Конспекти лекційних занять тема №1: Предмет, методологія та методи психології. Навчальні питанняДата конвертації30.12.2016
Розмір27.4 Kb.
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА № 1: Предмет, методологія та методи психології.

Навчальні питання:

1. Призначення психології. Методологічні засади психології.

2. Психіка та її структура. Загальна характеристика свідомого та несвідомого.

3. Структура та галузі психології, взаємозв'язок з іншими науковими дисциплінами.Література:

  1. Лекции по общей психологии / А.Р.Лурия. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с.

  2. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2003. – 752 с.

  3. Психологія (за редакцією Ю.М. Трофімова): Підручник. – К.: «Оріяни», 1999р. – 680 с.

  4. Психология: Учебник для вузов/Л.Д. Столяренко. – СПб.: Лидер, 2004.- 592с.

  5. Узнадзе Д.Н. Общая психология / Пер. с грузинского Е.Ш. Чомахидзе; Под ред. И.В. Имедадзе. – М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. – 413 с.

  6. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

  7. Максименко С.Д. Общая психология. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» - 1999. – 528 с.

  8. Практикум із загальної психології (під редакцією Ю.М. Трофімова). – К.: «Знання», 2001. – 289 с.

  9. Трофимова Н.М., Поленякина Е.В., Трофимова Н.Б. Общая психология: Практикум. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Питання 1. Кожен, хто вивчає психологію і хоче глибше оволодіти цією цікавою наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання. Саме усвідомлення особистісного значення психологічних знань сприятиме засвоєнню складних понять і категорій та їх ефективному використанню в житті, навчанні та професійній діяльності.

Психологія - наука про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої сфери життєдіяльності.

Предмет психології - закономірності розвитку і прояви психічних явищ та їх механізмів.

Об’єкт вивчення психології – людина, як носій певних психологічних особливостей.Питання 2. Сучасна психологія розглядає психіку як властивість особливим чином організованої матерії, як суб'єктивний образ об'єктивного світу, як ідеальний відбиток реальної дійсності в мозку людини.

Структура психіки:

Психічні процеси - діяльність психічного відображення. До них належать відчуття, сприймання, пам'ять, мислення та уява. Психічні процеси забезпечують зв'язок особистості з дійсністю. За їх допомогою формуються властивості особистості, які здійснюють зворотний вплив на функціонування психічних процесів.

Психічними станами називають своєрідні тимчасові вияви психіки залежно від об'єктивних умов. Це, наприклад, стан радощів або горя, гніву або співчуття, сну або неспання.

На ґрунті психічних процесів виникають психічні властивості - типові для конкретної людини, стійкі особливості її психіки. До таких властивостей належать: спрямованість, ідеали, характер, потреби, мотиви.

Питання 3. Структура і галузі психології:

- загальна психологія (пізнавальні процеси, емоційно-вольова сфера, властивості особистості)

- психологія розвитку (дитяча психологія, геронтопсихологія, психологія юності, психологія дорослого)

- психологія аномального розвитку (олігофренопсихологія, патопсихологія і та ін.)

- порівняльна психологія (зоопсихологія, етнопсихологія)

- соціальна психологія (соціальні відношення, соціальне сприйняття)

- психологія конкретної діяльності (психологія праці, педагогічна психологія, психологія навчання, виховання, юридична психологія, психологія спорту і т.д.)

- диференціальна психологія (психологія індивідуальних відмінностей)- практична психологія (центри психологічних служб).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка