other nations.Варіант 5
I. Перепишіть наступні речення. Визначте за граматичними ознаками, якою частиною мови є слова, оформленні закінченням -s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто чи служить воно:

a) показником 3-ї особи однини дієслова в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника (дивись зразок виконання 1).

Перекладіть речення українською мовою:

1. The official languages of Canada are English and French.

2. Vancouver is Canada’s third largest city after Montreal and Toronto.

3. Canada traditionally exports livestock products.


II. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу українською мовою означень, виражених іменником (дивись зразок виконання 2):

1. The only land frontiers of Canada are with Alaska in the west and with the USA in the South.

2. The National Museum of Canada in Ottawa contains geology, anthropology and natural history exhibits.

3. St. Lawrence River and the Great Lakes were a vital trade route.


III. Перепишіть наступні речення, у яких є різні форми порівняння та перекладіть їх українською мовою:

1. Niagara Falls is probably the most famous place in Canada.

2. Winnipeg is the world’s greatest wheat market.

3. The more I study the country, the better I know it.


IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:

1. For some time in winter the harbour area of Montreal is in the grip of ice.

2. He knew nothing about Quebec.

3. Are there any places of interest in Toronto?


V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видо-часові форми дієслів та вкажіть їх неозначену форму, перекладіть речення українською мовою (дивись зразок виконання 3):

1. Canada leads the world in the output of asbestos, platinum, zinc, aluminium, cobalt, uranium, nickel, copper, wheat etc.

2. Canada became British in 1763.

3. You will find French Italian and other quarters, or settlements, in Montreal.


VI. Прочитайте та усно перекладіть українською мовою с 1-го по 7-й абзаци тексту. Перепишіть і письмово перекладіть1, 2, 3, 4, 5, 6-й абзаци:
Montreal
1. Montreal is the largest industrial and financial city in Canada. It is the second largest French–speaking city in the world. It is also the largest inland seaport on the globe.

2. The population of Montreal is about 2 million people. French settlers first, then English immigrants made it a bilingual city. It has unusual opportunities for cultural and economic development. It is a vital city of contrasts, a mosaic of Canadian life.

3. Montreal is the centre of Canada's industrial and financial activity. The principal industries include the manufacture of aircraft, electrical appliances, tobacco and cigarettes, brass and copper wares, vegetable products, boots and shoes, furs, paints and petroleum. Montreal handles the largest grain shipping–trade in the world.

4. Montreal is near the Mount Royal, which is 750 ft high. Actually, the mountain is a large park eleven miles in circumference. There are rich mansions and apartment houses at the foot of the mountain. The downtown nearer to the river bank is the trade and business centre of the city. Most of the factories and plants are close to the port.

5. Montreal is indeed a beautiful city with its parks, avenues and streets. There are some places of interest in Montreal. The City Hall, the University of Montreal and Royal Bank Buildings are among them. Other buildings of the city are government, educational institutions, hotels, libraries museums, theatre and department stores.

6. Montreal was the Site of the 1967 World’s Fair. The 1967 International Exposition (Expo’67) grounds on three man-made islands in the St.Lawrence River is a permanent exhibition now. The exhibition “Man and His World“ is open yearly in the summer months.

7. Montreal is not a multi-storeyed city with the exception of some skyscrapers. The living quarters are mostly three or four storied buildings. Entrances and stairs usually lead to a separate flat. This is especially characteristic of the downtown district. Each row of houses faces the street there. Along the streets, you will pass numerous shops, 10- and 25-cent stores, and Simpson’s and Eaton's huge department stores. At night the city glitters with countless neon signs, restaurants, clubs and cinemas advertisements.
VII. Прочитайте 7-й абзац тексту та питання до нього. Який з варіантів відповідає за змістом одному із речень тексту:

How do the living quarters of Montreal look like?

1. They are mostly multi-storeyed buildings.

2. Their main characteristic feature is skyscrapers.3. As a rule, the living quarters are three or four storied buildings.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка