Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг"Сторінка1/8
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни


Управління інноваційним

розвитком”
для студентів факультету економіки та менеджменту

спеціальності 6.050100 „Маркетинг”

усіх форм навчання
Затверджено

на засіданні кафедри маркетингу

з дисципліни „Управління інноваційним розвитком”

Протокол №6 від 17.10.2006 р.

Суми

Вид-во СумДУ2006

Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 129 с.


Кафедра маркетингу

ЗМІСТ

С.


Вступ………………………………………………………………………………

4

Розділ 1 Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку…………………………………………………………….

6


Тема 1 Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції ……………………………………………………..

6


Тема 2 Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком………………………………...........................................

19


Список літератури до розділу 1…………………………………………………

36

Розділ 2 Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств…………………………………………………………........................

39


Тема 1 Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика……………………………………………………….

39


Тема 2 Вибір напрямків інноваційного розвитку ………………………………..

43

Тема 3 Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств………………………………………………………………

49


Список літератури до розділу 2………………………………………………………..

61

Розділ 3 Управління розробленням інновацій……………………........................

63

Тема 1 Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок………………………………………………………………………………...

64


Тема 2 Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз……………………….

71

Список літератури до розділу 3………………………………………………....

74

Розділ 4 Управління ресурсним та інформаційним забезпеченням інноваційного розвитку…………………………………………………………….

75


Тема 1 Джерела і механізми інвестування інновацій …………………………...

75

Тема 2 Формування та оптимізація інвестиційних ресурсів…………………….

81

Тема 3 Інформаційна база для управління інноваційним розвитком підприємств……………………………………………………………....................

86


Тема 4 Інформаційні моделі взаємодії інформаційних потоків на етапах ухвалення рішень з вибору напрямків інноваційного розвитку……………………………………………………………………………..

92


Список літератури до розділу 4…………………………………………………

100

Розділ 5 Стратегії інноваційного розвитку підприємства……………………….

102

Тема 1 Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства....................

102

Тема 2 Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку ……..

107

Список літератури до розділу 5…………………………………………………

115

Додаток А Систематизація підходів щодо визначення сутності інновації……………………………………………………………………………..

116


Додаток Б Методологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства………………………………………………………………………..

121


Додаток В Аналіз етапів інноваційного циклу…………………………………...

127

ВСТУП
Необхідність цілеспрямованої взаємодії окремих суб'єктів господарської діяльності один із одним і зовнішнім середовищем потребує орієнтувати маркетингову, а через неї інноваційну, інвестиційну і виробничо-збутову діяльність суб'єктів господарювання на виявлення і всебічне використання існуючих і перспективних ринкових можли­вос­тей з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації поточних і перспективних доходів. З цих позицій дисципліна „Управління інноваційним розвитком”, спрямована на формування у студентів навичок і знань, необхідних для ухвалення економічно обґрунтованих рішень з управ­лін­ня проектами інноваційного розвитку (розвитку на основі інновацій), займає важливе місце у системі підготовки фахівців з маркетингу.

Метою вивчення дисципліни " Управління інноваційним розвитком " є формування у студентів ринково орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі динамічної гармонізації внутрішніх і зовнішніх (які генеруються ринковим середовищем) можливостей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їхнього потенціалу.

Основними завданнями дисципліни "Управління інноваційним розвитком" є:


  • вивчення понятійного апарата дисципліни;

  • освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку;

  • вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо управління вибором напрямків інноваційного розвитку та розробленням інновацій, ресурсним та інформаційним забезпеченням, формуванням стратегії еколого-збалансованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка