Конспект лекцій з предмету «Автомобільні перевезення» для студентів спеціальності 07010602Сторінка1/4
Дата конвертації12.12.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровський транспортний технікумКонспект лекцій з предмету

«Автомобільні перевезення»

для студентів спеціальності 5.07010602

«Автомобільні перевезення»

Викладач: Рожнова Н.М.


2010


Зміст


1

2

3

4
5
6

7
8
9

10

11

12

13
14
15

16
17
18

19

20

21

22

22

Місце і значення автомобільного транспорту в економіці України.

Рухомий склад для вантажних автоперевезень, його класифікація.

Класифікація вантажів.

Тара, її призначення та класифікація. Обсяг перевезень і вантажообіг. Вантажопотоки, їхня характеристика.

Поняття про їздку і оборот автомобіля. Розрахунок коефіцієнтів технічної готовності і випуску автомобілів на лінію.

Вимірники часу роботи рухомого складу, пробіг, швидкості.

Вантажопідйомність рухомого складу. Коефіцієнти статичного та динамічного використання вантажопідйомності.

Розрахунок кількості транспортних циклів та продуктивності рухомого складу.

Розрахунок потреби в рухомому складі. Рішення задач.

Маршрути перевезень. їх види.

Організація пакетних та контейнерних перевезень.

Міжміські перевезення вантажів. Тарифи на перевезення вантажів.

Вантажно- розвантажувальні пункти. їх характеристика. Ритм роботи пунктів, інтервал руху автомобілів, їх взаємозв'язок.

Рухомий склад пасажирського транспорту. Його характеристика та експлуатаційні вимоги. Класифікація.

Рейс і оборот, розрахунок їх кількості. Швидкості руху.

Час в наряді, пробіг, інтервал, частота руху автобусів. Розрахунок продуктивності автобусів.

Місткість автобуса. Розрахунок потреби в автобусах. Технічна готовність і використання парку.

Розрахунок основних показників роботи таксомотору.

Пасажиро потоки, методи їх вивчення.

Автобусні маршрути. їх види та характеристика.

Тарифні системи на автобуснім транспорті. Розмір руху.

Сутність і задачі диспетчерського керівництва. Організація випуску автомобілів на лінію.

3

6

8

11
14
17

20
23
26

28

30

33

36
40
42

45
48
51

53

56

58

61


Література:


  1. Ходаш М.С. Грузовые автомобильные перевозки - М: Транспорт, 1986-208с.

  2. Ванчукевич В.Ф.; Седюкевич В.М. Автомобильные перевозки - Минск; Высшая школа 1988

  3. Рафф и др.. Грузовые автомобильные перевозки- Киев; Высшая школа, 1975-288с.

  4. Коган Э.И.; Охрана труда на предпреятиях автомобильного транспорта - М, Транспорт, 1984-253С.

Вступ. Вантажні автомобільні перевезення.

Тема :Місце і значення автомобільного транспорту в економіціУкраїни.
ПЛАН:

1 Поняття транспорту, та його продукції.

2 Особливості транспортної продукції.

3 Характеристика видів транспорту, які входять в єдину транспорту систему.(ЄТС)

4 Автомобільний транспорт - як сукупність засобів сполучення, шляхів сполучення та підприємств, які забезпечують їх роботу.

5 Призначення та класифікація АТП.

1. Поняття транспорту, та його продукції.

Транспорт - одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, виконуюча перевезення людей і вантажів. Транспорт забезпечує виробничо- економічні зв'язки різних галузей народного господарства.

Транспорт являється продовженням виробництва як в самому процесі, так і сфері звернення - реалізації продукції.

При перевезенні вантажів транспорт не створює нової продукції.

Однак, як і всяка галузь матеріального виробництва, він має свою особливу транспортну продукцію, яка виміряється в тоно- кілометрах - вантажних і в пасажиро-кілометрах - для пасажирських перевезень.
2. Особливості транспортної продукції.

Продукція транспорту має особливості:

1 Транспортну продукцію не можна накопичувати;

2 Всі вантажі попадають на транспорт в готовому вигляді, для транспорту

сирець, полу фабрикати і готова продукція - являється вантажем; 3 3 3 Транспорт не виробляє нової продукції і не змінює якостей транспортованихвантажів;

4 Транспортна продукція не віддільна від транспортних засобів;

5 Вартість транспортних вантажів зростає на суму транспортних витрат.

В народному господарстві країни транспорт виконує такі функції;

сприяє розвитку продуктивних сил країни і їх найбільш раціональному розміщенню, зв'язує виробляючі і споживаючі райони і забезпечує розподіл продукції суспільного виробництва;

допомагає закріпляти економічні, політичні і культурні зв'язки.


3. Характеристика видів транспорту, які входять в єдину транспорту
систему(ЄТС)

Сукупність взаємозв'язаних засобів транспорту (технічна база), документації І необхідних для функціонування системи виконавців складають єдину транспортну систему (ЄТС).

В ЄТС входять: залізничний, водний, автомобільний, трубопровідний і повітряний транспорт.
4.Автомобільний транспортяк сукупність засобів сполучення, шляхів
сполучення та підприємств, які забезпечують їх роботу.

Автомобільний транспорт перевозить вантажі і пасажирів на короткі і середні відстані в тому числі всередині міста, селища і т.д. Він має зрівняну високу собівартість перевезень вантажів, але відрізняється високою маневреністю.

Автомобільний транспорт представляє собою сукупність засобів переміщення, шляхів сполучення, а також підприємств, забезпечуючи безперебійну роботу.

До засобів сполучення належать: рухомий склад (автомобілі, тягачі, прицепи).

До шляхів сполучення належать автомобільні дороги з усіма спорудами на них (мости, тунелі, шляхопроводи). До підприємств, забезпечуючи безперебійну роботу засобів і шляхів сполучення належать:

1 Автотранспортні підприємства:

-вантажні, пасажирські (автобусні і таксомоторні), змішані (вантажо-пасажирські) станції технічного обслуговування і автозаправні станції, вантажні автомобільні станції, пасажирські автостанції і автовокзали;

2 Автомобільно- ремонтні підприємства:

-авторемзаводи, майстерні;

3 Шляхові господарства - шляхові - будівельні, шляхові - експлуатаційні.


5. Призначення та класифікація АТП.

АТП - основне призначення - перевезення вантажів і пасажирів. Крім того АТП виконує функції по підтриманню рухомого складу в працездатному і технічно справному стані. Для цього систематично проводиться технічне обслуговування і ремонт. Розділяють: спеціалізовані АТП і спеціальні.

Спеціалізовані виділяють в залежності від виду виконуючих транспортних процесів (перевезень);

Спеціальні - для експлуатації спецмашин (швидка допомога, міліція ) технічногообслуговування і ремонту.

По організації підприємничої діяльності АТП ділять: комплексні (самостійні) і кооперуванні (які входять до складу підприємницького автотранспортного об'єднання): головне підприємство і філіали.

По видам виконуючих процесів: вантажні, пасажирські, вантажно-пасажирські. В залежності від територіальної ознаки переміщення вантажів і пасажирів, АТП класифікують на підприємства по міським, приміським, міжміським і міжнародним перевозам.


Питання для самоперевірки:

Що собою представляє транспорт у чому виражається продукція транспорту?

Які особливості має транспортна продукція?

Які види транспорту входять в ЄТС, дайте характеристику кожному?

Що собою представляє автомобільний транспорт?

Як класифікують АТП?


Література: [1] 3-8
Тема на самостійне опрацювання:

Транспорт і проблема охорони навколишнього середовища.


Література:

[4] 239-244


Тема :Рухомий склад для вантажних автоперевезень, йогокласифікація.
ПЛАН:

1 Рухомий склад автомобільного транспорту.

2 Класифікація вантажних автомобілів:

а) По призначенню;

б) По вантажопід'ємності;

в) По типу кузова;

г) По типу установленого двигуна;

д) По ознакам проходження.

3 Умови експлуатації.
І.Рухомий склад автомобільного транспорту.

Рухомий склад автомобільного транспорту представляє собою мобільні засоби, призначені для транспортування на них вантажів або пасажирів.

До рухомого складу вантажного автотранспорту належать автомобілі, тягачі, причіпні системи і автопоїзда.
2.Класифікація вантажних автомобілів:

а) По призначенню:

- транспортні (для переміщення вантажів і пасажирів); спеціального призначення (санітарні, пожежні);

транспортний рухомий склад поділяється на: вантажний і пасажирський.

б) По вантажопідйомності:на 5 груп.

особливо мала (до 0,5 т) -на базі легкового автомобіля;

мала - 0,5 - 2,0 т;

середня -2,0 - 5,0 т;

- велика вантажопідйомність - 5-15т;

- особлива велика 15т і більшев) По типу кузова:

- універсальні багатоцільового призначення, спеціалізовані (конструктивно пристосовані для перевезення одного, або кількох видів вантажів.) Найбільш типовими вантажними автомобілями являються самохвали, фургони, цистерни;г) По типу встановленого двигуна

- карбюраторні;

- дизельні;

- газобалонні.

д) По ознакам проходження:

- обмежена,

- підвищена,

-висока.


З.Умови експлуатації.

Умови експлуатації поділяють на три групи: транспортні, шляхові і природно - кліматичні. До транспортних умов експлуатації належать:

дальність перевезення;

режим роботи;

вид маршрутів;

-умови схову, ТО і ремонту.

Шляхові умови характеризуються факторами:

1 Дозволеним навантажуванням на вісь автомобіля; максимально -дозволеною масою автомобіля;

2 Рельєфом місцевості;

3 Елементами профілю і плану шляхів;

4 Інтенсивністю руху.

Природно - кліматичні умови - залежать від зон холодного, жаркого, високо гірського і помірного клімату, розрізняю чого в основному температурами атмосферного повітря, а також другими особливостями.


Питання для самоперевірки:

1. Що собою представляє рухомий склад автомобільного транспорту.

2. Як класифікують вантажні автомобілі по призначенню тавантажопідємності?

3. Як класифікують вантажні автомобілі по типу кузова та типувстановленого двигуна.

4. Що відноситься до транспортних умов експлуатації?

5. Якими факторами класифікуються шляхові умови?

6. Від чого залежать природно кліматичні умови?
Література:

[1] 20-28


Тема на самостійне опрацювання:

Основні експлуатаційні якості рухомого складу.


Література:

[3] 17-21

Тема: Класифікація вантажів.
ПЛАН.

1 Вантаж- як об'єкт праці на автотранспорті.

2Класифікація вантажів:

а) по способу вантаження - розвантаження;

б) по умовам перевезення;

в) по умовам зберігання;

г) по розміру;

д) по вазі;

ж) по ступені використання вантажопідйомності;

з) по ступені небезпечності.


1 Вантаж - як об'єкт праці на автотранспорті.

Об'єктом праці на вантажному автотранспорті являється вантаж. Вантажем звуться всіпредмети з моменту прийняття їх до транспортування до здачі одержувачу.

Вантаж складається із товару і тари. Чиста вага вантажу - називається нетто, вага тари -тара, загальна вага товару з тарою - брутто.
2 Класифікація вантажів:

а)по засобу вантаження - розвантаження (фізичні засоби):

- навальнювальні або сипучі (які перевозять без рахунку і при розвантаженні

допускають падіння з деякої висоти);

штучні (які характеризуються формою і розмірами, перевозяться по

рахунку і вазі (ящики, бочки);

наливні або рідинні - перевозять в автомобілях - цистернах;


б) по умовам перевезення:

- звичайні – якіне вимагають спеціального обладнання рухомого складу;

- швидкопсувні - які вимагають додержування особливих санітарних і температурнихрежимів (продовольчі і інші);

- з різким неприємним запахом (які перевозять в спеціально обладнаних кузовах);

- антисанітарійні - (сміття, нечистоти);

- живність - (для перевезення необхідні спеціально обладнані автомобілі).


в) по умовам зберігання:

які не бояться діяння атмосферних опадів і коливання температур

(зберігаються на відкритих площадках);

- які бояться діяння атмосферних опадів і коливання температур(зберігаються у закритих складах);

- які потребують для зберігання особливих умов і зберігаються вспеціальних складах, де підтримується необхідний температурний режим,вологість;

- які зберігаються у спеціальних резервуарах.


г)по розмірам:

- габаритні (які перевозять у кузовах стандартних автомобілів);

не габаритні - більші 3,8 по висоті, 2,5 по ширині, або виступаючі за задній борт

більш, чим на 2 м.


д) по вазі: щ

- звичайні - до 250 кг для не тучних і до 500 кг для катних;

- важковагові - їх вага перебільшує вказані норми.
ж) По степені використання вантажопідйомності - на 5 класів:

1 к л а с - 1;

2клас-0,8;

3 кл-0,6;

4клас-0,5;

5клас-0,4.


з) по степені небезпеки на сім груп.

Небезпечними звуться вантажі, які при перевезенні вимагають виконання особливих правилі можуть причинити зіпсування персоналу і р/с.

Імалонебезпечні -(пісок глина);

ІІ легкозаймисті - (бензин, ацетон);

ІІІпилячі та гарячі -(цемент, асфальт);

IV обпалюючи рідини (кислоти);

V стислі і зкраплені гази в балонах;

VIвантажі, небезпечні по своїм розмірам;

VІІ отруйні, радіоактивні, вибухові, ядохімікати.
Питання для самоперевірки:

1. Що називають вантажем? З чого він складається?

2. Як класифікують вантаж по способу вантаження - розвантаження?

3. Як класифікують вантажі по умовам перевезення? Наведіть приклади?

4. Як класифікують вантажі по умовам зберігання? Наведіть приклад?

5. Як класифікують вантажі по розміру, вазі та степені використання вантажопід'ємності

6. Як класифікують вантажі по степені безпеки?
Література:

[1] 13-15

Тема: Тара, її призначення та класифікація. Обсяг перевезень івантажообіг. Вантажопотоки, їхня характеристика.
ПЛАН.

1. Тара, як основний елемент упаковки, призначення тари.

2. Вимоги до тари.

3. Види тари.

4. Маркировка тари.

5. Обсяг перевезень, вантажообіг, вантажопотоки.


1. Тара, як основний елемент упаковки, призначення тари.

Тара - це основний елемент упакування, який надає собою виріб для розміщення продукції.Тара зберігає вантажі від псування при вантаженні, транспортуванні, розвантаженні і зберіганні.


2. Вимоги до тари.

Вимоги до тари: вона повинна бути міцною, легкою, компактною, портативною, гарнорозташовуватися у кузові та на складі.


3. Види тари.

Тара буває спеціальна - призначена для перевезення визначених видів вантажів

(бочки, балони).

Універсальна - для перевезення різних вантажів (ящики, мішки).

Супер - тара додаткова тара, тара в тарі - бутилки являються тарою, а ящики супер тарою.
4. Маркировка тари.

На тару наносять маркировку чотирьох видів:

- товарну - яка вказує завод - виробник, рід вантажу і його вагу;

- транспортну - яка вказує номер транспортної накладної і число місць в відправлені.

Наприклад: на вантажі нанесений № 25783-5. Це означає, що вантаж транспортується понакладній № 25783 і під даним номером має бути п'ять місць, підлягаючих видачі одержувачу;

- спеціальну - яка показує засоби звернення з вантажем при навантаженні,розвантаженні, транспортуванні.

- вантажну - яка називає пункт призначення і вантажоодержувача, пунктвідправлення і відправника.
5. Обсяг перевезень, вантажообіг, вантажопотоки.

Обсяг перевезень - це число тон вантажу, що підлягають перевезенню, або

перевезених за певний період часу.

Вантажообігом - називається транспортна робота в тонно-кілометрах, якапідлягає виконанню або виконана автотранспортом за певний період часу.

Залежно від терміну освоєння обсяг перевезень і вантажообіг розділяють надобовий, місячний, квартальний і річний.

Обсяг перевезень і вантажообіг характеризуються:

1 Складом або номенклатурою вантажу: зерно, будматеріали й т.д.

2 Кількістю - масові, партійні, дріб'язкові або збірні;

3 Часом освоєння - постійні, тимчасові, сезонні.

Фактичний обсяг перевезень або вантажообіг може іноді перевищувати його

фізичну наявність. Це пояснюється виникненням у деяких випадках повторних

перевезень вантажів спочатку на склад або базу до місця тимчасового зберігання, а

потім уже до місць остаточного призначення.

Повторні перевезення характеризуються коефіцієнтом повторності, що

представляє собою відношення числа тонн фактично перевезеного вантажу до їхньоїфізичної наявності.

η = 

Середній вантажообіг(обсяг перевезень) визначають по формулі:Wср. = ; ��ср. = 

де: ∑W - сумарний вантажообіг у ткм.Досв. -період освоєння.

∑�� - сумарний обсяг перевезень.

Нерівномірність вантажообігу (обсяг перевезень) характеризуєтьсякоефіцієнтом, що представляє собою відношення максимального вантажообігу(обсягу перевезень) до середнього.

ηн = ; ηн =

Вантажним потоком (вантажопотоком) називається кількість вантажу в тонах, що проходить в певному напрямку за певний період часу.

Графічно вантажопотоки можуть бути представлені у вигляді схем або епюр

вантажопотоків.

Епюри будують у координатах «вантаж – відстань», причому значення Qmвідкладається по осі ординат, а lкм- по осі абсцис в обраному масштабі.

Відкладають у певному масштабі довжину одного або декількох ділянок, на

якому здійснюються перевезення. Потім перпендикулярно до цієї лінії відкладають

у певному масштабі кількість вантажів з урахуванням відстані перевезень, у першу

чергу вантаж, що випливає пункти одержання, найбільш вилучені від пунктувідправлення.

Площа кожного прямокутника на епюрі вантажопотоків представляє собоювантажообіг у ткм на даній ділянці.

Вантажопотоки можуть бути представлені у вигляді картограмам.

Картограма - це графічне зображення вантажопотоків на карті (плані, схемі)

місцевості, де здійснюються перевезення по дійсних шляхах переміщення вантажів -

автомобільним дорогам, вулицям... схеми й епюри використаються для найбільш

ефективної організації транспортного процесу, розробки раціональних маршрутів

роботи п\з і забезпечення високої економічної ефективності перевезень.


Питання для самоперевірки:

1. Що таке тара?

2. Які вимоги ставлять до тари?

3. Яка буває тара?

4. Яки види маркировки наносять на тари?

5. Що називається обсягом?


Література:

2 (43-47);

2 (47 - 55).
Тема на самостійне опрацювання:

1. Засоби нанесення маркировки.

2. Графічне зображення вантажопотоків у вигляді схеми і картограм.
Література:

[2] 45-47

[3] 34-37

Тема: Поняття про їздку і оборот автомобіля. Розрахуноккоефіцієнтів технічної готовності і випуску автомобілів на лінію.
ПЛАН.

1.Поняття про їздку і оборот автомобіля.

2.Система показників, встановлена для планування, обліку та аналізу роботи

рухомого складу вантажного автотранспорту.

2.1 .Показники, які характеризують степінь використання.

2.2.Результативні показники роботи.

З.Розрахунок коефіцієнту технічної готовності:

3.1.для автопарку за період часу;

3.2.для одного автомобіля за період;

З.З.для автопарку за день;

3.4.цикловим методом.

4.Визначення коефіцієнту випуску:

4.1.для автопарку за період часу;

4.2.для одного автомобіля за період;

4.3.для автопарку за день;

4.4.цикловим методом.


1.Поняття про їздку і оборот автомобілів.

Робота рухомого складу складається із окремих циклів: їздки і обороту,

їздка - це закінчений транспортний цикл, складений із вантаження вантажу, перевезення його домісця призначення, розвантаження і здачі вантажу і подачі автомобіля під чергове навантаження.

Оборотом називається - транспортний процес, складений із однієї або кількох їздок зобов'язковим поверненням в вихідну точку маршруту.


2.Система показників, встановлена для планування, обліку та аналізу роботи

Для планування, обліку і аналізу роботи р/с вантажного автотранспорту встановлена

система показників, яка дозволяє оцінювати степінь використовування р/с і результати йогороботи.
2.1.Показники, які характеризують степінь використання:

αm ; αb ; Y ; β; Lвк; tвр ; Тн; Vm; Ve


2.2.Результативні показники:

Zї; Lb; Lзaп. - продуктивність в m і ткм W; Об'єм перевезень Q, вантажооборот.

Об'єм перевезень - це число тон вантажу, які належать перевезенню, або перевезених завизначений період часу.

Вантажооборот - транспортна робота в тонокілометрах, яка підлягає виконанню, або виконанаавтотранспортом за визначений період часу.

Вантажопотоком називається - кіль кість вантажу в тонах, який слідкує у визначеномунаправленні за визначений період часу.
З.Розрахунок коефіцієнту технічної готовності:

Розглянемо техніко - експлуатаційні показники. Коефіцієнт технічної готовності α– цевідношення автомобіле - днів технічної готовності до інвентарного числа.


З.1Для автопарку за період часу:

α= 3.2 Для одного автомобіля за якийсь період:
α= 
3.3 Для автомобіля за день:

α= 3.4 Цикловим методом:

α= 


де: Дm.г.ц. - число днів перебування автомобіля в технічній готовності за цикл;

Др.ц.- число днів простою автомобіля в ТО-2 і ремонті;

Дк.р.- простій в капітальному ремонті;

Lц - цикловий пробіг;

δ - норма простою автомобіля в днях в ТО-2 і TP на 1000км пробігу;

Цикл - це період експлуатації рухомого складу, вимірюваний пробігом до капітальногоремонту або між двома капітальними ремонтами.


4 Визначення коефіцієнту випуску:

Коефіцієнт випуску.

αв - називається відношення автомобіле - днів в експлуатації до інвентарного числа.
4.1 Для автопарку за період часу:

αв = 


4.2 Для одного автомобіля за визначений період:
αв = 

4.3 Для автопарку задень:

αв = 


4.4 Цикловим методом

αв =  = 


Двц= 

Де.ц.- число днів в експлуатації за цикл;

Дк.ц.;Дв.ц.- число календарних днів, вихідних;

Дв.р.;Др.р.–число вихідних і робочих днів у році.
Питання для самоперевірки:

1. Що таке їздка і оборот? Наведіть приклади?

2. Що називається коефіцієнтом технічної готовності? Як його визначають?

3. Що називається коефіцієнтом випуску? Як його визначають?


Література:

[1] 51-52


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка