Конспект лекцій з курсу «менеджмент в міському господарстві» для студентів денної та заочної форм навчанняСторінка1/4
Дата конвертації02.01.2017
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О.А. КарловаКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З КУРСУ

«МЕНЕДЖМЕНТ В МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ»


(для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 7.050201   «Менеджмент організації»)ХАРКІВ - ХНАМГ - 2008

УДК 338.4


Карлова О.А. Менеджмент в міському господарстві: Конспект лекцій. - Харків, ХНАМГ, 2008.   71 с.
У конспекті лекцій розкрито основні проблеми, що виникають у сфері управління міським господарством. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою курсу. Детально висвітлений механізм менеджменту місцевого самоврядування, міського житлово-комунального комплексу, управління підприємствами житлового господарства, водопостачання і водовідведення, зовнішнього впорядкування міських територій, зеленого господарства, готельного господарства, організації перевезень пасажирів підприємствами міського транспорту.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей, фахівців у галузі економіки і менеджменту в міському господарстві.

Рецензент: Доц., к.е.н. Н.І. Склярук, доц. кафедри економіки і управління в будівництві і міському господарстві

Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу

в міському господарстві, протокол від 29.08.2008р. № 1.

© Карлова О.А., ХНАМГ, 2008ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………….

4

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………………….

6ЗМ. 1.1. МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Тема 1. Зміст і основні поняття курсу…………….………………………

12

Тема 2. Місце і роль жкг в системі життєзабезпечення міста……..…...

19

Тема 3. Основи місцевого самоврядування………………..………………...

23

Тема 4. Галузеві особливості менеджменту підприємств міського господарства…………………………………………………………………

26


Тема 5. Менеджмент житлового господарства………..………………...

30ЗМ. 1.2. МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА
Тема 6. Менеджмент міського електричного транспорту………………

32

Тема 7. Менеджмент водопостачання та водовідведення ………………

37

Тема 8. Менеджмент теплопостачання та газопостачання…………….

43ЗМ. 1.3. МЕНЕДЖМЕНТ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Тема 9. Менеджмент зовнішнього благоустрою міст……………………

46

Тема 10. Менеджмент зеленого господарства …………………………….

53

Тема 11. Менеджмент готельного господарства …………..……………

63

Тема 12. Менеджмент комунально-побутового обслуговування………….

66СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………….

69


ПЕРЕДМОВА
Значення стійкого життєзабезпечення в практиці менеджменту міського господарства переоцінити важко. Стійке життєзабезпечення міст стає все більш важливою сферою діяльності державних, комунальних і приватних служб України. На ній, в даний час, зосереджена увага таких організацій, як Міністерство житлово-комунального господарства і Регіональних Департаментів Розвитку. На рівні держави, це відбивається в політиці, направленій на подолання соціальної нерівності, і ця проблема, у свою чергу, вирішується всіма організаціями, що надають житлові і комунальні послуги споживачам міст. Для приватного сектора ця тема також є актуальною, що виражається, в розширенні сфери діяльності сучасних компаній по експлуатації і утриманню інженерного господарства міст, житлового фонду та ін. Їх діяльність повинна тепер відповідати не тільки фінансовим, але також і соціальним критеріям.

Одним з найважливіших результатів попередньої роботи було визнання необхідності вирішувати питання, пов'язані з економічним добробутом міського населення, що живе на території України. Це також відображає вимоги Загальнодержавної Програми України про реформування і розвиток житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки від 5 жовтня 2000 р. № 2017-III., яка визнає важливу роль економічної освіти, створення сприятливих умов для розвитку менеджменту системи життєзабезпечення міст і регульованої господарської діяльності підприємств міського господарства.

Реформування економіки України на нових засадах, визначило основні напрямки корінних змін у сфері управління підприємством та необхідності вивчення їх закономірностей в умовах адаптації суб’єктів господарювання до мінливих чинників зовнішнього середовища.

Мета дисципліни «Менеджмент в міському господарстві» - формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організацій на всіх стадіях їх життєвого циклу.

Предмет вивчення у дисципліні інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організацій міського господарства, їх стосунки із зовнішнім середовищем.

Відповідно, актуальність комплексного розвитку міських територій і систем їх життєзабезпечення витікає з цілого ряду передумов: з потреби, обумовлених сучасною соціально-економічною ситуацією в країні, з українського законодавства по реформуванню житлово-комунального господарства і землекористуванню, і, нарешті, із загальних сучасних тенденцій діяльності українських організацій у сфері менеджменту міського господарства.

Конспект лекцій передбачає розгляд загально-теоретичних аспектів менеджменту в міському господарстві: розглядається сутність підприємства як об’єкту управління, дається характеристика законів, закономірностей, принципів, функцій управління підприємством, акцентується увага на організаційно-правових формах управління підприємствами різних форм власності, та їх зв’язок з зовнішнім середовищем підприємства. В посібнику розкривається взаємозв’язок, сутність та особливості економічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних методів управління міським господарством, показані особливості управління та господарювання системи міського господарства України, методичні підходи до організації і технології процесу менеджменту управління міським господарством.

Зміст дисципліни

(обов’язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД 2.1.1.9 та додаткова частина)


Модуль 1. Менеджмент в міському господарстві 4/144

Змістові модулі (ЗМ):


ЗМ 1.1. Міське господарство як складова системи життєзабезпечення (1/36).

Навчальні елементи 1. Зміст, предмет і задачі курсу

 2. Місце і роль ЖКГ в системі життєзабезпечення

 3. Основи місцевого самоврядування

 4. Галузеве забарвлення менеджменту міського господарства

 5. Менеджмент житлового господарства

ЗМ 1.2. Менеджмент систем життєзабезпечення міста (1,5 / 54 )

Навчальні елементи


 1. Менеджмент міського електричного транспорту

 2. Менеджмент водопостачання та водовідведення

 3. Менеджмент теплопостачання та газопостачання

ЗМ 1.3. Менеджмент комунальних послуг ( 1,5 / 54 )

Навчальні елементи


 1. Менеджмент зовнішнього благоустрою міст.

 2. Менеджмент зеленого господарства

 3. Менеджмент готельного господарства

 4. Менеджмент комунально-побутового обслуговування

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями

Модулі (семестри)

та змістові модулі

Всього

кредит/ годин

Форми навчальної роботи

Лекц.

Пр.

Лаб.

СРС

Модуль 1. Менеджмент в міському господарстві

4/144

15

30

-

99

ЗМ 1.1. Міське господарство як складова системи життєзабезпечення

1/36

6

10

-

20

ЗМ 1.2. Менеджмент систем життєзабезпечення міста

1,5/54

6

10

-

38

ЗМ 1.3. Менеджмент комунальних послуг

1,5/54

3

10

-

41

Тема 1. Зміст і основні поняття курсу – 2 години

Організаційно-методичні особливості освоєння курсу. Цілі, основні принципи і задачі “Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 року № 9). Напрямки забезпечення беззбиткового функціонування підприємств ЖКГ.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка