Конспект лекцій з курсу "Товарна інноваційна політика" для студентів 5 курсу навчання спеціальності "Сторінка1/15
Дата конвертації05.03.2017
Розмір3.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Опорний конспект лекцій

з курсу “Товарна інноваційна політика”

для студентів 5 курсу навчання

спеціальності “Маркетинг” за рівнем “Магістр”


Усі цитати, цифровий і фактичний Затверджено

матеріал, бібліографічні відомості пере- на засіданні кафедри

вірені, написання сторінок відповідає маркетингу. Протокол

стандартам. Зауваження рецензентів № від

ураховані. 2011 року
/підпис укладача/


ОДЕСА ОДЕУ 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Опорний конспект лекцій

з курсу “Товарна інноваційна політика”

для студентів 5 курсу навчання

спеціальності “Маркетинг” за рівнем “Магістр”

ОДЕСА ОДЕУ 2011

Вступ

Сучасна ринкова економіка характеризується динамічністю і нестабільністю процесів, що відбуваються на ринку (постійними на ринку є тільки зміни). Економіка перехідного типу, характерна для України, як і для інших країн ринкових перетворень, що вступили на цей шлях, відрізняється підвищеним рівнем нестабільності, який можна охарактеризувати частотою змін вектору розвитку (за величиною і напрямком). Підприємства, для того щоб вижити і розвиватися, змушені адаптуватися до цих змін. Природним засобом динамічного приведення у відповідність внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім, які генеруються ринковим середовищем , є інновації.

Аналіз тенденцій економічного розвитку у світі доводить, що інноваційний шлях є найбільш перспективним як для окремих підприємств, так і для економіки країни в цілому.

Ефективність товарної політики підприємства у сучасному суспільстві досягається не тільки розвитком науки і промисловості, але й забезпеченням ефективного перебігу всього інноваційного циклу, однаково важливими компонентами якого є отримання нових знань, їх використання у виробництві, подальша комерціалізація та дифузія на ринку. Оскільки таке використання здійснюється з метою отримання тривалих конкурентних переваг на ринку кінцевої продукції, то всі етапи інноваційного циклу знаходяться в площині істотного впливу інформаційних, організаційних, фінансових та інших ринкових чинників.

Працівники маркетингових служб нині забов'язані вміти опрацьовувати функціонально-економічне обґрунтування інноваційного продукту, давати кваліфіковані рекомендації щодо дизайну та стилю нового товару, використовувати сучасні методи та прийоми генерування ідей.

Слід відзначити, що інноваційна діяльність потребує не тільки значних інвестицій і здійснюється в кілька етапів, а водночас це суто творча діяльність, що в ній фінансові ресурси не завжди є вирішальними. Поряд з ресурсами потрібні ще й засоби ефективного маркетингового забезпечення, а також засоби, що поєднують у собі науковий пошук та мистецтво маркетингу.Метою дисципліни «Товарна інноваційна політика» є вивчення головних напрямків розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Вивчення цієї дисципліни забезпечить майбутнім магістрам та спеціалістам з маркетингу знання засадничим положень товарної інноваційної політики, показати необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, засобів сучасного маркетингу нововедень у створені конкурентоспроможних видів товарів.

Саме ці питання висвітлює пропонований конспект лекцій.

Опорний конспект лекцій містить 5 тем, які включенні в типову програму за фахом «Маркетинг»:

1. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту.

2. Планування та організація створення нового продукту.

3. Сучасні методи та засоби генерування ідей інноваційних товарів.

4. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного товару.

5. Дизайн нового товару.

У кінці кожної теми наводяться контрольні питання для повторення матеріалу і закріплення знань, а в кінці опорного конспекту ще й контрольні тести, які можна використовувати для контрольного опитування після закінчення читання лекції і проведення практичних занять з відповідних тем, а також, при проведенні заліків та іспитів. У кінці конспекта лекцій також наведений список використаної та рекомендованої літератури для бажаючих глибше вивчити окремі аспекти товарної інноваційної політики підприємства.

Зміст
Тема 1. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту.

1.1 Основні поняття та зміст інноваційної діяльності

1.2. Класифікація інновацій

1.3 Інноваційний маркетинг

1.4 Інформаційне забезпечення розробки нових товарів

1.5 Організаційне забезпечення інноваційного процесу

1.6 Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту

1.7 Роль служби маркетингу при розробці нового товару


Тема 2. Планування та організація створення нового продукту.

2.1 Визначення та класифікаційні ознаки нової продукції.

2.2 Продуктова лінія та асортиментний набір

2.3 Планування продукції та етапи розробки нового товару

2.4. Приклад процесу розробки нової продукції в автомобілебудівництві
Тема 3. Сучасні методи та засоби генерування ідей інноваційних товарів.

3.1. Загальна класифікація методів рішення інноваційних задач

3.2 Методи прогностики

3.3 Логічні методи

3.4 Евристичні методи

3.5. Метод інверсії

3.6 Системи автоматизованого проектування продукції

Тема 4: Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) інноваційного товару

4.1 Сутність, принципи і організація робіт по ФВА

4.2 Основні етапи проведення ФВА

4.3 Приклад проведення ФВА виробу «Кабельні введення»


Тема 5. Дизайн товару

5.1 Поняття і роль дизайну в розробці товару

5.2 Оформлення товару

5.3 Засоби, використовувані при розробці продукту і втілюючи зовнішність продукту


Контрольні тести по темам
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка