Конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни „ 1-сбухгалтерія для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка8/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Крім того, в табличній частині документа в колонці «Дод. витрати (сума)» можна вказати суму інших додаткових витрат для кожної позиції товару. До вартості товару додаватиметься сума автоматично розподілених додаткових витрат і сума витрат, вказаних уручну в колонці «Дод. витрати (сума)». Провівши документ, отримаємо проводки, показані на рисунку 6.11.
Рисунок 6.11. Результати проведення документа «Надходження дод. витрат»
Внутрішньофірмовий складський облік. Переміщення

Внутрішнє переміщення матеріальних цінностей – широко розповсюджена на будь-якому підприємстві операція. Товари переміщаються зі складу на склад або передаються в роздрібні торговельні точки. З одного цеху в інший передаються обладнання і матеріали тощо. У зв'язку з поширеністю операцій щодо зміни місця зберігання запасів і необоротних активів їх аналітичний облік реалізовано в «1С: Бухгалтерії 8 для України» за номенклатурою та за місцями їх зберігання.

Документ «Переміщення товарів» призначений для оформлення:


 • внутрішнього переміщення ТМЦ між складами;

 • передання товарів з оптового складу до роздрібного магазину (як у автоматизовану торговельну точку, так і в не автоматизовану);

 • повернення товарів з роздрібного магазину на склад.

Перелічені вище операції оформляються документом з видом операції «Товари, продукція»;

 • переміщення бланків суворого обліку(вид операції «Бланки суворої звітності»);

 • переміщення необоротних активів (вид операції «Устаткування»).

Новий документ «Переміщення товарів» можна створити командою «Склад → Переміщення товарів» кнопка «Додати» або за допомогою клавіші Insert. Крім того, документ можна ввести на підставі прибуткової накладної.

Екранну форму документа «Переміщення товарів» з видом операції «Товари, продукція» зображено на рисунку 6.12. Найменування закладок у документі та вигляд екранної форми документа залежать від операції, що оформляється, але деякі реквізити залишаються незмінними. Так, у шапці зазначено номер документа (він же – номер накладної на внутрішнє переміщення, оскільки «автором» документа є сама організація) і дата його складання, ці параметри заповнюються автоматично. Як склад «Відправник» вказують склад, з якого здійснюється відвантаження товару, а як склад «Отримувач» – той склад (магазин), на який надходить товар.Рисунок 6.12. Переміщення товарів
У табличній частині «Товари» вказуємо список та кількість продукції, що переміщується. На закладці «Податковий облік» автоматично проставляється стаття «Покупка товарів робіт, послуг)» з декларації про прибуток.

Переконавшись, що все гаразд, клацніть по кнопці «Друк» для того, щоб отримати форму накладної в придатному для роздрукування на принтері вигляді (рисунок 6.13.). Кнопкою «Попередній перегляд» (головне меню «Файл») її можна переглянути на екрані, кнопкою «Друк» – роздрукувати на принтері.
Рисунок 6.13. Накладна на переміщення

Переоцінка

Згідно з п. 24 П(С)БО 9 «Запаси», запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за меншою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації застосовується, якщо на дату балансу їх ціна знизилася або вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Крім уцінок і дооцінок запасів, передбачених у П(С)БО 9, у роздрібній торгівлі нерідкі випадки зміни роздрібних цін у той чи інший бік. Для переоцінки товарних залишків у роздробі у разі зміни роздрібних цін призначено документ «Переоцінка товарів у роздробі». Він формується тільки для підприємств, які обліковують товари в роздробі за цінами продажу.

Рисунок 6.14. Переоцінка товарів
Заповнюючи документ, перш за все виберемо склад, для якого робитимемо переоцінку. Табличну частину документа можна заповнити декількома способами:


 • «Заповнити за залишками» – до табличної частини потраплять усі товари, що зберігаються на складі;

 • «Заповнити за зміненими цінами» – потраплять ті товари, для яких облікова ціна продажу не відповідає ціні, зазначеній у регістрі відомостей «Цін номенклатури». Тобто тими товарами, для яких необхідна переоцінка.

Зовсім не обов'язково переоцінювати весь залишок конкретної позиції, можна переоцінити тільки його частину. У цьому випадку в документі слід зазначити кількість товарів, яку необхідно переоцінити (поле «Кількість»), та зафіксувати нову ціну.

Нове значення ціни вводимо в поле «Роздр. ціна (грн.)». Якщо переоцінку товарів робимо в магазині типу «Роздрібний», переоцінка здійснюється в розрізі позицій номенклатури (рисунок 6.14.). А для виду складу «НТТ» ведеться сумовий облік, тому таблична частина згортається за номенклатурою і переоцінка вводиться загальною сумою (рисунок 6.15.).Рисунок 6.15. Переоцінка товарів
У документі передбачено друковану форму акта переоцінки.
Інвентаризація та відображення її результатів в обліку

Проведення річної Інвентаризації є обов'язковим для всіх підприємств. Під час інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан та оцінка активів і зобов'язань.

Періодичність проведення інвентаризації, в основному, залежить від виду діяльності підприємства та обсягів його товарообігу. Водночас, незалежно від того, з якою періодичністю відбувається інвентаризація, бухгалтеру все одно слід відобразити її результати в обліку. У «1С:Бухгалтерії 8 для України» для відображення операції інвентаризації на складі будь-якого типу, нехай то оптовий, роздрібний склад, неавтоматизоваиа торговельна точка або просто матеріально відповідальна особа, призначено документ «Інвентаризація товарів на складі» (головне меню програми «Склад»).

Декілька слів про заповнення цього документа. По-перше, якщо облік ведеться на декількох складах, у шапці документа в графі «Склад» вибираємо, за яким саме складом проводиться інвентаризація. По-друге, в документі передбачено можливість швидкого заповнення табличної частини. Для цього клацаємо по кнопці «Заповнити → Заповнити за залишками на складі». При цьому заповнюються залишки за всіма рахунками обліку матеріальних цінностей, залишки за якими значаться на вибраному складі.Важливо! Функція «Заповнити за залишками на складі» працює тільки в тому разі, якщо на підприємстві ведеться складський облік, тобто в настройках параметрів обліку встановлено прапорець навпроти «Вести складський облік».

Щодо змісту табличної частини документа, то в графі «Рахунок» можна вказати рахунок обліку залишків номенклатури. У графі «Облік кількість» відображається облікова кількість ТМЦ. Записи в цій графі не можна змінити, оскільки вона недоступна для редагування. До графи «Кількість» заносяться фактичні залишки товарів на складах, отримані в результаті проведеної інвентаризації. Нестачі та лишки відображаються в графі «Відхилення», значення цієї графи недоступні для редагування й розраховуються як різниця між обліковими даними та фактичною наявністю ТМЦ. Нестачі відображаються зі знаком «-», а лишки – зі знаком «+» (див. рисунок 6.16.).

У графі «Облік. сума» виводиться інформація про сумарну собівартість, розраховану на підставі введених до інформаційної бази документів. А до графи «Сума» заноситься реальна сумарна собівартість, за якою номенклатурна позиція обліковується на складі. На підставі цього параметра та фактичної кількості розраховується поле «Ціна».


Рисунок 6.16. Інвентарізація товарів на складі
Документ «Інвентаризація товарів на складі» має дві друковані форми: «Акт інвентаризації товарів на складі» та «Інвентаризаційний опис за формою М-21». На вкладці «Додатково» для формування друкованої форми цих документів уносяться ПІБ членів та голови комісії, а також співробітника, який проводив перевірку.

Виявлені під час інвентаризації відхилення можуть мати вигляд: • лишків (тобто фактично більше, ніж за документами);

 • нестач (за документами більше, ніж за фактом);

 • пересортиці (лишки – за одними і нестача – за іншими аналогічними товарами).

Але документ «Інвентаризація товарів на складі» не формує проводок, а виконує роль звіряльної відомості. Відхилення, виявлені в результаті інвентаризації, оформляються документами «Оприбуткування товарів» та «Списання товарів». Саме про них і йтиметься далі.
Оприбуткування лишків

У ході інвентаризації на складі можуть бути виявлені як нестачі ТМЦ, так і їх лишки. Для оприбуткування виявлених лишків використовується документ «Оприбуткування товарів». Він виконує операції трьох видів: • «Товари, продукція» – для оприбуткування будь-яких видів ТМЦ;

 • «Устаткування» – для оприбуткування на рахунок 15 матеріальних необоротних активів, не введених в експлуатацію;

 • «Бланки суворої звітності» – оприбутковуємо бланки суворого обліку.

Документ «Оприбуткування товарів» (рисунок 6.17.) можна ввести двома способами. Перший: у головному меню програми вибираємо «Склад → Оприбуткування товарів» і у вікні, що відкрилося, створюємо новий документ.

Другий спосіб передбачає використання механізму «Ввести на підставі».

Для цього у реквізиті «Інвентаризація» вибираємо потрібний нам документ інвентаризації. Другий варіант заповнення значно кращий, адже завдяки йому ми отримаємо вже майже готовий для проведення документ з оприбуткування товарів. І ціни в цьому разі встановлюються відповідно до цін, зазначених у документі «Інвентаризація товарів на складі».

Рисунок 6.17. Оприбуткування товарів
На закладці «Додатково» можна вказати склад комісії для формування друкованої форми накладної на оприбуткування ТМЦ. Після проведення документа в бухгалтерському обліку сформуються проводки з оприбуткування ТМЦ, а в податковому – вартість запасів збільшить податкові залишки запасів.
Списання ТМЦ

Списання ТМЦ в «1С:Бухгалтерії 8 для України» оформляється документом «Списання товарів». Цим документом оформляються операції трьох видів:

– «Товари, продукція» – для оприбуткування будь-яких видів ТМЦ;

– «Устаткування» – для оприбуткування на рахунок 15 матеріальних необоротних активів, не введених в експлуатацію; • «Бланки суворої звітності» – само собою, оприбутковуємо бланки суворого обліку.
Рисунок 6.18. Списання товарів

Його можна ввести як на підставі документа «Інвентаризація товарів на складі», так і через головне меню «Склад → Списання товарів». Розглянемо його заповнення. Собівартість списуваних цінностей розраховується автоматично і користувачем не редагується. Як видно на рисунку 5.18, в документі навіть немає колонки з інформацією про собівартість товарів. Але собівартість розраховується відразу лише для тих документів, дата яких знаходиться раніше дати актуальності обліку.

Якщо списуємо ТМЦ в межах норм природного убутку, то документ сформує проводку в бухгалтерському обліку Дт 947 – Кт 289, а в податковому – з кредиту рахунка 20 «Запаси» будуть списані ТМЦ. Але якщо товар було вкрадено, перш ніж його списувати, необхідно буде змінити податкове призначення цього товару (з господарської діяльності на негосподарську). Вкрадені товари ми вже не зможемо використовувати в господарській діяльності, відповідно суму збитку за вкраденим товаром необхідно виключити з податкових витрат. Що ж до ПДВ, то сума ПДВ, сплачена у зв'язку з придбанням таких запасів і віднесена у момент придбання до складу податкового кредиту, підлягає коригуванню.

Обидва ці виправлення в «1С:Бухгалтерії 8 для України» оформляються документом «Зміна податкового призначення запасів» (головне меню програми «Податковий облік») (рисунок 6.19.).Рисунок 6.19. Зміна податкового призначення запасів
Заповнюючи документ, у табличній частині необхідно вказати номенклатуру, її кількість і нове цільове призначення, а в полі «Нове податкове призначення» підставляємо негосподарську діяльність.

Закладка «Тара» заповнюється в тому разі, якщо необхідно списати зі складу зворотну тару. На закладці «Статті витрат» зазначаємо кореспондуючий рахунок витрат 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» і статтю витрат з довідника «Статті витрат».

На закладці «Податковий облік» за допомогою прапорця «Змінити статтю валових витрат» можна встановити іншу статтю, ніж та, яку було зазначено в прибутковому документі. При цьому сума податкових витрат за старим значенням статті відсторнується, а за новим значенням – нарахується.

У документі передбачено друковану форму «Акт списання товарів». Для її заповнення на закладці «Додатково» вноситься інформація про склад комісії. Після проведення документа в бухгалтерському обліку будуть сформовані проводки зі списання ТМЦ з кредиту рахунка, на якому вони обліковувалися, в дебет рахунка витрат.

У тому випадку, коли нестачі ТМЦ виникли у зв'язку з розкраданням, сума нестачі відображається на позабалансовому субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» доти, доки на підприємстві встановлюється винна особа (згідно з п. 27 П(С)БО 9 «Запаси»). Цю проводку формують вручну через головне меню програми: «Операції → Операції, введені вручну».
Пересортиця

Дуже рідко інвентаризація ТМЦ проходить без виявлення пересортиці. Якщо в результаті інвентаризації виявлено, що нестачі та лишки утворилися щодо ТМЦ однакового найменування за один і той же період, що перевірявся, в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи, допускається взаємний залік таких лишків і нестач.

У програмі операції з пересортиці ТМЦ можна відображати двома способами. Згідно з першим способом пересортиця відображається двома документами: «Списання товарів» і «Оприбуткування товарів». Другий спосіб може відобразити залік пересортиці ручною проводкою, використовуючи документ «Операція».
Продаж ТМЦ

В «1С:Бухгалтерії 8 для України» автоматизовано облік операцій надходження і реалізації товарів та послуг, включаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю. Усі операції оптової та комісійної торгівлі обліковуються в розрізі договорів із покупцями та постачальниками. Відображаючи реалізацію товарів у програмі, легко можна виписати рахунок на оплату, оформити накладні та рахунки-фактури. Крім того, автоматизоване відображення повернень товарів від покупця до постачальника. Також ведеться облік зворотної багаторазової тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей. Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і з неавтоматизованими торговельними точками.


Механізм ціноутворення

Перш ніж приступити до оформлення документів, розглянемо механізм ціноутворення. У програмі передбачено можливість установлювати тип цін для будь-якої номенклатури. Щоб нею скористатися, спочатку необхідно заповнити довідник «Типи цін номенклатури» (головне меню програми «Підприємство → Товари (матеріали, продукція, послуги) → Типи цін номенклатури»). Цей довідник призначено для зберігання різних типів цін (він заповнюється користувачами самостійно). У ньому для кожного типу цін зазначаються валюта, метод і порядок округлення (рисунок 6.20.).

При цьому для кожного типу ціни може бути задано будь-яку валюту (реквізит «Валюта ціни за замовчуванням»). Надалі при виписуванні документів продажу (рахунки, накладні) ці ціни буде перераховано за поточним курсом НБУ у валюту документа. Крос-перерахунок з однієї іноземної валюти в іншу провадиться через курс гривні.

Порядок округлення може бути задано довільно для кожного типу ціни. Задається він у реквізиті «Метод округления». Округлення цін може здійснюватися у бік збільшення чи зменшення. Наприклад, якщо вибрано метод округлення «Завжди в більшу сторону», то при точності округлення 0,05 ціну товару 0,16 гривень буде округлено до 0,20 гривні. Якщо вибрано метод округлення «За арифметичними правилами», то ціну товару 0,16 гривень при точності округлення 0,05 буде округлено до 0,15 гривні.

Також передбачено можливість зберігання цін, що включають податок на додану вартість. Для цього в діалоговому вікні включаємо параметр «Цены включают НДС».

Щоб установити створені типи цін для певної номенклатури, використовують документ «Установка цен номенклатуры».Рисунок 6.20. Типи цін номенклатури
Установлення та зміна цін

Документ «Встановлення цін номенклатури» (головне меню програми «Підприємство → Товари (матеріали, продукція, послуги) → Встановлення цін номенклатури») призначено для документального фіксування зміни відпускних цін. Особливо цей документ зручний для групового встановлення цін, оскільки за допомогою одного документа «Встановлення цін номенклатури» можна зафіксувати дуже багато відпускних цін, що використовуються підприємством. Насамперед створимо новий документ, натиснувши на кнопку «Додати» на панелі діалогового вікна або ж увівши його на підставі документа «Надходження товарів і послуг» з меню «Покупка».

У полі «Тип цін» вибираємо з однойменного довідника потрібний тип ціни, який задаватимемо для переліченої нижче номенклатури. На рисунку 6.21. вибрано тип цін «Оптова» – таким чином ціни, зазначені в документі встановлення цін, розраховуватимуться за правилами розрахунку, заданими для типу ціни «Оптова», а саме: включатимуть ПДВ та округлятимуться до 0,01.

Рисунок 6.21. Встановлення цін номенклатури

Для автоматичного заповнення табличної частини документа можна скористатися кнопкою «Заповнити», вибравши один із запропонованих варіантів заповнення. Як видно на рисунку 6.22., програма пропонує кілька варіантів автоматичного заповнення. Як правило, варіанти заповнення починаються зі слів «Заповнити...» або «Додати…». У тому випадку, якщо у випадаючому меню вибрано пункт «Заповнити…», таблична частина документа очищується та заповнюється наново відібраними позиціями. Якщо ж вибрано пункт «Додати…», то в табличній частині документа до вже наявних записів додаються вибрані позиції.
Рисунок 6.22. Обробка табличної частини
При цьому можливі різні варіанти заповнення табличної частини:

 • «Заповнити за номенклатурою» – з довідника «Номенклатура» всіма наявними в ньому позиціями;

 • «Заповнити по групі номенклатури» – товарами, що належать до конкретної групи номенклатури довідника «Номенклатура»;

 • «Заповнити за цінами номенклатури» – значеннями цін з регістру відомостей «Ціни номенклатури», визначеними на дату оформлення документа відповідно до встановленого відбору;

 • «Заповнити за надходженням» – товарами та цінами, які визначено в документі надходження. Таке заповнення можливе тільки в тому випадку, якщо в документі надходження зазначено тип цін контрагента. При цьому відповідність між цінами контрагента і цінами підприємства визначається так само, як у попередньому випадку.

Серед запропонованих варіантів заповнення окремо виділяється пункт «Оновити за цінами номенклатури». Вибравши його, ви оновите табличну частину документа відповідно до останніх записів у регістрі відомостей «Ціни номенклатури».

При виборі будь-якого з цих способів відкривається додаткове діалогове вікно, в якому можна вибрати номенклатурні позиції та типи цін, за якими здійснюватиметься заповнення табличної частини документа. Також для заповнення нового документа номенклатурою зручно використовувати кнопку «Підбір». Заповнивши табличну частину списком номенклатури та вказавши ціни, проводимо документ. Під час проведення документа інформація про ціни записується до регістру відомостей «Ціни номенклатури» за кожною позицією номенклатури.

Надалі може виникнути потреба змінити встановлені ціни. Наприклад, для ТМЦ -вентилятор JIPONIС (Тайв.), вентилятор BIN ATONE ALPINE 160 Вт, підлоговий, кондиціонер FIRMSTAR 12М – було встановлено ціни 70 грн., 75 грн. і 1900 грн. відповідно. Але у зв'язку з настанням літнього сезону було прийнято рішення підвищити ціни на цю продукцію на 30 %.

Для цього створюємо новий документ «Встановлення цін номенклатури», заповнюємо табличну частину потрібними позиціями ТМЦ і натискуємо на кнопку «Змінити». У результаті відкриється вікно «Обробка табличної частини» (рисунок 5.22).

У верхньому лівому полі вікна вказують дію, яку необхідно виконати: – «Додати з документа» – дозволяє копіювати до табличної частини поточного документа табличну частину документа іншого виду. При виборі цієї дії потрібно вказати вид документа, з якого необхідно додати номенклатурні позиції до табличної частини документа. Після вибору виду документа відкривається список документів, з якого потрібно вибрати конкретний примірник документа. Цією обробкою зручно користуватися також у тому випадку, якщо необхідно об'єднати в одному документі кілька табличних частин документів інших видів. Копіювання табличної частини провадиться за таким алгоритмом: для кожної номенклатурної позиції в табличній частині вибраного документа перевіряється, чи є така сама номенклатурна позиція в табличній частині вихідного документа. Якщо немає, то вона додається, якщо є, то збільшується кількість вихідної позиції. Ціни для нової позиції встановлюються відповідно до того типу цін, який задано в поточному документі;


 • «Змінити ціни на %» – дає можливість змінити ціни номенклатурних позицій на певний відсоток. Величина відсотка задається користувачем. Якщо відсоток з мінусом, відбувається зменшення ціни;

 • «Встановити ціни по типу» – дає можливість установити значения цін за вказаними позиціями номенклатури відповідно до вибраного користувачем типу цін. Цю дію зручно застосовувати в тому випадку, якщо для різних позицій у табличній частині документа необхідно встановлювати різні типи цій. Наприклад, частина позицій в одному документі продається за оптовими цінами, а частина позицій – за дрібно-оптовими цінами;

 • «Округлити ціни до» – дозволяє зменшити чи збільшити точність визначення цін на позиції номенклатури. Точність можна варіювати від 0,01 до 100.

Вибираємо «Змінити ціни на %», у полі навпроти вводимо цифру 30 і натискуємо на кнопку «Виконати» – у результаті ціни збільшаться на 30 %.

Важливо! У табличній частині обробляються тільки ті позиції номенклатури, напроти яких стоїть прапорець, прискорити розставляння чи зняття прапорців допоможуть кнопки «Встановити прапорці» і «Зняти прапорці».

Документ «Встановлення цін номенклатури» має друковану форму «Перелік цін» (рисунок 6.23.), яку можна використовувати як прайс-лист.Рисунок 6.23. Перелік цін
Рахунок-фактура

Документ «Рахунок-фактура» не формує жодних рухів та проводок. Він використовується лише для формування друкованої форми рахунка. Тому створювати цей документ є сенс у тому випадку, якщо на підприємстві розрахунки з контрагентами провадяться за допомогою рахунків на оплату.

Для документа «Рахунок-фактура» передбачено «введення на підставі» документів оплати і відвантаження. Але при цьому просто копіюватимуться сума і товарний склад рахунка, без урахування оформлених раніше оплат або відвантажень у межах цього рахунка. Документ містить три закладки – «Товари», «Тара», «Послуги» (рисунок 6.24.).

Рисунок 6.24. Рахунок на оплату покупцю
Документ реалізації

Продаж ТМЦ оформляється документом «Реалізація товарів і послуг» (головне меню програми «Продаж»). Він передбачає два види операцій: • «Продаж, комісія» – оформляються операції з продажу чи передачі на комісію ТМЦ. При цьому відвантажуватися може одночасно і власний товар, і отриманий від комітента на комісію;

 • «Устаткування» – оформляється продаж обладнання (не введених в експлуатацію необоротних активів з paxунку 15).

Оскільки ми продаємо товари, вибираємо операцію «Продаж, комісія», а що саме оформляється – продаж товару або передача на комісію, визначатиметься за умовами договору з контрагентом. У шапці документа вказуються контрагент і договір з ним, а також склад, з якого відвантажуються товари (якщо ввести документ на підставі «Рахунка-фактури», то ці реквізити і табличні частини відповідних закладок буде заповнено).

Прапорець напроти параметра «Відобразити в податк. обліку» (рисунок 6.25.) дозволяє вказати на необхідність відображення документа в податковому обліку. Так само, як і для операцій оприбуткування, у документах реалізації підставляються параметри операції зі значеннями «за умовчанням» (рахунок обліку ТМЦ, схема реалізації ТМЦ тощо), якщо їх раніше було визначено. За необхідності параметри конкретних господарських операцій можна змінювати вручну.
Рисунок 6.25. Реалізація товарів та послуг
Значення цін реалізації до документа теж підставляється за умовчанням: або відповідно до типу цін, зазначеного в договорі з контрагентом, або з настройок користувача (головне меню програми «Сервіс → Настройки користувача Основний тип цін продажу»). Значення цін підставляється з регістру відомостей «Ціни номенклатури». При цьому тип цін завжди можна змінити як вручну, так і скориставшись одним із таких способів. Якщо потрібно змінити тип ціни для всього документа, скористаємося механізмом «Ціни й валюта». Якщо ж тип цін необхідно змінити для всіх або частини номенклатурних позицій, клацаємо по кнопці «Змінити». За її допомогою відкривається обробка табличної частини документа.
Ціни та валюти

Розглянемо роботу з механізмом «Ціни й валюта», для запуску якого потрібно натиснути на однойменну кнопку (рисунок 6.26.). Цей універсальний механізм використовується практично в усіх документах, пов'язаних з обліком товарно-матеріальних цінностей.

У правій частині діалогового вікна показуються встановлені на поточний момент часу значення параметрів. У лівій частині є можливість змінити значення цих параметрів. Склад, призначення та поведінка елементів управління в цьому вікні залежать від виду документа (див. рисунок 5.26).

Розглянемо основні реквізити:

«Тип цін». Значення реквізиту вибирається з довідника «Типи цін номенклатури». Ціни позицій номенклатури, що додаються до первинних документів, установлюватимуться виходячи із заданих для цих позицій значень цін вибраного типу.

При виборі контрагента і договору встановлюється тип цін, визначений у договорі контрагента. Якщо в договорі з покупцем не встановлено «Тип цін», то за умовчанням у документі тип цін не заповнюється. Для того щоб відбулася зміна вже заповнених цін у документі згідно з новим значення типу цін, необхідно включити прапорець «Перезаповнити ціни по типу цін» і клацнути по «ОК». Але для автоматичної підстановки цін до табличної частини документа ці ціни має бути попередньо внесено до інформаційної бази.Рисунок 6.26. Ціна і валюта


 • «Валюта». Реквізит пов'язаний з валютою договору, усі пов'язані валютні параметри не підлягають зміні у призначеному для користувача режимі та застосовуються тільки для інформаційних цілей;

 • «Курс взаєм». У реквізиті зберігається курс взаєморозрахунків. За умовчанням встановлюється курс на дату документа, узятий з регістру відомостей «Курси валют». Значення цього курсу можна змінювати вручну. За допомогою кнопки встановлення дати з історії курсу можна вибрати курс на певну дату. Цей курс ураховуватиметься при проведенні документа і надалі при формуванні звітів;

Важливо! Змінювати цей курс уручну не рекомендується. Для коректного розрахунку курсових різниць має використовуватися єдиний курс для всіх документів, зазначений у регістрі відомостей.

 • «Враховувати ПДВ». Якщо цей прапорець знято, сума в документі розраховується без урахування ПДВ, При цьому ПДВ у документі перестає згадуватися – як в екранній формі документа, так і в друкованій;

 • «Сума вкл. ПДВ». Цей параметр з'являється лише в тому випадку, якщо прапорець стоїть навпроти кнопки «Враховувати ПДВ». Сума ПДВ обчислюється автоматично на підставі суми та ставки ПДВ, зазначених за кожною позицією номенклатури в табличних частинах документа. Ставка ПДВ до відповідного реквізиту для кожної номенклатурної позиції підставляється з картки цієї позиції, а підсумкова сума інтерпретується по-різному, залежно від стану описуваного прапорця. Якщо прапорець включено, то передбачається, що ПДВ уже включено до вартості ТМЦ. При цьому в графах «Ціна» та «Сума» відображаються ціна та сума із включеним до них ПДВ. Якщо прапорець вимкнено, то передбачається, що ПДВ розраховується від зазначеної вартості ТМЦ та не включений до неї. При цьому в графах «Ціна» і «Сума» відображаються ціна та сума без ПДВ.

За допомогою документа «Реалізація товарів і послуг» можна відобразити не лише відвантаження товарів покупцям, а й відвантаження зворотної тари (закладка «Тара»), дані про супутні чи основні послуги, що надаються покупцям (закладка «Послуги»).

Порада Заповнюючи документ реалізації через механізм підбору, у діалоговому вікні в полі «Підбір» виберіть «Ціни номенклатури». У цьому режимі ви побачите ті позиції номенклатури, для яких в інформаційній системі встановлено значення цін.
Знижки та націнки

У графі «Знижка» вручну можна зазначити розмір знижки (у вартісному виразі) для конкретної позиції номенклатури.

Для встановлення розміру знижки зручно скористатися обробкою табличної частини (кнопка «Змінити»). У документі реалізації та обробка має значно більше варіантів дій (рисунок 6.27.), ніж у документі «Рахунок на оплату постачальника».

Рисунок 6.27. Дії документа реалізація та обробка
Дія:


 • «Розподілити суму по кількості» означає, що потрібно поділити суму, задану у верхній частині обробки, на кілька частин так, щоб величина кожної частини співвідносилася з величиною інших таким чином: суми за позиціями змінюються пропорційно кількості позиції номенклатури (при цьому ціни позиції номенклатури змінюються на однакову величину для одиниці виміру кожної позиції незалежно від того, що це за одиниця);

 • «Розподілити суму по сумах» означає, що потрібно поділити задану суму на кілька частин так, щоб величина кожної частини співвідносилася з величиною інших таким чином: суми за позиціями змінюються пропорційно самим сумам (при цьому ціни за позиціями змінюються пропорційно самим цінам);

 • «Встановити знижку відсотком» означає, що для позначених позицій буде встановлено знижку в розмірі зазначеного відсотка від ціни продажу;

 • «Встановити знижку сумою (по сумах)» – знижка розподіляється не у відсотковому, а в сумовому виразі пропорційно сумі. Таким чином, чим більша ціна ТМЦ, тим більша знижка;

 • «Встановити знижку сумою (по кількості)» – у такий спосіб знижка розподіляється пропорційно кількості: чим більша кількість, тим більша знижка.

Таким чином, першими двома діями можна здійснити націнку на товар, а іншими трьома відобразити знижку. У нас залишилася ще одна нерозглянута дія – «Встановити ставку ПДВ». Вона означає, що для позначених позицій номенклатури буде змінено ставку ПДВ, Ставка ПДВ вибирається зі списку. Ця дія можлива лише в тому випадку, якщо в документі включено прапорець обліку ПДВ.

ВАЖЛИВО! Знижку, як і націнку, можна надати як у цілому за накладною, так і за окремими товарними позиціями.

Рисунок 6.28. Обробка табличної частини
Надання послуг

Для реєстрації факту надання послуг іншим організаціям у документі «Реалізація товарів і послуг» призначено закладку «Послуги» (рисунок 6.29). Послуги записано до того ж довідника «Номенклатура», що й решта ТМЦ, для їх обліку використано той самий механізм.Рисунок 6.29. Реалізація товарів і послуг
На закладці «Додатково» (рисунок 6.30.) уводять необхідну інформацію, яка буде потрібна для заповнення друкованої форми Акта про надання послуг. Якщо покупець отримує товар за довіреністю, саме на цій закладці можна ввести серію, номер і дату виписування довіреності, а також інформацію про особу, яка отримала ТМЦ.


Рисунок 6.30. Закладка «Додатково»
Операцію, сформовану документом, показано на рисунку 6.31. Як бачимо, в операції – кілька проводок щодо списання собівартості проданих ТМЦ, реєстрації доходу від реалізації робіт (послуг), а також з ПДВ. У податковому обліку буде сформовано проводки щодо валових доходів та по рахунку «ЗА». Також документ реєструє рух у таких регістрах накопичення, як «Продажі податковий облік», «Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів», «Партії товарів на складах (податковий облік)».


Рисунок 6.31. Результат проведення документа

Клацнувши по кнопці «Друк», можна отримати друковані форми: «Акт про надання послуг» і «Видаткова накладна». Інформація із закладки «Послуги» відображається в друкованій формі акта, а дані із закладок «Товари», «Устаткування», «Тара» відображаються у видатковій накладній, зворотна тара виводиться на друк в окремій таблиці.

Документ «Реалізація товарів і послуг» також надає широкі можливості для повторного використання наявної в ньому інформації, з екранної форми документа «введенням на підставі» можна сформувати пов'язані з ним документи (прибутковий касовий ордер тощо).
Повернення товару на оптовий склад

Для оформлення операцій повернення у програмі призначено документи «Повернення товарів постачальникові» і «Повернення товарів від покупця». У цих документах використовується та сама методика відображення операцій, а відмінності полягають лише в рахунках взаєморозрахунків. Тому розглянемо тільки ситуацію з поверненням товарів від покупця, при цьому документи, якими оформлятимуться операції, залежать від виду складу, на який було повернено товар.

Якщо повернення відбувається в оптовій торгівлі (на склад виду «Оптовий»), операція оформляється документом «Повернення товарів від покупця». Прийнявши товар, ми мусимо повернути покупцю сплачені ним гроші. Повернення грошей покупцю відображається документом «Видатковий касовий ордер» або «Платіжне доручення вихідне» залежно від вибраної форми взаєморозрахунків.

При цьому не варто забувати і про коригування ПДВ на суму поверненого товару. У таблиці 6.1 перелічено документи, якими оформляються ті чи інші операції, а також проводки, що формуються цими документами.


Таблиця 6.1

Проведення при поверненні товарів

Операція

Документ

ПроводкиДт

Кт

Повернення товарів від покупця на оптовий склад


«Повернення товарів від покупця»


902

281704

361704

6432

Коригування податкової накладної

«Додаток 2 до податкової накладної»

6432

6412

Виплата грошей за повернений товар

«ВКО» або «Платіжне доручення вихідне»

361

301 (311)

Документ «Повернення товарів від покупця» (головне меню програми «Продаж → Повернення товарів від покупця») призначено для відображення повернення товарів як на оптовий, так і на роздрібний склад.

У документі можна вибрати такі види операцій:


 • «Продаж, комісія» – для операцій повернення товарів від покупців та комісіонерів; яку саме операцію виконувати, визначається видом договору;

 • «Устаткування» – для операцій повернення обладнання.

Починаємо заповнювати документ. У його шапці до полів «Контрагент», «Склад» і «Договір» підставляємо потрібні значення, потім у полі «Документ відвантаження» вибираємо документ реалізації, яким було оформлено продаж товарів, що повертаються (рисунок 6.32.).

Табличну частину заповнимо за допомогою кнопки «Заповнити». Тут можна вибрати один з варіантів: • «Заповнити за документом відвантаження» – очищується таблична частина документа і заповнюється номенклатурою з вибраного документа відвантаження;

 • «Додати з документа відвантаження» – додаються позиції номенклатури з документа відвантаження і при цьому таблична частина не очищується.

Документом оформляються не лише операції, пов'язані з поверненням товарів, продукції, а й операції зі зворотною тарою. Для цього передбачено закладку «Тара».

Відображення повернення послуг не передбачене.

Документ формує коригувальні проводки в бухгалтерському обліку методом «сторно», а в податковому обліку буде зменшено податкові доходи на суму повернення.

Що стосується податку на додану вартість, то при поверненні товарів покупцем – платником ПДВ продавець коригує раніше відображені податкові зобов'язання, а покупець відповідно – податковий кредит.

У цих випадках виписується розрахунок коригування до податкової накладної, в «1С:Бухгалтерії 8 для України» ця операція оформляється документом «Додаток 2 до податкової накладної» (головне меню програми «Податковий облік → Додаток 2 до податкової накладної»). Нагадуємо, що розрахунок коригування до ПН виписується у двох примірниках (оригінал надається покупцю, а в постачальника залишається копія), і дані, зазначені в розрахунку, обов'язково відображаються в реєстрі отриманих та виданих податкових накладних.

Рисунок 6.32. Повернення товарів від покупця

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка