Конспект лекцій з дисципліни «Процеси у діелектриках» для студентів спеціальності 050701Сторінка1/14
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електропостачання та ресурсозбереження

Конспект лекцій

з дисципліни «Процеси у діелектриках»

для студентів спеціальності 6.050701

«Електротехніка та електротехнології»

денної та заочної форми навчання

м. Кривий Ріг

2010 р.


Укладачі : Титюк В.К., доцент, канд.техн.наук, Пархоменко Р.О., старший викладач.

Відповідальний за випуск : Щокін В.П., доцент, канд.техн.наук.

Рецензент : доцент, к.т.н. Гузов Е.С., доцент, канд.техн.наук.

Конспект лекцій з дисципліни «Процеси у діелектриках» охоплює основні теми курсу, містить загальнотеоретичні відомості з фізики та електротехніки. Докладно розглянуто процеси поляризації, електропровідності діелектриків, а також механізми формування втрат у діелектриках. Значний обсяг матеріалу присвячено процесам електричного, електротеплового та електрохімічного пробою діелектриків.


Розглянуто Схвалено

на засіданні на вченій раді

кафедри ЕПР електротехнічного

факультету


Протокол № Протокол №

від ___.___. 2010 р. від ___.___. 2010 р.
Зміст

Передмова 6

Розділ 1. Введення 7

1.1. Уявлення про будову речовини. 7

1.1.1. Типи міжатомних зв'язків. 8

1.2. Уявлення про ідеальний діелектрик. 18

Розділ 2. Поляризація діелектриків. 19

2.1. Види поляризації 19

2.1.1. Електронна поляризація 22

2.1.2. Іонна поляризація. 22

2.1.3. Іонно-релаксаційна поляризація. 23

2.1.4. Дипольно - релаксаційна поляризація. 24

2.1.5. Міграційна поляризація. 26

2.1.6. Спонтанна (доменна) поляризація. 26

2.2. Електричне поле всередині діелектрика. 27

2.3. Схема заміщення діелектрика. 31

2.4. Залежність діелектричної проникливості від різних факторів. 32

2.4.1. Газоподібні діелектрики. 33

2.4.2. Неполярні рідкі й тверді діелектрики. 33

2.4.3. Полярні рідкі й тверді діелектрики. 34

2.4.4. Діелектрична проникність композиційних матеріалів. 35

2.5. Електричне поле при комбінуванні діелектриків. 36

Розділ 3. Електропровідність діелектриків. 37

3.1. Загальні уявлення про електропровідність. 37

3.2. Види електропровідності діелектриків. 38

3.3. Залежність електропровідності діелектриків від температури. 43

3.4. Електропровідність газів. 45

3.5. Електропровідність рідини 47

3.6. Електропровідність твердих діелектриків. 50

Розділ 4. Діелектричні втрати. 51

4.1. Визначення й основні поняття 51

4.2. Еквівалентні схеми заміщення діелектрика із втратами. 53

4.3. Різновиди діелектричних втрат. 57

4.3.1. Діелектричні втрати, обумовлені струмом наскрізної провідностi. 57

4.3.2. Діелектричні втрати, обумовлені релаксаційними видами поляризації. 58

4.3.3. Іонізаційні втрати. 60

4.4. Діелектричні втрати в різних видах діелектриків. 63

Розділ 5. Пробій діелектриків. 64

5.1. Визначення й основні поняття 65

5.2. Теоретичні відомості про електричне поле. 68

5.2.1. Електричне поле точкового заряду. 70

5.2.2. Електричне поле зарядженої осі. 71

5.2.3. Електричне поле диполя. 72

5.3. Пробій газоподібних діелектриків. 75

5.3.1. Особливості пробою газоподібних діелектриків в одноріднім полі. 79

5.3.2. Пробій газоподібних діелектриків у неоднорідному полі. 80

5.3.3. Типи корон і їх ідентифікація. 82

5.4. Поверхневий пробій. 83

5.5. Пробій рідких діелектриків. 87

5.5.1. Теорія теплового пробою 88

5.5.2. Теорія електричного пробою 89

5.5.3.Пробій технічно чистих рідких діелектриків. 90

5.5.4. Вплив природи рідких діелектриків на їх електричну міцність. 91

5.5.5. Вплив природи домішок на електричну міцність. 92

5.5.6. Заходи щодо підвищення пробивної напруги рідких діелектриків в електроустановках. 95

5.6. Пробій твердих діелектриків. 96

5.6.1. Електричний пробій. 98

5.6.2. Електротепловий пробій. 99

Список рекомендованої літератури. 102


Передмова


Дисципліна «Процеси в діелектриках», з одного боку, базується на таких фундаментальних науках, як фізика, хімія і електротехніка, а з іншого боку - є їх логічним розвитком і створює основу для вивчення багатьох профілюючих дисциплін електро - і радіотехнічних спеціальностей. Дисципліна «Процеси в діелектриках» спирається на базові дисципліни - фізику, хімію, електротехніку.

Головним завданням курсу «Процеси в діелектриках» є поглиблене вивчання основних фізичних процесів, що протікають у діелектриках під впливом електромагнітних полів. Діелектричні матеріали використовуються в електротехніці в основному для створення електричної ізоляції, наприклад у проводах і кабелях, а також для збільшення електричної ємності конденсаторів. Основними електрофізичними характеристиками діелектриків є діелектрична проникність ε, питомий об'ємний опір ρ, питомий поверхневий опір ρs, діелектричні втрати tgδ, електрична міцність Епр. Усі ці характеристики діелектриків в остаточному підсумку визначаються механізмом і відстанню зсуву зв'язаних зарядів, тобто поляризацією, а також концентрацією й рухливістю вільних зарядів, тобто електропровідністю матеріалу. Електропровідність і деякі види поляризації викликають появу діелектричних втрат. Під дією електромагнітних полів експлуатаційного діапазону в діелектриках протікають процеси теплового й електричного старіння. Під дією сильних електромагнітних полів наступає пробій і діелектрик втрачає свої електроізоляційні властивості. По ходу вивчення дисципліни ми будемо вивчати механізми провідності діелектриків, механізми поляризації діелектриків, виникнення в діелектриках додаткових діелектричних втрат, процеси електричного старіння й процеси пробою діелектриків.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка