Конспект лекцій за курсом «інформаційні системи та технології»Сторінка1/29
Дата конвертації30.12.2016
Розмір4.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ЗА КУРСОМ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Одеса: ОНПУ, 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ЗА КУРСОМ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Затвержено

на засіданні кафедри ІУЗІС

протокол № від

Одеса: ОНПУ, 2012

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЗА КУРСОМ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» / Укладачі: Борисенко І.І., Скакун Л.В.., Лебедєва О.Ю., Абросімов В.М., Гарбуз А.І. Одеса: ОНПУ, 2012. – 245 с.

Укладачі: Борисенко І.І., Скакун Л.В., Лебедєва О.Ю., Абросімов В.М., Гарбуз А.І.

ЗМІСТ


1. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ 6

1.1 Інформатика та інформаційні технології 6

1.2 Персональні комп’ютери. Особливості їх складу, конструкції і конфігурації. 9

1.3 Призначення, конструкція і характеристики пристроїв персональних комп’ютерів: системний блок, блок живлення, мікропроцесор, материнська плата, оперативна пам’ять 13

1.4 Призначення, конструкція і характеристики пристроїв персональних комп’ютерів: накопичувачі, адаптери 16

1.5 Призначення, конструкція і характеристики пристроїв персональних комп’ютерів: звукові карти, монітор, клавіатура 20

1.6 Призначення, конструкція і характеристики пристроїв персональних комп’ютерів: принтер, модеми, сканери, джерела безперебійного живлення 22

2. Операційна система windows xp. основні поняття на принципи роботи у системі. 27

2.1 Історія Windows 27

2.2 Файлова система та структура. 29

2.3 Основні принципи роботи з системою 31

2.4 Робота з файлами та папками. 37

3. ВВЕДЕНИЕ В MICROSOFT OFFICE. 43

3.1 MICROSOFT WORD. 43

3.1.1 ЗАПУСК І ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПАКЕТОМ 43

3.1.2. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ 46

3.2 Текстовий редактор Open Office org Writer 67

3.2.1 Робота з документами 67

3.2.2 Форматування тексту 71

3.2.3 Створення таблиць та діаграм 74

3.2.4 Вставка об’єктів у документ 77

3.2.5 Призначення стилів і їх використання в документах 78

4. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ
(MS Excel та OO Calc) 85

4.1.Загальні положення 85

4.2.Типи даних, введення та форматування даних у ЕТ 87

4.3. Редагування даних в ЕТ 92

4.4. Функції та обчислення у ЕТ 94

4.5. Організація графічної інформації 102

4.6. Робота з базами даних (списками) 105

4.7. Аналіз даних 111

5. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ БАЗ ДАНИХ. 120

5.1.3 Мережева модель даних 123

5.1.4 Реляційна модель даних 124

5.1.5 Рівні моделі даних. 124

5.2. Інфологичеська модель даних "суть-зв'язок" 125

5.2.1 Поняття, використовувані в інфологичному моделюванні. 125

5.2.2 Основні класи суті. 126

5.2.3 ER- діаграми і мова інфологичеського моделювання (ЯІМ) 127

5.2.4 Види зв'язків 128

5.3. Реляційна база даних 129

5.3.1 Основні поняття, використовувані в реляційних базах даних 129

5.3.2 Правила побудови реляційних баз даних 131

5.3.3 Поняття універсального відношення 132

5.3.4 Нормалізація 135

5.3.5 Процедура проектування 135

5.4. Microsoft Access. Создание таблиц 136

5.4.1 Запуск программы Microsoft Access 136

5.4.2 Створення таблиць 138

5.4.3. Види представлення таблиці 145

5.4.4. Редагування проекту таблиці 145

5.5. Визначення зв'язків між таблицями 148

5.6. Створення запитів 150

5.6.1 Створення запитів в режимі конструктора 151

5.6.2 Приклади запитів 152

5.6.3 Створення запитів в режимі SQL 153

5.6.4 Інструкції SQL 154

5.7. ACCESS. СТВОРЕННЯ ФОРМ 156

5.7.1 Майстер форм. 157

5.7.2 Режим Конструктора 159

5.7.3 Заповнення Форми в режимі конструктора 161

5.7.4 Виклик однієї форми з іншої 163

5.7.5 Додавання в Примітку форми поточної дати і час 165

5.8. ACCESS. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ 167

5.8.1 Кроки створення звіту в режимі Майстра звітів 167

5.8.2 Створення звітів в режимі Конструктора 168

6. Комп'ютерні мережі 169

6.1. Введене 169

6.2. Класифікації мереж 170

6.2.1. Класифікація за розміром охопленої території : 170

6.2.2. Класифікація за типом функціональної взаємодії 172

6.2.3. Класифікація за типом мережевої топології. 176

6.3. Огляд мережевого устаткування. 179

6.3.1 Крайове устаткування лінії зв'язку. 179

6.3.2 Проміжне мережеве устаткування. 181

6.3.3 Комутатор 184

6.3.4 Маршрутизатор 184

6.3.5 Шлюзи 185

6.3.6 Кабельні системи 186

6.3.7 Безпровідні технології 188

6.4.Вимоги, що пред'являються до мереж 189

6.5. Глобальна мережа Internet (інтернет). WWW. 193

7. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ І ПРОГРАМУВАННЯ 226

7.1. Стадії рішення завдань на комп'ютері 226

7.2. Алгоритми. 228

Література 2461. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

1.1 Інформатика та інформаційні технології


Інформатика – комплексна наукова та інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти проектування, створення, оцінювання, функціонування комп’ютерних систем обробки інформації, її застосування та вплив на різноманітні галузі соціальної практики.

Поява інформатики зумовлена появою та розповсюдженням нової технології збирання, обробки та передачі інформації, пов’язаною із фіксацією даних на машинних носіях.Інформація – сукупність відомостей (даних), які сприймають з оточуючого середовища (вхідна інформація), повертають в оточуюче середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Інформація існує у вигляді документів, креслень, малюнків, текстів, звукових та світлових сигналів, енергетичних та нервових імпульсів і так далі.Економічна інформація (ЕІ) – це сукупність відомостей економічного характеру, що можна фіксувати, передавати, обробляти, зберігати та використовувати для здійснення функцій керування.

ЕІ містить відомості про склад трудових, матеріальних, грошових ресурсів, про стан роботи об’єктів в певний момент часу, відображує діяльність підприємств та організацій за допомогою натуральних, вартісних та інших показників.

Поняття інформаційних технологій (ІТ) з’явилося з появою інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, інтелект, здібності, ініціатива, творчість людей. Вперше поняття і перспективу розвитку ІТ детально розглянув академік Глушков В.М.

Інформаційна технологія – це людино – машинна технологія збору, обробки та передачі інформації. Це технологія, яка базується на обчислювальній техніці, швидко розвивається, охоплюючи усі види сучасної діяльності: виробництво, управління, науку, освіту, проектні розробки, торгівлю, фінансово-банківські операції, медицину, криміналістику, охорону оточуючого середовища, побут та інше.

В інформатиці виокремлюють три основні частини: • Обчислювальну техніку (hardware);

 • Алгоритми обробки інформації (algorithm);

 • Комп’ютерні програми (software)


Електронні обчислювальні машини (ЕОМ)
Номенклатура видів ЕОМ на сьогодні дуже велика. Машини відрізняються потужністю, розміром, елементною базою, за призначенням і так далі. Під час вибору комп’ютерної техніки для вирішення економічних та ділових задач найважливішим є продуктивність та габаритні характеристики (розмір, маса). Ця класифікація, звичайно, умовна, адже розвиток комп’ютерної науки і техніки настільки стрімкий, що, наприклад, сьогоднішня мікро – ЕОМ не поступається по потужності міні – ЕОМ п’ятирічної давнини. Класифікацію ЕОМ за масогабаритними даними можливо надати у наступній таблиці:

Табл. 1.1 Класифікація ЕОМ за масогабаритними данимиКлас ЕОМ

Основне призначення

Основні технічні дані

Ціна (тис.у.о.)

Моделі і/або виробники

Супер ЕОМ

Складні наукові розрахунки

Швидкодія до десятків міліардів операцій на секунду; кількість паралельно працюючих процесорів до 100

До 10 000

Cray3; Cray4; VAX – 1000; MULTICON; CYBER 205; Fujitsu VP2000

Великі ЕОМ (мейн – фрейми)

Обробка великих об’ємів інформації в банках, на великих підприємствах

Мультипроцесорна архітектура підлючення до 200 робочих місць

До 250

IBM 370; IBM ES/9000; ES 1068; ES 1170

Cупер міні-ЕОМ

Системи управління підприємствами, багато пультові обчислювальні системи

Мультипроцесорна архітектура підлючення до 200 терміналів, дискові запам’ятовуючі пристрої, що нарощуються до десятків гігабайтів


До 180

Сімейство VAX (Digital Equipment);

SPARC (SUN Microsystems); AS/400 (IBM)Міні-ЕОМ

Системи управління підприємствами середнього розміру; багато пультові обчислювальні системи

Однопроцесорна архітектура, розгалуджена периферія

До 100

ES/9370 (IBM);

Серії А та 2200 (Unisys)Робочі станції

САПР, системи автоматизації експериментів

Одно – двох процесорна архітектура, розгалуджена периферія

До 50

MEPVA – 2 (IBM RS – 6000); SUN ULTRASPARC; NEXT

Мікро - ЕОМ

Індивідуальне обслуговування користувача, робота в у локальних автоматизованих системах управління

Однопроцесорна архітектура, гнучкість конфігурації, – можливість підключення різноманітних зовнішніх пристроїв

До 10

Широкий перелік моделей та виробників

Клас персональних ЕОМ складається із різноманітних видів машин і тому заслуговує окремої класифікації

Табл. 1.2 Класифікація персональних ЕОМ


Клас персональних ЕОМ


Маса, КГ


Джерело живлення


Примітка

Настільні Desktop

5 – 10 (без монітора)

Побутова електромережа

Використовується в приміщенні для обладнання робочих місць

Переносні Laptop

2,5 - 5

Побутова електромережа або акумуляторні батареї

Призначені для використання в поїздках, забезпечуючи широкі функціональні можливості; можливе підключення до обчислювальних мереж

Блокнотні Notebook

0,7 – 2,5

Акумуляторні батареї або перетворювач напруги

Призначений для використання у поїздках. Забезпечує скорочені функціональні можливості

Електронний секретар, електронна записна книжка (PDA, Personal Digital Assistant)

Менше 0,7

Батареї або перетворювач напруги

Вміщається у кишені, можна тримати в руці. Набір функцій дозволяє записувати текст, деякі обчислення, вести розклад, переводити фрази з іноземної мови та інше

За основними напрямками використання ПК поділяють на три види: домашні (побутові), офісні (ділові), професійні.Побутові призначені для автоматизації побутової сфери діяльності людини: ведення сімейних баз даних (словників, архівів, щоденників), планування сімейного бюджету, навчання, розваг (ігри) та інше. Мають невисокі характеристики і відповідну комплектацію, яка схиляється до мультимедійної (кольоровий монітор, звукова плата, аудіо система, дисковод CD – ROM та інші).

Офісні орієнтовані на автоматизацію конторської роботи: складання, редагування та оформлення текстів; ведення баз даних; ділове листування; виконання табличних обчислень; робота із графічною інформацією. Мають характеристики не нижче середніх і відповідну комплектацію (сканери, принтери, модеми, мережні карти та інше).

Професійні призначені для автоматизації праці інженерів, наукових працівників у САПР і автоматизованих системах наукових досліджень. Мають високі характеристики загальних пристроїв і необхідний набір висококласних спеціалізованих пристроїв (наприклад, дуже великий монітор, графопобудовник, професійний сканер, цифрову камеру і таке інше).

Питання для самоперевірки

 1. Дайте означення інформатики як комплексної наукової та інженерної дисципліни.

 2. Які події в суспільстві обумовили виникнення інформатики.

 3. Дайте означення інформації. У якому вигляді вона існує?

 4. Дайте означення економічної інформації. Які особливості економічної інформації?

 5. Дайте поняття інформаційної технології.

 6. Яку класифікацію ЕОМ можна дати за масогабаритними даними?

 7. Яка класифікація персональних ЕОМ існує в наш час?

 8. Яке призначення побутових, офісних та професійних персональних комп’ютерів? Яка робота автоматизується за їх допомогою ?  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка