Конспект лекцій з курсу "Управлінський облік" для студентів 3 курсу денної форми навчання та 5 курсуСторінка15/15
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.62 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Продовження додатку 3

Крок 13. Складання бюджету доходів та витратНайменування виробів

2003 р. (факт)

Місяці

2004 р.

січень

лютий

бере-зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере-сень

жовтень

листо-пад

грудень

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (тис. грн.)


30 500,0

2 725,0

2 934,0

3 048,0

3 628,0

3 889,0

3 971,0

4 438,0

4 921,0

5 020,0

5 119,0

5 218,0

5 317,0

50 228,0

Виробнича собівартість реалізації продукції методом повного розподілу витрат (тис. грн.)
1 564,3

1 576,2

1 741,6

2 017,3

2 155,4

2 220,7

2 486,8

2 738,3

2 789,9

2 841,5

2 893,0

2 944,6

27 969,4

Комерційні витрати (тис. грн.)
143,6

153,2

158,4

185,1

197,1

200,9

222,3

244,6

249,1

253,7

258,2

262,8

2 528,9

Адміністративні витрати

(тис. грн.)


275,5

278,5

281,5

284,6

287,8

291

294,3

297,6

301

304,5

308,1

311,7

3 516,10

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації (тис. грн.)
741,71

926,20

866,52

1 141,04

1 248,73

1 258,43

1 434,52

1 640,50

1 680,02

1 719,32

1 758,66

1 797,94

16 213,59

Відсотки до отримання (+), сплати (-), (тис. грн.)


2,0

11,0

5,0

1,0
11,86

30,86

Інші операційні доходи (+), витрати (-), (тис. грн.)Прибуток (+), збиток (-) від фінансово-господарської діяльності, (тис. грн.)
741,7

926,2

864,5

1 130,0

1 243,7

1 257,4

1 434,5

1 640,5

1 680,0

1 719,3

1 758,7

1 797,9

16 182,7

Інші позареалізацінні доходи (+), витрати (-), (тис. грн.)Прибуток (+), збиток (-) звітного періоду (тис. грн.)
741,7

926,2

864,5

1 130,0

1 243,7

1 257,4

1 434,5

1 640,5

1 680,0

1 719,3

1 758,7

1 797,9

16 182,7

Податок на прибуток (тис. грн.)*

633,1907,81188,82729,7

Нерозподілений прибуток, (тис. грн.)
741,7

926,2

864,5

496,9

1243,7

1257,4

526,7

1640,5

1680,0

530,6

1 758,7

1 797,9

13 453,1

Нерозподілений прибуток наростаючим підсумком (тис. грн.)
741,7

1 667,9

2 532,4

3 029,4

4 273,1

5 530,5

6 057,3

7 697,7

9 377,8

9 908,3

11 667,0

13 453,1

13 453,1

* З метою складання бюджету доходів та витрат податок на прибуток складає 25 % і сплачується один раз за квартал у місяці, що слідує за звітним кварталом.

Продовження додатку 3Крок 14. Складання бюджету руху грошових коштів від операційної діяльності

Найменування виробів

2003 р. (факт.)

Місяці

2004 р.

січень

лютий

бере-зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере-сень

жовтень

листо-пад

грудень

Залишок грошових коштів на початок бюджетного періоду (тис. грн.)

3,0

3,0

32,6

45,9

4,96

39,8

242,8

430,2

8,2

288,5

767,9

1,5

449,7

882,7

Надходження грошових коштів від реалізації продукції (тис. грн.)

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (тис. грн.)- від реалізації поточного періоду
818,0

880,0

914,0

1 088,0

1 167,0

1 191,0

1 331,0

1 476,0

1 506,0

1 536,0

1 565,0

1 595,0

15 067,0

- від реалізації попереднього періоду
2 300,0

2 063,0

1 876,0

2 254,0

2 397,0

2 489,0

2 569,0

2 815,0

3 127,0

3 248,0

3 313,0

3 377,0

31 828,0

Аванси, які було отримано від покупців (тис. грн.)Всього надійшло грошових коштів (тис. грн.)
3 118,0

2 943,0

2 790,0

3 342,0

3 564,0

3 680,0

3 900,0

4 291,0

4 633,0

4 784,0

4 878,0

4 972,0

46 895,0

Всього грошових коштів

(тис. грн.)
3 121,0

2 975,6

2 835,9

3 347,0

3 603,8

3 922,8

4 330,2

4 299,2

4 921,5

5 551,9

4 879,5

5 421,7

49 209,9

Сплата грошових коштів при операційної діяльності (тис. грн.)

- прямі матеріали
1 330,0

1 282,0

1 377,0

1 532,0

1 660,0

1 767,0

1 933,0

2 110,0

2 208,0

2 259,0

2 310,0

2 352,0

22 120,0

- прямі витрати з оплати праці
316,2

238,2

263,1

313,1

353,0

364,0

386,0

424,0

442,0

442,0

442,0

442,0

4425,6

- загальновиробничі витрати
1 043,1

997,9

983,9

868,8

878,1

888,7

922,8

954,5

973,5

1 122,5

1 131,5

1 190,5

11 955,7

- комерційні витрати
138,6

148,2

153,4

180,1

192,1

195,9

217,4

239,6

244,1

248,7

253,2

257,8

2 523,9

- управлінські витрати
260,5

263,5

268,5

280,6

277,8

277,0

279,3

282,6

286,0

289,5

293,1

308,6

3367,0

- податок на прибуток

632,6903,61188,82 724,9

- інші виплати


Всього сплати грошових коштів, (тис. грн.)
3 088,4

2 929,8

3 045,9

3 807,2

3 360,99

3 492,57

4 642,00

4 010,67

4 153,62

5 550,43

4 429,83

4 550,84

47 117,09

Надлишок (дефіцит) грошових коштів (тис.грн.)*
32,61

45,85

-210,04

-460,24

242,77

430,20

-311,80

288,54

767,92

1,48

449,66

870,81

2 092,86

* Дефіцит грошових коштів виражає потребу в короткостроковому фінансуванні операційної діяльності, яка може бути покрита за рахунок фінансової (отримання кредитів та ін.) або інвестиційної діяльності (реалізація майна та ін.). Неможливість короткострокового фінансування операційної діяльності потребує перегляду виробничих показників.

** Для покриття дефіциту грошових коштів були взяті кредити: у квітні – 215 тис. грн., у травні – 500 тис. грн., в серпні – 320 тис. грн. Строк погашення квітневого й травневого кредитів та процентів за них настає 30 грудня бюджетного року, а серпневого – 20 лютого наступного року.

Продовження додатку 3Крок 15. Складання бюджету руху грошових коштів від фінансової діяльності

Найменування виробів

2003 р. (факт)

Місяці

2004 р.

січень

лютий

бере-зень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вере-сень

жовтень

листо-пад

грудень

Надлишок (дефіцит) грошо-вих коштів, (тис.грн.)
32,6

45,9

-210,0

-460,2

242,8

430,2

-311,8

288,5

767,9

1,5

449,7

870,8

2 092,9

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності (тис. грн.)

- отримання короткострокових кредитів та позик

215,0

500,0320,0

1 035,0

- інші надходженняВсього надійшло грошових коштів (тис. грн.)

215,0

500,0320,0

1 035,0

Сплата грошових коштів від фінансової діяльності (тис. грн.)

- погашення кредитів та позик

715,0

715,0

- виплата процентів за кредит*


2,0

11,0

5,0

1,0
11,86

11,86

- короткострокові фінансові вкладення**- сплата дивідендівВсього сплата грошових коштів, (тис. грн.)


2,0

11,0

5,0

1,0
726,86

726,86

Остаток грошових коштів на кінець періоду
32,6

45,9

- 210,0

- 245,2

742,8

430,2

- 311,8

608,5

767,9

1,5

449,7

155,8
* Сплата процентів за кредити й позики враховується у складі управлінських витрат і входить до бюджету руху грошових коштів від операційної діяльності

** Тимчасовий надлишок грошових коштів від операційної або інвестиційної діяльності можна розмістити у високоліквідних цінних паперах та інших короткострокових фінансових вкладеннях


СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ


  1. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

  2. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2001.

  3. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. 2-е изд. испр. и дополн. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.
  4. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Изд. дом «Максимум», 2001.


  5. Голов С.Ф. Управленческий учет. - К.: Либра, 2003.

  6. Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл. Принципы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика. 1997.

  7. Управленческий учет: Уч. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ИД ФБК–ПРЕСС, 2000.– 512 с.

  8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учеб. для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.– 350 с.

  9. Скоун Т. Управленческий учет : Пер. с англ./ Под ред. Н.Д. Эриашвили.– М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.– 170 с.

Навчальне видання
Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 7.050106 “Облік та аудит”) / Укл.: Олена Євгенівна Власова: ХНАМГ, – Харків: 2005. – 87 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец. 7.050106 “Облік і аудит”) Укл. Власова О.Є.; Харків: ХНАМГ, 2005.–___ с.


Укладач: О.Є. Власова


Редактор: М.З. Аляб'єв

План 2005, поз. 322
Підп. до друку 15.03.05 Формат 60×84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 3,2 Облік-вид.арк. 4,0

Тираж 150 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка