Конспект лекцій з курсу «ділові комунікації»Сторінка1/8
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кременчуцький національний університет

ім. Михайла Остроградського

С. Г. Давидюк

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ

«ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ»

Кременчук 2014


Лекція 1. Загальна характеристика предмету «Ділові комунікації» як галузі психологічних знань
1.1 Предмет ділових комунікацій

1.2 Спілкування. Його види.

1.3 Засоби спілкування.
1.1 Предмет ділових комунікацій
Чи доводилося вам замислюватися про роль спілкування в житті кожного з нас і суспільства в цілому? Як довго ми можемо прожити без спілкування? Чи може людина існувати без спілкування взагалі? Кажуть, що спілкування - це природне середовище проживання людини. Це складний процес, в якому люди взаємодіють, обмінюються інформацією, впливають один на одного, прагнуть зрозуміти один одного. Інструментом спілкування є мова.

Кожен, мабуть, хотів би освоїти всі тонкощі мистецтва спілкуватися, стати цікавим співрозмовником, добрим оратором, уважним слухачем. Проте все не так просто. І часом досвід, накопичений нами в повсякденній практиці, аж ніяк не сприяє тому, щоб наше спілкування було успішним. Думається, правильніше буде, не рахуючи, що в цій сфері нам все відомо апріорі, розібратися в тонкощах такого важливого інструменту, як спілкування.

Якщо комунікація лежить у сфері офіційних відносин і спрямована на вирішення конкретної проблеми або досягнення необхідного результату, виходячи із загальних інтересів і цілей комунікантів, то вона називається діловою. Ділове спілкування - наймасовіший вид спілкування людей у ​​соціумі. Без нього не обійтися в сфері економічних, правових, дипломатичних, комерційних, адміністративних відносин.

Уміння успішно вести ділові переговори, грамотно і правильно скласти ділову папір і багато іншого в даний час стало невід'ємною частиною професійної культури людини: менеджера, керівника всіх рівнів, референта, службовця, лідера громадської організації. Для досягнення високої результативності практично в будь-якому вигляді управлінської діяльності ви повинні володіти певним набором відомостей, знань, уявлень про правила, форми і методи ведення комунікації, про постулатах ділового спілкування.Важлива особливість ділового спілкування - суворе дотримання його учасниками статусної ролі: начальник - підлеглий, партнери, колеги та ін Якщо діловим людям доводиться постійно спілкуватися з людьми, що стоять на різних щаблях службової драбини, говорять про вертикалі і горизонталі відносин. По вертикалі - це субординаційні відносини, вони обумовлені соціальним статусом, адміністративно-правовими нормами і характеризуються підпорядкуванням молодшого старшому по чину. Горизонтальні відносини передбачають участь у спільній діяльності на принципах співпраці, взаєморозуміння, з урахуванням спільних інтересів.
Ділове спілкування завжди доцільно. Це означає, що сама організація ділового спілкування, вибір комунікативних стратегій і тактик, використання мовних засобів у діловому мовленні чітко підпорядковані меті досягнення позитивного результату у вирішенні конкретної проблеми.
1.2 Спілкування. Його види.
Оскільки ми спілкуємося в різних сферах діяльності, спілкування поділяється на види, в кожному з яких діють свої правила і закони.
Види спілкування
1) офіційне - неофіційне (приватне, приватне);
2) усне - письмове;
3) діалогічне - монологічне;
4) міжособистісне - публічне;
5) безпосереднє - опосередковане;
6) контактна - дистантное.
Спілкування офіційне і неофіційне
Уявіть, що ви розмовляєте «в кулуарах» з колишнім однокласником, жартуєте, ляскаєте його по плечу і навіть ... згадуєте прізвисько, яким нагородили його в 5 класі. Але проходить 10 хвилин - перед вами вже Роман Сергійович, керівник наради, лідер, директор. Стиль взаємодії відразу змінюється. Ця проста ілюстрація показує, що з точки зору взаємини спілкуються і обстановки спілкування ділиться на два види: офіційне (ділове) і неофіційне (приватне).

Діловим є спілкування під час нарад, переговорів, презентацій і т.д. Ділове спілкування використовується для організації соціально значимої діяльності: наукової, громадської, адміністративної, управлінської, комерційної, виробничої. Воно пов'язане з обговоренням питань організації виробництва, виконання посадових обов'язків, планування діяльності, встановлення зовнішніх зв'язків, прийняттям рішень, укладенням договорів, оформленням документів. Оскільки ділове спілкування обслуговує сферу ділових відносин, до нього пред'являються суворі вимоги, які, в першу чергу стосуються важливих для комунікації якостей мовлення (правильність, точність, ясність тощо) і дотримання етичних норм.

Приватне спілкування - це спілкування в колі близьких людей, хороших знайомих, з якими склалися довірчі міжособистісні відносини. Неофіційним може бути і спілкування в перервах офіційних заходів, на так званих «корпоративах» - словом, тоді, коли воно характеризується невимушеністю. Тут немає стандартів, вимоги до якостей мови не настільки жорсткі, як в офіційній сфері. Вибір слів і виразів в приватному спілкуванні більш вільний і регулюється етичними нормами, прийнятими в даному суспільстві традиціями і ступенем близькості співрозмовників.
Спілкування приватне і масове
Один співрозмовник, десять - п'ятнадцять учасників семінару, тисяча прихильників на мітингу, сотні тисяч глядачів ток-шоу ... Чи визначає кількість учасників спілкування його особливості? Безперечно. Масове спілкування характеризується тим, що людей, яким адресована мова, багато, іноді це мільйонна аудиторія. Це виступи на мітингах, у ЗМІ, на зборах, конференції, з'їзді і в інших ситуаціях при великому скупченні народу.

Особисте спілкування - це спілкування з одиничним адресатом. Звичайно, особисте спілкування можна зробити більш адресним, ніж масове. Якщо ми знаємо співрозмовника, маємо можливість спостерігати за ним довгий час, аналізувати його потреби, особливості характеру, то ми можемо спілкуватися з ним, враховуючи всі якості його особистості. Навіть малознайомий чоловік асоціюється у нас з певним соціально-психологічним типом, пов'язаним з віком, статтю, статусом, національністю та іншими ознаками, тому ми мало не з першого погляду можемо припустити, як краще вибрати стиль спілкування з ним. Це вельми утруднене при масовому спілкуванні, адже в ньому бере участь багато людей, кожен з яких є носієм неповторною комбінації особистісних якостей. Це люди з різним життєвим досвідом, уподобаннями, переконаннями, системами цінностей. Тому масове спілкування частіше буває складніше для говорить: його мета - дійти до всіх, але врахувати особливості кожного, на жаль, неможливо. Тому при масовому спілкуванні важливо вибирати такі засоби, які зрозумілі всім і кожному, і такі тактики, які приймають всі або принаймні більшість слухачів. Масове спілкування вимагає розгорнутого докази власної думки, що зводить до мінімуму ризик двозначного розуміння, більшої емоційності. При масовому спілкуванні зростає роль голоси й інтонації. Зрозуміло, приватне і масове спілкування протікають в різних умовах. Тому, наприклад, в масовому спілкуванні часто використовується мікрофон, з яким треба вчитися працювати правильно. При масовому спілкуванні складніше спостерігати за реакцією слухачів, так як вона може бути різною і неможливо зрозуміти реакцію кожного. Складність масового спілкування ще й у тому, щоб захопити й утримати увагу великої кількості слухачів, тому доводиться весь час застосовувати прийоми залучення уваги (наприклад, демонстрацію предметів, питально-відповідну форму викладу та ін), звернення до слухачів.

У великій аудиторії часто діє ефект емоційного зараження, коли емоції слухачів викликаються емоціями тих людей, які знаходяться поруч (в одній «натовпі»). Це особливо значимо для мітингової промови.


Чи так ми говоримо, як пишемо?


Ми взяли в руки ручку (сіли за клавіатуру). Навіщо? Як і в усному спілкуванні, наша мета - передати інформацію, запитати, вплинути на того, кому пишемо. Але це вже трохи інше спілкування. Згадаймо два прислів'я: «Слово не горобець, вилетить - не впіймаєш» і «Що написано пером, не вирубаєш сокирою». Вони відображають важливі характеристики двох видів спілкування, виділених залежно від використовуваної форми мови - усна і письмова. Письмова ділова мова представлена ​​всіма видами ділових листів, документами, які фіксують соціально-правові відносини - контрактами (договорами), угодами і всіма типами супутніх документів. Усне ділове мовлення представлена ​​жанрами ділових переговорів, зустрічей, консультацій тощо

Усне спілкування характеризується меншою увагою слухача до дотримання норм літературної мови, тоді як письмове спілкування, яке використовує графічно закріплений текст, передбачає володіння пишучим нормами орфографії, пунктуації, побудови речення та тексту. Наприклад, в усному мовленні не так помітні повтори, спотворення порядку слів, тому що в цих умовах допомагає інтонація, міміка, жести і знання ситуації. Письмове спілкування будується з використання книжкової лексики, а усне допускає використання розмовних слів, а в певних ситуаціях і позалітературних елементів (діалектних слів, сленгових виразів, які не вирізняються грубістю). Якщо ділова письмова мова являє офіційно-діловий стиль мовлення, то усна ділова мова - поєднує елементи різних стилів: від розмовного до літературно-мистецького.

Письмова мова може складатися повільніше, однак її можна поліпшити: виправити, переписати. Усне спілкування часто спонтанно, необдумано, що говорить доводиться одночасно і складати висловлювання, і контролювати якість спілкування. Якщо людина на замислювався про те, чим відрізняється усне мовлення від письмової, він може використовувати в усному виступі простий і дуже поширений, але який давав негативний ефект прийом: прочитати уривки, сумлінно переписані з книги, статті. Але письмова і усна мова сприймаються по-різному. Озвучена письмова мова ніколи не буде усній! Згадайте свої відчуття, коли ви слухали повідомлення, переписане з монографії і сумлінно прочитане? На якій хвилині вам стало нудно? Тому треба пам'ятати, що, читаючи написану заздалегідь мова на конференції, нараді, зборах, мітингу, людина ризикує бути незрозумілим.

Пам'ятайте, що в усному спілкуванні, в тому числі офіційному: • не використовують довгі речення з ускладненою структурою (поки дочитаємо до кінця, слухає забуде, з чого ми почали!);

 • мають назви не ініціали, а прізвище, ім'я та по батькові цілком (Дуже негарно звучить «Петров ДеБе стверджував ...»);

 • не використовують дієприслівникові обороти;

 • часто зустрічаються неповні пропозиції, вставні слова, запитання й оклику пропозиції;

 • поєднується книжкова і розмовна лексика, зустрічаються внутрішньолітературної елементи, але їх використання має бути вмотивованим;

 • повною мірою використовуються можливості інтонації («Читай не так, як паламар! ..»);

 • читання по аркушу можливо, але відразу «мінус 50% успіху».


Монолог і діалог
За кількістю мовців спілкування поділяється на монологічне (говорить одна людина) і діалогічне (розмовляючі обмінюються репліками). Іноді, якщо мова йде про ситуації, коли спілкуються одночасно більше двох осіб, говорять про полілогічну спілкуванні (наприклад, спілкування під час «круглого столу») . Відмінності між діалогічного і монологічного промовою значні. Якщо монологічне мовлення більшою мірою тяжіє до книжкової мови, то діалогічна - до розмовної, що відбивається на організації тексту та особливості побудови речень. У монологах частіше зустрічаються довгі пропозиції. У діалозі репліки мовця не настільки довільні, як у монолозі, оскільки всі висловлювання залежать від попередньої репліки співрозмовника і орієнтуються на неї. Монологічне спілкування ускладнене тим, що в ньому висловлювання являє собою єдиний текст, композиційно оформлений, з обдуманої послідовністю пропозицій.
Часто буває так, що навіть монологічне висловлювання являє собою згорнутий діалог. Це можна сказати про усний публічному виступі, коли говорить веде полеміку з вигаданим опонентом, аналізує інші точки зору, звертається до слухачів і ставить запитання. Немає сумніву в тому, що таке монологічне спілкування буде більш ефективним, ніж минулого, звернений «в нікуди» і не орієнтований на однодумців і опонентів.

Пам'ятайте, що в усному монологичности виступі використовуються елементи діалогізаціі:
 • звернення до слухачів;

 • суперечка з вигаданим оппонентом;

 • питально-відповідний хід (мовець сам ставить запитання і сам на нього відповідає);

 • риторичні запитання (вони не вимагають відповіді, так як є, по суті, твердженнями);

 • аналіз різних точок зору;

 • запитання до аудиторії;

 • використання коштів «спільності»: запрошення слухачів до спільних міркуванням, осмисленню проблеми і т.д.

Спілкування «очі в очі» і на відстані.


Завдяки техніці ми можемо спілкуватися на відстані. З точки зору відсутності або наявності опосредующего суб'єкта або об'єкта (наприклад, апарату) спілкування може бути безпосереднім або опосередкованим, а з точки зору положення комунікантів у просторі - контактним або дистантних. Наприклад, СМС-повідомлення - це спілкування дистантное, тому що комуніканти знаходяться на відстані, а не спілкуються «очі в очі», опосередковане, тому що воно відбувається за допомогою стільникового телефону. Іншим видом опосередкованого спілкування можна вважати спілкування через друковане джерело: дискусію в журналі, прихований діалог автора книги з читачами (до речі, сьогодні це спілкування стає більш тісним: ви запросто можете «поговорити» з Є. Грішковцем або А. Івановим в чаті або блозі! ). Спілкування під час переговорів міжнародних делегацій буде контактним і опосередкованим, якщо його допомагає здійснити перекладач. Співбесіда при прийомі на роботу - це безпосереднє контактне спілкування.

Дистантное опосередковане спілкування (телефонна розмова, поштове і факсове виліт і т.п.) відрізняється від контактного, безпосереднього підвищеною увагою до інтонаційному малюнку мови (усне спілкування), стислістю і регламентованою, неможливістю використання жестикуляції.


1.3 Засоби спілкування.
Як з цеглинок будинок, з слів будується мова. Спілкування з допомогою слів називається вербальним (лат. verbālis словесний). Для комунікації дуже важливо те, як мовець відбирає слова і вирази для висловлення, адже його мова належить не стільки йому самому, скільки тим, кому вона адресована. І дуже важливо, чи здатний адресат зрозуміти те, що за допомогою слів передає мовець. Уявіть лекцію з молекулярної фізики, яку слухаєте ви, однак читають її без урахування вашого нинішнього знання термінології цієї науки. Ну що, все зрозуміли? З іншого боку, важливо, щоб слухає брав той спосіб вираження, який обрав відправник повідомлення. Навряд чи держслужбовець, виконуючи свої обов'язки, відповість на лист, написаний на «олбанский» мовою 1.

Однак важливу роль у спілкуванні відіграють і несловесні засоби - міміка, жести, пози, рухи тіла, погляд, інтонації голосу. Ці кошти називають невербальними. Вчені вважають, що при спілкуванні інформація надходить до нас за допомогою сприйняття і вербальних, і невербальних сигналів, причому невербальні переважають: через них передається 55 - 65% інформації. Давайте самі переконаємося в цьому. Ви бачите людину, яка часто дивиться на годинник і нервово походжає біля пам'ятника, по черзі спрямовуючи погляд то в одну, то в іншу сторону. Обличчя його напружене: брови насуплені, куточки рота опущені. Він не сказав нам ні слова, але, спостерігаючи за його невербальними реакціями, ми розуміємо, що він очікує когось, хто сильно спізнюється, тому нервує. Його одяг, зачіска, аксесуари (а їх вибір - це теж невербальні знаки) натякнуть нам на його соціальний стан, ставлення до світу. Хода і постава видадуть впевненість або невпевненість. Таким чином, навіть дуже короткий спостереження, а іноді і швидкоплинний погляд, може дати значний обсяг інформації. Треба навчитися «читати» невербальні засоби, щоб краще розуміти співрозмовника, і тоді для нас буде очевидним навіть те, що мовець не хоче афішувати. У власному спілкуванні треба вчитися правильно використовувати як вербальні, так і невербальні засоби.

І держави, і партії, і громадські організації, і установи розробляють власні символи. Це символи-ідеї, символи-дії (ритуали), символи-об'єкти, символи-персони, символи-звуки. Символ являє собою концентроване вираження основної ідеї, явища чи поняття. Сучасна політичне життя України характеризується активним процесом утворення нових політичних структур, кожна з яких має свій символ: назву, емблему, девіз, гасло і т.д.

Рідко небудь захід суспільно-політичного життя обходиться без наочно-агітаційної символіки. До неї належать: • гасла;

 • художньо оформлені заклики;

 • транспаранти;

 • портрети політичних діячів;

 • листівки;

 • прапорці;

 • політичні карикатури;

 • політична реклама;

 • політична фотографія (у т. ч. з елементами фотомонтажу, у вигляді колажу);

 • значки з емблемою.

Символ - це вже передача інформації. Ви ставите свою емблему на майці або корпоративних блокнотах - ви вже передаєте інформацію всім. Це інформація про те, що той, хто користується предметом з емблемою, має безпосереднє відношення до організації, поділяє її цінності та ідеї. Значить, символ одночасно є специфічним засобом спілкування між людьми, він допомагає визначати їх приналежність до конкретної соціальної спільності, засвоювати пронизуючу цю спільність центральну ідею і т.д. З іншого боку сенс відділяє «свою» інформацію від чужої, визначає межі соціальної групи і вказує на зміст її діяльності.

Розробляючи символіку своєї організації, пам'ятайте, що зміст символу повинен бути певним чином розроблений і організований, так як символ найпримітивнішим і елементарним чином висловлює ідеологію організації. А.Ф. Лосєв вважав, «зовнішнє зображення в символі зв'язується з його внутрішнім ідейним змістом, це зображення може бути незначним, схематичним і т.п., але воно обов'язково має бути суттєвим».
Часто терміни «спілкування» і «комунікація» використовуються як рівнозначні, синонімічні. Однак, на думку інших дослідників, комунікація - це зв'язок, в процесі якої відбувається передача інформації. При цьому об'єктом, які отримують інформацію, може бути не тільки людина, але і машина, тварина. Спілкування ж - це завжди двосторонній процес, заснований на взаємодії рівноправних партнерів - суб'єктів спілкування. Спілкування, поряд з комунікативною (передача інформації), виконує і інші функції: регулятивну (служить для регулювання поведінки), перцептивну (сприяє сприйняттю співрозмовниками один одного), сугестивна (функція навіювання). Ми ж приймемо першу точку зору і будемо розглядати терміни «спілкування» і «комунікація» як синоніми, оскільки в людському спілкуванні комунікація в чистому вигляді практично не зустрічається, адже передача інформації, як правило, в суспільстві являє собою саме двосторонній процес, мовленнєвий взаємодія.

Лекція 2 Функції та рівні ділової комунікації.
1.1 Функції ділової комунікації.

1.2 Перепони у спілкуванні. Його рівні.

1.3 Рівні ділової комунікації.
1.1. Функції ділової комунікації
Історично склалися дві форми спілкування: безпосереднє і опосередковане.

Безпосереднє спілкування — це мовне спілкування у найбільш розвиненому виді. Воно підкріплюється мімікою, жестами, інтонацією тощо. По суті, в цьому виді спілкування вся людська сутність стає своєрідним його «знаряддям».

Спілкування суттєво впливає на розвиток усіх потреб людини; в ньому завжди наявний комунікативний момент.

На основі безпосереднього спілкування виникло опосередковане: письмо (зауважимо: тут має місце втрата міміки, жестів, інтонації тощо), масові засоби інформування: газета, радіо, телебачення, книга, відео, комп'ютер, музичні записи тощо.

Уся система безпосереднього І опосередкованого типу спілкування впливає на розвиток як особистості, так І взаємин між людьми. Останнє особливо важливе, бо в процесі спілкування людина «присвоює» ті багатства, які створені і притаманні іншим, і водночас привносить у цей процес те, що вона засвоює з власного досвіду. Не випадково говорять: «З ким поведешся, від того і наберешся».

У процесі спілкування знаходять свій вияв своєрідна суперечність: з одного боку, людина пристосовується до життя суспільства, засвоює його досвід, добуті людством наукові і культурні досягнення, а з другого, — вона відособлюється, формується її індивідуальна неповторність, самобутність. У спілкуванні проявляються такі основні його функції:

Інформативно-комунікативна. З нею пов'язані усі процеси, які охоплюють сутність таких складників спілкування, як передача-прийом інформації, відповідна реакція.

Регулятивно-комунікативна. Відбувається процес коригування поведінки, коли людина може вплинути на мотиви, мету, програму, прийняття рішень.

Афективно-комунікативна. Відбувається взаєморегу-ляція та взаємокорекція поведінки, здійснюється своєрідний контроль над усією сферою діяльності партнера. Тут можуть реалізуватися можливості навіювання, наслідування, вживаються усі можливості переконання [66].

Зрозуміло, що залежно від тієї чи іншої форми проходить і саме спілкування, від неї залежить його зміст та відповідна поведінка людей. Справжньою культурою лілового спілкування є уникнення приниження та образи партнера.


1.2. Перепони у спілкуванні, його рівні
Проблеми управління — невід'ємні від спілкування людей, оскільки саме вони складають його глибинну сутність. Кожна людина, так чи інакше, належить до певних великих чи малих соціальних груп, людських об'єднаїш або, як ще кажуть,— етносу.
У кожній з груп формуються свої цінності, існує певний рівень культури, який не завжди однозначно сприймається представниками інших груп. Успішне управління не може плідно здійснюватися, якщо не враховується певний соціально-рольовий рівень тих, з ким доводиться мати справу.

Управління — це складна форма спілкування з людьми, партнерами по справі чи іншими представниками, зацікавленими у бізнесі. Саме тому, що управління є складною проблемою людинознавства, тут необхідне оволодіння всебічними знаннями про людину.

Перепони у спілкуванні. На шляху до людей, до їх розуміння, ми стикаємося з трьома своєрідними перепонами і можемо розраховувати на успіх, лише подолавши їх.'

Перша — це зовнішність людини (її естетичні якості). Переваги красивої зовнішності проявляються ще в ранньому дитинстві, коли симпатичним дівчаткам чи хлопчикам дорослі приділяють більше уваги. В школі вчителі оцінюють таких дітей як більш здібних, а однокласники намагаються завести дружбу з ними.

Гарні жінки частіше вдало виходять заміж і займають вище соціальне становище у суспільстві, на них більше задивляються чоловіки, приписуючи їм кращі якості і обожнюючи їх.

І навпаки, люди менш вродливі відчувають «дискримінацію» з раннього дитинства: виховательки приділяють їм менше уваги в дитсадках.суворіше ставляться до них вчителі у школі, упереджено ставляться деякі викладачі у вузі. їх оцінюють більш вимогливо при зайнятті вакантних посад, встановленні заробітної плати, наданні пільг.

«Фізична врода, — відмічає психолог С.Рей (США), — може підняти самооцінку, рівень вимог і взагалі дати людині позитивне бачення світу, що сприяє успіху у найрізноманітніших галузях» [75].

Вищесказане не означає, що красива зовнішність має головне значення у житті людини. Людина біосоціальна і в своїй життєдіяльності підпорядковується як біологічним, так і соціальним законам, дію яких неможливо протиставити один одному. Так, академік В.М.Бехтерев в 1923 р. писав, що особистість є завжди і всюди продуктом біосоціальних умов, які завдячують своїм виникненням, з одного боку, біологічному впливу, отриманому від батьків, а з іншого — соціальним умовам оточуючого середовища.

Вродлива зовнішність може бути ознакою здоров'я, стійкості до захворювань, але вона мало що скаже (окрім фахівця) про розум, талант, порядність людини. Інколи важко відповісти на запитання, чому одні люди подобаються «з першого погляду», а інші — сприймаються відразливо. Певною розгадкою тут виступає друга перепона — вираз очей і обличчя (міміка, пропорціональність, зміни виразу обличчя тощо). Свого часу філософ А.Шопенгауер зауважував, що уста висловлюють думку людини, а обличчя — думку природи. Не говоримо уже про загальновідому народну мудрість, що «очі — дзеркало душі людини» [66].

Правда, якщо бути точнішим, то у виразі очей віддзеркалюється розум, набутий людський досвід. Не випадково ж ми говоримо «мудрий погляд», «сумні очі», «яскраве сяйво очей», «пустий погляд» тощо. Видатний кінорежисер М.Ромм якось зауважив, що за допомогою гриму в кіно можна зробити все — невродливого — красенем, некрасиву жінку — винятковою красунею,— крім одного: тупі очі, якщо вони показані на екрані крупним планом,— розумними.

Більшість людей створює чуттєві фантазії, розглядаючи обличчя, хоча лише деякі можуть визначити психофізіологічні особливості конкретної людини. Тим, хто цікавиться цими питаннями, пропонуємо звернутися до книги Г.Щокіна «Візуальна психодіагностика: пізнання людей по їх зовнішності та поведінці» [101]. Наші обличчя — це наші підписи, і не випадково в другій половині життя людина сама є відповідальною за красу та виразність свого обличчя.

І якщо це так, то краса не є панацеєю, що визначає все або нічого. В однієї з найбільш цікавих жінок світу Клеопатри ніс був з горбинкою, Мадонна стала знаменитою співачкою, незважаючи на великий ніс, а збільшені вилиці А.Шварц-негера не завадили йому мати великий успіх у кіно.

Третя перепона — інтелект. Він не є вродженою якістю, а дається наполегливою працею (навчанням, життєвим досвідом) протягом усього життя. Саме тому інтелект не є якоюсь сталою величиною і, напевне, люди, які чимало бідкаються, що їм не вистачає того чи іншого у житті, ніколи не бідкаються про нестачу розуму.

Поряд з названими, існують мотиваційний, моральний та емоційний бар'єри. Кожен з них може стати на перешкоді в процесі соціального управління.Мотиваційний бар'єр знаменний тим, що висловлювана мотивація має бути прийнятною для інших і переконливою для них. При негативному її розумінні вона втрачає своє мобілізуюче значення і сприймається як кон'юнктурна реальність. Саме таким мотиваційним безглуздям були свого часу заклики: «віддамо всі сили...», «виконаємо і перевиконаємо...», «усі як один на прибирання території...» і т. п.

Моральний бар'єр обумовлюється тим, що при спілкуванні в дію вступають чимало життєво-побутових факторів. Тут може проявлятися відмінність статі, віку, соціального становища, належності до службової та державно-посадової ієрархії тощо. Спрацьовують також чисто психологічні якості і властивості людини: соромливість, психічний склад, надмірна скромність і т. п.

Нарешті, емоційний бар'єр найчастіше пов'язаний з концеїщіями тих чи інших «малих» або «великих» соціальних груп, до яких належить людина.Зрозуміло, що людина змінюється протягом життя в своїх знаннях, поглядах, життєвих установках, а, отже, і в діях, вчинках, поведінці. Хоча великий китайський мислитель Конфуцій зауважував, що «не змінюються лише наймудріші і найдурніші», подібне зауваження стосується, особливо коли мова йде про перших, не такої вже великої кількості людей, навіть тих, хто знаходиться біля керма управління. Справу ж потрібно мати щоденно з тими, кого життя, навчання, виховання змінюють, а для цього, крім обізнаності з типами можливих бар'єрів, слід знати і про існуючі концепції людської особистості.
Психологи виділяють три концепції: психологічну, соціально-суспільну, фізіологічну.
•ф Психологічна концепція людини відома ще із стародавніх часів, коли були відкриті чотири її психічні типи: сангвінік, холерик, меланхолік і флегматик. На цих типах фактично формується характер, темперамент, здібності, сукупність переважних мотивів діяльності особи і особливості процесу психологічної реакції. Нема потреби пояснювати, наскільки знання всього цього важливе в управлінні та у підприємницькій діяльності.
Соціально-суспільна концепція передбачає два типи людей:
а) інтровертний (замкнений, спрямований на себе, самоспоглядальний) — максимально розвинений індивідуаліст;
б) екстравертний (відкритий, доброзичливий, товариський, спрямований на оточуюче середовище) — яскраво виражений
колективіст.
Фізіологічна концепція розвинена І.Павловим у зв'язку з наявністю у людини (як і у тварин) двох нервових процесів: збудження та гальмування. На цій підставі вчений проаналізував такі антиподи проявів людських властивостей:
а) сила — слабкість;
б) урівноваженість — неврівноваженість;
в) швидкість, рухливість — інертність, повільність.
Розвиваючи ці характеристики, психолог Б.Теплов пропонує такі структури:
Сила (витривалість).
Динамічність (легкість інерції нервових процесів).
Рухливість (швидкість зміни причин, зміна місця подразнення).
Лабільність (швидкість виникнення і припинення певного психічного процесу).
Важливість врахування природи людини в процесі управління і підприємництва не викликає сьогодні сумнівів. Суть лише в тому, наскільки вона вірно сприймається і осмислюється, як використовується в системі управління, більше того, в житті людства, його історичному поступі. Нерідко в літературі можна знайти чимало песимістичного з цього приводу.
У книзі американського соціолога Р.Хіггінса «Сьомий ворог» [94] саме наголошується на тих «ворогах», які привели людство до глобальної кризи. Перші шість: зростання народонаселешія, недовиробництво продуктів харчування, вичерпання природних ресурсів, забруднення оточуючого середовища, неконтрольоване розповсюдження ядерної технології, стихійний розвиток науки і техніки. Сьомим він називає людську природу, якій, на його погляд, притаманні: політична інерція, егоїзм, жорстокість, байдужість до горя і страждання, нетерпеливість, низька загальна культура спілкування. По суті, ці думки співпадають з висловлюванням 3.Фрейда, що «людина патологічно злочинна» [92].

Безумовно, вказані негативні риси притаманні людині, але було б невірно не бачити, що не вони переважають в історичному розвиткові людства. Та й уся світова культура, усе краще в ній спрямоване на виховання, прищеплення людяного, гуманного, всього того, що відповідає вищому покликанню людини, — бути творцем, розумним, дбайливим господарем, а не хижаком і руйнівником.

Ще східна мудрість навчала: щоб досягти досконалості, вищого людського покликання, необхідно здійснити вісім важливих життєвих кроків. Йдеться про те, щоб зробити правильними, чистими і справедливими: погляди, наміри, вчинки, прагнення, думки, побут, волю, мову. Щодо мови від людини вимагалося: володіти технікою мовлення, знати основи психології стосунків між людьми, мати, що сказати.

Потрібно зазначити, що чимало економічних і соціальних досягнень у так званому «японському диві» значною мірою зумовлені дотримуванням пажливого ділового правила: оперативно засвоювати усе нове в матеріальній культурі і ретельно дотримуватися вікових традицій в культурі духовній. Звідси і народне прислів'я: «Серце Японії — в старому, розум — в новому». Тут і основні принципи ділової етики — готовність і уміння, щоб там не було, дотримуватися даного слова, за будь-яких обставин виконати взяте на себе зобов'язання [66].

Другим принципом є порядність, переконаність у тому, що бути чесним не тільки похвально, але і вигідно. Нарешті, третє — порядність і порядок, чесність і честь, які не просто словесні пари одного кореня. Вони — основа функціонування культури сучасного управління і підприємництва.

Зверніть увагу на повсякденний факт. Люди стоять біля газетного кіоску за свіжою газетою, але вони не можуть її купити, доки кіоскер не перерахує усі отримані ним газети і журнали. Скільки щоденно витрачається часу сотень тисяч людей по країні — ось вам наочна страшна ціна недовіри, можливого обману, нечесності з боку тих, хто завозить пресу, хоча не виключено, що колись обдурив кіоскера лише хтось один і, можливо, єдиний раз. А розплачуватися за це доводиться довгий час і ні в чому не винним людям.

У тій же Японії величезна увага приділяється розвиткові почуття прекрасного. Саме краса, високорозвинене естетичне почуття зумовлюють не тільки прагнення до найвищої досконалості в цілому, але і відповідальне ставлення до справи. Це починається із школи, де справа естетичного виховання поставлена грунтовніше і ширше, ніж у будь-якій іншій країні. Для прикладу, учень другого класу користується фарбами 36 кольорів і знає назву кожного з них. Оскільки в Японії не часто випадають сонячні дні, то директор школи має право в сонячний день відмінити заняття в класі, щоб діти могли на повітрі малювати з натури або слухати пояснення вчителя про те, як розпізнавати красу в природі [95].

Особливу увагу японці надають письму, каліграфії, красі почерку, які вважаються прямим відображенням характеру людини. Стверджується, що лише морально досконала людина може стати майстром каліграфії, а той, хто оволодів цим мистецтвом, вважається людиною високих духовних якостей. Зрозуміло, що усі ці якості і властивості людини тим чи іншим чином враховуються в процесі управління, коли керівник спілкується з підлеглими чи встановлює підприємницькі стосунки з партнером.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка